Rozhovory, Zlato

James Turk: Teraz sa oplatí kupovať zlato

Prinášame Vám exkluzívny rozhovor s investorom Jamesom Turkom, ktorý prednášal aj na Slovensku v decembri minulého roku na konferencii organizovanej Nadáciou F.A. Hayeka s názvom Budúcnosť Peňazí (video s jeho prednáškou).

Dnes na aktuálne témy, o ktorých sme tiež písali na WWW.UPNER.COM. Pána Turka sme sa pýtali na korekcie na trhu so zlatom a striebrom, pýtali sme sa ho na rozdiel medzi fyzickým trhom a papierovým trhom, ktorý je zdrojom cenových korekcií, ako aj na jeho názor o zlate ako tzv. „safe haven“ a nakoniec, čo môžeme očakávať od budúcnosti. James Turk je pravidelným komentátorom situácie na trhu so zlatom a striebrom. Je zakladateľ spoločnosti GoldMoney, ktorá dnes spravuje pre svojich klientov aktíva vo výške 2 mld. USD. Originálny text je nižšie pod slovenským textom.

Upner: Za posledných 6 – 7 mesiacov sme svedkami značných cenových korekcií na trhu so zlatom. Aký je hlavný dôvod týchto korekcií?

James Turk: Korekcie sú normálnou trhovou udalosťou. Dejú sa na všetkých trhoch. Z rôznych príčin. Ich nešťastím je, že bohužiaľ rozptyľujú ľudí. Tí sú následne znechutení a nevšímajú si trh z celkovej perspektívy a hlavných trendov. Výsledkom je, že stratia vynikajúcu príležitosť na kúpu. Investori by sa mali vždy zameriavať na hodnotu, nie cenu. Zlato si za poslednú dekádu viedlo veľmi dobre a jeho cena je dnes omnoho vyššie, ako bola len pár rokov naspäť. Tak, či onak, ostáva zlato podľa môjho názoru podhodnotené a je dobré ho naďalej akumulovať. Odporúčam každému zakomponovať nákup zlata do rodinného rozpočtu. Zlato sú peniaze, takže ak ho akumulujete, vlastne si šetríte. A každý by mal mať nejaké úspory, či už na dôchodok, v prípade nečakaných udalostí, alebo už len kvôli tomu, aby ste si niečo reálne kúpili v budúcnosti. Nedáva žiaden zmysel šetriť si v národnej mene. V súčasnom stave umelo udržiavaných nízkych úrokových mier, je reálny úrok negatívny. Inými slovami úroky, ktoré niekto zarobí, nie sú dostatočne vysoké na to, aby vám pokryli straty spôsobené infláciou. Takže rada znie – akumulujte zlato a striebro namiesto sporenia v eurách, dolároch, či inej mene.

Upner: Dnes sme svedkami veľmi výrazného dopytu po fyzickom zlate, napr. z Číny. Mohli by ste vysvetliť našim čitateľom rozdiel medzi trhom s fyzickým a papierovým zlatom?

James Turk: Fyzické zlato je hmotným majetkom. Jeho hodnota je určovaná na trhu. Inými slovami z množstva dopytov a ponúk ľudí, ktorí si zlato cenia. Tí, vedia, že zlato je užitočné kvôli jeho jedinečným vlastnostiam a kvôli tomu, že už 5000 rokov spoľahlivo plní funkciu peňazí. Naopak, tzv. papierové zlato je finančným majetkom. Tento finančný majetok je len expozíciou voči cene zlata. Pri cennom papieri však nevlastníte priamo zlato. Jediné, čo vlastníte je prísľub naplnenia podmienok, za ktorých bolo toto Vaše finančné aktívum pre Vás vytvorené. V súčasnom chaose, ktorý vládne na finančných trhoch, problémoch so solventnosťou bánk a dlhovej kríze štátov, sme veľmi často svedkami toho, že viacero sľubov už dnes nebolo dodržaných, (pozn. prekladateľ: napr. odpis časti dlhov Grécka). Konkrétnym príkladom problémov s papierovým zlatom boli cenné papiere na zlato, vydané bankou Lehman Brothers a brookerskou firmou MF Global. Tie sa stali bezcennými, keď tieto firmy zbankrotovali. Odporúčam preto vždy, kupovať fyzické zlato a fyzické striebro.

