Archív značiek: trezor

Čína chce vládnuť zlatu

Čínska centrálna banka sa chystá uvoľniť pravidlá dovozu zlata do krajiny. Doteraz platí stav, kedy dovoz drahých kovov do krajiny zabezpečujú len niektoré bankové inštitúcie. Po novom by to malo fungovať tak, že dovoz bude môcť byť zabezpečovaný každým, kto je členom Šanghajskej zlatej burzy, ako aj každým producentom zlata, ktorý v zahraničí vyprodukuje viac ako 10 ton zlata ročne. Dôvodom pre tieto kroky je rastúci dopyt po zlate zo strany obyvateľstva krajiny. Zároveň sa predpokladá, že tento dopyt po žltom kove bude v krajine rásť. Vysoký dopyt po zlate v Číne nie je žiadnou novinkou. Ako padá jeho cena od začiatku tohto roku sa dovoz zlata do Číny zvýšil o 162 % oproti minulému roku, prémie za okamžité dodanie zlata sa stále v krajine držia v priemere na úrovni 6,5 USD za uncu nad spotovú cenu, keď v máji dosiahli rekord vo výške 56 USD za uncu. Zároveň sa predpokladá, že vzhľadom na reštrikcie s dovozom zlata do Indie, sa tento rok stane Čína najväčším dovozcom žltého kovu na svete. Jej dovoz by sa mal prehupnúť cez 1000 ton. O tom, že sa tzv. „zlatý trh“ pomaly presúva do Ázie svedčia i aktivity rafinérskych spoločností. Jedna za najväčších a najznámejších spoločností METALOR už dlhšie dobu plánuje otvoriť svoju prevádzku priamo v Singapure. Minulý týždeň však ohlásila, že sa spustenie projektu zatiaľ odkladá, vzhľadom na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

chinaIndické chrámy zatiaľ odolávajú tlaku tamojšej centrálnej banky, ktorá od nich žiadala presný súpis zlata. Chrámy získavajú zlato primárne od veriacich. Zlato má v Indii veľmi významné kultúrne a náboženské zázemie. Odhaduje sa, že chrámy vlastnia až 2000 ton zlata. To, že si chrámy zachovajú svoju nezávislosť je veľmi pravdepodobné, pretože by to vyvolalo veľkú politickú nevôľu. Tento rok dovezie krajina pravdepodobne len 800 ton zlata, oproti 845 tonám v minulom roku. Dôvodom sú vyššie poplatky za dovoz a hlavne administratívne pravidlo 80 % dovozu a 20 % vývozu. Podľa najnovších správ sa pomaly dovoz do krajiny zvyšuje, keď v septembri doviezla India len 7,24 tony, v auguste 3,38 tony zlata. V októbri sa predpokladá, že dovoz vzrastie na 30 ton. Práve výrazný dopyt z Indie a Číny spôsoboval veľký stres na Londýnskom trhu s fyzickým zlatom, keď sme boli svedkami negatívnych úrokových GOFO mier, ktoré tento stres charakterizovali. Dnes je táto miera pozitívna a s vysokou pravdepodobnosťou súvisí s poklesom dopytu z Indie.

Texas odstránil daň z predaja zlatých a strieborných mincí. Chce tak podporiť nákup týchto inštrumentov u širokej verejnosti. Daň vo výške 6,25 % bola uvalená na predaj a kúpu mincí do výšky 1000 USD, čo postihovalo hlavne malých nákupcov. Už viac krát sme spomínali, že pri súčasných cenách, sú mnohé ťažiarske projekty v oblasti zlata a striebra nevýnosné. Aj keď si každý čitateľ musí uvedomiť, že zlato a striebro je v tomto ohľade iné ako klasické komodity (skoro všetko vyťažené zlato v histórií je k dispozícií v trezoroch), súčasný trh reaguje i na tieto správy, vzhľadom na frakčný systém fungovania COMEXu – hlavnej burzy komodít. Čo teda hovoria ťažiari? Čoraz viac spoločností sa dnes snaží zvýšiť svoju efektivitu na maximum. Dôvody sú primárne dva. Prvý sú vyššie náklady – mzdové a energetické a druhý dôvod je klesajúca sýtosť rudy. Tá spôsobuje, že ťažiari musí spracovať omnoho viac rudy, aby získal rovnaké množstvo kovu.

