Archív značiek: Striebro

Za rastom ceny zlata sú nákupy reálneho kovu.

Pravidelná analýza vývoja fundamentov zlata a striebra z hľadiska dopytu a ponuky hlavných hráčov – veľkých bánk a inštitucionálnych investorov.

Ceny na trhu

Minulý týždeň cena zlata pomaly stúpala. Najprv prekonala hranicu 1200 USD a postupne pridávala dolár po doláre. Striebro bolo omnoho viac volatilné. Cena rovnako rástla, avšak prudšie, ako pri zlate. Cena sa dostala cez 17,5 USD a minulotýždňový vrchol bol niekde v okolí 17,7 USD. Ku koncu týždňa obe ceny kovov mierne korigovali.

Cena zlata nakoniec uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1219,5 USD, čo bolo o 28,2 USD viac ako predminulý týždeň. Cena striebra bola na úrovni 17,49 USD, čo bolo nakoniec o 37 centov viac ako predminulý týždňom. Pomer cien zlata a striebra týmto mierne klesol na úroveň 1 ku 69,73, čo znamená, že striebru sa minulý týždeň darilo o niečo menej ako zlatu. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 212,12 a stúpol. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 92,92 USD.

Dianie na trhu

Minulý týždeň sme si písali, že zlato je v stave, kedy potrebujeme vidieť nejaký cenový pohyb na to, aby sme určili charakter cenového pohybu. Cena stúpala. A na trhu mierne klesalo contango. Čo to presne znamená? To, čo sa snažíme sledovať je, či špekulanti odhadujú alebo neodhadujú dobre cenu, vzhľadom na dostupnosť zlata pre trh. Proti nim vždy pôsobia market makeri (veľké banky). Zlata je totižto na skladoch dosť a ak sa nedostáva do obchodných vzťahov, je to znak stresu na trhu. Ak teda cena rastie a zároveň sa zvyšuje na trhu contango, je to náznak špekulatívnych nákupov. Cenu tlačí hore futures trh. Ak cena stúpa, avšak zároveň sa trh približuje k backwardácii, je to náznak zháňania fyzického kovu na trhu. Ak by sme mali backwardáciu, treba byť pozorný a stres na trhu je výrazný. Backwardácia by totižto na trhu s drahými kovmi nemala nastať, alebo by nemala mať dlhé trvanie. A to z toho dôvodu, že zlato i striebro ležia niekde na skladoch – je ich relatívne dosť, oproti iným komoditám.

Práve druhej možnosti sme boli svedkami minulý týždeň – cena rástla, contango sa zmenšovalo (približne z 0,52 % na 0,5 %). Cena zlata stúpala z dôvodu výraznejších nákupov na fyzickom trhu. Na trhu však nemáme stres. Len sa posilnil dopyt po reálnom kove, aj pri vyšších cenách. A samozrejme len mierne, ako je vidieť že percentuálneho rozdielu.

Na striebre sledujeme od začiatku roku o niečo napätejšiu situáciu. Tá nebola koncom minulého roka a striebro zažilo vtedy i cenový pád pod 16 USD. Na trhu je stále len mierne contango (cca. 0,15-0,2 %) a striebro vykazuje stále stav, kedy sa trh blíži k stresu.

Výhľad

Pri zlate sa ukazuje, že zatiaľ vyššie ceny tomuto žltému kovu svedčia. Nie sú za nimi výrazne špekulatívne nákupy. Zlato má teda na to, aby sme opätovne videli aj o niečo vyššie ceny. To isté môžeme predpokladať i pri striebre, aj keď nie som jeho osobným veľkým fanúšikom. Predsa len striebro je aj výrazne priemyselný kov, ktorý je omnoho náchylnejší na zmeny ekonomických podmienok. Dnes akoby vyzeralo, že sa ekonomike darí a preto sa darí i striebru. To však nemusí byť nadlho.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom a sledujte najzaujímavejšie správy, ktoré sa týkajú zlata a striebra. Ako odhaliť a spoznať zmeny na trhu so zlatom a striebrom z hľadiska fundamentov sa dozviete v mojej knihe „Mrcha zlato“.