Upner: Kedy fyzický trh v zlate a striebre prekoná papierový trh? Prečo sa to musí vôbec udiať?

James Turk: Nikto nevie predpovedať budúcnosť, takže neviem presne, kedy trh s fyzickým zlatom preváži nad papierovým trhom. Ale monetárna história ukazuje, že sa to stane pred súčasným finančným kolapsom. Myslím si, že papierový trh dozrel a je pred svojím koncom a vysvetlím i prečo. Tak, ako sa bude vyostrovať chaos, ľudia sa jednoducho presunú od sľubov k reálnym veciam. Inými slovami z papierových sľubov k fyzickému zlatu. Nebudú chcieť ďalej znášať riziko spojené s držaním papierového zlata.

Upner: Zlato je považované za tzv. „safe haven“ (posledné útočisko). Prečo si myslíte, že stále nie je považované za posledné útočisko istoty veľkými inštitucionálnymi investormi v týchto ťažkých časoch?

James Turk: Osobne si myslím, že dôvod je v tom, že mnohí nerozumejú úplne tomu, čo je zlato. Veľa ľudí, vrátane sofistikovaných manažérov, ktorí spravujú veľké peniaze, nikdy neštudovali, čím zlato v skutočnosti je. Resp. ak sa o zlate niečo učili na univerzitách, tak to, čo sa naučili, nebolo úplne správne. Moderná ekonomická teória je úplne mimo, keď príde na tému zlata. Faktom však je, že situácia sa mení zarovno s pokračujúcim býčím trhom (zlato rastie) zlata. Napríklad viacero ázijských centrálnych bánk aktívne akumuluje zlato, ako spôsob diverzifikácie ich celkových rezerv.

Upner: Mohli by ste okomentovať to, čo sa podľa Vás stane v budúcnosti na trhu so zlatom a striebrom? Čo môžeme očakávať v najbližšej budúcnosti?

James Turk: Opäť, nikto nemôže predpovedať budúcnosť, ale môžeme sa poučiť z histórie. Jedna vec stojí za povšimnutie v rámci histórie. Existencia ekonomických cyklov (rast/recesia). Táto teória je inak i základom Rakúskej ekonomickej školy a prác vedcov akými bol Ludwig von Mises. Rastová fáza skočila pred niekoľkými rokmi. A dnes sme v kríze. Kríza bude pokračovať pokým sa všetok nahromadený dlh vytvorený počas boomu nesplatí, alebo sa ho investori nezrieknu. To, z čoho sa môžeme zároveň poučiť je to, že dopyt po fyzických aktívach a obzvlášť drahých kovoch, počas depresií stúpa, tak ako ľudia prestávajú veriť (pozn. preklad: inflačnému) rastu finančných aktív. Suma sumárom, dopyt po zlate a striebre počas krízy stúpa, s čím stúpajú aj ceny týchto aktív. Stalo sa to v 70-tych rokoch a stane sa to opäť.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom.

Za rozhovor ďakuje Matúš Pošvanc

Original text:

Upner: For the past 6 to 7 months we have been witnessing a huge correction in the gold market. What is the major reason for that?

