Archív značiek: predikcia striebra

Pozor na striebro

Niektorí investori považujú rast ceny striebra za absolútne nevyhnutný. Dokonca nezaujaté zdroje tvrdia, že dopyt po striebre by mal naďalej rásť, čo môže spôsobiť na trhu situáciu nedostatku tohto drahého kovu, ako hovorí Michael DiRienzo exkluzívne pre Upner. Dôvodov pre rast, ale i pokles ceny striebra, môže byť samozrejme viacero. Na čo však upozorňujú analytici a investori?

Ľudia kupujú 50 x viac striebra ako zlata, hovorí Eric Sprott z Sprott Asset Management. Čo to znamená? Podľa Sprotta je situácia na trhu dnes nasledovná. Či už je to napr. US Mint (americká mincovňa), alebo aj iní obchodníci zlata i striebra, predávajú v dolárovom vyjadrení rovnaký objem zlata i striebra. To značí, že ľudia na každý 1 dolár investovaný do zlata, investujú približne 1 dolár do striebra. To by nebolo až tak výnimočné, ak by cena zlata vs. striebra nebola dnes (22.6.2012) v pomere približne 1 ku 56. To značí, že ľudia kupujú 56 krát viac striebra ako zlata. Ak sa však pozrieme na ročnú produkciu striebra a zlata, zistíme nasledovné. Ročne sa vyťaží približne 2600 ton zlata, z čoho sa približne 500 ton nedostane ani na trh (ponechá si ich Rusko a Čína). To máme 2100 ton zlata ročne. Podľa Silver Institute je ročná produkcia striebra (ťažba i recyklácia) vo výške približne 23 700 ton. To je pomer reálne ročne disponibilného kovu približne 1 ku 11. Pokiaľ ostane dopyt po zlate i striebre zachovaný, musí sa podľa Sprotta cena striebra postupne zvyšovať tak, aby sa priblížila pomeru toho, čo sa aj vyťaží.

Kevin McElroy z Wyatt Research upozorňuje vo svojom článku „Unikátny úkaz na trhu so striebrom“ na ďalšie aktuálne dianie na trhu so striebrom. Hovorí, že dnešná cena striebra sa primárne určuje na COMEX-e (burze drahých kovov, kde sa obchodujú papierové kontrakty). Z tohto hľadiska je toto obchodovanie aj trochu záhadné. Nevieme totižto prečo a z akých dôvodov si investiční bankári striebro kupujú. Avšak existuje predsa len jeden ukazovateľ, ktorý indikuje správanie sa aktérov trhu a to je množstvo tzv. netto dlhých a krátkych pozícií na trhu (dlhé pozície sú investori, ktorí stavia na rast a krátke pozície sú tí investori, ktorí stavajú na pokles ceny). Na grafe nižšie ukazuje, že opätovne je na trhu „pretlak“ krátkych pozícií.

Zdroj: http://www.wealthwire.com/news/metals/3377?r=1

Ako by mala byť táto informácia pre Vás užitočná? Jednoducho. Je to určitý indikátor toho, kedy kupovať. Kedy sa totižto oplatí kupovať? Keď sú všetci nastavený na rast ceny alebo keď sú nastavení na pokles ceny? V kontexte toho, čo hovorí vyššie Sprott, je preto toto zaujímavá informácia. Ak existuje zo strednodobého hľadiska predpoklad rastu ceny striebra a zároveň dnes existuje nastavnie väčšiny trhu na jeho pokles, vytvára sa tu podľa McElroya dobrá príležitosť na kúpu. A o tom, že cena striebra je relatívne omnoho nižšia ako je dnes cena zlata Vás informujeme pravidelne v našich týždenných reportoch (26.2.2012 bol pomer zlata a striebra 1 ku 50 a dnes je 1 ku 56).

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom.

Preložil a spracoval Matúš Pošvanc

Máte záujem o nákup drahých kovov? Do drahých kovov môžete investovať ale aj nimi priamo platiť.

 

 

James Turk: Teraz sa oplatí kupovať zlato

Prinášame Vám exkluzívny rozhovor s investorom Jamesom Turkom, ktorý prednášal aj na Slovensku v decembri minulého roku na konferencii organizovanej Nadáciou F.A. Hayeka s názvom Budúcnosť Peňazí (video s jeho prednáškou).