Vývoj cien drahých kovov

1_ceny_drahe_kovy_05_17 cena_zlato_06_17 cena_striebro_06_17

Zdroj: kitco.com, viagold.sk

Matúš Pošvanc, viagold.sk

Optimizmus pre vyššie ceny zlata klesol.

Pravidelná analýza vývoja fundamentov zlata a striebra z hľadiska dopytu a ponuky hlavných hráčov – veľkých bánk a inštitucionálnych investorov.

Ceny na trhu

Minulý týždeň bola cena zlata nad 1200 USD. Dokonca sa dostalo až skoro k 1220 USD. Síce následne klesla pod 1200 USD, avšak koncom týždňa sa dostala späť. Cena striebra dokonca atakovala úroveň 17,3 USD. Rovnako ako cena zlata sa následne dostala pod 17 USD, aby ku koncu týždňa opätovne posilnila.

Cena zlata nakoniec uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1210 USD, čo bolo o 13,1 USD viac ako predminulý týždeň. Cena striebra bola na úrovni 17,05 USD, čo bolo nakoniec o 18 centov viac ako predminulý týždňom. Pomer cien zlata a striebra týmto mierne stúpol na úroveň 1 ku 70,95, čo znamená, že striebru sa minulý týždeň darilo málinko menej viac ako zlatu. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 202,63 a stúpol. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 88,68 USD.

Dianie na trhu

Minulý týždeň sme písali, že pri zlate sa ukazuje potenciál vyšších cien. Striebro bolo problematické odhadnúť. Po týždni sa dá povedať, že pri zlate sa situácia zmenila. Ak sme predminulý týždeň hovorili o náznakoch backwardácie, tak tá sa za uplynulý týždeň vytratila. Úplne. Zlato je opäť v contangu. Síce v miernom, ale je. Môžeme konštatovať, že dopyt po zlate je relatívne silný a tí, ktorí ho majú sa ho nezbavujú s veľkou ľahkosťou. Pre porovnanie, minulý týždeň sme videli náznak backwardácie (spot bol nad futures trhom; cca. 0,1% pa). Ostatný týždeň sa však stres vytratil a máme opäť futures trh nad spotom (cca 0,7%pa). Čo z toho vyplýva? O strese, ktorý sme naznačovali minulý týždeň, nemôžeme už hovoriť. Zlato je v contangu. To, čo môže tých, ktorí očakávajú vyššie ceny zlata upokojovať, je že mierny trend rastúcej ceny, je podporovaný miernym trendom zvyšujúceho sa nedostatku. Zatiaľ.

Naopak pri striebre sa oproti predminulému týždňu zmenilo to, že máme aj pri vyšších cenách stále mierne contango. Futures trh je len mierne nad spotovým trhom. Rovnako nie sme v stresovej situácii. Avšak mierne rastúca cena a mierne klesajúce contango naznačuje, že pri striebre vidíme rovnako relatívne silný dopyt a nejedná sa o špekulatívny dopyt.

Výhľad

Pri zlate sa stále ukazuje mierny potenciál vyšších cien z hľadiska dopytu a ponuky, nie z hľadiska špekulatívnych nákupov. Netreba byť až tak optimisticky naladený, ako sme si písali minulý týždeň. Striebro má na to, aby šlo ešte vyššie. Veľkým optimizmom by som však neoplýval.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom a sledujte najzaujímavejšie správy, ktoré sa týkajú zlata a striebra. Ako odhaliť a spoznať zmeny na trhu so zlatom a striebrom z hľadiska fundamentov sa dozviete v mojej knihe „Mrcha zlato“.

Vývoj cien drahých kovov

1_ceny_drahe_kovy_03_17 cena_striebro_03_17 cena_zlato_03_17

Zdroj: kitco.com, viagold.sk

Matúš Pošvanc, viagold.sk

Zlato má namierené vyššie.

Pravidelná analýza vývoja fundamentov zlata a striebra z hľadiska dopytu a ponuky hlavných hráčov – veľkých bánk a inštitucionálnych investorov.

