Inflácia, Zlato

Veríme v zlato! Inflácia, deflácia a zlato.

In Gold We Trust“ (Veríme v zlato) je 120 stránková publikácia z dielne analytikov Erste Group, ktorá hodnotí investovanie do zlata z rôznych uhlov pohľadu. Ako sa píše v štúdii: „Veríme, že zlato je zrozumiteľné, cenovo dostupné, časom otestované a spoľahlivé aktívum vhodné na to, aby bol jeho vlastník ochránený pred významným rizikom, ktorému dnes čelíme“. Preto sme sa na stránkach UPNER.COM rozhodli priniesť najdôležitejšie argumenty a najdôležitejšie odkazy z tejto štúdie. Tento týždeň o inflácií, deflácií a zachovaní hodnoty zlata.

Inflácia

Rakúska škola definuje infláciu ako neprirodzený nárast monetárnej bázy, ktorý by inak nenastal v trhovej ekonomike. Inflácia teda neznamená nárast cien aktív a služieb. Ten je už len dôsledkom procesu neprirodzeného zvýšenia monetárnej bázy. Znamená to tiež, že čím viac monetárnych jednotiek ľudia používajú, tým nižšia je ich kvalita, resp. kúpna sila. Ako sa teda správali centrálne banky v nedávnej histórií v kontexte zvyšovania monetárnej bázy? Na nasledujúcom grafe je možné vidieť zmenu monetárnej bázy amerického FED-u na medziročnej báze:

Ako sa správa v tomto inflačnom prostredí zlato? Štúdia World Gold Council odhaľuje, že 1 % nárast monetárnej bázy, spôsobuje nárast ceny zlata o 0,9%. Zároveň štúdia tvrdí, že cena zlata odhaľuje i znižujúci sa dopyt po nekrytej fiat mene, čo sa prejavuje v zvýšenej rýchlosti obehu meny tak, ako sa jej ľudia chcú zbaviť za reálne statky. Z tohto hľadiska tiež neprekvapuje, že rast cien niektorých komodít (ako je napr. ropa), nie je spôsobený primárne len dopytom po tejto komodite. Skôr je to o zvyšovaní monetárnej bázy a následne o strate dôvery v kúpnu silu meny, ktorá sa prejavuje jej zvýšeným obehom a výmenou za reálne statky. Na nasledujúcom grafe je vidieť, ako sa zmenila cena ropy upravená o infláciu po opustení Breton-Woodskeho systému:

Na grafe je vidno, že sa cena ropy do ukončenia Breto-Woodu pohybovala v priemere okolo 6,1 USD za barel, čo sa po opustení zlatého štandardu, zásadne zmenilo. Priemerná cena sa potom pohybovala okolo 20 USD za uncu a s výraznou volatilitou jej ceny.

Ako sme ukázali v prvej časti nášho seriálu „Veríme v zlato“, zlato si naopak svoju hodnotu zachováva. A to nielen voči rope, ale i voči ostatným menám. Zlato sú totižto najstabilnejšie peniaze. Svedčí o tom i fakt, že dnes si teoreticky za uncu zlata môžete kúpiť podobné množstvo tovarov a služieb ako v minulosti. Na grafe je možné vidieť kúpnu silu jedného gramu zlata v rámci histórie za rôzne statky:

Zábavným je tiež porovnanie ceny piva v zlate. Nasledujúci graf zobrazuje množstvo litrov piva na Októberfeste, ktoré ste si mohli v rámci histórie kúpiť za jednu uncu zlata:

Hrozí nám hyperinflácia?

Jednoduchá odpoveď je áno. Ono hyperinflácia hrozí pri každej nekrytej mene. Švajčiarsky ekonóm Peter Bernholz, ktorý tento jav podrobne skúmal, tvrdí, že hyperinflácia hrozí každej nekrytej mene v prípade rozpočtového deficitu, ktorý je vyšší ako 40% HDP (na Slovensku máme/budeme mať rozpočtový deficit okolo 4 -5 %; Grécky sa pohybuje na úrovni okolo 9% so započítaním i zahraničnej pomoci), pričom v niektorých prípadoch bola hyperinflácia i pri 20% rozpočtovom deficite. Dôvod je jednoduchý. Vláda potrebuje na svoje fungovanie peniaze. Nevie zrealizovať úsporné opatrenia z politického hľadiska a tak zvyšuje monetárnu bázu (tlačí peniaze), ktoré jej prinášajú vyšší nominálny príjem do rozpočtu. Reálna kúpna sila sa však znižuje a roztáča sa inflačná špirála.

