Zlato

Zlato ako ochrana pred infláciou

Investori po celom svete považujú nákup žltého kovu za jeden z najspoľahlivejších spôsobov rozloženia rizika. V roku 1911 stála unca zlata 20,67 USD, v roku 2002 už približne 300 USD a v roku 2012 závratných 1700 USD.

Zlato a ochrana Vašej platobnej schopnosti

Zlato je investormi dlhodobo považované za výbornú ochranu pred znehodnotením meny. Táto ochrana funguje interne ako ochrana pred infláciou a externe ako ochrana voči výkyvom v kurzoch iných mien. V druhom prípade je zlato všeobecne uznávané ako veľmi efektívna ochrana pred fluktuáciami vo výmenných kurzoch amerického dolára.
Výskum z roku 2004 objasňuje vzťah medzi cenami zlata a výmennými kurzmi rôznych svetových mien voči USD v rozmedzí rokov 1971 a 2002. Výsledné dáta prinášajú presvedčivý dôkaz o efektívnosti zlata ako ochrany pred dolárom a jeho nestabilitou.
Tento výskum tiež ukázal, že ceny zlata negatívne korelujú s americkým dolárom a ostávajú konzistentné naprieč časovou osou aj výmennými kurzami. Analytici prišli k záveru, že počas rokov 1971-2002, poskytlo zlato v časoch silných ekonomických turbulencií investorom silnú ochranu pred nestabilitou vo výmenných kurzoch.

Zlato vs. riziká iných investícií

Investovanie do finančných aktív so sebou zvyčajne prináša tri hlavné typy rizika:

  • úverové riziko, teda možnosť, že dlžník si nesplní svoje záväzky
  • riziko likvidity, ktoré znamená, že v dôsledku nenájdenia kupca sa aktívum môže stať nepredajným
  • trhové riziko predstavujúce možnosť pádu ceny aktíva  kvôli zmeneným podmienkam na trhu

Zlato je unikátne v tom, že nenesie žiadne úverové riziko. Nepredstavuje ničí záväzok. Na rozdiel od dlhopisov, pri investovaní do zlata nepodstupujete riziko nesplatenia obligácie a na rozdiel od meny nemôžu ekonomické politiky emitenta ani inflácia hodnotu zlata ohroziť.

Rovnako ako všetky finančné aktíva podlieha trhovému riziku. Nespornou výhodou je tu  však tendencia k nízkym koreláciám k väčšine aktív, ktoré zvyčajne držia inštitucionálni aj individuálni investori. To výrazne zvyšuje atraktivitu zlata ako diverzifikátora portfólia. Výskum zverejnený v októbri 2010 ukazuje, že aj malé alokácie medzi 2,5%-9% môžu znížiť hodnotu rizika (VaR).

Predikcie cien zlata

Aká by mala byť optimálna cena zlata? Jednoduchá odpoveď na otázku je tá, že taká ako je v súčasnosti na trhu.

Dnes však existuje množstvo analytikov zaoberajúcich sa obchodovaním so zlatom. Tí sú presvedčení, že v súčasnosti je zlato podhodnotené a jeho ceny budú výrazne rásť.  Na určenie tzv. „primeranej ceny“ používajú hneď niekoľko prístupov.

Ikona, Peter Schiff prichádza s myšlienkou korelácie cien zlata s hodnotou akciového indexu Dow Jones. Ak teda bude Dow na 10 000, rovnako aj cena zlata by mohla stúpnuť až k  10 000 dolárom. Schiff dodáva, že hodnota zlata je určite oveľa vyššia ako 1600 či 2 000 dolárov a prepad cien ku koncu roku 2013 neznamenal v žiadnom prípade „prasknutie bubliny“.

Portál Gresham‘s Law prezentuje myšlienku denominácie indexu Dow Jones do zlata. Graf historického vývoja pomeru Dow/zlato odhaľuje generačné cykly. V rokoch 1931 a 1980 bol tento pomer 1:1 a je pravdepodobné, že v dôsledku inflačnej politiky USA nastane v dohľadnej dobe opäť.

James Turk tvrdí, že súčasná kúpyschopnosť zlata je nižšia ako v 80. rokoch, keď malo hodnotu 850 dolárov. Turk sa odvoláva na prepočet podľa pôvodnej metodiky Johnom Williamsom zo ShadowStats.com. V roku 2008 tak mala optimálna cena zlata dosiahnuť 6 255 dolárov. Zjavne však taká nebola.

James Rickards zas hovorí o cene na úrovni okolo 10 000 USD, pričom sa odvoláva na krytie amerického dolára zlatom z minulosti na úrovni 40 %. To znamená, ak by bola dne peňažná zásoba dolárov M1 a M2 krytá zlatom na 40 %, jeho cena by mala byť okolo 10 tis. USD.

Viagold – názor

Všetko sú to zaujímavé názory, ktoré lákajú mnohých investorov k tomu, aby na zlate zbohatli. Z môjho pohľadu je hlavný argument pri investovaní do zlata úplne iný. Zlato sú peniaze. Nekryté meny ako je dolár, euro sú len dlhom centrálnych bánk. Preto by nemalo záležať až tak na samotnej nominálnej cene drahých kovov vyjadrených v menách ako je dolár, euro, či jen. Mali by sme mať na pamäti to, že vlastnením zlata uchovávate z dlhodobého hľadiska hodnotu svojich úspor a kapitálu. Na konci dňa bude totižto dôležité to, čo si za ekvivalent zlata budete môcť kúpiť a nie to, akú nominálnu hodnotu vyjadrenú v dolároch, či eurách bude zlato mať. Inými slovami bude záležať na tom, koľko gramov zlata bude ekvivalentom hodnoty auta, bytu, či iných spotrebných vecí. Nie to, koľko dolárov alebo euro tieto veci nominálne stoja.

Prečítajte si aj moju knihu „Mrcha“ Zlato, kde svoj názor na zlato vysvetľujem omnoho detailnejšie.

Pridaj komentár