Výsledky Deutsche Bank zapíjať netreba.

Kamarátka Deutsche bank zverejnila výsledky za 2016. Ako je teda na tom? Médiá sa pozerali hlavne na jej ziskovosť, ehm teda stratovosť (len) 1,4 mld. USD. Zároveň sa hovorilo o tom, že zlepšila svoju kapitálovú primeranosť z 11,1 % na 11,9% tzv. Common Equity Tier 1 capital ratio (nič zásadné inak).

Čo však lepšie (podľa niektorých) zobrazuje jej skutočný stav expozície voči riziku je tzv. leverage ratio (tier1/leverage exposure). Treba povedať, že sa zlepšilo oproti roku 2015 na 3,5% (o 0,01%).

Avšak Tier 1 obsahuje kadečo a je lepšie sa pozrieť na Core Tier1 voči leverage exposure. Vidíme rovnako polepšenie si o 0,007% (z 3,161 % na 3,168 %).

Ak avšak už zrealizujeme pomer voči celkovým aktívam banky, tak riziko je vyššie a pomer core Tier 1 / total assets sa znížil z 2,704% na 2,684% v roku 2016.

Stále však musíme zreálňovať situáciu. Daný pomer môžeme ohodnotiť cez trhovú hodnotu (price-to-book value, t.j rozdiel medzi oficiálnymi hodnotami účtovných záznamov a ich ohodnotením trhom, je už iná záležitosť), tak sa jej trhové leverage ratio voči celkovým aktívam prepadlo z 1,202 % na 0,899 %.

„Zapíjať“ výsledky DB preto netreba. Skôr naopak. Situácia sa mení z určitých hľadísk skôr k horšiemu. Aj keď nie až tak rýchlo, ako by sa dalo predpokladať.

Zdroje:

https://www.db.com/ir/en/quarterly-results.htm

http://www.etrend.sk/firmy/deutsche-bank-zrazila-obrovsku-stratu-uz-je-len-v-1-4-miliardovej-strate.html