Archív značiek: centrálne banky

Majú centrálne banky západu ešte nejaké zlato?

V dnešnej dobe by mali mať centrálne banky tzv. vyspelých ekonomík spolu s MMF približne 23 349 ton zlata. To je všeobecne uznávaný fakt, ktorý nie je v rámci tohto článku spochybnený a i jeho autori veria, že dané zlato určite existuje. Otázkou, ktorá je omnoho zaujímavejšia však je, v akej forme tieto inštitúcie svoje zlato držia. No a o tom, už neexistujú transparentné údaje.

Faktom je, že pred dvanástimi rokmi nebol žiaden problém pre centrálne banky svoje zlato buď predávať, resp. ho požičiavať ako kolaterál. A to je presne to, čo centrálne banky v rozmedzí rokov 1980 – 2000 robili. Dôvodom bolo získanie aspoň nejakého úroku z toho, že svoje zlato držia. Doba sa však odvtedy zmenila. Primárne sa zmenila dôvera finančného sveta k svetovým menám a aktivitám jednotlivých vlád a otázka vlastnenia zlata – tejto relikvie minulosti – sa opätovne dostáva do popredia.

Možno vás prekvapí informácia, že koncom dvadsiateho storočia boli centrálne banky značne aktívne na trhu so zlatom. Podľa odhadov Franka Venerosa, predávali centrálne banky v tom období, ročne približne 1600 ton zlata. Venroso ešte v roku 1998 napísal, že v prípade, že centrálne banky stratia výrazným spôsobom svoje zásoby zlata, nastúpi nám býčí trh (rastový trh). To bol rok 1998. Centrálne banky však boli naďalej čistými predajcami zlata a to až do roku 2009. Býčí (rastový) trh však začal už v roku 2002, napriek tomu, že centrálne banky až do roku 2009 dodávali na trh značnú časť ponuky zlata zo svojich zásob.

Nákupcami zlata sa opätovne stali v období, keď cena unce prekročila výšku 1000 USD, t.j. niekedy v roku 2009. A neboli to zatiaľ banky tzv. vyspelého sveta, ale centrálne banky Ruska, Kazachstánu, Turecka, Ukrajiny, či Filipín. Podľa agentúry Thomson Reuters GFMS sa odhaduje, že v roku 2011 tieto banky (nevyspelého sveta) nakúpili 457 ton zlata a v tomto roku sa odhaduje, že nakúpia 493 ton zlata, pokiaľ nie viac. Čo je však na celom zaujímavé je fakt, že tieto nákupy nie sú dnes komentované, ohlasované a v princípe sú uchovávané v tajnosti. To svedčí o situácií, kedy by ruka v ruke mohlo s takýmto oznámením prísť nevýhoda pri nákupe. Avšak celý proces naznačuje, že centrálne banky majú záujem o zlato.

Ak dáme dokopy všetky dostupné dáta z hľadiska dopytu po zlate od roku 2000 a porovnáme ich s ponukou, prídeme k zaujímavým skutočnostiam. Ponuka zlata, ak odpočítame Rusko a Čínu, ktoré svoju produkciu zlata na trh nedávajú, je na rovnakej, resp. dokonca nižšej úrovni ako bola v roku 2000. Ak sa zároveň pozrieme na stúpajúci trend dopytu po zlate z celého sveta a hlavne z Ázie, je veľmi ťažké, zadefinovať, odkiaľ ponuka zlata za ostatných 12 rokov pochádzala a zároveň i dnes pochádza.

Ak si zoberieme len 4 najväčšie skupiny hráčov na trhu z hľadiska dopytu – centrálne banky, mincovne – USA a Kanada, ETF-fondy, Čínu a India, tak dopyt po zlate len u týchto skupín stúpol v roku 2012 približne o 2268 ton zlata oproti roku 2000. Ďalej je nutné predpokladať, že určitý dopyt po zlate existoval i v roku 2000. Ten bol uspokojovaný vtedajšou ponukou zlata. Čo sa týka ponuky odhaduje sa, že ročne sa vyťaží približne 2400 – 2700 ton zlata. Táto ponuka 2400 – 2700 ton uspokojovala dopyt i v roku 2000. Avšak dopyt sa v rozmedzí rokov 2000 – 2012 výrazne zvýšil (ako sme napísali o 2268ton). Preto sa natíska otázka, odkiaľ je tento zvýšený dopyt uspokojovaný, ak tu máme stabilnú ponuku vo výške 2400 – 2700 ton zlata ročne.

