Zlato

Koľko zlata sa vyťažilo dodnes?

Aj keď sa to nezdá, je to zapeklitá otázka. Zlato má totižto unikátnu vlastnosť toho, že veľmi dobre pretrváva a zachováva svoje vlastnosti. To z neho robí i ideálne peniaze. Je to však zároveň i dôvod toho, že dnes nevieme presne koľko zlata sa svete je. Stačí si len uvedomiť fakt, že štatistiky o zásobách zlata sa vedú len od roku 1492 a aj tie nie sú presné. Čo dovtedy. Hrubé odhady. Koľko sa vyťažilo dovtedy. Opäť hrubé odhady. Koľko sa vyťaží dnes. Vzhľadom na to, že Čína s Ruskom nezverejňujú štatistiky o ťažbe máme len hrubé odhady. Čiže koľko je zlata? Bohužiaľ to vieme len odhadnúť. Jeden odhadov vám dnes predstavíme.

Zrealizoval ho James Turk vo svojej novej štúdií s názvom „The Aboveground Gold Stock: Its Importance and Its Size” (Vyťažené zásoby zlata: ich význam a ich veľkosť).

To, čo však vieme je, že zlato sú jednoznačne peniaze. Predurčuje ho k tomu viacero vlastností. Boli nimi v minulosti a sú vlastne peniazmi dodnes, aj keď v súčasnosti, nie je zlato ako výmenný prostriedok veľmi používané. Zlato je totižto vytláčané prostredníctvom monopolu nekrytých mien, ktoré musí obyvateľ tej ktorej krajiny ako peniaze používať.

Avšak jedným z hlavných dôkazov toho, že zlato sú peniaze je fakt, že zlato je akumulované a nie je spotrebovávané. To je i dôvod, prečo je väčšina dodnes vyťaženého zlata stále v nejakej forme s nami. Je totižto pre ľudí hodnotné. Zoberte si možno príklad vašej mamy, alebo starej mamy, ktorej ak sa pokazí zlatý prsteň, alebo náramok, tak ho nevyhodí von oknom, ako napr. varechu z kuchyne, ale si uchová aj najmenší kúsok z neho.

Podľa Turka, ak chceme porovnávať veľkosť klasickej peňažnej zásoby so zlatom, mali by sme porovnávať peňažný agregát M3 (bankovky, mince, neterminované vklady v bankách, terminované vklady v bankách a terminované vklady s dlhšou výpovednou lehotou) s celkovými zásobami dodnes vyťaženého zlata, ktoré vlastne predstavujú akoby rovnaký agregát M3. História nám zároveň ukazuje, že zásoby zlata sa zvyšovali od roku 1948 v priemere rýchlosťou 1,8 % ročne, pričom najnižší a najvyšší prírastok bol 1,5% a 2,1%. Peňažný agregát M2 v USA sa zvyšoval priemernou rýchlosťou 6,8%. I to je jeden z dôvodov, prečo je zlato ideálnymi peniazmi. Jeho zásoba rastie podobným tempom, ako veľkosť populácie a zároveň musí ľudstva na novú ťažbu vynakladať zdroje (čo pri tlačení peňazí, resp. v súčasnom elektronickom veku naklikania elektronických peňazí je značný rozdiel). To je i dôvod, prečo si zlato uchováva svoju kúpnu silu.

No ale poďme späť k odhadu toho, koľko zlata bolo dodnes vyťaženého. Začnime s výsledkom a potom popíšme, ako sa k nemu Turk dostal a kde vidí príčinu rozdielu pri iných odhadoch. Podľa Truka je odhad dnešných vyťažených zásob zlata vo výške 155 244 ton. To je o 16 056 ton menej ako je odhad Thomson Reuters GFMS, ktorý je vo výške 171 300 ton.