Matúš Pošvanc

Ťažké časy pre ťažiarov

Vzhľadom na súčasné ceny zlata a striebra majú viaceré ťažobné spoločnosti výrazné problémy udržať produkciu. Príkladom môže byť celý ťažobný sektor v Juhoafrickej republike, kde okrem padajúcich cien kovov, prispievajú k problémom i odbory. Tie požadujú zvýšenie miezd pre svojich zamestnancov. Odbory pritom situáciu na trhu veľmi nezohľadňujú a prišli s návrhom 100 % zvýšenia miezd pre nových zamestnancov a 60 % zvýšenia miezd pre existujúcich. Naproti tomu zástupcovia zamestnávateľov ponúkajú maximálne zvýšenie vo výške 5 – 6 %. Spoločnosti ako je AngloGold Ashanti, Gold Fields a Harmony odhadujú, že ich celkové náklady na ťažbu sa v tejto oblasti pohybujú na úrovni 1580 USD, 1426 USD, resp. 1 762 USD za uncu, čo indikuje, že tamojšie projekty sú v stratách. Vzhľadom na súčasné problémy s ťažbou v krajine, klesla i celková produkcia zlata na úroveň 167 ton. To je najnižšia úroveň od roku 1905. Podobné problémy hlás i sektor zameraný na ťažbu striebra. Podľa správy jednej za najväčších ťažobných spoločností zameraných na striebro Pan American Silver sú jej náklady na ťažbu unce striebra na úrovni 17,29 USD. Cena striebra môže samozrejme padnúť i pod túto úroveň, avšak následne by tieto spoločnosti začali zvažovať uzavretie svojich baní. Podobným príkladom môže byť menší producent striebra Alexco Resource, ktorý sa už rozhodol, že zavrie svoju baňu Bellekeno v oblasti Yukon. Dôvodom je pokles ceny komodity a jeho priame náklady na ťažbu (bez kapitálových nákladov) dosahovali úroveň 16,10 USD za uncu. Ďalším príkladom môže byť spoločnosť U.S. Silver and Gold Inc., ktorá znížila počet svojich zamestnancov o tretinu na projekte Galena, pričom jej priame náklady produkcie sa rovnako pohybovali na úrovni okolo 16 USD za uncu striebra. Treba si však uvedomiť, že zlato a (čiastočne) striebro sú iné komodity ako kukurica, či ropa. Zásoby celkovo vyťaženého zlata sú relatívne vysoké (ľudia ho držia ako peniaze), pri striebre je situácia mierne odlišná, ale podobná. Avšak dnes vzhľadom na súčasný frakčný spôsob obchodovania cez papierové kontrakty, stále existujúci dopyt po týchto komoditách a to, že existujúci reálny kov je držaný v tzv. „strong hands“, majú pre nás náklady ťažobných spoločností relevantný zmysel. Problémy s ťažbou naznačujú, že v prípade pretrvávajúcej cenovej kompresie, bude vznikať čoraz vyšší stres na fyzickom trhu s týmito komoditami. minig_company

Nákup zlata vo Vietname je spojený so skúsenosťou tamojších ľudí s infláciou. Zlato je pre nich reálnym uchovávateľom hodnoty. To však spôsobuje problémy vláde krajiny, ktorá sa snaží získať zlato od obyvateľstva, pričom na to použila viaceré politiky. Najprv znárodnila jediného dovozcu zlata a zároveň neumožňuje domácim bankám platiť úrok z uskladneného zlata obyvateľstva; namiesto toho musia dnes banky peniaze za uskladňovanie zlata vyberať. Bez ohľadu na tieto opatrenia boli obyvatelia ochotný zaplatiť o 325 USD viac ako bola trhová cena zlatého kovu.