Jednou z odpovedí na túto otázku je ponuka zlata zo strany centrálnych bánk vyspelého sveta. Jedine tie sú totižto schopné dodávať zlato na trh v objeme a spôsobom, ktorý je štatisticky ťažko zachytiteľný. Zároveň, ak centrálne banky prenajímajú svoje zlato, nemusia zároveň vykazovať pokles svojich rezerv. V súčasnosti totižto banky nezaväzuje žiaden predpis, akým spôsobom majú svoje zlato v účtovníctve viesť. Z toho sa zároveň nedá presne určiť, či dané zlato priamo vlastnia, alebo ho prenajímajú, alebo ho vložili do swapového obchodu. Svedčí o tom i nasledujúca tabuľka, ktorá popisuje, ako niektoré centrálne banky vykazujú vlastníctvo svojho zlata:

Zdroj: http://sprottasset.com/markets-at-a-glance/do-western-central-banks-have-any-gold-left/

Ako je možné vidieť, US Treasury, vykazuje svoje zlato ako „Gold (including gold deposits and, if appropriate, gold swapped),” teda “Zlato (zahŕňajúce zlaté vklady a, pokiaľ je to primerané, zlato umiestnené v swapovom obchode). Samozrejme sa v týchto štatistikách neuvádzajú percentá toho, čo držia banky vo fyzickej forme, vs. to, čo požičali, resp. použili vo swapových obchodoch.

Aký výsledok z toho plynie? Analýza naznačuje, že centrálne banky vyspelého sveta nemusia mať svoje zlato v takých objemoch, ako deklarujú. Je totižto možné, že značnú časť svojich vykazovaných rezerv, majú požičané, resp. založené v swapových obchodoch, čo znamená, že majú na časť svojich zlatých rezerv, len papierový nárok. Pri súčasných pravidlách hry bude pre ne veľmi ťažké dané zlato získať naspäť. Pokiaľ ho samozrejme neznárodnia. I to je možné.

Pravdu sa asi raz dozvieme. Každopádne by prospel návrh z dielne Rona Paula o audite amerického zlata, ktorý by samozrejme nemal dôsledky v kontexte toho, že zlato vo Fort Knox nie je, ale dôsledkom by bolo zistenie, komu v skutočnosti zlato patrí a aké prípadné machinácie sa s ním robili.

Eric Sprott,  David Baker

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Z originálu Do Western Central Banks Have Any Gold Left? voľne preložil a upravil Matúš Pošvanc

Veľký apetít z Ázie a centrálnych bánk, preto veríme v zlato!

In Gold We Trust“ (Veríme v zlato) je 120 stránková publikácia z dielne analytikov Erste Group, ktorá hodnotí investovanie do zlata z rôznych uhlov pohľadu. Ako sa píše v štúdii: „Veríme, že zlato je zrozumiteľné, dnes ešte stále cenovo dostupné, časom otestované a spoľahlivé aktívum, vhodné na to, aby bol jeho vlastník ochránený pred významným rizikom, ktorému dnes čelíme“. Preto sme sa na stránkach UPNER.COM rozhodli priniesť najdôležitejšie argumenty a najdôležitejšie odkazy z tejto štúdie. Tento týždeň o tom, ako vplýva na cenu zlata dopyt z Ázie a ako reagujú na zlato v poslednej dobe centrálne banky.

Dopyt z Ázie a rozvojových krajín

Zlato sa vždy presúvalo do tých rúk, v ktorých boli peniaze. V roku 1980 bolo 70 % dopytu tvoreného z Európy a USA. V súčasnosti sú tieto ruky nastrčené z Ázie a konkrétne najviac z Indie a Číny. V tabuľke je zobrazená zmena dopytu v rokoch 2000 a 2010:

Z tabuľky vyplýva, že najväčší dopyt po zlate stále pretrváva z Indie a Číny. A pokiaľ by sme k týmto dvom krajinám prirátali dopyt po zlate i z ostatných rozvojových krajín, tak až 69 % celkového dopytu dnes pochádza z týchto krajín, oproti 18 % dopytu z rozvinutých krajín, 11% – ného dopytu z ETF-iek  a 2 % – nému dopytu po zlate od centrálnych bánk. Dôvody toho nárastu dopytu z Ázie sú rôznorodé. Dva sú však významné. Po prvé to je to fakt, že sa v danom regióne zásadne zmenil pomer spotreby a úspor. Tak, ako sú obyvatelia týchto krajín bohatší, tak sa zvyšuje i veľkosť úspor na celkovom zárobku. V Číne napr. stúpol tento pomer od roku 1999 do roku 2010 z úrovne 40 % na úroveň 49% a v Indii to bolo za rovnaké obdobie z 22,4 % na 30%. Druhým faktorom, ktorý podporuje stále dopyt zo strany Ázijských krajín je to, že zlato je pre nich stále lacné. Prečo to môžeme tvrdiť? Používať oficiálne údaje o inflácií v ázijských krajinách je trošku problematické (predsa len nie každý môže veriť oficiálnym štatistikám), ale aj keby sme cenu zlata v týchto krajinách očistili o infláciu, zistili by sme, že sa cena žltého kovu pre obyvateľov od roku 2000 v princípe nezmenila. Ak však porovnáme kúpnu silu obyvateľov voči súčasnej cene zlata, tak cena zlata je v porovnaní s kúpnou silou obyvateľstva ešte stále na úrovni 80% z roku 1980.

Medzi ďalšie rozvojové krajiny z Ázie, ktoré majú reálny záujem o zlato, patrí určite Turecko. Predpokladá sa, že Turci držia dnes viac ako 5000 ton zlata. Jednou z príčin vysokého dopytu od obyvateľstva je i stále oslabujúca turecká líra. Ale dopyt po zlate v ostatnom období vykazuje i samotná turecká centrálna banka, ktorá len v poslednom období nakúpila 29,7 ton zlata.

Zlato je veľmi často považované za investíciu spojenú s pesimizmom, resp. ako zábezpeka voči prichádzajúcim zlým časom. Pozor. Tento argument v kontexte dnešného býčieho trhu zabúda na dopyt z Ázie. Tak ako sa zvyšuje kúpna sila obyvateľstva, ako existuje omnoho väčšia miera úspor v týchto krajinách a zároveň sú v týchto krajinách obmedzené možnosti investovania a zachovania úspor, a zároveň aj tam pretrvávajú negatívne úrokové miery, je historicky a časom overené zlato, najlepšou voľbou pre obyvateľov týchto krajín. Inými slovami nie pesimizmus západných investorov, ale uchovávanie hodnoty úspor obyvateľstva rozvojových krajín, sú dnes hlavným trendom v oblasti investícií do zlata.

Staro-noví nákupcovia zlata; centrálne banky

O čom sa v súvislosti s nákupmi centrálnych bánk dnes špekuluje najviac? O tom, či chce alebo nechce Čína naviazať svoje Renminbi na zlato. Pre nahradenie dolára ako rezervnej meny robí krajina všetko možné. Svedčia o tom nedávne aktivity o možnosti používania čínskej meny v medzinárodnom obchode s viacerými krajinami (Japonsko, India, Brazília, Irán, Južná Afrika a pod.), ako aj výrazné nákupy zlata, na ktorých pravdepodobne participuje i čínska centrálna banka. Rovnako netreba podceňovať ani oficiálne vyhlásenia z oficiálnych kruhov, kde sa napr. poradca centrálnej banky pán Xia vyjadril, že v menových rezervách by mala banka držať len časť svojich rezerv (1000 mld. USD) a ostatné by mali smerovať do strategických investícií, medzi ktoré zaradil i zlato. Medzi ďalšie vyjadrenia predstaviteľov Číny patril i výrok Ji Xianonan riaditeľa komisie štátom vlastnených podnikov, že Čína by mala svoje zlaté rezervy zväčšiť na 6000 ton v priebehu 3 až 5 rokov a do 10 rokov na úroveň 10 000 ton. To by znamenalo, že postupnými nákupmi by Čína dopytovala 40 – 50 % každoročnej produkcie zlata do roku 2020. Tento plán sa Číne môže i reálna podariť. Faktom je, že Čína dnes nevyváža ani gram svojej produkcie zlata, ktorá sa len odhaduje na okolo 300 ton ročne. Zároveň len minulý rok (2011) sa jej podarilo doviesť do krajiny 489 ton. A ako sme čitateľov už informovali, len za prvých 6 mesiacov tohto roka sa jej zároveň podarilo doviesť do krajiny viac ako 382 ton zlata. Časť tohto dovozu bola určite určená pre ich centrálnu banku. Koľko presne sa nevie, pretože Čína je v tejto oblasti zatiaľ „skúpa“ na presné informácie. Čína má zároveň veľmi nízky pomer svojich rezerv uložených v zlate v porovnaní s ostatnými krajinami; ako je vidieť na nasledujúcom grafe:

Za nákupmi zlata však nezaostávajú ani centrálne banky iných krajín a to primárne rozvojových, čo je z tohto hľadiska i logické, keďže v minulosti nákupmi zaostávali za ostatnými centrálnymi bankami. Ako je z grafu vidieť, najviac zlata čo sa týka centrálnych bánk v roku 2011 nakúpilo Mexiko, Rusko a Turecko (ako sme už spomínali, dáta z Číny na grafe nie sú):

Podľa ostatnej správy World Gold Council sú i v tomto roku centrálne banky veľmi aktívne v nákupoch, kedy je ich apetít rovnako veľký ako bol v roku 1960. Kedy však budeme vidieť varovný signál a teraz myslíme skutočný varovný signál pre cenu zlata v kontexte nákupov centrálnych bánk? Keď oznámi nákup zlata Britská centrálna banka (BoE), ktorá sa zbavila 395 ton zlata v roku 1999 až 2002 za cenu v priemere nižšiu ako 275 USD za uncu. Ak BoE ohlási nákupy, je to predzvesť veľkých pohybov na trhu so zlatom.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Spracoval podľa pôvodného zdroja Matúš Pošvanc