Archív značiek: deflácia

Veríme v zlato! Inflácia, deflácia a zlato.

In Gold We Trust“ (Veríme v zlato) je 120 stránková publikácia z dielne analytikov Erste Group, ktorá hodnotí investovanie do zlata z rôznych uhlov pohľadu. Ako sa píše v štúdii: „Veríme, že zlato je zrozumiteľné, cenovo dostupné, časom otestované a spoľahlivé aktívum vhodné na to, aby bol jeho vlastník ochránený pred významným rizikom, ktorému dnes čelíme“. Preto sme sa na stránkach UPNER.COM rozhodli priniesť najdôležitejšie argumenty a najdôležitejšie odkazy z tejto štúdie. Tento týždeň o inflácií, deflácií a zachovaní hodnoty zlata.

Inflácia

Rakúska škola definuje infláciu ako neprirodzený nárast monetárnej bázy, ktorý by inak nenastal v trhovej ekonomike. Inflácia teda neznamená nárast cien aktív a služieb. Ten je už len dôsledkom procesu neprirodzeného zvýšenia monetárnej bázy. Znamená to tiež, že čím viac monetárnych jednotiek ľudia používajú, tým nižšia je ich kvalita, resp. kúpna sila. Ako sa teda správali centrálne banky v nedávnej histórií v kontexte zvyšovania monetárnej bázy? Na nasledujúcom grafe je možné vidieť zmenu monetárnej bázy amerického FED-u na medziročnej báze:

Ako sa správa v tomto inflačnom prostredí zlato? Štúdia World Gold Council odhaľuje, že 1 % nárast monetárnej bázy, spôsobuje nárast ceny zlata o 0,9%. Zároveň štúdia tvrdí, že cena zlata odhaľuje i znižujúci sa dopyt po nekrytej fiat mene, čo sa prejavuje v zvýšenej rýchlosti obehu meny tak, ako sa jej ľudia chcú zbaviť za reálne statky. Z tohto hľadiska tiež neprekvapuje, že rast cien niektorých komodít (ako je napr. ropa), nie je spôsobený primárne len dopytom po tejto komodite. Skôr je to o zvyšovaní monetárnej bázy a následne o strate dôvery v kúpnu silu meny, ktorá sa prejavuje jej zvýšeným obehom a výmenou za reálne statky. Na nasledujúcom grafe je vidieť, ako sa zmenila cena ropy upravená o infláciu po opustení Breton-Woodskeho systému:

Na grafe je vidno, že sa cena ropy do ukončenia Breto-Woodu pohybovala v priemere okolo 6,1 USD za barel, čo sa po opustení zlatého štandardu, zásadne zmenilo. Priemerná cena sa potom pohybovala okolo 20 USD za uncu a s výraznou volatilitou jej ceny.

Ako sme ukázali v prvej časti nášho seriálu „Veríme v zlato“, zlato si naopak svoju hodnotu zachováva. A to nielen voči rope, ale i voči ostatným menám. Zlato sú totižto najstabilnejšie peniaze. Svedčí o tom i fakt, že dnes si teoreticky za uncu zlata môžete kúpiť podobné množstvo tovarov a služieb ako v minulosti. Na grafe je možné vidieť kúpnu silu jedného gramu zlata v rámci histórie za rôzne statky:

Zábavným je tiež porovnanie ceny piva v zlate. Nasledujúci graf zobrazuje množstvo litrov piva na Októberfeste, ktoré ste si mohli v rámci histórie kúpiť za jednu uncu zlata:

Hrozí nám hyperinflácia?

Jednoduchá odpoveď je áno. Ono hyperinflácia hrozí pri každej nekrytej mene. Švajčiarsky ekonóm Peter Bernholz, ktorý tento jav podrobne skúmal, tvrdí, že hyperinflácia hrozí každej nekrytej mene v prípade rozpočtového deficitu, ktorý je vyšší ako 40% HDP (na Slovensku máme/budeme mať rozpočtový deficit okolo 4 -5 %; Grécky sa pohybuje na úrovni okolo 9% so započítaním i zahraničnej pomoci), pričom v niektorých prípadoch bola hyperinflácia i pri 20% rozpočtovom deficite. Dôvod je jednoduchý. Vláda potrebuje na svoje fungovanie peniaze. Nevie zrealizovať úsporné opatrenia z politického hľadiska a tak zvyšuje monetárnu bázu (tlačí peniaze), ktoré jej prinášajú vyšší nominálny príjem do rozpočtu. Reálna kúpna sila sa však znižuje a roztáča sa inflačná špirála.

