Dopyt po zlate Q1/2012

WGC (World Gold Council) zverejnila štvrťročnú správu o stave dopytu po zlate za obdobie Január – Marec 2012. Informovali o tom i viaceré médiá. Celkový dopyt sa pohyboval na úrovni 1097,6 tony. Dopyt v sektore klenotníctva a priemyselného spracovania čiastočne poklesol kvôli vyšším priemerným cenám. Centrálne banky ostávajú hlavným nákupcom zlata, hoci v menšej miere ako tomu bolo v prvom kvartáli roku 2011.

Dopyt 1097 ton zlata za prvý kvartál roku 2012 je 5 % pod úrovňou rovnakého obdobia minulého roku, pričom priemerné ceny kovov boli vyššie ako v roku 2011. Dopyt zo sektora klenotníctva a priemyslu poklesol. Investičný dopyt bol primárne ťahaný dopytom na trhu s ETF a podobnými produktmi. Dopyt na trhu s investičnými tehlami a mincami bol nevýrazný v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. K dopytu prispeli výrazným spôsobom i centrálne banky, i keď nie až tak výrazne v porovnaní s prvým kvartálom roku 2011.

Dopyt po zlate vo forme ETF a podobných produktov, ako aj dopyt po tehlách a minciach bol výrazný primárne v prvých mesiacoch tohto roku a zoslabol v Marci. Investori celkovo nakúpili touto formou zlato vo výške 389 t, čo predstavovalo 13% nárast oproti rovnakému obdobiu roku 2011 (o 45,8 t viac). Táto oblasť zároveň ako jediná zaznamenala nárast v dopyte oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Najvýznamnejšie pohyby v dopyte sa diali na Indickom trhu. Jednak to bolo z dôvodu neistoty spojenej s dovoznými poplatkami, ktoré chcela zaviesť indická vláda a na strane druhej to bola oslabujúca kúpna sily rupie. V druhej časti roku sa dá predpokladať stabilizácia situácie na indickom trhu, aj keď z dôvodu menšieho počtu sviatočných úspešných dní v Hindu kalendári, bude dopyt v tejto krajine hlavne v oblasti klenotníctva stagnovať (dopyt len v tejto oblasti za prvý štvrť rok bol na úrovni 152 t).

Dopyt z Číny je na druhej strane veľmi výrazný a v tomto kvartáli dosiahol nový rekord vo výške 255,2 tony, z toho oblasť klenotníctva bola 156,6 t. Dá sa predpokladať, že tento trend bude pokračovať. Dôvodom sú pretrvávajúce obavy z inflácie v Číne a zároveň záujem investorov sa mení zo záujmu investícií do nehnuteľností na zlato. Podľa WGC ostane v oblasti čínskeho klenotníctva dopyt na rovnej miernej úrovni bez ohľadu na to, že ekonomika Číny rastie a obyvateľstvo je čoraz bohatšie.

V oblasti klenotníctva bol zaznamenaný výrazný dopyt po zlate v krajinách ako Rusko (20,4t), Turecko (15,9t) Indonézia (10,9t), Saudská Arábia (10,9t), Hong Kong (6,4t), Vietnam (5t), Južná Kórea (4t), Taliansko (3,5t), UK (do 3 t), Taiwan (2t), či Thajsko (1,8 t).

V oblasti technologického využitia bol dopyt po zlate na úrovni 107,7 tony, z čoho 75,4 t tvoril sektor elektroniky, 10,5 t dentálny sektor a 21,8 t sektor ostatného priemyselného využitia a dekorácií. Dopyt v tejto oblasti však medziročne poklesol o 7 % za rovnaké obdobie oproti minulého roku.

Ako WGC predpovedalo v predchádzajúcich 3 správach, dopyt po zlate Európe ostáva nezmenený.  Aj napriek medziročnému poklesu, ostáva dopyt stále silný, hlavne po investičných tehlách a minciach. Dá sa očakávať, že tento trend bude naďalej pokračovať hlave z dôvodu záujmu nových i menších európskych trhov o zlato. Vyšší dopyt je však jednoznačne z Ázie.

Centrálne banky naďalej nakupujú zlato. Čisté nákupy boli v tejto oblasti na úrovni 80,8 t, čo zodpovedaná viac ako 7 % celosvetového dopytu. Nákupcami boli centrálne banky z rôznych kútov sveta a niektoré realizovali dokonca značne veľké nákupy. Medzi tradičných nákupcov patrilo napr. Rusko. Nákupy však realizovali centrálne banky Mexika, Kazachstanu, Filipín, Bieloruska, Ukrajiny, Tadžikistanu, ale i Argentíny, ktorá nakupovala zlato po dlhých 7-mych rokoch. Predaj zlata z centrálnych bánk bol insignifikantný.

Ponuka nového zlata bola v tomto období na úrovni 673,8 ton zlata (3% nárast ako v rovnakom období oproti roku 2011), ktorá bola hlavne ťahaná novými projektmi. Ďalšia časť ponuky zlata pochádzala z recyklácie zlata, ktorá bola vo výške 391,5 t, čo predstavovalo 11% nárast oproti rovnakému obdobiu v roku 2011.

Viac detailných informácií nájdete v správe.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom.

Spracoval Matúš Pošvanc

 

Pridaj komentár