04_18: Zlato je v nerozhodnej pozícii

Ceny na trhu

Od konca roku ceny drahých kovov stúpli. Zlato zaznamenalo rast viac ako 30 USD a striebro si pripísalo 40 centov, aj keď opätovne zas klesalo. Cena zlata uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1333,6 USD, čo bolo o 3,8 USD menej ako predminulý týždeň. Cena striebra bola na úrovni 16,99 USD, čo bolo o 21 centov menej ako predminulý týždeň. Pomer cien zlata a striebra týmto stúpol na úroveň 1 ku 78,49 čo znamená, že striebru sa minulý týždeň darilo menej ako zlatu. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 196,93. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 87,97.

Dianie na trhu

Pred týždňom som na FCB písal: „Na zlate i striebre sa začíname približovať k situácii, ktorú nazývame backwardácia – vtedy je cena na spote je nad cenou na futures – dnes sa k tomu len blížime aby som bol presný. Indikuje to nielen to, že je dopyt po fyzickom zlate, ale i to, že sa kov sťahuje z obchodných vzťahov, resp. sa kupuje fyzické zlato, ktoré putuje mimo trhové vzťahy. Rast ceny, ktorý zažívame od konca minulého roku má teda fundamentálne základy a nejedná sa o špekulatívne nákupy na futures trhu. Je preto pravdepodobné, že budeme ďalej vidieť cenu rásť. Či bude rast ceny pokračovať na základe dopytu po fyzickom kove sa pri zlate ukáže už čoskoro, kedy sa prehupneme na aprílové kontrakty; ak bude pri nich rovnako cena na spote blízko futures, rast ceny sa len tak nezastaví – ale to ešte len uvidíme. Striebro, kde sa hlavná obchodná aktivita realizuje na marcových kontraktoch, sa rovnako blíži k stavu backwardácie = silný dopyt po fyzickom kove. Cena striebra bude rovnako skôr ďalej rásť.“

Ako sme na tom po týždni? Čo indikujú rozdiely medzi spotovým trhom, ktorý sa používa na nákup/predaj fyzického kovu a futures trhom, kde sa obchodujú kontrakty so zlatom, t.j. s už kúpeným do obchodných vzťahovo vkladaným alebo ešte len na trh smerujúcim novým zlatom? Keďže kovy sa v týždennom rozmedzí cenovo skoro ani nepohli a pri striebre som avizoval skôr rast ceny, predikcia nevyšla. Zlato je na rozmedzí. Nevedel som sa rozhodnúť, čo predikovať. Pri zlate sa totiž hlavná obchodná aktivita stále realizuje vo februárových kontraktoch a len postupne sa presúva do aprílových. Februárové smerujú k backwardácii (častý jav), aprílové sú v contangu. Situácia, ktorá indikuje, že súčasná cenová hladina zlata by nemala podliehať žiadnym výrazným špekuláciám, či už smerom vyššie alebo nižšie. Striebro sa obchoduje primárne na marcových kontraktoch, rovnako sú blízko backwardácií, situácia, ktorá indikuje vyšší stres na trhu.

Teoretické pozadie pre tieto tvrdenia a mnohé ďalšie informácie o trhu so zlatom a striebrom nájdete v mojej knihe Mrcha Zlatohttp://viagold.sk/kniha-mrcha-zlato/.

Výhľad

Čo to znamená? Na cenovú akciu si pri zlate musíme počkať. Kam stiahnu alebo cenovo potlačia trh špekulanti. Túto aktivitu potom porovnáme so situáciou na trhu – spot vs futures. Potom uvidíme. Opätovne sa teda neviem rozhodnúť, čo predikovať. Dnes je to nerozhodne, resp. na trhu sa neukazujú žiadne veľké nezrovnalosti. Musíme teda ešte počkať. Striebro vyzerá, že by jeho cena mohla skôr rásť.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom a sledujte najzaujímavejšie správy, ktoré sa týkajú zlata a striebra. Ako odhaliť a spoznať zmeny na trhu so zlatom a striebrom z hľadiska fundamentov sa dozviete v mojej knihe „Mrcha zlato“.

Matúš Pošvanc, viagold.sk

51_17: Cena drahých kovov pôjdu ešte dole

Ceny na trhu

Za ostatný týždeň sme videli pokles a následný rast cien drahých kovov. Pri zlate sa jeho cena dostala niekde k 1237 USD a pri striebre to bolo niekde k 15,65 USD. Potom začali ceny stúpať. Cena zlata uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1255,1 USD, čo bolo o 6,9 USD menej ako predminulý týždeň. Cena striebra bola na úrovni 16,05 USD, čo bolo o 23 centov viac ako predminulý týždeň. Pomer cien zlata a striebra týmto stúpol na úroveň 1 ku 78,2 čo znamená, že striebru sa minulý týždeň darilo menej ako zlatu. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni okolo 180. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni okolo 80.

Dianie na trhu

Pred týždňom som písal: „Na trhu existuje priestor pre rast ceny striebra. Zatiaľ v to moc neverím. A to preto, lebo trhu stále úradujú špekulanti. Cena sa tak môže ešte o niečo prepadnúť. Do konca roku niekde k 15 USD. Je to pravdepodobnejšie ako výrazný rast. Avšak dopyt sa zobúdza. Uvidíme teda. Každopádne, predikcia z pred troch týždňov sa pekne naplnila. Zlato? Stále platí to, čo sme avizovali. Hladina 1200 USD je omnoho viac pravdepodobnejšia. Ako si možno všímate, ďalší pokles avizujem už skôr ako vyššiu pravdepodobnosť. Moja istota sa ďalším poklesom „ceny“ stráca. … Presnejšie ide o zužovanie sa cenového spreadu medzi spredmi na futures trhu a spotovom trhu.

