Archív kategorií: Prehľad týždňa

46-17: Na fronte nič nového

Ceny na trhu

Na fronte nič nového. Asi takto by sa dal charakterizovať dnešný trh so zlatom a striebrom. A keďže okrem iných pracovných povinností píšem akurát článok o nadradenosti frakčného bankovníctva nad 100 percentným, minulý týždeň som komentár vynechal, pre lepšiu mieru sústredenia sa. Článok bude fajn. Stay tuned.

Za ostatné dva týždne sme zažili ceny aj na úrovni 1266 USD a aj nad 1285 USD. Videli sme strmé pády a spätné rasty. Cena striebra sa správala podobne. Pre dvoma týždňami bola okolo 16,7 USD, dostala sa nad 17,2 USD a aj prudko klesla. Cena zlata uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1274,9 USD, čo bolo o 5,5 USD viac ako predminulý týždeň. Cena striebra bola na úrovni 16,85 USD, čo bolo o 0,5 centa viac ako predminulý týždeň. Pomer cien zlata a striebra týmto mierne stúpol na úroveň 1 ku 75,66 čo znamená, že striebru sa minulý týždeň darilo menej ako zlatu. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 187. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 80.

Dianie na trhu

Pred dvoma týždňami som písal: „Zlato by sa malo pohybovať v obdobných cenových hladinách. V prípade výraznejšieho cenového pohybu bude zaujímavé sledovať, čo sa stane; t.j. či pri prípadnom napr. raste cien, sa bude na trhu javiť dostatok kovu alebo nie a naopak. Ako píšem pravidelne, trh so striebrom je menší. Údaje indikujú začínajúci stres. To však z krátkodobého hľadiska vôbec nemusí znamenať zastavenie poklesu pádu ceny. Naopak. Špekulanti môžu stlačiť cenu ešte nižšie. Faktom však je, že market makri pri týchto cenách zháňajú kov. Prípadný pokles cien by teda nemal mať nejaké dlhé trvanie; to aspoň indikujú dáta dnes. Skôr je možné odhadovať, že ak nie tento týždeň, tak ten budúci alebo ten ďalší sa cena dostane späť k 17 USD.

Predikcia vyšla. Pri oboch kovoch. Zlato je v relatívne vyrovnanom pásme. Pokles cien je sprevádzaný vyšším nákupom fyzického kovu, pričom pokles je spustený na futures trhu – špekulatívnom. Backwardácia sa neobjavuje. Zatiaľ. Striebro sa dostalo nad 17 USD a špekulanti ho dali dole. Hladina v okolí 17 USD bola teda aktuálna. Čo sa týka prepadov cien, tie boli nahradené identickým stúpaním ceny. Striebro je však v menšej backwardácii, čo sa dá pripísať menšiemu trhu a tomu, že sa pomaly blížime k decembru, kontrakty ktorého sa primárne obchodujú. Avšak faktom je, že backwardácia indikuje stres po fyzickom kove. Samozrejme tí, ktorí kričia pri poklese ceny, že „pozrite manipulácia“, pri raste ceny čušia. Netušia čo sa na trhu deje a vidia len to, že ceny mali byť už dávno 10 tis. USD pri zlate a min. 500 USD pri striebre. Nejako im to nevychádza. A už dlhšie. Len upozorňujem, že v prípade, že budú vyššie ceny „hroziť“, čitateľ blogu viagold.sk bude o tom dávno vedieť.

Teoretické pozadie pre tieto tvrdenia a mnohé ďalšie informácie o trhu so zlatom a striebrom nájdete v mojej knihe Mrcha Zlato:  http://viagold.sk/kniha-mrcha-zlato/.

Výhľad

Sú teda už ceny konečne nastavené na rast; a poriadny? Nech to stojí zato? Nie. Zlato je vo vyrovnanej pozícií. Ceny nad 1300 USD a pod 1250 USD by ho mohli z tejto pozície vyhodiť. Uvidíme, ktorá bude biť. Avšak príliš veľký rast a ani príliš väčší pokles ceny nie je pravdepodobný. Striebro je v napätejšej situácii, ktorá môže byť ovplyvnená nutnosťou rolovať kontrakty a nižšou likviditou. Ceny nad 17 USD by mali byť viac pravdepodobnejšie.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom a sledujte najzaujímavejšie správy, ktoré sa týkajú zlata a striebra. Ako odhaliť a spoznať zmeny na trhu so zlatom a striebrom z hľadiska fundamentov sa dozviete v mojej knihe „Mrcha zlato“.

Matúš Pošvanc, viagold.sk

44-17: Striebro je tlačené dole. Neznamená to však, že nemôže klesnúť ešte viac.

Ceny na trhu

Minulý týždeň dávali ceny zlata mnohým miernu nádej, že sa dostaneme k 1300 USD. Nestalo sa tak ani náhodou. Cena zlata oscilovala okolo 1275-1280 USD a koncom týždňa sa prepadla ešte kúsok nižšie. Cena striebro mala náznak rastu len začiatkom týždňa. Potom už len pomaly klesala. Cena zlata uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1273,2 USD, čo bolo o 6,8 USD menej ako predminulý týždeň. Cena striebra bola na úrovni 16,84 USD, čo bolo o 15 centov menej ako predminulý týždeň. Pomer cien zlata a striebra týmto mierne stúpol na úroveň 1 ku 75,61 čo znamená, že striebru sa minulý týždeň darilo menej ako zlatu. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 187,04. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 81,57.