Deflácia

Zlato je často považované za ideálnu ochranu proti inflácií. Ako sa však správa pri opačnom fenoméne – deflácií? V čase deflácie sa znižuje dôvera vo finančný systém a meny. Deflácia prichádza zároveň so stratou dôvery vo vlády, banky a špekulantov a ich rating. Tak ako sa dôvera znižuje, znižuje sa i ochota požičiavať týmto „hriešnikom“ a zadlžené strany musia realizovať výpredaj aktív a reštrukturalizovať svoje dlhy i aktivity, aby nadobudli dôveru späť (oproti inflačnému scenáru sa vláda rozhodne udržať stabilnú menovú zásobu a preto musí realizovať výpredaj aktív). Avšak výpredaj aktív znižuje ich cenu a likvidita sa presmeruje k jedinej konečnej istote (zlatu). V tomto čase sa znižujú ceny viacerých aktív, avšak cena zlata sa znižuje pomalšie, resp. sa neznižuje. Nasledujúci graf popisuje výkonnosť zlata a aj striebra v deflačných obdobiach počas histórie:

Dôvody tohto asi najlepšie vysvetlil John Exeter, ktorý zostrojil svoju obrátenú pyramídu. Písali sme o jej upravenej podobe dávnejšie. Jej princíp funguje jednoducho. Tak ako sa zvyšuje nedôvera vo finančný systém, likvidujú (predávajú) sa tzv. vyššie rizikovejšie poschodia pyramídy, resp. likvidita sa sťahuje z týchto oblastí a prúdi do istejších prístavov, pričom najmenej rizikovým je nakoniec zlato.

Z tohto dôvodu môžeme byť i svedkami vyššej atraktivity amerického dolára, či ich pokladničných poukážok (vzhľadom na to, že dolár je rezervnou menou), avšak to bude platiť len za predpokladu deflačného scenára, pre ktorý by sa FED musel najprv rozhodnúť. Ako vidíme, v dnešných dňoch sa nechystá monetárnu bázu zvyšovať a to je i dôsledok úniku likvidity smerom k týmto finančným nástrojom. V konečnom dôsledku by však likvidita aj tak skončila v zlate (hneď vtedy, keď by USA stratilo svoj rating, kvôli svojej vysokej zadlženosti). Nemyslím si však, že deflačný scenár musíme predpokladať a FED nakoniec zakročí. A preto ani dolár nebude z dlhodobého hľadiska bezpečným prístavom.

Aj keď nie je jasné akou cestou sa dnes budeme uberať – či cestou deflácie alebo inflácie, zlato ostáva pri oboch scenároch v kontexte obdobia dnešnej neistoty dobrým nástrojom na zníženie, resp. rozloženie rizika.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Spracoval podľa pôvodného zdroja Matúš Pošvanc

Bude Eurozóna ostrov inflácie?

Ostrov inflácie, resp. ako inflácia ovplyvňuje ekonomiku. Tak sa volá nový online vzdelávacia aplikácia, ktorý vytvorila Európska centrálna banka. Nájdete ho na tomto linku. Je dokonca i v Slovenskom jazyku.

Online vzdelávacia aplikácia vysvetľuje ako sa správajú rôzni aktéri trhu v ekonomike pokiaľ máme defláciu, cenovú stabilitu, vyššiu infláciu a hyperinfláciu (úrovne prepínate vľavo dole). Od týchto 4 úrovní sa odvíja to, ako reagujú jednotlivý aktéri na ostrove. Môžete si vyskúšať čo sa hovorí na Ministerstve financií, univerzite, stavenisku, finančnej štvrti, obytnej štvrti, či v nákupnom centre.