Už dlhšie som avizoval pokles cien drahých kovov. Ako som písal minulý týždeň naznačujú to spready medzi futures a spot trhom. Nie cena ako taká a ani nie technická analýza. Spready. Ostatný týždeň sme videli zo začiatku pokles cien a následne ich nárast. Sme z „najhoršieho“ vonku? Budú už ceny kovov do konca roka levitovať a potenciálne stúpať. Možné je všeličo. Čo však naznačujú spready na trhoch – futures a spotovom? Tak ako mierne minulý týždeň stúpala cena zlata i striebra, rozširovali sa i spready. To znamená jediné. Dopyt po kove pri nižšej cene najprv stúpol, potom sa však ustálil, resp. bol saturovaný dostatočnou ponukou reálneho kovu. Akého? Buď novo – vyťaženého alebo toho, čo leží niekde v sklade veľkej banky a jej klient, ktorý tam napr. zlato má, s ním má zálusk robiť presne, že NIČ. Tak ho radšej požičia na určité obdobie. Čo nám naznačuje teda situácia z ostatného týždňa? Nič viac a nič menej ako to, že kovu – zlata i striebra – je v obchodných vzťahoch na trhu dosť.

Teoretické pozadie pre tieto tvrdenia a mnohé ďalšie informácie o trhu so zlatom a striebrom nájdete v mojej knihe Mrcha Zlatohttp://viagold.sk/kniha-mrcha-zlato/.

Výhľad

Čo to znamená? Nepoteším tých, ktorí sa tešia na vyššie ceny drahých kovov. Je veľmi pravdepodobné, že ceny klesnú. Ak som minulý týždeň písal o tom, že sa moja istota o poklese umiernila, kvôli zužujúcim sa spreadom, tak tento týždeň opätovne vzrástla. Nehovorím, že sa to nakoniec nebude vyvíjať inak; človek nikdy nevie. Hovorím, že spread na trhoch naznačuje, že je tu veľký priestor pre pokles ceny. 1200 USD pri zlate. Hlboko pod 16 USD pri striebre. Prečo? Pretože ak som pred troma týždňami avizoval pokles ceny zlata z 1290 USD (cena padla až k 1237 USD) a pokles ceny striebra z 17 USD a cena poklesla k 15,65 USD, tak dnes sú spready skoro rovnako široké ako pred troma týždňami a to sme na omnoho nižších cenových úrovniach. Do toho pripočítajte sviatky a nižšiu likviditu na trhoch do konca roku. Ak sa nestane niečo šialené a nepredvídateľné, ceny padnú ako hrušky. Žiadna manipulácia. Žiadne sprisahanie. Jednoducho ponuka prevyšuje dopyt.

Tohtoročné komentáre nekončia moc optimisticky. Aj keď, aj to je len uhol pohľadu. Niekto má nízke ceny rád, aby napr. dokúpil. Každopádne prajem všetkým nerušené sviatky a šťastný Nový rok 2018. Najbližšie budem písať komentár až niekedy 15-16.1. 2018.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom a sledujte najzaujímavejšie správy, ktoré sa týkajú zlata a striebra. Ako odhaliť a spoznať zmeny na trhu so zlatom a striebrom z hľadiska fundamentov sa dozviete v mojej knihe „Mrcha zlato“.

Matúš Pošvanc, viagold.sk

Viera a úrok: dva pohľady na problém kúpnej sily peňazí

Juraj Karpiš na svojom blogu, a v médiách tvrdí, že to, čo definuje peniaze, je bublina a viera. Rád by som na Jurajove tvrdenia reagoval. Následne sa môžete rozhodnúť, ktoré vysvetlenie je pre vás zmysluplnejšie.

Hodnotenie

Začnime tým, ako zaraďujeme statky na hodnotovú preferenčnú škálu. Hodnotenie akéhokoľvek statku je subjektívne; napr. jablko preferujem pred klincom, lebo som hladný. Jablko je teda subjektívne hodnotené za daných okolností viac ako klinec. Ale môžem preferovať aj hrušku, ktorý ma druhý subjekt, ktorú za jablko vymeníte. Jablko je vtedy hodnotené pre jeho výmennú schopnosť – s cieľom získať hrušku. Jablko tak nadobúda tzv. výmennú hodnotu. Nechcem ho preto, lebo mi má priniesť priamy úžitok, ale preto, lebo mi má sprostredkovať iný úžitok – z hrušky. A jablko môže naplniť danú skutočnosť len vtedy, ak ho chce druhý, ktorý má hrušku. Jablko malo teda v jednom prípade úžitkovú hodnotu pre mňa kvôli tomu, že som mal naň chuť a v druhom, že som mal chuť na hrušku; avšak v druhom prípade ju má aj preto, že jablko chce druhý človek. Jablko však nemá zo subjektívneho hľadiska aj úžitkovú a aj výmennú hodnotu naraz (!).

Viera v peniaze

Teraz si predstavme, že sú to jablká, ktoré sú v spoločenstve peniazmi. Karpiš tvrdí, že to môže byť len vtedy, ak všetky subjekty veria, že jablká majú danú kúpnu silu. Bez toho, aby v to neverili všetci, dajme tomu v nejakej komunite, jablká peniazmi byť nemôžu. Preto je dôležitá i bublina. Bublina má okrem iného „pritiahnuť pozornosť“. Akonáhle statok začne priťahovať dostatočnú pozornosť, môže sa v jablká (ako peniaze) začať veriť. Hneď keď sa zároveň prestane veriť v to, že sú peniaze, bublina spľasne. Kde vidím problém?