Ceny na trhu

Minulý týždeň sme sa dostali so zlatom na chvíľu i nad 1200 USD, inak zlato celkom pekne rástlo. Striebro sa dostalo skoro k 17 USD a rovnako jeho cena pekne stúpala. Koncom týždňa ceny už len mierne konsolidovali.

Cena zlata nakoniec uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1196,9 USD, čo bolo o 24,7 USD viac ako predminulý týždeň. Cena striebra bola na úrovni 16,88 USD, čo bolo nakoniec o 45 centov viac ako predminulý týždňom. Pomer cien zlata a striebra týmto klesol na úroveň 1 ku 70,91, čo znamená, že striebru sa minulý týždeň darilo viac ako zlatu. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 199,29 a stúpol. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 87,04 USD.

Dianie na trhu

Minulý týždeň sme písali, že zlato zatiaľ vykazuje pomalú a pozitívnu zmenu – bolo ho na trhu menej k dispozícií, za čo mohol buď vyšší dopyt alebo sa ho vlastníci nechceli až tak zbavovať. Na trhu sme mali znižujúce sa contango (relatívne nízke) a zároveň rastúcu cenu. To sa ukazovalo už od konca roku. Minulý týždeň sa situácia potvrdzovala. Dokonca sme mali malý náznak backwardácie a to stále pri zvyšujúcej sa cene žltého kovu. Čo to znamená? Znamená to, že trh zažíva stres. Nie je obrovský, avšak market makri majú pri týchto cenách problém získavať zlato – či už pri priamom nákupe alebo si ho nevedia požičať. Táto disproporcia sa môže vyrovnávať z dlhšieho hľadiska len vyššou cenou. Oproti decembru minulého roku, kedy sme hovorili o poklese cien (tie sa aj ku koncu roku potvrdili), sa situácia na zlate mení.

Ako je na tom striebro? Podobne. Aj pri ňom sa pri relatívne rýchlejšej (oproti zlatu) zvyšujúcej sa cene znižovalo contango. Nemôžeme však povedať, že je v rovnakej situácii ako zlato. Pri zlate trh ukazuje problém ho získať. Pri striebre tento problém nie je až tak výrazný. Cena rástla rýchlejšie ako dopyt po sivom kove. Je to síce malý rozdiel, ale je. Znamená to, že z hľadiska ceny je striebro plus/mínus v stave, kedy je trh pri súčasných cenách vyrovnaný. Pohnúť sa teda môže teraz ktorýmkoľvek smerom. Minulý týždeň som o ňom vravel, že sa môže pohnúť kamkoľvek, ale skôr so o ňom pochyboval; zatiaľ však vyzerá, že nesprávne. Stále si však myslím, že pri malom náznaku ekonomických problémov jeho cena výrazne utrpí.

Výhľad

Pri zlate sa ukazuje potenciál vyšších cien. A to nie z hľadiska špekulatívnych nákupov. Dopyt po zlate je vyšší. Môžeme očakávať vyššiu cenu. Striebro je pre mňa stále problematické odhadnúť. Chcelo by to nejaký cenový pohyb, ktorý by ukázal buď jeho explicitný nedostatok na trhu alebo naopak dostatok. Teraz sme v stave, že cena môže ísť obom smermi. Striebro je z fundamentálneho hľadiska dosť vyrovnané. V prípade, že by sa cena zvýšila, bude zaujímavé sledovať, či sa pohnú aj fundamenty, alebo sa bude jednať o špekulatívny pohyb. Zlato je oproti nemu v lepšej pozícií a je mu možné omnoho viac veriť.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom a sledujte najzaujímavejšie správy, ktoré sa týkajú zlata a striebra. Ako odhaliť a spoznať zmeny na trhu so zlatom a striebrom z hľadiska fundamentov sa dozviete v mojej knihe „Mrcha zlato“.

Vývoj cien drahých kovov

1_ceny_drahe_kovy_02_17 cena_striebro_02_17 cena_zlato_02_17

Zdroj: kitco.com, viagold.sk

Matúš Pošvanc, viagold.sk

Zlato a striebro sa tvária zatiaľ pozitívne.