Dnes na aktuálne témy, o ktorých sme tiež písali na WWW.UPNER.COM. Pána Turka sme sa pýtali na korekcie na trhu so zlatom a striebrom, pýtali sme sa ho na rozdiel medzi fyzickým trhom a papierovým trhom, ktorý je zdrojom cenových korekcií, ako aj na jeho názor o zlate ako tzv. „safe haven“ a nakoniec, čo môžeme očakávať od budúcnosti. James Turk je pravidelným komentátorom situácie na trhu so zlatom a striebrom. Je zakladateľ spoločnosti GoldMoney, ktorá dnes spravuje pre svojich klientov aktíva vo výške 2 mld. USD. Originálny text je nižšie pod slovenským textom.

Upner: Za posledných 6 – 7 mesiacov sme svedkami značných cenových korekcií na trhu so zlatom. Aký je hlavný dôvod týchto korekcií?

James Turk: Korekcie sú normálnou trhovou udalosťou. Dejú sa na všetkých trhoch. Z rôznych príčin. Ich nešťastím je, že bohužiaľ rozptyľujú ľudí. Tí sú následne znechutení a nevšímajú si trh z celkovej perspektívy a hlavných trendov. Výsledkom je, že stratia vynikajúcu príležitosť na kúpu. Investori by sa mali vždy zameriavať na hodnotu, nie cenu. Zlato si za poslednú dekádu viedlo veľmi dobre a jeho cena je dnes omnoho vyššie, ako bola len pár rokov naspäť. Tak, či onak, ostáva zlato podľa môjho názoru podhodnotené a je dobré ho naďalej akumulovať. Odporúčam každému zakomponovať nákup zlata do rodinného rozpočtu. Zlato sú peniaze, takže ak ho akumulujete, vlastne si šetríte. A každý by mal mať nejaké úspory, či už na dôchodok, v prípade nečakaných udalostí, alebo už len kvôli tomu, aby ste si niečo reálne kúpili v budúcnosti. Nedáva žiaden zmysel šetriť si v národnej mene. V súčasnom stave umelo udržiavaných nízkych úrokových mier, je reálny úrok negatívny. Inými slovami úroky, ktoré niekto zarobí, nie sú dostatočne vysoké na to, aby vám pokryli straty spôsobené infláciou. Takže rada znie – akumulujte zlato a striebro namiesto sporenia v eurách, dolároch, či inej mene.

Upner: Dnes sme svedkami veľmi výrazného dopytu po fyzickom zlate, napr. z Číny. Mohli by ste vysvetliť našim čitateľom rozdiel medzi trhom s fyzickým a papierovým zlatom?

James Turk: Fyzické zlato je hmotným majetkom. Jeho hodnota je určovaná na trhu. Inými slovami z množstva dopytov a ponúk ľudí, ktorí si zlato cenia. Tí, vedia, že zlato je užitočné kvôli jeho jedinečným vlastnostiam a kvôli tomu, že už 5000 rokov spoľahlivo plní funkciu peňazí. Naopak, tzv. papierové zlato je finančným majetkom. Tento finančný majetok je len expozíciou voči cene zlata. Pri cennom papieri však nevlastníte priamo zlato. Jediné, čo vlastníte je prísľub naplnenia podmienok, za ktorých bolo toto Vaše finančné aktívum pre Vás vytvorené. V súčasnom chaose, ktorý vládne na finančných trhoch, problémoch so solventnosťou bánk a dlhovej kríze štátov, sme veľmi často svedkami toho, že viacero sľubov už dnes nebolo dodržaných, (pozn. prekladateľ: napr. odpis časti dlhov Grécka). Konkrétnym príkladom problémov s papierovým zlatom boli cenné papiere na zlato, vydané bankou Lehman Brothers a brookerskou firmou MF Global. Tie sa stali bezcennými, keď tieto firmy zbankrotovali. Odporúčam preto vždy, kupovať fyzické zlato a fyzické striebro.

Upner: Kedy fyzický trh v zlate a striebre prekoná papierový trh? Prečo sa to musí vôbec udiať?