Problém argumentu viery

Karpišovo vysvetlenie kúpnej sily peňazí na základe bubliny a viery, je buď nič hovoriacim vysvetlením alebo musí pri ňom nutne uplatniť objektivizáciou hodnoty statku. Prečo? Tým, že Karpiš tvrdí, že kúpna sila statku je odvodená od viery v kúpnu silu používa argument v kruhu (tzv. petitio principii eror). Jedná sa o „logickú chybu v dôkaze spočívajúcu v tom, že sa záver robí z tvrdenia, ktoré samo ešte treba dokázať“. Argumentácii v kruhu sa treba vyhnúť, inak nie je žiadnym vysvetlením. Mises sa o to pokúšal napr. prostredníctvom regresného teorému. „Stopuje“ kúpnu silu do minulosti, kedy majú v jednom momente peniaze cenu odvodenú od ich priemyselnej ceny. Problém s týmto vysvetlením je ten, že priemyselná cena a cena v zmysle kúpnej sily, sú dve rozdielne ceny. To, že sa psychologicky môžu podobať, je len argumentačná barlička. Rozdielnymi sú preto, lebo musia z definície inak vzniknúť. Priemyselná cena statku je totižto odvodená od priemyselného dopytu po statku (od pripísania jeho use value). A cena v zmysle kúpnej sily statku musí byť odvodená od inej preferencie – vymeniť statok (tzv. exchanage value; viď vyššie príklad jablka – v druhom prípade ho nechcem zjesť, chcem ho vymeniť za hrušku). Regresia teda nevysvetľuje logický kruh.

Aby neostal teda argument bezvýznamný, ostáva už len objektivizácia výmennej hodnoty statku; t.j. tvrdiť, že má statok aj úžitkovú aj výmennú hodnotu – naraz. Čo to však znamená? To znamená, že statok peniaze dopytujeme na základe jeho ceny (kúpnej sily), t.j. zaraďujeme ho na preferenčnú škálu nie na základe dopytu po ňom, od ktorého dovodíme cenu, ale cena určuje dopyt po ňom. A tú cenu získame od jeho priemyselného využitia. Toto inak nie je moje tvrdenie, ale tvrdenie misesovcov a ak vám logicky nesedí, ste na správnej stope. Preto sa jedná o objektivizáciu výmennej hodnoty. Mises je v tomto zároveň poctivý. Explicitne priznáva „určitú objektivizáciu výmennej hodnoty peňazí“ a vytvára u peňazí výnimku z teórie subjektívnej hodnoty. Dôvod má byť ten, že je to preto, lebo sa peniaze nespotrebovávajú, ale len hromadia a slúžia len na výmenu. Tento argument je však možné použiť preto, lebo sa kúpna sila (cena) odvodzuje od priemyselnej ceny; t.j. kúpnu silu (cenu) odvodím od priemyselnej, statok už používam len na výmenu (hromadím ho), čím však objektivizujem jeho kúpnu silu (cenu) a sme tak zas na začiatku. Zjednodušene – to, že je statok hromadený a nie spotrebovávaný je dôsledok a nie príčina toho, že je peniazmi. Paradoxne teda interpretácia, ktorá je zo začiatku založená na subjektivizme, končí pri peniazoch objektivizmom (pri iných statkoch nie). Preto musíme v kúpnu silu peňazí veriť, iné neostáva. Viera potrebuje príbeh. Pri peniazoch je príbehom to, že je „zlé“ pridávanie nových jednotiek do obehu. Ak máme totižto objektivizovanú kúpnu silu (cenu), tak jeden zo spôsobov, ako sa viera stratí, je „rozrieďovanie“ ich kúpnej sily pridávaním nových jednotiek.

Druhá možnosť vysvetlenia kúpnej sily

Čitateľovi ponúkam iné vysvetlenie kúpnej sily peňazí; pre hlbšiu analýzu pozri moje teoretické práce – teóriu úrokuúpravu misesovho regresného teorému. Tvrdím v nej, že peniaze nezískavajú kúpnu silu na základe viery, ale na základe reflexie výšky a zmien úrokovej miery. To implikuje dve situácie. Prvá situácia je, že pri výmene úrok ľudia nepoužívajú, resp. je zanedbateľný v subjektívne vnímanom krátkom čase; príkladom je aktuálna platba. Druhá situácia je, že úrok pri výmene používajú; jedná sa o výmenu v subjektívne vnímanom dlhšom čase (úverová výmena, výmena na dlh a pod.). V prvom prípade môže byť peniazmi v princípe akýkoľvek statok, ktorý zároveň druhý človek požaduje z akéhokoľvek dôvodu. V druhom prípade je to už komplikovanejšie. Po prvé sa „pohybujeme“ v čase. Po druhé, sú dnešné tzv.  kapitálové statky, použité na to, aby vzniklo niečo v budúcnosti, o čom sa len predpokladá, že bude pre ľudí užitočné. Implikuje to, že statky, ktoré sa ešte len tvoria, budú nielen užitočné, ale aj vymeniteľné – dôraz na vymeniteľnosť pramení z toho, že dlhšie produkčné časy sú používané na efektívnejšiu a hromadnú výrobu statkov. To znamená, že sa produkuje preto, aby sa „prebytok“ výroby vymieňal a neslúžil len pre potreby dvoch strán výmeny. Z hľadiska subjektívnej teórie hodnoty je to komplikovaná situácia. Prečo? Dnes, keď sa poskytujú kapitálové statky, nevieme hodnotové preferencie ľudí v budúcnosti. Nemôžeme jednoducho povedať, že hodnota statkov dnes, bude identická o pol roka, bez ohľadu na to, že fyzikálne vyrábame napr. ten istý statok. Tieto vzťahy v čase zároveň sprostredkovávajú práve peniaze. Stojíme teda pred problémom vysvetlenia toho, ako je možné, že hodnotové zaradenie statku „peniaze“ v kontexte výmeny v čase, zaraďujeme na preferenčnú škálu identicky dnes a aj o pol roka. Vyššie je vysvetlenie kolegu Karpiša. Stačí veriť. My to skúsime inak.