Pravidelná analýza vývoja fundamentov zlata a striebra z hľadiska dopytu a ponuky hlavných hráčov – veľkých bánk a inštitucionálnych investorov.

Ceny na trhu

Minulý týždeň drahé kovy pekne rástli. Druhý januárový deň sa neobchodovalo a mali sme tým pádom kratší týždeň. Avšak ostatné dni týždňa si zlato pripísalo viac ako 30 USD. Striebro posilnilo rovnako a z 15,90 USD sa dostalo až nad 16,60 USD.

Cena zlata nakoniec uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1172,2 USD, čo bolo o 21,3 USD viac ako predminulý týždeň. Cena striebra bola na úrovni 16,43 USD, čo bolo nakoniec o 55 centov viac ako predminulý týždňom. Pomer cien zlata a striebra týmto klesol na úroveň 1 ku 71,35, čo znamená, že striebru sa minulý týždeň darilo menej ako zlatu. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 196,56 a stúpol. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 85,31 USD.

Dianie na trhu

Posledný komentár minulého roku (19.12) sme si písali, že zlato sa bude do konca roku pohybovať okolo hodnôt 1140 USD s tým, že nízka likvidita okolo sviatkov ho môže poslať ešte nižšie a že striebro bude naopak niekde pod 16 USD, viac k 15,5 USD. O zlate sme hovorili, že jeho potenciál poklesu nie je tak veľký, ako pri striebre. V princípe sa daná predpoveď aj naplnila. Zlato prepadlo z 1138 na 1125 USD, ale už začiatkom roku sa vrátilo nad 1140 USD. Striebro padlo k 15,6 USD a pod 16 USD sa v princípe pohybovalo skoro do konca roka. Minulý týždeň už oba kovy rástli. To, čo samozrejme popri týchto pohyboch sledujeme sú reálny dopyt a ponuka – nie špekulatívne pohyby, resp. upozorňujeme na to, či hýbu trhom špekulácie a či reálny dopyt a ponuka. Čo sa teda počas sviatkov stalo s fundamentami na trhu? Zmenili sa?

Minulý týždeň sme mali kratší obchodný týždeň, je preto predčasné hovoriť o nejakých zásadných zmenách. Faktom však je, že po zlate bol omnoho väčší dopyt – fundamentálne. Pri stúpajúcej cene sa dopyt po zlate zvyšoval. Nie sú za tým len špekulanti. Contango na trhu sa zmenšuje. Dobrá správa pre všetkých, ktorí sa tešia na vyššie ceny. Striebro posilňuje podobne, avšak vyšší cenový pohyb nie je sprevádzaný až takým dopytom po fyzickom kove ako pri zlate. To aspoň trh zatiaľ ukazuje.

Výhľad

Pri oboch kovoch treba chvíľku ešte počkať. Treba pamätať, že obchodovanie sa ešte len rozbieha – predsa len máme začiatok roku. Ale zlato zatiaľ vykazuje, že je na tom z hľadiska stúpania ceny lepšie ako striebro. Možno sa teda zopakuje situácia z minulého roku, kedy zlato rovnako pekne stúpalo; avšak nezabudnime na to, že minulý rok bola na trhu backwardácia – stres na trhu po fyzikom kove. Dnes máme len pomaly znižujúce sa contango pri rastúcej cene. Striebro sa ťažko odhaduje. Skôr by som mu moc neveril.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom a sledujte najzaujímavejšie správy, ktoré sa týkajú zlata a striebra. Ako odhaliť a spoznať zmeny na trhu so zlatom a striebrom z hľadiska fundamentov sa dozviete v mojej knihe „Mrcha zlato“.

Vývoj cien drahých kovov

1_ceny_drahe_kovy_01_17 striebro_cena_01_17 zlato_cena_01_17

Zdroj: kitco.com, viagold.sk

Matúš Pošvanc, viagold.sk

Manipulácia zlata a striebra – veľké odhalenie, „smooking gun“ od Deutsche Bank.

