Zlato

Zvýšte ostražitosť voči zlatu a striebru

Dvaja investori. Dva pohľady na budúcnosť v drahých kovoch. Eric Sprott (Sprott Asset Management) a Jonh Hataway (Tocquile Asset Management).

Ako to vidí Eric Sprott?

Na trhu so zlatom sa udiali v ostatnej dobre veľmi závažné zmeny. A málo kto si ich stále uvedomuje. Čínsky dovoz zlata dosahuje v dnešnej dobe výrazné maximá. Len v mesiaci apríl bol čistý dovoz zlata do Číny na úrovni 66,3 tony zlata. Niekto si povie, náhodný výkyv. Veru nie. Od mája 2010 do apríla 2011 bol čistý dovoz do Číny vo výške 66 ton (za celý rok) a od mája 2011 do apríla 2012 to bolo už 489 ton, čo je nárast o 640%.

V mesiaci apríl nakúpili viaceré centrálne banky ďalších 70 ton zlata; patrili medzi ne Filipíny, Turecko, Mexiko, či Srí Lanka. Rovnako Irán nakúpil drahé kovy a diamanty vo výške 1,2 mld. USD. Dôvodom bola pravdepodobne ochrana pred pomaly sa znehodnocujúcimi menami vyspelých štátov.

Japonský penzijný fond Okayama Metal and Machinery sa rozhodol investovať 1,5% svojich aktív do zlata prostredníctvom nákupu ETF-iek.

Sám Bill Gross – tzv. dlhopisový kráľ, hovorí o pomalom stúpaní zadlženosti krajín, ktoré mali kedysi troj-áčkové ratingy, ako aj o ich nízkych výnosoch a nízkej kvalite dlhov. A aká je jeho predpoveď? Investori budú vyhľadávať skutočné aktíva, ako sú pozemky, zlato, hmotný majetok alebo aspoň cash, v ktorom budú mať rýchly prístup k hotovosti.

ETF fond ťažobných spoločností s názvom GDX zaznamenal za ostatné 3 mesiace značný nárast obchodných jednotiek (z 162,5 milióna na 187 miliónov), čo predstavuje 1,2 mld. USD, pričom si treba uvedomiť, že to bolo v období, keď trhová hodnota ťažobných spoločností klesala.

Inými slovami sme svedkami veľmi výrazných zmien na trhu so žltým kovom. Dajte si totižto dve a dve dohromady. Ročná produkcia zlata sa pohybuje na úrovni okolo 2600 ton ročne. Z toho len Čína s Ruskom vyťaží približne 500 ton, ktoré sa nikdy nedostanú na trh. Ostáva nám 2100 ton ročne, čo je 175 ton mesačne. Na druhú stranu rovnice si dajte dopyt po žltom kove. Vyššie spomenuté inštitúcie a krajiny dokázali len v mesiaci apríl kúpiť 140 ton zlata. Inými slovami tu máme skoro vybalansovaný trh kde sa ponuka stretáva s dopytom. V prípade vstupu nových záujemcov na trh ostáva len malý priestor pre zabezpečenie ich dopytu, resp. druhá možnosť nárast ceny.

Ako to vidí John Hataway?

Fundamenty spojené s rastom ceny zlata nad 1900 USD/uncu sú dnes nastavené veľmi pevne. Medzi ne patria, ale nie výlučne, potácajúci sa ekonomický rast, neriešiteľné fiškálne problémy západných ekonomík, pomalá strata dôvery v euro ako kredibilnej svetovej meny, či pripravenosť politických predstaviteľov k akýmkoľvek opatreniam, ktorými si chcú kúpiť čas.

John Hathaway zároveň tvrdí, že rast ceny zlata nie je podľa jeho názoru ani podmienený ďalším QE3. Treba totižto pamätať, že rast ceny za ostatných 12 rokov, nebol motivovaný len QE. Od roku 1999 do 2008 cena zlata stúpla z 256 USD na 1000 USD bez toho, aby bolo akékoľvek QE. Inými slovami absencia QE3 v najbližšej bude nebude mať devastačný dopad na cenu zlata. Avšak naopak v prípade oznámenia takéhoto, alebo iného programu, bude dopad na cenu veľmi pozitívny (v stovkách, ak nie v tisícoch USD).

Akcie ťažobných spoločností sú omnoho viac podhodnotené ako samotné zlato. Nech sa však na tento sektor pozrieme z akéhokoľvek uhla pohľadu, je to sektor, ktorý prináša zaujímavé dividendy, ktoré sú porovnateľné z neťažiarskym priemyslom. Jedným z dôvodov podhodnotenia akcií je podľa neho sentiment medzi výskumnými spoločnosťami zameranými na hodnotenie výkonu ťažobných spoločností. Tie majú vo svojich modeloch nastavenú cenu na úrovni 1270 USD oproti aktuálnej cene nad 1600 USD. Zmena tohto ukazovateľa určite akciám ťažobných spoločností pomôže. Aj keď nie je jedinou rozhodujúcou položkou v modeloch oceňovania, je určite tou podstatnejšou.

Z tohto hľadiska je 9 mesačná korekcia na trhu s drahými kovmi veľmi dobrou príležitosťou pre investovanie. Viacero investorov v súčasnej dobe váha a rozhodujú sa, či do sektora vstúpiť a to hlavne z hľadiska času, kedy presne vstúpiť na trh a kúpiť čo najlepšie. Bez ohľadu na krátkodobú paralýzu, si však čoraz viac investorov uvedomuje strategickú dôležitosť zlata. Nákup zlata zároveň nie je špekuláciou na jeho vyššiu cenu. Je zaistením sa v nadchádzajúcej turbulentnej dobe.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom.

Spracoval Matúš Pošvanc

Tagged , , , , , ,

About matus.posvanc

Trhu so zlatom a striebrom sa venujem od roku 2011. Prešiel som rôznymi fázami a pohľadmi na problematiku. "Trh je manipulovaný. To je jasné!" Inak by cena zlata predsa nešla dole. "Zlato na úrovni 100 tis. USD? Žiaden problém." Najneskôr do pár rokov. "Futures trh je najväčšie zlo a tzv. papierové zlato je nutné zakázať". Nuž, po dlhom štúdiu tejto problematiky, som hlúposti a táraniny opustil. Ostalo to, čo považujem za podstatné. Význam zlata je veľký. Avšak bez pochopenia trhu okolo neho, sa sám od seba znovu neobjaví. Kúpiť zlato ako časť svojho portfólia má zmysel. Snažiť sa na zlate zbohatnúť? To je iný príbeh. Jednu jeho časť nájdete na mojom blogu.
View all posts by matus.posvanc →

Pridaj komentár