Dôležitosť úroku

Tvrdím, že to, čím ľudia „prepájajú“ dve obdobia, je úrok. Ako je to možné, keď sú dané dve obdobia z definície hodnotovo iné? Úrok je matematickou funkciou, ktorá je identická dnes i pol roka. Nie je to pomer dvoch cien nejakých dvoch statkov! Tvrdím, že je hodnotovým spreadom, kedy porovnáva vlastník kapitálových statkov dva stavy: prvý, budem naďalej hromadiť svoje statky (portfólio), aby som sa pripravil na neistú budúcnosť a druhý, časť portfólia statkov vymením dnes za to, že mi druhá osoba o pol roka poskytne flow ním produkovaných konkrétnych statkov, ktoré zaradím do portfólia. Druhý účastník výmeny je v podobnej avšak opačnej situácii. V prípade dohody subjektov je výsledkom výmena, ktorej pripisujeme úrok. Jeho výška (cena) je stanovená na základe toho, čo si myslím, že ako sa bude vyvíjať moje portfólio statkov; akoby sa pýtam, je pre mňa lepšie naďalej využívať moju činnosť a hromadiť alebo diverzifikujem príjmom nových statkov od druhého? Podľa toho sa rozhodnem. Druhý subjekt stojí pred veľmi podobným problémom. Úrok je teda pomerom dvoch pomerov. U prvého človeka je to pomer: hromadím portfólio / obohatím portfólio o iné statky, avšak dnes sa vzdám časti statkov v prospech druhého. A u druhého je to pomer: získam statky, ktoré nemám za to, že dodám nový statok do portfólia druhého / hromadím statky, ktoré zatiaľ nemám, aby som vedel zrealizovať činnosť, ktorou si chcem zabezpečiť svoju budúcnosť. Situácie, ktorými ľudia reagujú na neistú budúcnosť.

Výmenný prostriedok, ktorý reflektuje tento proces sa stáva vo vyspelých ekonomických spoločenstvách peniazmi. Teraz je vhodné sa spýtať tú zásadnú otázku: „A čo si pod takou reflexiou Kefalín predstavujete Vy?“. Nuž reflexia znamená, že keď sa úrok znižuje, tak je treba viac peňazí a keď sa zvyšuje, menej, pričom ak je v nejakej konkrétnej výške, tak danej výške, musí zodpovedať i ponuka peňazí. Zjednodušene sa dá povedať, že vyššie popísaný vzťah výmeny v čase prostredníctvom úroku vyjadrujem vo výmennom prostriedku. Vo výhode nesmie byť ani veriteľ a ani dlžník. Ak by bolo nedostatok peňazí, vo výhode by bol veriteľ, a ak príliš, vo výhode by bol dlžník. Dobre sa to dá ukázať na otázke toho, prečo nie je peniazmi napr. železo, či voda.

Prečo nie sú peniaze železo, či voda ?

Relatívna obmedzenosť zlata a striebra (aj zlato, aj striebro pribúda) je len dobrým vodítkom, ale nie tým kľúčovým. Uvedomme si, že úrok je v princípe rozhodnutie. Ak sa rozhodnem nepožičať kapitálové statky, znamená to, že preferujem súčasné portfólio, ktoré mám, pred potenciálne iným – založeným aj na flow-e nových statkov od druhej osoby a naopak. Obe situácie majú svoje riziká v kontexte budúcnosti a majú svoje konzekvencie. Rozhodnutie realizujeme teda opatrne. Pohľad druhého sa môže javiť odlišný – on chce niečo, čo nemá (kapitálové statky). Avšak rovnako nie je v nejakej super výhode. Aj on čelí pri danom rozhodnutí ekonomickým konzekvenciám plynúcich z úspechu/neúspechu jeho aktivity. Ak by subjekty reflektovali dané rozhodnutia statkami ako je voda alebo železo, vo väčšej výhode by bol dlžník. Ak by reflektovali dané rozhodnutia zas napr. cez reálne obmedzený bitcoin, vo výhode by bol veriteľ. Zlato a striebro boli teda relatívne optimálnym riešením. A to nielen z hľadiska ich obmedzenosti, ale hlavne z hľadiska ich relatívne stabilného a relatívne nepredvídateľného flow na trh. Práve tým spôsobom sa dá správne reagovať – pridávať nové i staré zásoby komodity a uberať pridávanie nových a sťahovať staršie zásoby komodity, ktorá slúži ako peniaze. V kontexte potrieb zmien a výšky úrokovej miery. Zároveň bol ich flow na trh ovplyvnený externými faktormi ako napr. nájsť baňu, ťažiť, investovať ekonomické prostriedky na ťažbu a pod.. Zlato a striebro teda boli aj indiferentnými produktami od rozhodovania ľudí vstúpiť/nevstúpiť do výmeny v dlhšom čase. „Ideál“ pre kombináciu opatrnosti pri rozhodovaní sa a sprostredkovaní výmeny (na základe ich fyzikálno-chemických vlastností) v čase.

