Bitcoin

Bitcoin ako ho nepoznáte

Predstavte si svet, kde nie je možné ovplyvňovať verejné obstarávanie. Svet, kde si priložením telefónu a oscanovaním svojho osobného čísla založíte automaticky firmu, získate víza, prevediete vlastníctvo nehnuteľnosti, či získate iné údaje bez potreby komunikácie s úradmi a štátnou byrokraciou.

Alebo v prípade nehody, či inej zdravotnej udalosti sa personál sanitky dostane k Vašim zdravotným záznamom bez pochybnosti o tom, že sú dané dáta správne a neohrozí Váš život. Myslíte, že je to totálne „sci-fi“? S príchodom krypto-systémov ani nie.

 

Čo to je?

Krypto-systém (kryptomena) je technológia, ktorá existuje vo virtuálnom svete. Najznámejším, ale i najviac rozvinutým a najbezpečnejším krypto-systémom v súčasnosti je Bitcoin. Ostatné môžu mať podobný charakter, resp. sú od Bitcoinu priamo alebo nepriamo odvodené.

Hlavným benefitom kryptosystémov je, že dokážu nahradiť nutnosť existencie dôveryhodnej tretej strany, napr. banky pri finančných transakciách alebo úradu pri potvrdzovaní údajov a pri určitej forme kontroly.

Krypto-systém funguje na tzv. Blockchaine, čo je transparentná, verejná a decentralizovane zdieľaná databáza údajov, nespochybniteľne dokázateľná kryptografiou. Vlastnosti tejto databázy (blockachainu) umožňujú i potenciálne uplatnenie krypto-systémov pri riešení súčasných problémov, existujúcich vo verejnom sektore.

 

Verejné obstarávanie

Ďalšou oblasťou, kde by sa dali krypto-systémy využiť je verejné obstarávanie. Verejné tendre organizované vládnymi agentúrami môžu byť transparentnejšie, zautomatizované a samo vynútiteľné použitím tzv. „smart“ kontraktov.

Smart kontrakt by napr. automaticky vybral najvýhodnejšiu ponuku (napr. najmenej nákladnú), po vypršaní doby určenej na prijímanie ponúk. Následne ďalší, podmienený tzv. „escrow“ kontrakt, môže ošetriť vyplatenie odmeny po splnení podmienok ukotvených v predchádzajúcom kontrakte.

Odmena sa uvoľní po tom, čo dostane input od poverenej autority. V prípade, že dodávateľ nesplní dané služby, finančné prostriedky budú automaticky vrátené naspäť zadávateľovi verejného obstarávania.

Takto riešený proces by automaticky (bez potreby zásahu zodpovednej osoby) zabezpečoval preukazovanie podmienok verejného obstarávania na základe napr. už realizovaných zákaziek, či automaticky zobrazoval údaje z iných registrov potrebných na preukázanie podmienok obstarávania.

To všetko pseudoanonymne, t.j. tretia, nezainteresovaná strana nebude vedieť, ktoré údaje komu presne patria, avšak tie budú preukázateľné účastníkom tendra.

 

Verejné registre

Blockchain technológiu je možné využiť aj pri vytváraní a používaní akýchkoľvek druhov verejných registrov. Používanie údajov bude zodpovedať vlastnostiam nemeniteľnosti, zaručenej autenticite údajov a ich nenapadnuteľnosti (hackerským útokom), zároveň však s poskytnutím dostatočnej miery súkromia i transparentnosti.

Dané údaje budú zároveň kedykoľvek prístupné, akýmkoľvek elektronickým zariadením. Využiteľnosť je možná napr. pri obchodných, či živnostenských registroch, katastri nehnuteľnosti, registri trestov, atď..

Následne úkony spojené s danými registrami, umožní automatizáciu činností bez potreby zásahu človeka.

Predstavme si automatické vydávanie víz, občianskych preukazov, zmien zápisov, automatickú aktualizáciu predmetu živností a obchodných činností, automatické vydanie povolenia podnikať, automatické využívanie záznamov pre iné úkony – napr. verejné obstarávanie, komunikáciu s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, atď..

Krypto-systémy budú týmto spôsobom umožňovať efektívne znižovanie administratívy.

 

Zdravotné dáta

Práve vlastnosť relatívnej „immutability“ (nemeniteľnosti) záznamu je pre zdravotné dáta mimoriadne významná a v rámci dnes existujúcich databáz je serióznym problémom.

Predstavme si príklad šifrovaného elektronického záznamu, ktorého časť majiteľ/pacient zámerne ponechal verejnú. Napríklad svoju krvnú skupinu pre prípad núdze. Alebo dokonca širší súbor údajov niečo ako „Emergency Care Data Set (ECDS)“, čiže unikátny biometrický identifikátor majiteľa/pacienta, ku ktorému sa personál v sanitke v mimoriadnej situácii bez problémov dostane.

Nezmeniteľnosť údajov je kľúčovým pilierom bezpečnosti dát. A práve nemennosť údajov vyplýva z podstaty krypto-systémov. Predstavme si zároveň, že sám pacient bude bez námahy rozhodovať, komu svoje bezpečne uložené údaje sprístupní.

Ďalším príkladom využitia kryptotechnológií môže byť jednoduchá, automatizovaná, anonymná a rýchla procedúra v prípadoch, keď je potrebné potvrdiť spôsobilosť človeka na nejaký konkrétny úkon alebo vylúčiť prítomnosť vysoko-infekčného ochorenia a pod..

Automatizovaný IT systém napr. v turnikete pri pokuse človeka prejsť na verejné kúpalisko, či detské ihrisko, letisko na základe jeho biometrickej identifikácie, skenu ciev priloženej ruky a pod. overí konkrétnu položku v jeho zdravotnom zázname (ktorá je zaznamenaná v krypto-systéme).

Systém preverí, či nie je mimoriadnou biohazardnou hrozbou pre ostatných v danom chránenom priestore a podľa toho ho vpustí alebo nie.

To všetko bez potreby interakcie tretej osoby, či nešifrovanej identifikácie, bez potreby záznamu o danom automatizovanom dopyte alebo prezradenia konkrétnej informácie daného človeka tretej strane (v prípade centralizovaných systémov napr. osobe, ktorá daný údaj kontroluje).

Myslíte si, že je to ďaleká budúcnosť? S krypto-technológiami je táto budúcnosť veľmi blízko.

Martin Lindák, prebraté z aktuality.sk a hayek.sk

Tagged

About matus.posvanc

Trhu so zlatom a striebrom sa venujem od roku 2011. Prešiel som rôznymi fázami a pohľadmi na problematiku. "Trh je manipulovaný. To je jasné!" Inak by cena zlata predsa nešla dole. "Zlato na úrovni 100 tis. USD? Žiaden problém." Najneskôr do pár rokov. "Futures trh je najväčšie zlo a tzv. papierové zlato je nutné zakázať". Nuž, po dlhom štúdiu tejto problematiky, som hlúposti a táraniny opustil. Ostalo to, čo považujem za podstatné. Význam zlata je veľký. Avšak bez pochopenia trhu okolo neho, sa sám od seba znovu neobjaví. Kúpiť zlato ako časť svojho portfólia má zmysel. Snažiť sa na zlate zbohatnúť? To je iný príbeh. Jednu jeho časť nájdete na mojom blogu.
View all posts by matus.posvanc →