WGC o zlate

Minulý týždeň zverejnila svoju výročnú správu World Gold Council (WGC). Za hlavné „headliny“ roku 2013 považujú jej analytici nasledovné zistenia. Dopyt po zlate klesol celkovo na 3 756,1 ton v roku 2013, oproti 4415,8 tonám v roku 2012, čo predstavovalo 15 % pokles. V roku 2013 investori predali také množstvo zlata zo zlatých ETF, koľko kumulovanie kúpili za predchádzajúce tri roky. Dopyt po zlatých šperkoch vzrástol v poslednom štvrťroku 2013 o 5,8 %  na 553,8 tony a celkovo sa pohyboval na úrovni 2209,5 tony. Dopyt po investičných tehlách v treťom štvrťroku klesol o 5,5% a celkovo sa v ročnom vyjadrení pohyboval na úrovni 1654,1 tony. Aj keď centrálne banky nakupovali o 32 % menej zlata ako v roku 2012, stále boli významným prispievateľom dopytu po zlate, keď nakúpili kumulovane 369 ton zlata, čo znamená, že už 12 po sebe idúcich štvrťrokov boli čistými nákupcami. V týchto číslach sa samozrejme nenachádza údaj od Čínskej centrálnej banky, ktorý bude ukrytý niekde v dátach o dovoze a ťažbe zlata v Číne.

WGC sa inak výrazne líši od iných odhadov toho, koľko doviezla zlata do krajiny Čína. WGC odhaduje omnoho nižší podiel dovozu a to vo výške 1065,8 ton (32% nárast). Minulý týždeň sme pritom písali o 1158 tonách, čo boli čísla zverejnené v médiách. Výšku ťažby však uvádza rovnakú na úrovni 428 ton a rovnako nie je isté, koľko zlata doviezla Čína cez Šanghaj. Čínsky dopyt po zlate zároveň neutícha. Je to zrejmé i z nedávnych správ od Chinese Gold & Silver Exchange Society, ktorá zverejnila zámer otvoriť v krajine platformu na obchodovanie fyzického zlata (1500 ton), počas roku 2014, čím chce reagovať na zvýšený dopyt po žltom kove v krajine.

Podľa WGC bola celková globálna produkcia zlata v roku 2013 na úrovni 3018,6 ton, pričom recyklované zlato (napr. roztavené šperky) dopĺňalo ponuku vo výške 1371,4 ton. Výška dovozu zlata do Indie ostala v roku 2013 stále na vysokej úrovni, i keď už nie je top krajinou, vzhľadom na uvalené sankcie na dovoz zlata. India mala podľa údajov doviesť 975  ton zlata. Najväčším problémom dovozu zlata do Indie ani nie je výška uvaleného cla, ale tzv. podmienka 80/20, ktorá znamená, že ak licencované agentúry dovezú zlato do krajiny, musia sa zaviazať 20 % zlata rovnako vyviesť – napr. v podobe šperkov. Táto podmienka zároveň ostáva zachovaná, aj keď sa v ostatnej dobe objavovali hlasy z politických i profesijných kruhov, o jej zrušení, resp. zmiernení.

Matúš Pošvanc

Pridaj komentár