Teoretické články

Teória úroku. Revízia rakúskeho prístupu. Príloha č.2: Problém Robinson

Článok si môžete stiahnuť aj ako PDF. Pri hľadaní esencie, resp. pôvodu úroku som úrok v práci „Teória úroku. Revízia rakúskeho prístupu“ a v „Prílohe č.1: Postrehy, spojitosti a polemika s prácou Pavla Potužáka“ predstavili ako intersubjektívny koncept. To značí, že existuje, resp. je možné popísať jeho esenciu len z hľadiska minimálne dvoch subjektov,…

Čítať ďalej …