Manipulácia cien

Všetky finančné trhy sú manipulované – časť 1.: Úvod

Rozhodol som sa napísať sériu blogov o manipulácií na finančných trhoch a trhoch so zlatom a striebrom. Neviem koľko kúskov ich bude nakoniec. K danému ma viedli viaceré absolvované diskusie s niektorými ľuďmi z komunity okolo zlata a striebra, ale i neustále nové a nové správy valiace sa z internetu o tom, čo, kto, a ako so všetkým manipuluje. Tento blog je malým úvodom. Ostatné články k tejto téme na viagold.sk nájdete tu.

Nič nie je čiernobiele

Čím viac a viac o danej téme čítam, tým viac nadobúdam presvedčenie, že celá téma manipulácie vôbec nie je jednoduchá. Odporúčam každému vždy pred tým, než vysloví, že je niečo manipulované, dobre preskúmať úplne všetky argumenty a hlavne fakty okolo. Téma je kombináciou práva, ekonómie, politiky, technických detailov spôsobu vykonávania obchodovania a zároveň teoretických názorov na tieto témy.

Pod pojmom „názorov“ si je potrebné uvedomiť, že iný náhľad na právo, ekonómiu, politiku a technické prevedenie obchodu bude mať človek s ľavicovým cítením, úplne iný človek s pravicovým cítením, úplne rozdielny náhľad bude mať libertarián a úplne iný politický pragmatik.

Má právo ako také skôr prikazovať alebo vytvárať podmienky? Má ekonómia popisovať aktuálny stav veci alebo teoretické konštrukty? Má politik ako taký zasahovať do systému obchodovania a určovať, či je cena vysoká alebo nízka? Je technické prevedenie obchodu spravodlivé? Je samotný zisk (povedzme veľmi vysoký) akceptovateľný?

Garantujem Vám, že na každú otázku bude odpoveď motivovaná aj politickým presvedčením.

Právna istota

Vzhľadom na to, že sa v téme manipulácie pohybujeme aj v rovine práva, je nutné zabezpečiť právnu istotu výkladu pojmov, definícií a protiprávneho (manipulatívneho) konania. Pridajte k tomu, že každý štát má iný právny systém a že rozsah regulácií je tak veľký, že nedopustiť sa objektívne protiprávneho konania nie je niekedy vôbec jednoduché.

Prečo by definícia manipulácie mala byť presná? Nuž minimálne preto, aby sme vedeli objektívne odhaliť manipulatívne konanie od nemanipulatívneho konania. Ale aby to vedel aj ten, kto sa manipulácie údajne dopúšťa. To však nie je vôbec jednoduchá úloha. Americké právo napr. definuje manipuláciu nasledujúcimi podmienkami:

  • musí byť dokázaný akt manipulácie,
  • musí byť dokázaná schopnosť ovplyvniť cenu,
  • musí byť dokázaný zámer manipulovať,
  • musí byť preukázaná kauzalita, t.j. že dané konanie naozaj manipuláciu spôsobilo,
  • a musí byť dokázané, že na trhu bola výsledná cena dosiahnutá umelo, neprirodzene.

Ak sa čitateľ poctivo zamyslí, tak každá z daných podmienok je značne subjektívnou záležitosťou a závisí od náhľadu na daný problém. Už len reálne dokázať posledný bod, znamená popísať alternatívnu minulosť bez toho, že nastala. Detailne sa k téme právnej istoty ešte vrátime v ďalších blogoch.

V nasledujúcom článku blogu sa zamyslím nad témou predaja na krátko (stávka na pokles ceny) bez toho, aby obchodník vlastnil/mal požičanú podkladovú komoditu – naked contracts. O manipulácií cien zlata a striebra rovnako píšem vo svojej knihe „Mrcha“ zlato.

Tento text vychádza z aktuálnych mediálnych obvinení o manipulácií, ktoré sa objavujú napr. na zerohedge, silverdoctors, butlerresearach, goldsilver, KWN a knihy prof. Markham, J.M. Law Enforcement and the History of Financial Manipulation.

Ak sa Vám článok páči, zdieľajte; alebo komentujte na facebooku viagold.

Tagged , ,

About matus.posvanc

Trhu so zlatom a striebrom sa venujem od roku 2011. Prešiel som rôznymi fázami a pohľadmi na problematiku. "Trh je manipulovaný. To je jasné!" Inak by cena zlata predsa nešla dole. "Zlato na úrovni 100 tis. USD? Žiaden problém." Najneskôr do pár rokov. "Futures trh je najväčšie zlo a tzv. papierové zlato je nutné zakázať". Nuž, po dlhom štúdiu tejto problematiky, som hlúposti a táraniny opustil. Ostalo to, čo považujem za podstatné. Význam zlata je veľký. Avšak bez pochopenia trhu okolo neho, sa sám od seba znovu neobjaví. Kúpiť zlato ako časť svojho portfólia má zmysel. Snažiť sa na zlate zbohatnúť? To je iný príbeh. Jednu jeho časť nájdete na mojom blogu.
View all posts by matus.posvanc →