James Turk: Nikto nevie predpovedať budúcnosť, takže neviem presne, kedy trh s fyzickým zlatom preváži nad papierovým trhom. Ale monetárna história ukazuje, že sa to stane pred súčasným finančným kolapsom. Myslím si, že papierový trh dozrel a je pred svojím koncom a vysvetlím i prečo. Tak, ako sa bude vyostrovať chaos, ľudia sa jednoducho presunú od sľubov k reálnym veciam. Inými slovami z papierových sľubov k fyzickému zlatu. Nebudú chcieť ďalej znášať riziko spojené s držaním papierového zlata.

Upner: Zlato je považované za tzv. „safe haven“ (posledné útočisko). Prečo si myslíte, že stále nie je považované za posledné útočisko istoty veľkými inštitucionálnymi investormi v týchto ťažkých časoch?

James Turk: Osobne si myslím, že dôvod je v tom, že mnohí nerozumejú úplne tomu, čo je zlato. Veľa ľudí, vrátane sofistikovaných manažérov, ktorí spravujú veľké peniaze, nikdy neštudovali, čím zlato v skutočnosti je. Resp. ak sa o zlate niečo učili na univerzitách, tak to, čo sa naučili, nebolo úplne správne. Moderná ekonomická teória je úplne mimo, keď príde na tému zlata. Faktom však je, že situácia sa mení zarovno s pokračujúcim býčím trhom (zlato rastie) zlata. Napríklad viacero ázijských centrálnych bánk aktívne akumuluje zlato, ako spôsob diverzifikácie ich celkových rezerv.

Upner: Mohli by ste okomentovať to, čo sa podľa Vás stane v budúcnosti na trhu so zlatom a striebrom? Čo môžeme očakávať v najbližšej budúcnosti?

James Turk: Opäť, nikto nemôže predpovedať budúcnosť, ale môžeme sa poučiť z histórie. Jedna vec stojí za povšimnutie v rámci histórie. Existencia ekonomických cyklov (rast/recesia). Táto teória je inak i základom Rakúskej ekonomickej školy a prác vedcov akými bol Ludwig von Mises. Rastová fáza skočila pred niekoľkými rokmi. A dnes sme v kríze. Kríza bude pokračovať pokým sa všetok nahromadený dlh vytvorený počas boomu nesplatí, alebo sa ho investori nezrieknu. To, z čoho sa môžeme zároveň poučiť je to, že dopyt po fyzických aktívach a obzvlášť drahých kovoch, počas depresií stúpa, tak ako ľudia prestávajú veriť (pozn. preklad: inflačnému) rastu finančných aktív. Suma sumárom, dopyt po zlate a striebre počas krízy stúpa, s čím stúpajú aj ceny týchto aktív. Stalo sa to v 70-tych rokoch a stane sa to opäť.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom.

Za rozhovor ďakuje Matúš Pošvanc

Original text:

Upner: For the past 6 to 7 months we have been witnessing a huge correction in the gold market. What is the major reason for that?

Turk:  Corrections are a normal market event. They happen in all markets for a variety of different reasons. Unfortunately, corrections are a distraction, and they often cause people to lose sight of the big picture and the major trend, with the result that they then miss a good opportunity to buy, or even worse, are shaken out of the market. Investors should always focus on value, and not price. Gold has done exceptionally well the past decade, and its price is much higher now then even a few years ago. Nevertheless, gold remains undervalued and should therefore continue to be accumulated. I recommend including gold purchases in your household budget. Gold is money, so when you accumulate it, you are saving money. And everyone should have some savings, whether for retirement, an emergency or just to accumulate the money you need to purchase some consumer good. It does not make any sense though to save any national currency. In the present environment of artificially low interest rates, negative interest rates are the result. In other words, the interest income one earns on a bank deposit is not high enough to compensate you for the loss of purchasing power from inflation. So accumulate gold and silver instead for your savings instead of euros, dollars or any other currency.

Upner: We are witnessing huge demand for gold in the physical market, e.g. China. Could you explain for our readers the distinction between the physical market and paper market for gold?

Turk: Physical gold is a tangible asset. Its value arises from the market, or in other words, from the countless people who value gold. They recognize the usefulness of gold’s unique attributes and its time-tested reliability over its 5,000 years of history as money. In contrast, paper gold is a financial asset. It gives you exposure to the gold price, but you do not own gold. You only own someone’s promise to make good on their commitment to fulfil the terms of the financial asset they created and you own. In the financial turmoil of the ongoing bank solvency and sovereign debt crises we are experiencing, many promises have already been broken. For example, the paper gold issued by Lehman Brothers and MF Global became worthless when those firms went bankrupt. Always buy physical gold and physical silver.