Deflácia

Zlato je často považované za ideálnu ochranu proti inflácií. Ako sa však správa pri opačnom fenoméne – deflácií? V čase deflácie sa znižuje dôvera vo finančný systém a meny. Deflácia prichádza zároveň so stratou dôvery vo vlády, banky a špekulantov a ich rating. Tak ako sa dôvera znižuje, znižuje sa i ochota požičiavať týmto „hriešnikom“ a zadlžené strany musia realizovať výpredaj aktív a reštrukturalizovať svoje dlhy i aktivity, aby nadobudli dôveru späť (oproti inflačnému scenáru sa vláda rozhodne udržať stabilnú menovú zásobu a preto musí realizovať výpredaj aktív). Avšak výpredaj aktív znižuje ich cenu a likvidita sa presmeruje k jedinej konečnej istote (zlatu). V tomto čase sa znižujú ceny viacerých aktív, avšak cena zlata sa znižuje pomalšie, resp. sa neznižuje. Nasledujúci graf popisuje výkonnosť zlata a aj striebra v deflačných obdobiach počas histórie:

Dôvody tohto asi najlepšie vysvetlil John Exeter, ktorý zostrojil svoju obrátenú pyramídu. Písali sme o jej upravenej podobe dávnejšie. Jej princíp funguje jednoducho. Tak ako sa zvyšuje nedôvera vo finančný systém, likvidujú (predávajú) sa tzv. vyššie rizikovejšie poschodia pyramídy, resp. likvidita sa sťahuje z týchto oblastí a prúdi do istejších prístavov, pričom najmenej rizikovým je nakoniec zlato.

Z tohto dôvodu môžeme byť i svedkami vyššej atraktivity amerického dolára, či ich pokladničných poukážok (vzhľadom na to, že dolár je rezervnou menou), avšak to bude platiť len za predpokladu deflačného scenára, pre ktorý by sa FED musel najprv rozhodnúť. Ako vidíme, v dnešných dňoch sa nechystá monetárnu bázu zvyšovať a to je i dôsledok úniku likvidity smerom k týmto finančným nástrojom. V konečnom dôsledku by však likvidita aj tak skončila v zlate (hneď vtedy, keď by USA stratilo svoj rating, kvôli svojej vysokej zadlženosti). Nemyslím si však, že deflačný scenár musíme predpokladať a FED nakoniec zakročí. A preto ani dolár nebude z dlhodobého hľadiska bezpečným prístavom.

Aj keď nie je jasné akou cestou sa dnes budeme uberať – či cestou deflácie alebo inflácie, zlato ostáva pri oboch scenároch v kontexte obdobia dnešnej neistoty dobrým nástrojom na zníženie, resp. rozloženie rizika.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Spracoval podľa pôvodného zdroja Matúš Pošvanc

Tagged , , , , , , , , ,

About matus.posvanc

Trhu so zlatom a striebrom sa venujem od roku 2011. Prešiel som rôznymi fázami a pohľadmi na problematiku. "Trh je manipulovaný. To je jasné!" Inak by cena zlata predsa nešla dole. "Zlato na úrovni 100 tis. USD? Žiaden problém." Najneskôr do pár rokov. "Futures trh je najväčšie zlo a tzv. papierové zlato je nutné zakázať". Nuž, po dlhom štúdiu tejto problematiky, som hlúposti a táraniny opustil. Ostalo to, čo považujem za podstatné. Význam zlata je veľký. Avšak bez pochopenia trhu okolo neho, sa sám od seba znovu neobjaví. Kúpiť zlato ako časť svojho portfólia má zmysel. Snažiť sa na zlate zbohatnúť? To je iný príbeh. Jednu jeho časť nájdete na mojom blogu.
View all posts by matus.posvanc →

Pridaj komentár