Evolúcia peňažného systému

Postupná inštitucionalizácia daných vzťahoch v čoraz vyspelejšej spoločnosti zároveň pôsobila ďalej cez banky. Tie inštitucionalizovali hľadanie výšky úrokovej miery; stali sa market makrami v tejto oblasti. Tvrdím, že sa im to darilo aj prostredníctvom tzv. fiduciary media, mien, ktoré sú len čiastočne „kryté“ drahým kovom. Ich správne fungovanie v kontexte funkcionality peňazí je možné preto, lebo banky nerobili nič iné, len správne reflektovali úrokovú mieru na báze rezerv drahých kovov, pričom systém zdokonalili vytvorením mien (záväzkov voči pohľadávkam) a vytvorili systém započítavania záväzkov a pohľadávok v čase. Práve preto sa jedná pri používaní samotného zlata len o relatívny ideál. Záväzok (fiduciary mena) bola tvorená voči pohľadávke (ekonomickému projektu). Drahý kov slúžil v systéme až a len na finálnu elimináciu dlhu. Banka v princípe sprostredkovávala započítavanie si dodaných služieb a statkov ľudí (pre ľudí užitočná vec) na základe toho, ako udeľuje úvery s tým, že v prípade, ak klient nemá záujem participovať na tomto clearingu mien v čase, vyberie zlato zo systému. Banky si tak budujú reputáciu v správne rozhodovanie – ich finančníkov – o udeľovaní úverov na nákup existujúcich kapitálových statkov a zároveň v systéme existuje opatrnosť v podobe zlata pri danom rozhodovaní. Úloha peňazí tak bola posúvaná čoraz viac na fiduciary meny.

Systém sa samozrejme ďalej vyvíjal a vzniklo následne to, čo máme dnes – fiat systém; fiat meny nie sú dnes „kryté“ žiadnymi rezervami drahých kovov. Úspešnosť tohto systému je založená už na jedinom. Na dôvere v splatenie dlhu (záväzku); splatiť dlh implikuje správne rozhodnutie finančníka financovať úverom ekonomicky zmysluplný projekt. Splatiť záväzok je zároveň možné jediným spôsobom. Produktívnou činnosťou v čase; t.j. nové záväzky eliminujú tie staré na základe nových a produktívnych aktív, voči ktorým vznikajú. Inými slovami dlh použitý na tvorbu produktu v minulosti, musí byť splatený poskytnutím služby a produktu dnes a atď., ďalej v čase. Systém kolabuje vtedy, ak sa prestanú produkovať produktívne statky; verejné i súkromné. Kedy to je? Vtedy, ak sú subjekty k tomu priamo motivované (napr. vládnou politikou manipulácie úrokovej miery, monopolizáciou mien, odstránením zlata – poistky – zo systému), resp. sa z definície ekonomické subjekty neproduktívne správajú (časť služieb verejného sektora, niektoré aktivity uvalené na súkromný sektor – napr. byrokracia). Fiat systém však stále realizuje to isté, čo systém pred ním (fiduciary media) a fiat meny majú svoju kúpnu silu odvodenú od toho, ako vedia / nevedia reflektovať výšku a zmeny úroku. Na tomto mieste už nejdem ďalej popisovať, či je fiat systém najvhodnejším a kde sú jeho riziká. To je iná téma.

Záver

Máme pred sebou teda dve teórie o tom, ako peniaze nadobúdajú svoju kúpnu silu. Jedna hovorí, že na základe viery a dokonca bubliny. Druhá hovorí, že na základe riešenia reálne existujúceho problému, pred ktorým stoja ekonomickí agenti v súlade so subjektívnou teóriou hodnoty. Z druhej vyplýva napr. to, že výmenným prostriedkom mohli byť v minulosti rôzne statky a čím sa spoločnosť ekonomicky vyvíjala, ľudia boli nútení hľadať „ideál“, ktorý odzrkadľuje vzťahy veriteľ/dlžník a ktorý sa ďalej vyvíjal rozvojom bankovníctva. Peniaze používané v dlžníckych vzťahoch sa stali tak dôležité (unit of account in time), že sa nimi začalo platiť i v priamych a aktuálnych výmenách, pri ktorých z definície môžeme použiť akýkoľvek statok (aj bitcoin). Či potom systém už následne devioval alebo evolvoval do fiat systému, je iný druh diskusie. Z druhého pohľadu rovnako vyplýva, že statok, ktorý má rigidnú zásobu, nemôže byť z definície peniazmi (napr. bitcoin; avšak môže byť geniálnym nástrojom, ktorý by mohol finančný systém vylepšiť; o tom píšem v inom článku).

Kedy sa stane Bitcoin peniazmi?

Odpoveď skúsime hľadať u človeka, ktorého pozná pravdepodobne viacero krypto-nadšencov: Jeffrey Tucker. O Bitcoine píše pravidelne a mňa zaujali jeho dva články: What Gave Bitcoin Its Value? a How Will Banking and Credit Work in a CryptoCurrency Economy?

V prvom článku Tucker popisuje, ako peniaze získavajú svoju kúpnu silu. Píše: „Would salt have become money had it otherwise been completely useless? Would beaver pelts have obtained monetary value had they not been useful for clothing? Would silver or gold have had money value if they had no value as commodities first? The answer in all cases of monetary history is clearly no. The initial value of money, before it becomes widely traded as money, originates in its direct utility.“ Pričom následne popisuje využiteľnosť Bitcoinu.

Je jasné, že peniazmi nemôže byť statok, ktorému ľudia nepripisujú žiadnu hodnotu. Statkom, ktorým sa dá zaplatiť, t.j. eliminovať svoj dlh z výmeny, však nemusia byť len tradičné príklady statkov, ktoré v minulosti slúžili ako peniaze (soľ, kožušiny, dobytok, zlato). Eliminovať dlh z výmeny je možné z definície akýmkoľvek statkom, ktorý má pre druhého nejakú formu využiteľnosti, t.j. že ho druhá osoba bude zo svojho subjektívneho hľadiska považovať za užitočný a akceptovateľný pri výmene. Teoreticky je preto možné, že statkom, ktorým zaplatíte, môže byť i Vaše hovno, zavreté v zaváraninovom pohári; stačí nájsť dostatočného úchyla, ktorému bude prinášať nejaký úžitok (tzv. use value) a ktorý Vám na oplátku niečo ponúka. No a výmenným prostriedkom nemôže byť z definície len ten statok, ktorý skutočne nikto nechce, lebo druhým nič neprináša.