Upner: When will the physical market in gold or silver override the paper market? Why must this happen?

Turk: No one can predict the future, so we do not know when the physical market for gold will override the paper market. But monetary history shows it will happen before the present financial bust, now several years old, is finally over, and I just explained the reason. As financial turmoil worsens, people move from just a promise to the real thing, or in other words, from paper to physical, because they no longer want all the risks of holding paper gold.

Upner: Gold is a so-called “safe haven”. Why do you think it is not still recognized by big institutional investors as a safe haven in these difficult times?

Turk: The reason is mainly a lack of understanding about gold. Many people, including sophisticated institutional money managers, have never bothered to study it – or if they were taught something about it at university, what they learned was probably wrong. Modern economic theory is complete rubbish when it comes to gold. In any case, much is changing as gold’s bull market continues. For example, many Asian central banks are actively building up their gold holdings to diversify their total reserves.

Upner:: Could you comment on what you believe will be future events for gold and silver? What can we expect in the near future?

Turk: Again, no one can predict the future, but we can learn from history. One thing that stands out over the centuries is that there is a boom-bust cycle to economic activity. This cycle is a basic building block of the Austrian School of economics and work by scholars like Ludwig von Mises. The boom ended several years ago, and we are now in the bust. The bust will continue until all of the excess debt created during the boom is repaid or repudiated by the borrower. The important point is that demand for tangible assets, and precious metals in particular, increases during depressions as people’s distrust of financial assets increases. Put simply, the demand for gold and silver rise during the bust, so their price rises. It happened in the 1970s, and it is happening again.

 

Manipulácia, striebro a JP Morgan

David Morgan je vlastníkom spoločnosti silverinvestor.com a hovorí s Maxom Kaiserom ohľadne vývoja na trhu so striebrom. Prinášame Vám stručný prehľad rozhovoru.

Prednedávnom Ron Paul využil možnosť opätovne naznačiť „helikopter Benovi“ (Ben Barnanke, FED), že americký dolár má reálne problémy s udržaním si hodnoty, pričom to demonštroval na striebornej minci. Video sme publikovali aj na našom blogu dva týždne späť. David Morgan ukazuje Maxovi mincu, s ktorou Ron Paul mával na Bena a vysvetľuje, že je to minca s názvom „silver circle“. Silver circle je inak iniciatíva, ktorá pripravuje aj nový film zobrazujúci situáciu okolo problémov FED-u, amerického dolára a významu striebra po kolapse amerického dolára. Trailer k filmu. Uvidíme, možno bude film zaujímavý. Ďalej sa rozprávajú o ďalších kampaniach zameraných na význam striebra. Jedným z blogov, ktoré spomínajú je http://sherriequestioningall.blogspot.com/ v ktorom sa dáma zaoberá aj situáciou okolo JP Morgan, či Goldman Sachs.

Pre nás zaujímavejšia je však informácia ohľadne pomeru striebra na tzv. papierovom vs. fyzickom trhu. Tu Morgan na otázku, či je pomer vo výške 100 ku 1 (papierové ETF vs fyzické striebro), odpovedá, že posledné správy z októbra minulého roku hovoria o pomere 400 ku 1. Zároveň sa zaoberá nedávnym obchodovaním na trhu. Vtedy bolo v priebehu jednej hodiny predaných 110 000 kontraktov (550 miliónov uncí), čo je skoro ¾ celkovej ročnej produkcie striebra. Toto správanie považuje za manipuláciu na trhu so striebrom. Pričom po poklese ceny, ktorá bola spôsobená masívnym predajom papierového striebra veľkými hráčmi ako je JP Morgan, sa naopak realizovali nákupy vo fyzickom striebre. Zjednodušene povedané – JP Morgan si znížil cenu striebra papierovým striebrom, aby mohol nakúpiť fyzické.

Ďalej sa rozprávajú o Sprott management, ktorý je vlastnený Ericom Sprottom multimilionárom a ktorý rovnako ako Morgan považuje striebro za investíciu tohto desaťročia. Inými slovami striebro by malo ďalej rásť.