Šanghajská burza zlata zaznamenala rekordnú výšku fyzických dodávok zlata. Na burze sa samozrejme obchodujú kontrakty. Avšak investori požiadali o dodanie reálneho kovu. Len za prvý polrok tohto roku vo výške 1098 ton zlata, pričom počas celého minulého roku 2012 to bolo 1139 ton. Zaujímavou informáciou však je, že prémia za okamžité dodanie kovu sa zvýšila na burze až na 30 USD, pričom normálnym stavom bola prémia okolo 5 USD. Informácia zapadá do celkového obrazu o tom, že zlato je naozaj dnes držané v strong hands a jeho okamžitá dodávka je pri súčasných cenách veľmi problematická. Predpokladá sa, že trend vyžiadania si dodávky zlata voči papierovému kontraktu, bude v Číne zachovaný i počas druhého polroku. To pravdepodobne urobí z Číny lídra v dovoze zlata, pred Indiou. V Indii sa snaží tamojšia vláda odradiť obyvateľstvo od kúpy kovov, avšak odhady hovoria, že ako náhle nastúpi festivalová sezóna v auguste, dopyt po zlate sa opätovne naštartuje, bez ohľadu na opatrenia tamojšej vlády.  Uvidíme.

Zlato posilnilo, striebro sa nikam nepohlo

Ako sme zvyknutí, prvé dva dni týždňa boli v celku pokojné. Zlatu sa nepodarilo vôbec priblížiť k hranici 1300 USD, ale striebro sa v utorok nad 20 USD prehuplo. V stredu sa na malú chvíľku zlatu podarilo prekonať hranicu 1300 USD, avšak následne cena padla až k 1270 USD. Pre striebro bola streda v princípe rovnaká, avšak pokleslo relatívne viac ako zlato. Štvrtok sa trh akoby spamätávali zo stredajšieho poklesu. Zlato rástlo. Striebro však ostávalo v princípe na rovnakých úrovniach. Piatkové obchodovanie bolo v princípe rovnaké, cena zlata sa hýbala pomaly smerom nahor a striebro stagnovalo.

Cena zlata nakoniec uzavrela na úrovni 1296,7 USD, čo bolo o 11,9 USD viac ako minulý týždeň. Cena striebra však mierne klesla o 0,4 USD a je na úrovni 19,525 USD. Pomer ceny zlata a striebra je na úrovni 66,41 (t.j. za gram zlata by ste si kúpili 66,41 gramu striebra; minulý týždeň to bolo 64,51). To znamená, že tento týždeň sa striebru oproti zlatu vôbec nedarilo. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) ukončil na úrovni 240,33 a v porovnaní s minulým týždňom stúpol o 15,3 USD. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 94,82 a rovnako stúpol o 5,25. Krátke koncentrované pozície veľkých bánk (stávka na pokles ceny) na COMEXe sa minulý týždeň zvýšili ako na zlate, tak i na striebre. Pri zlate však majú veľké banky nevídané stávky na rast ceny.

Predminulý týždeň bol za rastom ceny zlata Ben Bernanke a tento týždeň sa mu to podarilo opätovne. Predminulý týždeň to boli protichodné vyhlásenia Bena a monetárnej komisie FEDu, ktoré stáli za rastom cien. Tento týždeň Ben vystupoval pred komisiou Kongresu. Tam tvrdil, že FED stále zvažuje zmiernenie svojej politiky nákupu dlhopisov, avšak na strane druhej rovnako ponechal i možnosť ďalšieho pokračovania tejto politiky nákupov. Trhy si mohli teda opätovne vybrať čo FED plánuje, resp. každý si mohol v jeho vystúpení nájsť to, čo potrebuje. Akcie teda stúpli a drahé kovy klesli.

Minulý týždeň a rovnako tento týždeň bola GOFO (goldforwad rate) úroková miera stále negatívna. Písal som o tom pred troma týždňami v súvislosti s tým, že zlato je dnes držané v tzv. strong hands. Negatívna úroková miera indikuje výrazný stres na londýnskom fyzickom trhu so zlatom. Do negatívneho teritória sa dostala po prvý krát od roku 2007. Znamená, že niekto nevyhnutne potrebuje požičať zlato, ktoré však druhá strana, kto ho má (alebo by ho mala mať), požičať moc nechce. Negatívna GOFO ukazuje, že dostupnosť veľkých tehál (400 oz) je výrazne napnutá. A treba si uvedomiť, že nehovoríme o malých investoroch, ktorí investujú pár tisíc euro; hovoríme o inštitucionálnom prostredí centrálnych a veľkých bánk.