Turk:  Corrections are a normal market event. They happen in all markets for a variety of different reasons. Unfortunately, corrections are a distraction, and they often cause people to lose sight of the big picture and the major trend, with the result that they then miss a good opportunity to buy, or even worse, are shaken out of the market. Investors should always focus on value, and not price. Gold has done exceptionally well the past decade, and its price is much higher now then even a few years ago. Nevertheless, gold remains undervalued and should therefore continue to be accumulated. I recommend including gold purchases in your household budget. Gold is money, so when you accumulate it, you are saving money. And everyone should have some savings, whether for retirement, an emergency or just to accumulate the money you need to purchase some consumer good. It does not make any sense though to save any national currency. In the present environment of artificially low interest rates, negative interest rates are the result. In other words, the interest income one earns on a bank deposit is not high enough to compensate you for the loss of purchasing power from inflation. So accumulate gold and silver instead for your savings instead of euros, dollars or any other currency.

Upner: We are witnessing huge demand for gold in the physical market, e.g. China. Could you explain for our readers the distinction between the physical market and paper market for gold?

Turk: Physical gold is a tangible asset. Its value arises from the market, or in other words, from the countless people who value gold. They recognize the usefulness of gold’s unique attributes and its time-tested reliability over its 5,000 years of history as money. In contrast, paper gold is a financial asset. It gives you exposure to the gold price, but you do not own gold. You only own someone’s promise to make good on their commitment to fulfil the terms of the financial asset they created and you own. In the financial turmoil of the ongoing bank solvency and sovereign debt crises we are experiencing, many promises have already been broken. For example, the paper gold issued by Lehman Brothers and MF Global became worthless when those firms went bankrupt. Always buy physical gold and physical silver.

Upner: When will the physical market in gold or silver override the paper market? Why must this happen?

Turk: No one can predict the future, so we do not know when the physical market for gold will override the paper market. But monetary history shows it will happen before the present financial bust, now several years old, is finally over, and I just explained the reason. As financial turmoil worsens, people move from just a promise to the real thing, or in other words, from paper to physical, because they no longer want all the risks of holding paper gold.

Upner: Gold is a so-called “safe haven”. Why do you think it is not still recognized by big institutional investors as a safe haven in these difficult times?

Turk: The reason is mainly a lack of understanding about gold. Many people, including sophisticated institutional money managers, have never bothered to study it – or if they were taught something about it at university, what they learned was probably wrong. Modern economic theory is complete rubbish when it comes to gold. In any case, much is changing as gold’s bull market continues. For example, many Asian central banks are actively building up their gold holdings to diversify their total reserves.

Upner:: Could you comment on what you believe will be future events for gold and silver? What can we expect in the near future?

Turk: Again, no one can predict the future, but we can learn from history. One thing that stands out over the centuries is that there is a boom-bust cycle to economic activity. This cycle is a basic building block of the Austrian School of economics and work by scholars like Ludwig von Mises. The boom ended several years ago, and we are now in the bust. The bust will continue until all of the excess debt created during the boom is repaid or repudiated by the borrower. The important point is that demand for tangible assets, and precious metals in particular, increases during depressions as people’s distrust of financial assets increases. Put simply, the demand for gold and silver rise during the bust, so their price rises. It happened in the 1970s, and it is happening again.

 

Tagged , , , , , , , ,

About matus.posvanc

Trhu so zlatom a striebrom sa venujem od roku 2011. Prešiel som rôznymi fázami a pohľadmi na problematiku. "Trh je manipulovaný. To je jasné!" Inak by cena zlata predsa nešla dole. "Zlato na úrovni 100 tis. USD? Žiaden problém." Najneskôr do pár rokov. "Futures trh je najväčšie zlo a tzv. papierové zlato je nutné zakázať". Nuž, po dlhom štúdiu tejto problematiky, som hlúposti a táraniny opustil. Ostalo to, čo považujem za podstatné. Význam zlata je veľký. Avšak bez pochopenia trhu okolo neho, sa sám od seba znovu neobjaví. Kúpiť zlato ako časť svojho portfólia má zmysel. Snažiť sa na zlate zbohatnúť? To je iný príbeh. Jednu jeho časť nájdete na mojom blogu.
View all posts by matus.posvanc →

Pridaj komentár