Rôzne statky však majú rôznu formu vymeniteľnosti, čo v ekonómii nazývame tzv. „exchange value“. Tá vyplýva nielen z charakteru statku, t.j. aký úžitok subjektívne prináša tomu, ktorému človeku, ale i z hľadiska toho, či je vhodný na to, aby sme ho akoby len „posunuli“ ďalej; to vyplýva z toho, že je statok napr. skladný, deliteľný, trvácny a pod.. Umožňuje to ľuďom pripisovať mu aj charakter vymeniteľnosti. Niektoré statky ju tak majú vyššiu a niektoré nižšiu. Príklad hovna v pohári je totižto stále skôr príkladom nižšej vymeniteľnosti bez ohľadu na to, že je dokonca dobre deliteľné, pri určitých okolnostiach jeho skladovania trvácne a dokonca je celkom skladné; príklad hovna umožňuje inak sa celkom dobre zamyslieť nad tým, ako statky hodnotíme a ako im následne pripisujeme kúpnu silu v zmysle ich vymeniteľnosti (zamyslite sa na tým). Zlato muselo napríklad získať v minulosti svoj status nielen na základe jeho fyzikálnych (objektívnych) vlastností, ktoré boli subjektívne reflektované ľuďmi. Tí totižto používali ako výmenný prostriedok aj iné statky (napr. vyššie vymenované). Pozícia zlata bola vybudovaná teda aj na základe jeho následného používania na inštitucionálnej úrovni bánk (market-makrov), ktoré monetárny systém dotvárajú, nech si už o funkcii bánk myslí kto chce, čo chce. Fakt, že banky v monetárnej oblasti pôsobia, sa poprieť nedá. Poďme však ďalej.

Kryptokomunite vysvetľovať potenciálnu užitočnosť Bitcoinu netreba. Tí ostatní, by si o nej mali určite prečítať. Je zároveň jasné, že Bitcoinom sa možno bude dať teoreticky zaplatiť (neriešim dnešný technický stav, ten sa vyrieši) v princípe všade; dokonca nielen tam, kde je internet. Ide však pri peniazoch len o platenie? Tu sa pozrime na druhý článok od Tuckera, kde rieši úverovanie. Článok sa zameriava na svetlú budúcnosť, kedy budú monetárnemu svetu dominovať kryptomeny, píše: „In the century of central banking, we’ve seen interest rates decline inexorably and the terms of credit issuance shifting dramatically to favor longer terms, ever less collateral and ever more confusing titles for ownership. In cryptocurrency-based credit markets, we are likely to see the opposite trend: shorter terms, higher collateral requirements, very clear titles demarcating indisputable rights of ownership and enforcement of terms built into lending protocols.“

Zamerajte sa prosím na druhú časť jeho textu. Vo svetlejších zajtrajškoch sa máme pripraviť na „kratšie doby pôžičiek a vyššiu mieru kolaterálu“. Úverovanie a riešenie dlžníckych vzťahov je podstatná črta peňazí. Peniaze totižto slúžia v časovom kontinuu. A sú to práve ekonomické projekty, ktoré sú náročnejšie na čas a zdroje, ktoré prinášajú vyššiu ekonomickú efektivitu a prosperitu. Tie sú financované úvermi. A práve na tomto spôsobe financovania (peniazmi) závisí, či bude spoločnosť ekonomicky prosperovať alebo nebude. Toto je mega dôležitá funkcia peňazí!

No. A teraz si to porovnajte s tým, čo predpovedá Tucker. Kratšie pôžičky, vyšší kolaterál. To môže znieť dobre len pre nihilistu, ktorého cieľom je vyššia chudoba, či polobláznovi, ktorý hlása úplný „návrat k prírode“, či demonštrantovi proti globalizácií s „Nike“ teniskami na nohách. Kratšie pôžičky a vyšší kolaterál neznamenajú totiž nič inšie, len skracovanie produkčnej štruktúry. Tucker nás teda smeruje k podstate veci (nemyslím, že si to plne uvedomuje).

Kryptomeny nedokážu reagovať na úrok. Úrok je fenomén, ktorý používame na ohodnotenie dlhších a efektívnych ekonomických projektov v čase. Je to úrok, ktorým rozdeľujeme komplikovanejšie ekonomické projekty realizované v čase na produktívne a neproduktívne. A kryptomeny nedokážu reagovať na úrok kvôli ich obmedzenej ponuke. Nejde o to, že by Bitcoin spôsoboval defláciu! Ide o to, že potenciálne požičiavanie krpytomien je limitované potenciálnou neexistenciou novej ponuky po ich vyťažení. Vlastníci (veritelia) Bitcoinu, by mali vždy „navrch“ nad tými, čo by Bitcoin potrebovali na financovanie svojich projektov (dlžníkmi). Je to práve nová ponuka peňazí, ktorá dáva vzťah veriteľ/dlžník do rovnováhy; pri novej ponuke mám na mysli hlavne zlato, ktoré podmienku spĺňa; fiat meny sú iná téma, aj keď nie až tak iná, ako si mnohí myslia. Ak by sme dokonca predpokladali, že Bitcoin získa svoju stabilnú kúpnu silu na základe viery, že ho ľudia budú ako peniaze používať, tak trh s pôžičkami by aj tak nefungoval, resp. by musel fungovať len pri záporných úrokoch. Načo by ste však potom Bitcoin požičiavali? Aby ste ich dostali menej, ako ste ich požičali? Odhliadnuc od tohto predpokladu (myšlienkového experimentu, že peniaze získavajú kúpnu silu na základe viery v ich kúpnu silu), samotný úrok nie je odvodený od peňazí. Jeho výška závisí od rozhodnutia použiť kapitálové zdroje na ekonomický projekt. Je hodnotovým javom, na ktorý peniazmi až následne reagujeme. A nech nás nemýli, že dnes existuje výška úrokovej miery na spoločenskej úrovni. Je už výsledkom inštitucionálneho pôsobenia bánk a v dnešnej dobe (bohužiaľ) i regulátorov manipulujúcich úrok. To je však už iná téma.