1_GOFO

www.zerohedge.com

GOFO je negatívna už viac ako 10 dní na 1, 2 a 3 mesačnej úrovni. 6 mesačná miera bola negatívna  len dva dni minulý týždeň. To, ako indikuje graf vyššie, sa zopakovalo len pár krát za 14 rokov. Vždy vtedy, keď boli zaznamenané výrazné dná na trhu s drahými kovmi. Ak si to pri zlate zoberiete do perspektívy s rekordne nízkymi stávkami na pokles ceny veľkých bánk, či stále pretrvávajúcou krátkodobou bakwardáciou na trhu s papierovým zlatom, je dosť možné, že dno máme za sebou. Ale pozor, ako som písal minulý týždeň existujú i názory, že môžeme ísť pri zlate ešte stále nižšie. Striebro je však iný príbeh. Pri náznaku recesie sa môže jeho cena výrazne prepadnúť až na úroveň 1 ku 100 voči zlatu. Každopádne len čas ukáže, čo sa reálne stane.

Prehľad cien drahých kovov za ostatné obdobie:

2_ceny_29

gold_29

silver_29

Zdroj: upner.com, kitco.com

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Matúš Pošvanc

Vojna proti zlatu

indian_warV Indii pokračuje vojna proti zlatu. Minulý týždeň viacero Indov zistilo, že si nemôžu zlato kúpiť prostredníctvom kreditnej karty. Tamojšia centrálna banka obmedzila túto populárnu formu nákupov, ktorá bola spojená s postupným splácaním kúpeného kovu. Zákazník tak mohol kúpiť zlato a splácať ho povedzme 6 mesiacov. Predpokladá sa, že to opätovne a negatívne ovplyvní nákupy zlata, vzhľadom na to, že spôsob využívalo mnoho zákazníkov. Dovoz do Indie zároveň výrazne klesol a to o 70 % v porovnaní s podobným obdobím v minulom roku a rovnako s mesiacom máj, kedy sa krajina predzásobila 162 tonami zlata. Na strane druhej sa banky pomaly snažia prispôsobovať novým reguláciám a to tak, že nakupujú zlato pre klientov, avšak nechávajú ho mimo krajiny (Arabských emirátoch), kde je lacné skladovanie kovu. Dovoz do krajiny môže opätovne vzrásť v auguste. Vtedy začínajú v Indii tradične prvé série festivalov, ktoré sú spojené s nákupom zlata. Tie kulminujú v novembri, keď je festival svetiel. Nákup zlata majú Indovia totižto hlboko zakorenený v kultúre a zvykoch.

Minulý týždeň boli rovnako zverejnené dáta o dovoze zlata do Číny. Tá doviezla 108 ton zlata, čo znamená druhý najväčší objem zlata po rekordnom mesiaci marec, kedy importovala až 136 ton. Pomaly sa stáva zrejmé, že krajina dokáže absorbovať až 50 % celosvetovej produkcie zlata ročne. Jedným z dôvodov, prečo sa nezopakoval marcový rekord, môže byť spojenie s napätou situáciou na fyzickom trhu, kedy za súčasných cien nie sú držitelia zlata ochotní predávať, resp. sa nevedia k zlatu dostať. Nech je to ako chce, faktom ostáva, že Čína doviezla za prvých 5 mesiacov roku 413 ton, čo je o polovicu viac, ako minulý rok, kedy za celý rok doviezla 830 ton.

Južná Kórea sa posunula na 34 pozíciu spomedzi krajín, ktoré vlastnia najviac zlata. Jej zásoby zlata dosiahli úroveň 104,4 tony. V roku 2011 bola krajina ešte na 56 mieste.

Predaj zlata sa mierne spomalil. Informujú o tom štatistiky hlavných mincovní. Napríklad austrálska mincovňa Perth Mint zaznamenala v júni pokles predaja, kedy predala 49 460 uncí zlata v podobe mincí a tehál, kým v máji to bolo 92 781 a mesiac predtým dokonca 116 755 uncí. Podobná situácia je i v americkej U.S. Mint, ktorá predala v júni len 57 000 uncí American Eagleov (zlatá minca), kým v máji to bolo 70 000 a mesiac predtým dokonca 209 500 uncí.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Matúš Pošvanc

Zlato a striebro posilnili

Prvé dva dni týždňa boli pokojné a oba kovy ostávali v princípe na rovnakých cenových úrovniach. V stredu však ceny výrazne posilnili. Striebro sa dokonca na chvíľu dostalo nad úroveň 20 USD, avšak následne uzavrelo pod ňou. Zlato sa ďalší deň skoro dotklo hranice 1300 USD, ale rovnako ako striebro deň predtým, uzavrelo pod ňou. Striebro však bolo v ten deň úspešnejšie a skončilo nad 20 USD. Piatkové obchodovanie bolo v princípe pokojné, avšak ceny sa mierne posunuli nižšie.