My sme si prezreli nákupné centrum. V čase cenovej stability boli všetci pokojní. Prečo aj nie. Dokonca obloha nad obchodom bola modrá. Ľudia sa usmievali. Zábavnejšie to už je, keď prepnete na vyššiu infláciu, hyperinfláciu a defláciu. Vyššia inflácia je opísaná samozrejme troška horšie, ľudia musia pracovať nadčas a objavujú sa demonštrácií. V obchode ľudia menej kupujú a vyberajú si. Dokonca sa zdá, že ku „koncu mesiaca má každý menej peňazí a ľudia nakupujú na dlh,“ (nepripomína vám to niečo?) hovorí obchodník. Pri hyperinflácii v obchode nič nie je. Stále preceňuje tovar a kradne sa. Veľmi pochmúrna atmosféra. Scenár hyperinflácie je inak popísaný presne. Možno by chcelo trošku aj pritvrdiť.

Zaujímavým je však scenár vyššej inflácie, ktorý ak sa naň pozerá nezainteresovaný človek musí budiť dojem, akceptovateľnosti. Nebo nie je až tak zamračené a nesvieti síce slnko, ale na to sme predsa zvyknutí. Vieme, že nie vždy je krásne počasie a máme dobrú náladu. Otázka znie. Nepripravuje týmto ECB ľudí na niečo? Ukáže nám budúcnosť.

Poďme však späť na našu aplikáciu. To, čo je ešte zaujímavejšie, je „obávaný“ scenár deflácie. Údajne nikto nič nekupuje a ľudia sa pozerajú len do výkladov, v ktorých sú zľavy. Nikto nič nekupuje, lebo všetci čakajú, kým im ešte viac vzrastie kúpna sila ich peňazí. Pocit má človek rovnako zlý ako v časoch vysokej inflácie a hyperinflácie – tmavšie pozadie. A keď vstúpite do obchodu je tam nešťastný predavač, ktorý nič nepredáva, len si telefonuje s „kamošom“.

Defláciu osobne nepovažujem za negatívnu. Aj keď je pravda, že treba rozlišovať dve základné príčiny deflácie. Prvá „prirodzená“ príčina súvisí s reálnou cenovou stabilitou (vyjadrenou napr. zlatom, striebrom, ich košom), znižujúcimi sa produkčnými nákladmi (predstavme si pod tým technologický pokrok, lepšie manažérske zručnosti, rôzne úspory a pod.) a konkurenciou na trhu. Vtedy ceny výrobkov a služieb prirodzene klesajú z dôvodu cenovej stability a zároveň lepších produkčných možností a zároveň tlaku konkurencie. Typickým príkladom je dnes napr. oblasť elektroniky, ktorá síce aj napriek súčasnej inflácii, dokáže produkovať stále viac a za nižšie ceny. Tým sa vlastne zvyšuje kúpna sila peňazí, ktoré používame na nákupy v tejto oblasti.

Druhá „neprirodzená“ príčina deflácie súvisí s nafúknutím peňažnej masy v ekonomike (či už priamo zvyšovaním peňažnej masy, rýchlosťou jej používania, či ich kombináciou) a s tým spojeným realizovaním neefektívnych investícií. „Neprirodzená“ deflácia má potom ozdravný charakter, kedy sa zmenšuje peňažná masa, menia sa „toxické“ ceny statkov, ktoré sa zreálňujú, odpisujú sa, resp. sa likvidujú neefektívne investície. Táto deflácia je teda len reakciou na predtým realizovanú infláciu. Nedá sa považovať za negatívnu. Má ozdravný charakter.

V ECB zjavne chápu (alebo sa aspoň tak tvária), že vysoká inflácia a hyperinflácia môže doviesť ekonomiku do zlej situácie. Čo je však už zarážajúcejšie, sú potom aktivity ECB v reálnom živote. Prečo ECB vrhla len pred nedávnom viac ako 1 bilión € na trh v podobe LTRO, kde podmienky záruk za pôžičky sú rôzne toxické aktíva. Prečo tiež v súčasnej situácií drží úrokové miery veľmi nízko a vytvára tak informáciu na trhoch o dostatku úspor a likvidity a motivuje finančné inštitúcie k rizikovejším investíciám? Obe tieto aktivity majú veľmi silné inflačné tendencie. Vyzerá to, že rada guvernérov ECB, túto prezentáciu nevidela. Druhá možnosť odpovede sa ukrýva v samotnej aplikácií. Deflácia je pre nich hroznejšia alternatíva. No nič. Uvidíme v blízkej budúcnosti, či urobí ECB z eurozóny inflačný ostrov.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom.

Pripravil Matúš Pošvanc