K Tuckerovi teda treba len dodať, že v prípade využívania kryptomien ako peňazí by žiadne „kratšie termíny a vyšší kolaterál“ neexistoval. Nič také ako požičiavanie si na reálne ekonomické procesy prebiehajúce v realite v Bitcoine a spol. nedáva zmysel. Kedy sa teda stane Bitcoin peniazmi? Z definície nikdy. Peniaze nie sú to, čím sa dá zaplatiť. Pamätajte. Zaplatiť sa dá teoreticky aj Vašim hovnom. Peniaze sú to, čo dobre reflektuje zmeny a výšku úrokovej miery. Ak Vás to náhodou mierne vyviedlo z Vášho presvedčenia o Bitcoine ako potenciálnych peniazoch, nezúfajte, Prečítajte si P.S. k článku.

Matúš Pošvanc

P.S.

Dnes majú peniaze svoju kúpnu silu preto, lebo dôverujeme bankám, že správne odhadli to, na čo vytvorili záväzok (menu ako USD / dlžobný úpis), t.j. že vytvorili záväzok-menu voči nejakému aktívu, ekonomickému projektu, statku, službe (pohľadávke). Je to zároveň dôvera v splatenie daného záväzku (meny); správny odhad financovania projektu implikuje splatenie a naopak. V plynúcom čase to funguje dovtedy, dokedy sú splácané dlžobné úpisy/meny produktívnymi statkami. Ak sa začnú za dlžobné úpisy financovať neproduktívne statky alebo sú banky motivované financovať neproduktívne statky napr. zo strany štátu, systém zažíva krízové udalosti. Ak sa zároveň vlády v nejaký moment rozhodnú dlhy nesplatiť, resp. umožnia ich nesplatenie súkromným subjektom, prichádza krízová udalosť masového významu – ekonomická kríza; to je to, na čo upozorňuje napr. v tej druhej citácií Tucker – centrálne banky dnes robia zlobu. Tá je niekedy riešená infláciou. Tvorením mien (záväzkov), ktoré nie sú/nemusia byť splácané produktívnou činnosťou.

To, že sa Bitcoin nestane peniazmi je irelevantné. V monetárnom svete má iný potenciál. Vieme, že je „technológiou dôvery“. Čo nám teda umožní bitcoin/blockchain (alebo iný krypto-projekt)? Vyššiu konkurenciu pri budovaní v dôveru splatiť dlh. Krypto je technológia, ktorá umožňuje vznikať tzv. smart kontraktom (automaticky plneným záväzkom na základe určitej motivácie). Predstavme si teda prvú situáciu, ktorá sa podobá dnešnému systému. Banka vytvorí token, pokojne aj viazaný na oficiálnu menu, spojený so smart kontraktom na stavbu nehnuteľnosti. K nehnuteľnosti sa pripoja senzory, ktoré budú napr. otvárať/zamkýnať nehnuteľnosť, či presúvať práva k nehnuteľnosti podľa toho, či a ako klient spláca poskytnutý úver, t.j. záväzok voči banke (nie je to inak nič iné, ako to, čo píše Tucker v zmysle vymáhania a dodržiavania vlastníckych práv a vymáhania podmienok úverov – viď posledná veta tej jeho druhej citácie). Splatenie úveru je samozrejme zároveň podmienené produktívnou činnosťou klienta. To nie je všetko. Banka, ktorá daný úver „vyviaže“ do ďalších finančných derivátov, ktoré sú obchodované, dokáže takto in-time poskytovať údaje o stave podkladového aktíva (splácajú/nesplácajú sa dlhy?), čo má vplyv na správne ohodnocovanie daných derivátov. A samozrejme sa jedná len o jednoduchý príklad. Takto sa dajú teoreticky upravovať ďalšie a ďalšie dlžnícke vzťahy v kontexte celého bankového portfólia a v nadväznosti na ne i priemyselné procesy. Odlišnosť od súčasného systému by mala byť teda zrejmá. V čom? V aktuálnych informáciách o stave podkladových aktív (ekonomiky), voči ktorým sú vytvárané smart kontrakty, rýchle informácie o vzniknutých problémoch a hlavná je vyššia transparentnosť dôvery voči správnym rozhodnutiam finančníkov. Predstava aplikovateľná i na dnešný systém.

Čo však prináša technológia ďalej? Možnú decentralizáciu a dereguláciu bankovej činnosti. Vždy bude musieť totižto existovať „niekto“, kto rozhodne, voči čomu smart kontrakt vytvoriť (tak ako je popísané v odstavci vyššie), t.j. na akú aktivitu použiť existujúce kapitálové zdroje. Kto to bude? Toho „niekoho“ si môžeme predstaviť ako „decentralizovanú banku“, t.j. aplikáciu prepojenú napr. s predikčnými trhmi, napojenú na rôzne senzory a IoT, či poskytujúcu služby individuálnych profesionálov hodnotenými reputačnými mechanizmami. Predstavivosti a konkurencii sa medze nekladú. Čo je cool, všetko v prostredí, kde štát nevydáva licencie na túto novú bankovú činnosť. Krypto teda nielenže umožňuje vstup do odvetvia, ale ho môže i meniť v kontexte toho, kto a na základe čoho bude „rozhodovať“ o alokácií kapitálových zdrojov. Mega vec. Slobodné, konkurenčné bankovníctvo na báze slobodných mien!

