Prehľad týždňa

Modifikácia rakúskej teórie ekvilibrácie a spoločenského usporiadania. Na obranu neviditeľnej ruky trhu.

Stiahnite si ako PDF. Práca má 41 strán. Pracovná verzia. Abstrakt Tibien (2012, p.614) na konci svojej knihy konštatuje, že koncepcia ekvilibria pretrvala na vedeckej scéne tak dlho, pretože „Equilibrium is indispensable“. Tvrdí, že každá náhrada Walrasianskej doktríny na konci dňa predstavila svoju statickú verziu koncepcie ekvilibria. A aj tie…

Čítať ďalej …

Teoretické články

Prečo sme ekonomicky úspešní? Teória ekonomickej chyby, učenia sa a ekvilibria.

Text má 103 strán. V prípade záujmu si stiahnite PDF. Abstrakt Esej pojednáva o dvoch základných otázkach: „Prečo sme ekonomicky úspešní?“, „Ako vieme, že sme urobili ekonomickú chybu?“ Z hľadiska praktického života jednotlivca v spoločenstve, ide o triviálne otázky. Vieme, kedy sme a kedy nie sme ekonomicky úspešní a vieme, kedy sme spravili ekonomickú chybu a prípadne vieme…

Čítať ďalej …

Teoretické články

Problém indiferencie a voľby

Článok si môžete stiahnuť ako PDF (20 strán). Abstrakt Cieľom tohto článku je ukotviť problém indiferencie a voľby v časovom kontinuu. Každé konanie je zamerané na budúcnosť. Voľba, ktorá je realizovaná tu a teraz je voľbou, ktorá má zo subjektívneho hľadiska človeka odstraňovať cítený stav nepokoja smerom do budúcnosti. Ako poznamenáva Shackle (1972)…

Čítať ďalej …

Teoretické články

Prečo neexistujú Cantillonove efekty v prirodzenom trhovom prostredí

Článok si stiahnite aj ako PDF (4 str.) Základná téza: Ak by existovali Cantillonove efekty (CE), nie je všeobecne platná teória subjektívnej hodnoty (TSH). Problematické by bolo i všeobecné uplatňovanie zákona klesajúcej hraničnej užitočnosti (ZKHU). CE nie sú žiadne prirodzené trhové ekonomické efekty. Čo sú CE: CE spôsobujú relatívne zmeny cien…

Čítať ďalej …

Teoretické články

Teória úroku. Revízia rakúskeho prístupu. Príloha č.2: Problém Robinson

Článok si môžete stiahnuť aj ako PDF. Pri hľadaní esencie, resp. pôvodu úroku som úrok v práci „Teória úroku. Revízia rakúskeho prístupu“ a v „Prílohe č.1: Postrehy, spojitosti a polemika s prácou Pavla Potužáka“ predstavili ako intersubjektívny koncept. To značí, že existuje, resp. je možné popísať jeho esenciu len z hľadiska minimálne dvoch subjektov,…

Čítať ďalej …

Teoretické články

Prečo nie som Misesovec

Článok si môžete stiahnuť aj ako PDF. Ludwig von Mises bol významným a inšpiratívnym spoločenským vedcom. O tom niet pochýb. Jeho dielo je určite hodné čítania. Mises bude navždy súčasťou Rakúskej ekonomickej školy. Tvrdím však, že vplyv jeho diela bude mať skôr poučný ako nosný charakter pre ďalší rozvoj tejto školy. Tieto…

Čítať ďalej …

Teoretické články

Evolučné možnosti vzniku ekonomickej kalkulácie a peňazí. Problém nemožnosti socializmu. Finálna verzia

Článok je dlhý, 51 strán. Môžete si ho stiahnuť ako PDF. Abstrakt Problém ekonomickej kalkulácie je väčšinou spájaný s problémom nemožnosti ekonomickej kalkulácie v socialistickej spoločnosti a jej nemožnosti bez peňazí. Peňažná kalkulácia je považovaná buď za začiatok akejkoľvek ekonomickej kalkulácie v kardinálnych jednotkách vzhľadom na to, že stanovuje tzv. spoločný denominátor kalkulácie.…

Čítať ďalej …

Teoretické články

Evolučné možnosti vzniku ekonomickej kalkulácie a peňazí. Problém nemožnosti socializmu.

Článok si môžete stiahnuť aj ako PDF verziu. Je dosť dlhý. Kľúčové slová Teória hodnoty, teória oceňovania, ekonomická kalkulácia, peniaze 1. Úvod Problém ekonomickej kalkulácie otvoril kedysi viaceré ekonomické diskusie. A pevne dúfam, že tento príspevok otvorí ďalšie. Bude totižto značne kontroverzný. Problém ekonomickej kalkulácie je väčšinou spájaný s problémom nemožnosti ekonomickej…

Čítať ďalej …

Bitcoin, Teoretické články

Problém kúpnej sily peňazí a jej objektivizácie Mises-Rothbard-ovou vetvou rakúskej ekonomickej školy alebo prečo Bitcoin nebude peniazmi. Finálna verzia.

Článok je možné stiahnuť ako PDF. V tejto práci sa zameriam na tvrdenie, že ideál rigidnosti monetárnej zásoby v kontexte slobodných peňazí (sound money) je ekonomickým omylom Mises-Rothbardovej vetvy rakúskej školy. Článok sa zameriava na problém kúpnej sily peňazí, ukazuje vysvetlenie kúpnej sily zo strany Mises-Rothbardovej vetvy, poukazuje na ich nelogické tvrdenia…

Čítať ďalej …

Prehľad týždňa

03_19: Ceny zlata a striebra za ostatný mesiac stúpli. Je nádej na ešte vyšší rast?

Cena zlata sa za ostatný mesiac dostala mierne pod 1300 USD, kde sa neudržala a klesla k 1290 USD a na konci minulého týždňa pod 1280 USD. Cena striebra dosiahla na 15,8 USD, avšak potom rovnako konsolidovala späť k 15,2 USD. Dianie na trhu Pred približne mesiacom a kúsok som písal takúto predikciu: „Opäť ostanem…

Čítať ďalej …