Prečo taký výrazný rozdiel? Predsa len, je to rozdiel skoro dnešnej 7 ročnej celkovej produkcie zlata. Turk tvrdí, že je za tým hneď niekoľko vecí a myslím, že jeho argumentácia má, ako sa hovorí, hlavu a pätu. Existujú dva hlavné rozdiely jeho výpočtu oproti výpočtu Thomson Reuters. Prvý rozdiel je v odhade veľkosti zásob zlata do roku 1492 a druhým je ročný prírastok zlata počas ostatných rokov. Prečo práve 1492. Je to rok, kedy Kolumbus „znovuobjavil“ Ameriku a zároveň je to rok, odkedy sa zbierajú štatistiky o zásobách zlata. Táto tabuľka popisuje odhady Thomson Reuters:

Zdroj: http://www.goldmoney.com/goldmoney-foundation/essays.html

Ako je vidieť v tabuľke vyššie, Thomson Reuters značne preceňuje veľkosť zásoby do roku 1492. Po prvé, je to značné zvyšovanie produkcie zlata na osobu v dobe bronzovej, pričom sa predpokladá nízka miera deľby práce v danom období a nič nenasvedčuje tomu, že by sa mala produkcia tak výrazne zvyšovať (vysoko nepravdepodobný odhad, č.1). Po druhé je to predpoklad, že počas rímskych čias sa ročne ťažilo 4,7 tony zlata po dobu celých 550 rokov (vysoko neprevdepodobný odhad č.2). Po tretie sú tu iné predpoklady toho, koľko bolo vyťaženého zlata do roku 1492 a tie skôr odhadujú veľkosť celkovej produkcie do celkovej výšky 300 ton. To je i v súlade s tým, že dnes vieme ako ťažké je zlato ťažiť, aké technológie musíme používať. Ak podobný predpoklad aplikujeme na minulosť, na obmedzené technologické zázemie a obmedzenú deľbu práce, je viac pravdepodobné, že odhad okolo 300 ton je omnoho reálnejší.

Druhým dôvodom nekonzistencie dát, je odhad následnej ťažby zlata – po roku 1492. Thomson Reuters vychádza z predpokladu, že od roku 1493 do roku 1600, je index zmeny produkcie na úrovni 1,0, od roku 1601 do 1700 indexujú ročnú produkcie indexom 1,4 a od roku 1701 index produkcie zvýšili až na 2,9 (viď súbor, apendix 1). Truk však uvádza vlastný odhad veľkosti produkcie, uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: http://www.goldmoney.com/goldmoney-foundation/essays.html

Ten je o 3573 ton nižší, ako odhad Thomson Reuters a je tvorený z viacerých vzájomne sa dopĺňajúcich zdrojov (viď tabuľku). Výsledkom je napokon odhad veľkosti zásob zlata na úrovni 155 244 ton. Rozdiel odhadu je dosť zásadný a je vo výške až 10% celkovej zásoby zlata a pri cene okolo 1700 USD je to rozdiel až 877 mld. USD. Turk zároveň hovorí, že odhad vo výške 155 244 ton by mal byť považovaný za zlatý peňažný agregát M3.

Aj keď dnes zlato nie je používané ako oficiálna mena, stále má dve základné vlastnosti meny. Po prvé je využiteľné v ekonomickej kalkulácii a po druhé uchováva svoju kúpnu silu na rozdiel od nekrytých mien ako je dolár, euro, yen, či juan.

James Turk

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Preklad, úprava textu Matúš Pošva

Tagged , , ,

About matus.posvanc

Trhu so zlatom a striebrom sa venujem od roku 2011. Prešiel som rôznymi fázami a pohľadmi na problematiku. "Trh je manipulovaný. To je jasné!" Inak by cena zlata predsa nešla dole. "Zlato na úrovni 100 tis. USD? Žiaden problém." Najneskôr do pár rokov. "Futures trh je najväčšie zlo a tzv. papierové zlato je nutné zakázať". Nuž, po dlhom štúdiu tejto problematiky, som hlúposti a táraniny opustil. Ostalo to, čo považujem za podstatné. Význam zlata je veľký. Avšak bez pochopenia trhu okolo neho, sa sám od seba znovu neobjaví. Kúpiť zlato ako časť svojho portfólia má zmysel. Snažiť sa na zlate zbohatnúť? To je iný príbeh. Jednu jeho časť nájdete na mojom blogu.
View all posts by matus.posvanc →

Pridaj komentár