Bitcoin alebo iný krypto projekt (možno maidesafe??) preto prinesie nový vietor do finančných vzťahov; či už tých starých alebo nových – slobodnejších. Nie tým jednoduchým spôsobom, že vznikom Bitcoinu, či inej krypto, vznikli nové a slobodné peniaze. Trošku komplikovanejším. Ale tak to už v realite chodí.

Pre tých, ktorí majú záujem o hlbší náhľad na problematiku odporúčam môj článok, v ktorom teoreticky vysvetľujem problém rigidnej monetárnej zásoby, úlohu bánk a to, že frakčné banky nie sú spoločenským problémom. Teoretické pozadie toho, prečo peniaze nadobúdajú kúpnu silu na základe reflexie úroku riešim v Kritike regresného teorémuTeórii úrokovej miery.

50_17: Cena zlata ešte padne

Ceny na trhu

Za ostatný týždeň sme videli ďalší pokles cien drahých kovov. Cena zlata uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1248,2 USD, čo bolo o 31 USD menej ako predminulý týždeň. Cena striebra bola na úrovni 15,82 USD, čo bolo o 60 centov menej ako predminulý týždeň. Pomer cien zlata a striebra týmto stúpol na úroveň 1 ku 77,8 čo znamená, že striebru sa minulý týždeň darilo menej ako zlatu. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 177,19. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 76,93.

Dianie na trhu

Pred týždňom som písal: „Ceny kovov majú všetky predpoklady na to, aby ďalej klesali. Pri striebre indikujem hranicu 16 USD. Pri zlate uvidíme, či sa stlačí cena pod 1250 USD a ak áno, potom bude zaujímavé sledovať, ako zareaguje trh. Bude cenu v okolí 1250 USD považovať už za výpredajovú? Uvidíme. Skôr mám za to, že pôjdeme až niekde k 1200 USD..

Pokles cien som avizoval v 47. týždni tohto roku. Predikcia znela, že sa dostaneme k 1200 USD pri zlate a pod 16 USD pri striebre. Indikovalo to dostatok kovu na trhu. Ten sledujeme na základe toho, ako sa „plnia“ sklady market-makrov (bulion bánk). Ak sú „plné“, cenový spread na futures trhu predháňa cenový spread na spotovom trhu a naopak. V 47. týždni bolo na trhu inými slovami „mrte“ kovu, ktorý klienti dávali do obchodných vzťahov. Inak otázka: „Znamenal by nedostatok kovu, že sklady zívajú prázdnotou?“ Vôbec nie, sklady by mohli byť rovnako plné, avšak market-makri by omnoho ťažšie presviedčali klientov, aby vložili ich majetok do obchodných vzťahov. Preto som dal slovo plnenie skladov do úvodzoviek. Môžeme to tvrdiť preto, lebo väčšina zlata, ktorá sa kedy vyťažila, je kdesi v skladoch uložená; pri striebre je to síce menej, avšak stále viac v porovnaní s akoukoľvek inou komoditou. Nuž, a čo sa zmenilo okrem poklesu cien, ktorý čitatelia viagold.sk očakávali? Striebro sa pomaly dostáva do situácie, kedy výpredajová cena láka nových kupcov. Zlato je od tejto situácie stále ďaleko, avšak konečne sa tam blíži. Teoretické pozadie pre tieto tvrdenia a mnohé ďalšie informácie o trhu so zlatom a striebrom nájdete v mojej knihe Mrcha Zlatohttp://viagold.sk/kniha-mrcha-zlato/.

Výhľad

Čo to znamená? Na trhu existuje priestor pre rast ceny striebra. Zatiaľ v to moc neverím. A to preto, lebo trhu stále úradujú špekulanti. Cena sa tak môže ešte o niečo prepadnúť. Do konca roku niekde k 15 USD. Je to pravdepodobnejšie ako výrazný rast. Avšak dopyt sa zobúdza. Uvidíme teda. Každopádne, predikcia z pred troch týždňov sa pekne naplnila. Zlato? Stále platí to, čo sme avizovali. Hladina 1200 USD je omnoho viac pravdepodobnejšia. Ako si možno všímate, ďalší pokles avizujem už skôr ako vyššiu pravdepodobnosť. Moja istota sa ďalším poklesom „ceny“ stráca. Skutočne je však samotný pokles ceny? Presnejšie ide o zužovanie sa cenového spreadu medzi spredmi na futures trhu a spotovom trhu. To je presný popis. Pochopenie vzťahu týchto dvoch trhov je základ pre tieto predikcie. Je zároveň základom pre odmietnutie teórie manipulácie cien. O zlate píšem od roku 2012. A aj mne pochopenie tohto vzťahu trvalo. Ak však raz nazriete na trh v kontexte spreadov a nie ceny ako takej, veľa vecí je omnoho lepšie pochopiteľnejších. Odporúčam to každému milovníkovi zlata a striebra.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom a sledujte najzaujímavejšie správy, ktoré sa týkajú zlata a striebra. Ako odhaliť a spoznať zmeny na trhu so zlatom a striebrom z hľadiska fundamentov sa dozviete v mojej knihe „Mrcha zlato“.

Matúš Pošvanc, viagold.sk