Teoretické články

Juraj Karpiš sa mýli – úvod.

Juraj Karpiš napísal knihu s názvom „Zlé peniaze“. Je to pohľad na ostatnú krízu v roku 2008 a jej príčiny a pokojne môžeme povedať, že je napísaná z hľadiska Rakúskej ekonomickej školy, jej klasických autorov. Juraja považujem za „klasického“ Rakušáka, ktorý je skôr inšpirovaný prácami Misesa, Rothbarda, Hoppeho, či Hülsmanna. To sa samozrejme prejavuje v nezhode na niektoré témy, pokiaľ si teda dovolíte v rámci Rakúskej školy vôbec operovať s iným názorom (väčšinou sa pritom nestretnete s pochopením).

Typickým príkladom, kde mám napr. iný názor (pokiaľ teda kolegovia v INESS názor už nezmenili) je koncepcia Misesovej ústrednej tézy jeho Human Action „človek koná“, z ktorej vie Mises odvodiť celú ekonomickú vedu, či koncepcia Hoppeovskej augmentatívnej etiky a údajného apodiktického zdôvodnenia vlastníckych práv.

jan_pavlik

obr: Ján Pavlík, zdroj: Liberální institut

Nie žeby sme sa nezhodovali na výsledkoch (rovnako považujem seba samého za prívrženca Rakúskej školy), avšak cesta k nim je rozdielna. Dané témy sú podľa môjho názoru správne kritizované Jánom Pavlíkom (je ho nutné čítať, aby čitateľ uchopil problém), nasledovníkom Hayeka a jeho teórie spontánneho usporiadania, ktorá lepším spôsobom (avšak Pavlíkom upravená) opisuje nielen pôsobenie človeka v realite, ale je i správnejšie zasadená do filozofického kontextu, než práce vyššie menovaných autorov. O niektorých problémoch a rovnako riešeniach som si dovolil skutočne málinko prispieť do diskusie i ja, napr. tu a tu.

V kontexte uvedeného napíšem niekoľko článkov k Jurajovej knihe, kde si myslím, že mám čo povedať, kde môžem upozorniť na nesprávne formulácie, či kde si myslím, že sa mýli (témy: úrok, zlato, bitcoin) a zároveň by som si dovolil pridať jednu polemiku v kontexte úvah o reforme súčasného finančného systému. Suma sumárom 4 články (zatiaľ), ktoré vychádzajú z prác Antala Feketeho (New Austrian School of Economics), vyššie spomínaného Pavlíka a kadekoho a kadečoho iného, čo som k téme prečítal, ale si presne autorov nepamätám.

fekete

obr.: Antal Fekete; zdroj

Fekete podľa môjho názoru správe opravuje niektoré Misesovské názory na monetárnu problematiku. Práve z toho vyplýva iný pohľad na niektoré problémy, ktoré spomína Juraj Karpiš a to konkrétne:

Čitateľa by som potom rád poprosil aj o čítanie poznámok pod čiarou, ktoré ho navedú k téme z väčšej hĺbky a zároveň dokresľujú názor, ktorý by v článku potom pôsobil zmätočne. Problematika je to totiž celkom hlboká a ako veľmi rád upozorňujem, vôbec nie čiernobiela.

S Jurajom sme sa zároveň dohodli, že na dané názory bude prípadne reagovať, ak to samozrejme uzná za vhodné.

Tagged

About matus.posvanc

Trhu so zlatom a striebrom sa venujem od roku 2011. Prešiel som rôznymi fázami a pohľadmi na problematiku. "Trh je manipulovaný. To je jasné!" Inak by cena zlata predsa nešla dole. "Zlato na úrovni 100 tis. USD? Žiaden problém." Najneskôr do pár rokov. "Futures trh je najväčšie zlo a tzv. papierové zlato je nutné zakázať". Nuž, po dlhom štúdiu tejto problematiky, som hlúposti a táraniny opustil. Ostalo to, čo považujem za podstatné. Význam zlata je veľký. Avšak bez pochopenia trhu okolo neho, sa sám od seba znovu neobjaví. Kúpiť zlato ako časť svojho portfólia má zmysel. Snažiť sa na zlate zbohatnúť? To je iný príbeh. Jednu jeho časť nájdete na mojom blogu.
View all posts by matus.posvanc →