O prípade odhalenia údajnej manipulácie striebra (Deutsche Bank Provides „Smoking Gun“ Proof Of Massive Rigging And Fraud In The Silver Market) a zlata (When Gold Goes Above 1430 We Whack It) vie pravdepodobne každý z komunity okolo týchto drahých kovov. Pekná reakcia, z ktorej rovnako tento komentár čerpá, sa dá nájsť na tomto linku.

Kauza má byť ultimátny dôkaz toho, že trh so striebrom a zlatom je manipulovaný. Nič vo svete však nie je čiernobiele. Preto sa skúsme kriticky pozrieť na celú situáciu. Zároveň pôjde skôr o názor, keďže dané obvinenia musí potvrdiť súd.

Kartel

Zo zverejnených informácií vyzerá, že obvinení sa len ťažko vyvlečú z obvinenia z koluzívneho konania. Vyzerá to byť prípad pre protimonopolné zákonodarstvo; o tom, či má alebo nemá táto odnoš práva zmysel sa pozrite napr. sem. Aj keď aj to je stále otázne, ako popíšem nižšie.

Zároveň pevne dúfam, že vzájomná komunikácia obchodníkov bullion bánk nikoho neprekvapuje. Trh so zlatom je relatívne malý trh, čo sa týka počtu obchodníkov hlavných hráčov, sprostredkovateľov, brookrov (oprava 22.12.). Prečo to tak je, by som sa skôr pýtal regulátorov, ktorí dnes reguláciami spôsobujú výraznú koncentráciu odvetvia. V princípe sa musia daní obchodníci vzájomne poznať; úzka komunita ľudí spolu i komunikuje. Nepovažujem to za niečo hrôzostrašné. Rovnako sa napr. za niečo hrozné nepovažuje dnes komunikácia a dokonca explicitné spoločné konanie producentov ropy v rámci OPEC; rovnako neplatí, že ak sa aj OPEC na niečom dohodne, že to členovia kartelu neporušia. To isté inak platí aj o tomto prípade.

smoking-gun_zlatoČo by malo čitateľa najviac vyrušovať na zverejnených informáciách je, že brookeri nemali moc v úcte svojich klientov. Vyzerá, že zneužívali svoje postavenie voči klientom. Považujem to za neetické správanie, ktoré by seriózne firmy nemali tolerovať. Banky totiž údajne otvárali pozície proti svojim klientom (poznali ich obchodné aktivity, vedeli, aké pozície majú otvorené) a konali údajne explicitne proti ich záujmom.

Zverejnená komunikácia ukazuje zároveň spoluprácu veľkých hráčov pri krátkodobom intra-dennom obchodovaní v čase fixácie cien. Pod tým sa má rozumieť, že cenu znižovali oproti tomu, čo by chceli, tí, ktorí banky žalujú. Žalobci tvrdia, že im dané konanie spôsobilo stratu (kvôli nižšej cene). No a tu sa už dostávame na celkom zaujímavý a samozrejme tenký ľad.

Tenký ľad

Brooker banky mohol zneužiť inside informáciu oproti klientovi. To je fakt. Avšak na strane druhej, ak sú fundamenty na trhu nastavené na nejaké hodnoty (hodnoty tieto bullion banky vedia – sú market makri), banky nemôžu akoby garantovať vyššiu cenu, ak nezodpovedá fundamentom. Na trhu nikto nikomu cenu – v tomto prípade vyššiu – predsa negarantuje. To, že niekto v posielaných správach používa nevyberaný slovník na tom nič nemení. A toto platí, aj keď sú mnohí investori do zlata a striebra presvedčení o tom, že zlato i striebro musia nominálne nevyhnutne rásť.  Nie je to tak; ono zlato nikam nerastie; ostáva na mieste; sú to fiat meny, ktoré kolíšu. A pri zlate a striebre je dokonca odlišná aj situácia súvisiaca s ťažobnými nákladmi vs. trhovou cenou (viď kniha Mrcha zlato).