V rozhovore sa ešte venujú iniciatívam niektorých vlád voči svojmu zlatu, ktoré majú uskladnené mimo svojich krajín. Informovali sme o tom tiež pred týždňom. Konkrétne sa jedná o Nemcov a Švajčiarov a samozrejme sa spomína aj Venezuela, ktorej zatiaľ stále nedodali jej zlato z Bank of England (od Augusta 2011). V tomto zmysle sa objavujú aj špekulácie o tom, či náhodou FED nepoužíva zlato iných krajín na manipuláciu na trhu so zlatom.

Záver rozhovoru venujú situácii ohľadne JP Morgan, ktorá stavila príliš veľa na pokles ceny striebra (shorty) a ak by cena striebra za uncu vyskočila na 50 USD musela by vyhlásiť bankrot. Morgan len pridáva informáciu o tom, že banka je už dávno podľa jeho názoru insolventná. To je aj dôvod manipulácií na trhu so striebrom touto spoločnosťou.

Spracoval a doplnil Matúš Pošvanc

 

Chudobní kupujú striebro, aby zbohatli

Eric Sprott je vlastníkom Sprott Group jedného zo svetových investičných lídrov v oblasti striebra a drahých kovov. Erik verí, že striebro je investíciou desaťročia.

Sumár videa:

Eric Sprott sa vo videu snaží predpovedať najbližšie obdobie na trhu s fyzickým striebrom. Hovorí, že ako bolo minulých 10 rokov dekádou zlata, tak rovnaký vývoj čaká v najbližšom období i striebro.

Tézou pre toto tvrdenie nie je z jeho pohľadu len historický pomer ceny zlata vs. striebra v pomere 1 g zlata vs. 16 g striebra, čo by malo predurčovať cenu striebra na úrovni 100 USD. Ale sú to i súčasné fundamety, ktorými oplýva dnešný trh. Jedným z nich je fakt, že ľudia začínajú do striebra investovať rovnako veľa ako do zlata.

Na otázku o minuloročnej korekcii ceny striebra odpovedá, že táto korekcia bola spôsobená veľkými obchodníkmi, ktorí tzv. „shortovali“ striebro (stavili na jeho pokles, pričom keď striebro vyskočilo na 50 USD odhaduje, že by stratili cca. 20 mld. USD) a preto manipulovali s jeho cenu na trhu s papierovým striebrom. Títo investori, obchodujú primárne na COMEX-e (trh so striebrom, ktorý je primárne trhom s papierovým striebrom, tzv. ETF), kde realizujú svoje aktivity mimo hlavné obchodné dni. Viac o manipulácií s cenou striebra (dole v článku).

A kedy sa teda cena striebra zmení? Kedy bude trh opätovne podliehať cene, ktorú bude určovať trh s reálnym fyzickým striebrom? Klasicky sa to nedá presne povedať, ale Sprott si myslí, že cena sa musí začať pohybovať nahor, práve kvôli zvýšenému dopytu po fyzickom striebre.

Sprott krátko komentuje požiadavku Venezuely o dodanie jej zlata z Bank of England. To trvá už hodnú chvíľu, čo by však nemalo. Navodzuje to intuitívnu otázku, či Bank of England má ich zlato. Ďalej hovorí o vlastnej skúsenosti, keď rozbiehal vlastný biznis. Začínal s ponukou 15 miliónov uncí striebra, ktorého dodanie trvalo viac ako 3 mesiace, pričom jeho výroba začala až po podpísaní kontraktu. Táto skúsenosť sa denno denne opakuje. To je pre neho tiež jedným zo signálov, že okolo nás nie je veľká ponuka reálneho fyzického striebra a trh s papierovým striebrom (ETF) nemusí byť reálne krytý reálnym kovom.

Ku koncu videa ešte komentuje aktivity ECB a tlačenie peňazí, pričom tvrdí, že tieto meny budú devalvované, z čoho vyplýva jeho pozitívne stanovisko k striebru, či zlatu. Na záver predpoveď na rok 2012 – a) nemyslí si, že politici vyrukujú s nejakým inteligentným plánom riešenia súčasnej situácie, b) verí, že cena striebra bude nad 50 USD a cena zlata nad 2000 USD.

Máte záujem o nákup drahých kovov? Do drahých kovov môžete investovať ale aj nimi priamo platiť.