Minúť dlh Nemecka by trvalo 111 471 rokov

O Nemecku sa hovorí ako o jednej z mála krajín EÚ, ktorá nemá z hľadiska investorov problémy. Je však Nemecko naozaj „safe haven“, o ktorý sa môžeme donekonečna opierať?

Pozrime sa na situáciu Nemecka z pohľadu jeho dlhu. Oficiálne štatistické ukazovatele nepustia. Celkový dlh Nemecka v pomere k HDP sa pohybuje na úrovni 81,8%, v nominálnom vyjadrení je to 3,2 bilióna USD. Nemecko inak rovnako nespĺňa definované Maastrichtské kritériá.

Vedia si ľudia ale predstaviť toto magické a ozrutné číslo? Venujeme mu vôbec nejakú pozornosť? Skôr nie. Je to príliš veľa.

Skúsme si to teda predstaviť. Ak by ste chceli minúť 1 USD každú sekundu, trvalo by Vám minúť dlh Nemecka presne 111 471 rokov (stojednatisícštyristosedemdesiatjedna rokov). T.j. pri priemernom veku 70 rokov približne 1 449 vašich životov!

Skúsme sa však pozrieť na Nemecko aj inými očami. Predstavme si, že Nemecko je súkromnou firmou. Logiku to určite má. Prečo by sme sa mali pozerať na financie súkromnej firmy iným spôsobom ako na financie štátov. Ak by zároveň súkromná firma vykazovala svoj dlh rovnako ako akýkoľvek iný štát, ihneď by bola obvinená pre falšovanie svojich interných dokumentov. Súkromná firma totižto do svojich výkazov musí zahŕňať i záruky a podmienené záväzky, ktoré má k tretím stranám.

Ako náhle by sme do dlhu Nemecka započítali i tieto záruky a podmienené záväzky (ostatné záväzky Nemecka), dlh stúpne na 139% k HDP, v nominálnom vyjadrení 5, 315 bilióna USD. Tento dlh by ste rovnakou logikou ako vyššie – 1 USD za sekundu – míňali 168 537 rokov, 2 407 životov.

No a nakoniec. Porovnajme príjmy verejnej správy v Nemecku k ich celkovému dlhu (oficiálnemu, aj neoficiálnemu).

Zistíme, že ročné príjmy Nemecka dosahujú len 18% oficiálneho dlhu a 11% celkového (po zarátaní záväzkov a záruk) dlhu. Inými slovami Nemecku by trvalo 5,5 roka splatiť svoj oficiálny dlh a približne 9 rokov celý dlh aj so záväzkami. A pritom by nesmeli minúť jediné euro na dnes poskytované verejné služby.

Ak by bolo Nemecko súkromnou firmou, už dávno by neexistovalo.

Pripravil Matúš Pošvanc, Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom.

 

Pridaj komentár