Cena zlata nakoniec uzavrela na úrovni 1284,8 USD, čo bolo o 61 USD viac ako minulý týždeň. Cena striebra rovnako stúpla o 1,02 USD a je na úrovni 19,92 USD. Pomer ceny zlata a striebra je na úrovni 64,51 (t.j. za gram zlata by ste si kúpili 64,51 gramu striebra; minulý týždeň to bolo 64,75). To znamená, že tento týždeň sa viac darilo striebru. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) ukončil na úrovni 225,0, a v porovnaní s minulým týždňom stúpol o 9,14 USD. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 89,57 a rovnako stúpol o 3,13. Indexy začali po 5 týždňoch poklesov pomaly rásť. Krátke koncentrované pozície veľkých bánk (stávka na pokles ceny) na COMEXe sa predminulý týždeň, keď sme ešte nemali dáta, výrazne znížili na zlate, avšak prekvapivo sa zvýšili na striebre. Minulý týždeň poklesli mierne na oboch kovoch.

Za rastom ceny v stredu bol Ben Bernanke. Najprv bol vydaný záznam z rokovania monetárnej komisie FEDu, ktorý nebol veľmi indikatívny v tom zmysle, že čo FED na nás pripravuje, resp. ukázal pravdepodobnú roztrieštenosť názorov. To zaklincoval následne Ben, keď vyhlásil, že FED naďalej zvažuje politiku prispôsobovania sa podmienkam trhu.

Tento týždeň sa však stala jedna veľmi zaujímavá vec. Písal som o nej pred dvoma týždňami, kedy som upozorňoval na to, že zlato je dnes držané v tzv. strong hands, ktoré nie sú ochotné predávať za súčasné ceny v spojitosti s tzv. GOFO úrokovou mierou. Tá bola celý tento týždeň negatívna, čo indikuje výrazný stres na Londýnskom fyzickom trhu so zlatom. Do negatívneho teritória sa dostala po prvý krát od kolapsu Lehman Brothers. Znamená to, že niekto, kto má doláre, veľmi rýchlo potrebuje na krátky čas zlato a je ochotný za to zaplatiť úrok a zložiť doláre ako záruku. Negatívna GOFO ukazuje, že dodávka veľkých tehál (400 oz) je výrazne napnutá. A treba si uvedomiť, že nehovoríme o malých investoroch; hovoríme o inštitucionálnom prostredí veľkých bánk.

1_GOFO

www.zerohedge.com

GOFO je teda negatívna už viac ako 5 dní na 1, 2 a 3 mesačnej úrovni. To, ako indikuje graf vyššie sa zopakovalo len pár krát za 14 rokov. Vždy vtedy, keď boli zaznamenané výrazné dná na trhu s drahými kovmi. Ak si to zoberiete do perspektívy s rekordne nízkymi stávkami na pokles ceny veľkých bánk, či stále pretrvávajúcou krátkodobou bakwardáciou na trhu s papierovým zlatom, je dosť možné, že dno máme za sebou. Na strane druhej stále existujú názory, že môžeme ísť s cenou nižšie. Tie sú založené na jednoduchom predpoklade, že pri korekciách, ako je táto, môže trh padnúť i o 50 % od posledného vrcholu. To by znamenalo cenu zlata niekde na úrovni 900 – 1000 USD. Ako obyčajne, čo sa presne stane, ukáže len čas. Situácia je však mierne neprehľadná pri striebre, ktoré pri akejkoľvek známke recesie môže výrazne oslabiť.

Prehľad cien drahých kovov za ostatné obdobie:

2_ceny_28

gold_28

vyvoj_zlato_28

silver_28

vyvoj_striebro_28

Zdroj: upner.com, kitco.com

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Matúš Pošvanc