V tomto prípade budú musieť sťažovatelia teda explicitne preukázať (ich zámer je to preukázať prostredníctvom regresných analýz), že dianie pri fixácii cien menilo celkovú cenovú štruktúru aj na iných trhoch. Ako sme už písali, manipulácia sa nedeje prostredníctvom predaja short nekrytých kontraktov vo veľkom. To by mohol byť inak objektívny dôkaz (aj keď  sa aj o tom dá polemizovať – ale o tom inokedy). Sťažovatelia budú mať ťažkú úlohu preukázať kauzalitu medzi cenou fixu a napr. COMEXom. Oba trhy sa síce ovplyvňujú (korelujú vzhľadom na možnosť arbitráže), avšak ani jeden z nich nie je dominantný, resp. dominancia je minimalistická a dokonca sa presúva medzi trhmi; o tom sme už rovnako písali. To znamená, že ak sa napr. zníži (umelo) cena v Londýne, nemusí nevyhnutne (kauzálne) klesnúť cena i na COMEXe. Ak sú na trhu fundamentálne diskrepancie medzi fix-om, spotom, futures, v Londýne, Šhanghaji, Dubaii … a napr. COMEXom, výkyv sa vyrovná. Ak by teda banky posunuli cenu na fixe umelo nižšie (a dlhodobo) ako by signalizoval globálny trh, ceny by sa na ostatných trhoch nezmenili a musel by sa zmeniť samotný fix.

A o tom, že sa vyššie popísaným druhom správania sa bánk, dá znížiť cena napr. zlata z 1920 USD na 1050 USD počas skoro 5 rokov, však nemôže byť ani reč. Za týmto dlhodobým poklesom je relatívne zníženie dopytu.

Na čo sa budú „prichytené“ banky tiež spoliehať?

Z konverzácie vyplýva, že obchodníci explicitne neplánujú zníženie cien v zmysle „poďme znižovať cenu lebo chceme / máme prikázané / manipulovať s trhom …“. Skôr sa jedná o vzájomné posúvanie si informácií, kto, čo bude v danom čase robiť, resp. sú správy o tom, že cena je podľa nich relatívne vysoká a je možné cenu znížiť; aspoň teda zo zverejnenej komunikácie. Pokojne môže byť, že niektoré nezverejnené rozhovory sú omnoho šťavnatejšie.

Ak by boli banky „nasadené“ na manipuláciu (podľa teórie manipulácie konajú banky v prospech elít – centrálnych bánk, Rotchieldovocov, atď. …), alebo sa dohadujú manipulovať s trhom, mohli by sme očakávať, že komunikácia o danom pláne by bola detailnejšia a explicitnejšia keďže komunikovali bez toho, aby si boli vedomí, že ich komunikácia raz vyjde na povrch.

Záver

V tomto prípade zastávam preto názor, že sa jedná stále o neetické správanie a neetické obchodné praktiky, ktoré budú asi aj potrestané. Zverejnené informácie ma však vôbec nepresvedčili o tom, že sa jedná o manipuláciu v tom zmysle, ako ju predstavuje teória manipulácie cien zlata a striebra (prianie elít, predaj naked shortov, syntetické zlato všade kde sa pozrieme a pod.).

Téma manipulácie je relatívne komplikovanou témou. Určite nie čierno bielou. Aj z tohto dôvodu napr. osobne rozlišujem medzi neetickým správaním sa bánk (podvody na klientoch bánk), obchodnými praktikami, ktoré nie sú úplne „kóšer“ (napr. flash crash-e na nelikvidnom trhu, HFT) a údajným manipulantovým správaním (umelým a núteným znížením cien zlata z 1920 USD na 1050 USD a striebra z 35 USD na 13 USD). Píšem o tom napr. i v knihe Mrcha zlato. Dané rozlíšenie umožňuje podľa môjho názoru lepšie popisuje situáciu, ktorá sa na trhoch deje.

Plánujem napísať menší seriál o manipulácií na finančných trhoch, keďže je to aktuálna téma. Pevne verím, že Vás zaujme. Ak sa článok páči, zdieľajte.