Dianie na trhu

Minulý týždeň som písal: „Stále platí, že nič nenaznačuje, že by sme mali vidieť vyššie ceny drahých kovov, za ktorými by bol nezvyčajný dopyt; keď tak špekulácie na futures trhu. Tento týždňový pokles ceny opätovne spustil nákupy fyzických kovov. Svedčí to o tom, že cena v okolí 1300 USD pri zlate je vyvážená. Trh so striebrom je menej likvidný. Tu môžeme vidieť aj vyššie pohyby a nečudoval by som sa, ak by nejaký prepad ceny prišiel. Ak príde, tak to rovnako nevyzerá, že by mal dlhé trvanie.

Oproti minulému týždňu sa pri zlate zmenilo len to, že sme zaznamenali krátkodobý pokles cien, ktoré spustili opätovne nákupy fyzických kovov. Pozor na trhu nie je vidno ešte backwardácia. Nezmenená to teda, že je na trhu so zlatom nejaký výrazný stres. Nižšie ceny len relatívne viac spúšťajú nákupy fyzického kovu. Nemení sa teda nič, čo by stálo pri zlate (!) za výraznú pozornosť. Vyššie ceny očakávať môžeme, ale nie také, o akých snívajú malí investori do zlata alebo tí, ktorí im tento sen predávajú.

Pokles ceny pri striebre však vohnal decembrové kontrakty do backwardácie. Je to indícia toho, že pri nízkej cene, je výraznejší dopyt po fyzickom kove, ktorý na trh prúdi len veľmi pomaly.

Teoretické pozadie pre tieto tvrdenia a mnohé ďalšie informácie o trhu so zlatom a striebrom nájde čitateľ v mojej knihe Mrcha Zlato:  http://viagold.sk/kniha-mrcha-zlato/.

Výhľad

Zlato by sa malo pohybovať v obdobných cenových hladinách. V prípade výraznejšieho cenového pohybu bude zaujímavé sledovať, čo sa stane; t.j. či pri prípadnom napr. raste cien, sa bude na trhu javiť dostatok kovu alebo nie a naopak. Ako píšem pravidelne, trh so striebrom je menší. Údaje indikujú začínajúci stres. To však z krátkodobého hľadiska vôbec nemusí znamenať zastavenie poklesu pádu ceny. Naopak. Špekulanti môžu stlačiť cenu ešte nižšie. Faktom však je, že market makri pri týchto cenách zháňajú kov. Prípadný pokles cien by teda nemal mať nejaké dlhé trvanie; to aspoň indikujú dáta dnes. Skôr je možné odhadovať, že ak nie tento týždeň, tak ten budúci alebo ten ďalší sa cena dostane späť k 17 USD.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom a sledujte najzaujímavejšie správy, ktoré sa týkajú zlata a striebra. Ako odhaliť a spoznať zmeny na trhu so zlatom a striebrom z hľadiska fundamentov sa dozviete v mojej knihe „Mrcha zlato“.

Matúš Pošvanc, viagold.sk

43-17: Ceny zlata na vyššie méty nedosiahnu

Ceny na trhu

Ostatný týždeň bol pri zlate presne opačný ako ten predchádzajúci. Ceny zlata kontinuálne klesali. Cena striebra sa správa trošku inak. Najprv cena klesala, aby sa vo štvrtok pokúsila získať stratené méty. No moc jej to nevydržalo. Cena zlata uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1280 USD, čo bolo o 23,3 USD menej ako predminulý týždeň. Cena striebra bola na úrovni 16,99 USD, čo bolo o 41 centov menej ako predminulý týždeň. Pomer cien zlata a striebra týmto mierne stúpol na úroveň 1 ku 75,34 čo znamená, že striebru sa minulý týždeň darilo menej ako zlatu. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 197,53. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 85,01.

Dianie na trhu

Minulý týždeň som písal o zlate: „Ak sa pri rastúcej cene relatívne znižuje dopyt po zlate i striebre, svedčí to len o jednom. Fundamentálne vyššie ceny zatiaľ neuvidíme. Ak sa ceny zvýšia, bude sa jednať len o špekulatívne nákupy na futurtes trhu. Ceny v okolí 1300 USD pri zlate sa javia ako vyrovnané. Striebro je ako obyčajne komplikovanejšie. Avšak zatiaľ sa ceny v okolí 17 USD javia rovnako optimálne. Neprekvapil by ma však ani mierny pokles ceny.

Predikcia pre striebro v princípe vyšla. Pri zlate pokles ceny potvrdzuje podľa mňa to, čo tvrdím. Prečo? Pokles ceny zlata k úrovniam do okolia 1280 USD, spustil totižto nákupy fyzického kovu. Ceny klesali ako na futures trhu, tak i na spotovom, avšak cena na spotovom trhu klesala relatívne pomalšie ako na futures. Čo to znamená? