Archív značiek: centrálna banka

Majú centrálne banky západu ešte nejaké zlato?

V dnešnej dobe by mali mať centrálne banky tzv. vyspelých ekonomík spolu s MMF približne 23 349 ton zlata. To je všeobecne uznávaný fakt, ktorý nie je v rámci tohto článku spochybnený a i jeho autori veria, že dané zlato určite existuje. Otázkou, ktorá je omnoho zaujímavejšia však je, v akej forme tieto inštitúcie svoje zlato držia. No a o tom, už neexistujú transparentné údaje.

Faktom je, že pred dvanástimi rokmi nebol žiaden problém pre centrálne banky svoje zlato buď predávať, resp. ho požičiavať ako kolaterál. A to je presne to, čo centrálne banky v rozmedzí rokov 1980 – 2000 robili. Dôvodom bolo získanie aspoň nejakého úroku z toho, že svoje zlato držia. Doba sa však odvtedy zmenila. Primárne sa zmenila dôvera finančného sveta k svetovým menám a aktivitám jednotlivých vlád a otázka vlastnenia zlata – tejto relikvie minulosti – sa opätovne dostáva do popredia.

Možno vás prekvapí informácia, že koncom dvadsiateho storočia boli centrálne banky značne aktívne na trhu so zlatom. Podľa odhadov Franka Venerosa, predávali centrálne banky v tom období, ročne približne 1600 ton zlata. Venroso ešte v roku 1998 napísal, že v prípade, že centrálne banky stratia výrazným spôsobom svoje zásoby zlata, nastúpi nám býčí trh (rastový trh). To bol rok 1998. Centrálne banky však boli naďalej čistými predajcami zlata a to až do roku 2009. Býčí (rastový) trh však začal už v roku 2002, napriek tomu, že centrálne banky až do roku 2009 dodávali na trh značnú časť ponuky zlata zo svojich zásob.

Nákupcami zlata sa opätovne stali v období, keď cena unce prekročila výšku 1000 USD, t.j. niekedy v roku 2009. A neboli to zatiaľ banky tzv. vyspelého sveta, ale centrálne banky Ruska, Kazachstánu, Turecka, Ukrajiny, či Filipín. Podľa agentúry Thomson Reuters GFMS sa odhaduje, že v roku 2011 tieto banky (nevyspelého sveta) nakúpili 457 ton zlata a v tomto roku sa odhaduje, že nakúpia 493 ton zlata, pokiaľ nie viac. Čo je však na celom zaujímavé je fakt, že tieto nákupy nie sú dnes komentované, ohlasované a v princípe sú uchovávané v tajnosti. To svedčí o situácií, kedy by ruka v ruke mohlo s takýmto oznámením prísť nevýhoda pri nákupe. Avšak celý proces naznačuje, že centrálne banky majú záujem o zlato.

Ak dáme dokopy všetky dostupné dáta z hľadiska dopytu po zlate od roku 2000 a porovnáme ich s ponukou, prídeme k zaujímavým skutočnostiam. Ponuka zlata, ak odpočítame Rusko a Čínu, ktoré svoju produkciu zlata na trh nedávajú, je na rovnakej, resp. dokonca nižšej úrovni ako bola v roku 2000. Ak sa zároveň pozrieme na stúpajúci trend dopytu po zlate z celého sveta a hlavne z Ázie, je veľmi ťažké, zadefinovať, odkiaľ ponuka zlata za ostatných 12 rokov pochádzala a zároveň i dnes pochádza.

Ak si zoberieme len 4 najväčšie skupiny hráčov na trhu z hľadiska dopytu – centrálne banky, mincovne – USA a Kanada, ETF-fondy, Čínu a India, tak dopyt po zlate len u týchto skupín stúpol v roku 2012 približne o 2268 ton zlata oproti roku 2000. Ďalej je nutné predpokladať, že určitý dopyt po zlate existoval i v roku 2000. Ten bol uspokojovaný vtedajšou ponukou zlata. Čo sa týka ponuky odhaduje sa, že ročne sa vyťaží približne 2400 – 2700 ton zlata. Táto ponuka 2400 – 2700 ton uspokojovala dopyt i v roku 2000. Avšak dopyt sa v rozmedzí rokov 2000 – 2012 výrazne zvýšil (ako sme napísali o 2268ton). Preto sa natíska otázka, odkiaľ je tento zvýšený dopyt uspokojovaný, ak tu máme stabilnú ponuku vo výške 2400 – 2700 ton zlata ročne.

Jednou z odpovedí na túto otázku je ponuka zlata zo strany centrálnych bánk vyspelého sveta. Jedine tie sú totižto schopné dodávať zlato na trh v objeme a spôsobom, ktorý je štatisticky ťažko zachytiteľný. Zároveň, ak centrálne banky prenajímajú svoje zlato, nemusia zároveň vykazovať pokles svojich rezerv. V súčasnosti totižto banky nezaväzuje žiaden predpis, akým spôsobom majú svoje zlato v účtovníctve viesť. Z toho sa zároveň nedá presne určiť, či dané zlato priamo vlastnia, alebo ho prenajímajú, alebo ho vložili do swapového obchodu. Svedčí o tom i nasledujúca tabuľka, ktorá popisuje, ako niektoré centrálne banky vykazujú vlastníctvo svojho zlata:

Zdroj: http://sprottasset.com/markets-at-a-glance/do-western-central-banks-have-any-gold-left/

Ako je možné vidieť, US Treasury, vykazuje svoje zlato ako „Gold (including gold deposits and, if appropriate, gold swapped),” teda “Zlato (zahŕňajúce zlaté vklady a, pokiaľ je to primerané, zlato umiestnené v swapovom obchode). Samozrejme sa v týchto štatistikách neuvádzajú percentá toho, čo držia banky vo fyzickej forme, vs. to, čo požičali, resp. použili vo swapových obchodoch.

Aký výsledok z toho plynie? Analýza naznačuje, že centrálne banky vyspelého sveta nemusia mať svoje zlato v takých objemoch, ako deklarujú. Je totižto možné, že značnú časť svojich vykazovaných rezerv, majú požičané, resp. založené v swapových obchodoch, čo znamená, že majú na časť svojich zlatých rezerv, len papierový nárok. Pri súčasných pravidlách hry bude pre ne veľmi ťažké dané zlato získať naspäť. Pokiaľ ho samozrejme neznárodnia. I to je možné.

Pravdu sa asi raz dozvieme. Každopádne by prospel návrh z dielne Rona Paula o audite amerického zlata, ktorý by samozrejme nemal dôsledky v kontexte toho, že zlato vo Fort Knox nie je, ale dôsledkom by bolo zistenie, komu v skutočnosti zlato patrí a aké prípadné machinácie sa s ním robili.

Eric Sprott,  David Baker

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Z originálu Do Western Central Banks Have Any Gold Left? voľne preložil a upravil Matúš Pošvanc

Guest Post: 2012 – Udivuje a zároveň desí

Cena zlata tento rok udivuje a zároveň desí. Po atakoch úrovní na 1800,-USD/troy, kedy vidina 1900,- USD/troy bola blízka realita, nastal zlom a zlato sa začalo rútiť po naklonenej rovine. Ani bájny Sizyfos by nedokázal udržať bremeno, ktoré viselo na zlate – spomaľujúca svetová ekonomika, brzdiaca Čína a presakujúce problémy finančne nezodpovednej periférie Európy a ešte nezodpovednejšej administratívy v Bruseli. Keď sa v tejto polievke začali objavovať „riešenia“ politikov, zlato nabralo v panike jediný možný smer – dole.

Nutnosťou každého obchodníka je nájsť najlepšiu pozíciu na kúpu, aby kalkulovaný zisk bol čo najbližšie naplánovanej úrovni. Chce to mať vycvičený zmysel, odhad a techniku. Naproti tomu investor nie je odkázaný na kúpu aktíva v najvýhodnejšej hladine ani na garantovanej technickej úrovni. Investor hľadá podmienky výhodného zúročenia investície z dlhodobého hľadiska. Krátkodobý pokles na aktíve je len korekcia v dlhodobej vízii a nákup investora je kalkulovaný do prijateľnej úrovne. A práve zlato vytvorilo v tomto roku pozíciu, ktorú z dlhodobého hľadiska investori vnímajú ako strategickú.

Veľké hedge fondy a centrálne banky zrealizovali v Q2 strategické nákupy zlata v množstvách, ktoré stoja za zamyslenie. Známy miliardár George Soros viac ako zdvojnásobil držbu zlata v ETF fondoch (s fyzickou držbou zlata). Podobne John Paulson navýšil cez jeho spoločnosť Paulson&Co. investíciu v zlate o 26%. Navyše sú tu nedávne nákupy fyzického zlata zo strany centrálnych bánk. A opätovne v množstvách, ktoré nie sú obvyklé pre bežné operácie na tomto drahom kove. Najviac snahy o navýšenie držby prejavili banky z Ázie v snahe diverzifikovať riziko devízových rezerv. Pri týchto troch prípadoch sa vymenovávanie investorov, ktorých aktivita bola nadpriemerná v Q2 22012 nekončí.

Zaujímavosťou je počin Sorosa, ktorý sa považuje za jedného z najúspešnejších investorov a nositeľov investičných stratégií súčasnosti. Svoj nedávny nákup zrealizoval po tom, čo v Q1 v roku 2011 predal skoro všetok podiel v zlate. Duševné vlastníctvo tejto myšlienky nie je chránené zákonom, a preto je hodné nasledovania, prípadne aspoň zváženia.

Nákupy zo strany Centrálnych bánk boli realizované najmä z krajín s rozvíjajúcim sa trhom: Kazachstan, Rusko, Ukrajina, Južná Kórea ale aj Brazília, Čína, India. Z pohľadu čísel dosiahol dopyt z ich strany v Q2 157,5 tony čo je dvojnásobok oproti dopytu z rovnakého obdobia spred roka. Tento ich počin si možno vysvetliť viacerými spôsobmi. Ak uvažujeme, že do nákupu neboli banky tlačené vládami a okolnosťami a že sa jednalo o premyslený krok, investorovi to dáva signál, že cena zlata bola pre banky výhodná vzhľadom na dlhodobú držbu a uloženie kapitálu vo forme fyzického aktíva. Znamená to ale, že je  málo pravdepodobné, aby za súčasných podmienok cena zlata klesla nižšie ako je interval 1500,- – 1600,- USD/troy. Pri týchto úrovniach centrálne banky považujú nákup zlata za strategický a zlatu dáva táto úroveň fundamentálnu podporu.

Nepotvrdené správy o plánovaných nákupoch Číny v objeme 5000 – 6000 ton zlata treba brať s rezervou, no naznačujú fakt, že cena zlata má väčší potenciál k dlhodobému rastu ako k poklesu z dôvodu ročnej kapacity svetovej ťažby, ktorú tento dopyt značne prekračuje. A väčší dopyt ako ponuka vytvára priestor pre rast ceny.

Pre investora je dôležité pracovať s faktami a nie s fámami. Investícia do zlata vyžaduje tak, ako každé iné investovanie rozvahu a premyslené kroky. Viac ako naskakovať do rozbehnutého vlaku a slepo nasledovať kroky fondov a centrálnych bánk, je rozložiť investície do viacerých strategických nákupov v kľúčových momentoch a na kľúčových úrovniach. A práve tie prinášajú dlhodobo pocit z dobrej investície vo vyvíjajúcom sa prostredí trhu. Zaručiť v dnešnej dobe zdravo sa vyvíjajúci trh a globálnu ekonomiku s trvalou hodnotou peňazí je nemožné. Za držbu trvalej hodnoty v podobe fyzickej držby zlata sa zaručuje samotné aktívum. A tomu verí ľudstvo už tisíce rokov.

Autor: Mgr. Roman Jakovlev, 25.8.2012, spracované z externých zdrojov, doplnené analýzami a názormi autora.

Follow us on FACEBOOK as TRADER SK.

12. týždeň alebo vraj sme už zažehnali krízu

Zarábate viac? Klesajú dane? Zlepšuje sa trh s nehnuteľnosťami? Rastie výrazne HDP krajín EU? Vyriešili sa definitívne problémy s dlhom Grécka, Španielska, Talianska, Portugalska, či USA? Splatili sme dlh súkromného sektora? Vyzerá to, že nezamestnanosť klesá? Vzhľadom na to, že na väčšinu týchto otázok bohužiaľ odpoviete „nie“, nie je možné ani tvrdiť, že sme z najhoršieho vonku. Nech Super Mario (šéf ECB) tvrdí hocičo, nie je to pravda. Krušné časy zažíva / zažívať bude Španielsko, ktoré sa začína ocitať na pokraji bankrotu, a ktoré nie je schopné plniť ciele EU. Portugalsko nie je na tom lepšie a ich rozpočtový deficit za prvé dva mesiace je tri krát väčší ako minulý rok. Taliani platia Morgan Stanley 3,4 mld. USD za nepodarený obchod s derivátmi, čo je polovica sumy, ktorú chcú vybrať na zvýšenej DPH. EFSF vydal nové dlhopisy – 5 ročné za 4 mld. € a 20 ročné za 1,5 mld. €. A Američania sa boja, že európske škrty znížia hospodársky rast. Aj keď oni na tom nie sú lepšie, ale predsa len vývoz inflácie a dovoz skutočných tovarov, je pre nich stále výhodný; aj keď nie na dlho (dolárový index pomaly klesá). Prehľad týždňa, doplnený o pár našich poznámok pripravil Juraj Karpiš.

Zlato a striebro

Začiatkom týždňa (primárne v utorok) zlato opätovne pokleslo a to až pod úroveň 1245,-€/ uncu a počas celého týždňa sa okolo tejto hranice obchodovalo. A až koncom týždňa sa vyšvihlo cez 1250,€/uncu. Striebro rovnako oslabovalo, ale týždeň nakoniec ukončilo na úrovni 24,26-€/ uncu (minulý týždeň to bolo 24,66); oproti minulému týždňu opätovne pokleslo oproti zlatu a výmenný kurz je dnes na úrovni 51,59 (t.j. za 1 gram zlata ste mohli kúpiť ku koncu týždňa 51,59 g striebra, minulý týždeň to bolo 50,06 a dva týždne predtým 49,3 g striebra). To opätovne vytára celkom dobrý priestor pre nákup oboch kovov.

Treba upozorniť, že zlato zároveň padlo na úroveň 60 dňového priemeru ceny a zároveň padlo aj na úroveň 200 dňového priemeru ceny. Inými slovami zlato nebolo takto relatívne lacné od roku 2008 pri panike na trhu po páde Lehman Brothers. Analytici zároveň upozorňujú, že v takomto „dne“ zlato ostávalo vždy maximálne 10 po sebe idúcich dní za ostatných 10 rokov.

Dôvodom poklesov bol horší vývoj ukazovateľov spojených s vývojom ekonomiky Číny a zvyšovaniu úrokov na 10 ročných amerických bondoch. Dopad to malo nielen na zlato a striebro, ale i na paládium a platinu, ktorá sa už opätovne obchoduje pod úrovňou ceny zlata.

Investori o zlate a striebre

Indickí obchodníci so zlatom vstúpili do štrajku, ktorý stál viac ako 700 miliónov dolárov proti zdvojnásobeniu poplatkov na dovoz zlata. India má veľmi významnú tradíciu predaja zlata koncovému spotrebiteľovi. Obchodníci sa prispôsobia tomuto opatreniu pravdepodobne dovozom zlata z Thajska alebo Číny, s ktorými má India špeciálne bilaterálne dohody o dovoze tovarov.

Vyzerá to, že viaceré štáty sa začínajú obávať svojej inflačnej politiky a úteku svojich obyvateľov k alternatívnej mene – zlatu. Mineweb informuje o Turecku, Indii a Vietname. Turci sa snažia presvedčiť svojich obyvateľov, aby si kúpené zlato ukladali do tureckých bánk, Indovia sa obávajú vyšších nákupov zlata a uvaľujú na zlato vyššie dovozné clá, pričom Vietnamci sa snažia o postupné vyvlastnenie zlata od svojich obyvateľov.

Krátke komentáre, ktoré sa oplatia prečítať:

Caesar Bryant informuje o tom, ako centrálne banky, v rámci korekcie cien zlata i striebra (po tlaku na papierovom trhu so zlatom a striebrom), nakupujú zlato.

Michael Pento upozorňuje na to, že Európa i Japonsko sú na pokraji krachu a USA je za nimi len o malý krôčik. Dôvodom sú pád priemyselnej produkcie v Číne i Veľkej Británii, recesia v starších krajinách EU a Japonský obchodný deficit, ktorý môže výrazne zvýšiť úroky pre financovanie dlhu japonskou vládou.

Egon von Greyerz očakáva už v Apríli výrazný nárast ceny zlata i striebra z dôvodu vysokého dopytu na fyzickom trhu s týmito kovmi a na základe svojich skúseností s prednášok pre inštitucionálnych investorov o zlate a striebre, ktorí dodnes o zlato a striebro neprejavovali záujem.

Medzinárodná diverzifikácia

Sovereign Man tento týždeň priniesol veľmi zaujímavý článok, ktorý by nemal nechať chladného nikoho. 16. Marca 2012 prezident Obama prijal nariadenie s názvom „Executive Order – National Defense Resources Preparedness“ (Národná príprava zdrojov na obranu štátu). Toto nariadenie by nebolo ničím významným, podobné boli prijaté aj za iných prezidentov (či už Busha II., Regana, či Clintona) a ktoré podobne ako tento hovorili o zdrojoch pre firmy zabezpečujúce obranu vlasti, či právomocí rôznych orgánov. Faktom však je, že toto nariadenie ide trošku ďalej. V prípade problémov dáva omnoho väčšie právomoci napr. Úradu pre domácu bezpečnosť, či umožňuje za určitých okolností znárodnenie majetku občanov – primárne v oblasti potravín, vody, energie, liekov, či akýchkoľvek statkov, ktoré sú spotrebovateľné ľuďmi, či zvieratami; ďalej iných oblastí potrebných napr. pre zabezpečenie prepravy a dodávok pre potreby štátu. Zároveň sa hovorí o rôznych typoch plánovania, zberu údajov a politík, ktoré pomaly začínajú pripomínať plánovacie manévre v sovietskom Rusku. Plašiť sa asi zatiaľ netreba, predsa len nie sme občania USA. Len by nás zaujímalo, čo presne si budú politici v USA predstavovať pod pojmom „ohrozenie štátu“. Bude to aj vtedy, ak by niektorá z krajín prestala kupovať ich dlhopisy a im by sa ekonomicky zrútil systém? Nazvú takéto konanie „ekonomickým útokom“ na USA?

Prečítali sme a zaujalo nás

Predstavte si, že helikopter Ben sa vyjadril, že zlatý štandard nefungoval predtým a nebude fungovať ani dnes. Je vraj veľmi rigidný a neumožňoval by centrálnym bankám aktívne zasahovať do riešenia hospodárskych problémov krajiny. No ale veď o tom by to malo byť. Centrálne banky bohužiaľ do hospodárstiev krajín zasahujú a umelým znižovaním úrokových mier, spôsobujú práve problémy, ktoré chcú riešiť. Komentár od investora a pár argumentov od slovenského ekonóma.

Joachim Nagel, člen vedenia centrálnej banky Nemecka upozorňuje v rozhovore pre Spiegel, že treba byť veľmi opatrný s politikou ECB. Nagel upozorňuje, že síce banky „zaparkovali“ väčšinu likvidity od ECB z nedávnych LTRO obchodov späť v ECB, je však len otázka času ako ich použijú a ako budú s nimi riskovať. Článok stojí za prečítanie už len z dôvodu rozporuplnosti názorov ECB a Nemcov.

Trh s nehnuteľnosťami v Európe sa trasie. Španielsko je na tom veľmi zle a situácia sa pomaly zhoršuje. Írsko rovnako. Bublina na trhu s nehnuteľnosťami reálne praská. Analytici Goldman Sachs dokonca rozlišujú trhy s nehnuteľnosťami na a) silné (napr. Nemecko, Francúzsko, Belgicko), b) v ozdravení (UK, Švédsko a EU ako celok), c) slabé (periféria Európy, Dánsko, Holandsko) a d) Španielsko a Írsko. Čo k tomu dodať. Španieli s Írmi majú vlastnú kategóriu.

Krátky článok – resp. dva zaujímavé grafy – zobrazuje rozdiel na „credit spread“ (rozdiel rizika cenných papierov) medzi bankami, ktoré si požičali od ECB prostredníctvom LTRO a tými, ktoré tieto lacné peniaze nevyužili. Žeby si trhy začali uvedomovať problémy bánk a tzv. LTRO stigma (banky, ktoré si požičali sa usvedčujú z reálnych problémov) sa začala naozaj prejavovať?

A na záver. Čína uzavrela swapový obchod s Austráliou vo výške 31 mld. USD, ktorý len opätovne poukazuje na postupné upustenie od obchodovania tejto krajiny v amerických dolároch a otvorenie cesty pre čínske renminbi na medzinárodné trhy. Ako sa bude ďalej vyvíjať dolárový index a aké dopady by malo upustenie od USD ako rezervnej meny pre USA? Niekoľkoročný vývoz inflácie by a veľmi tvrdo prejavil na poklese sily tejto meny.

Spracoval a pripravil: Matúš Pošvanc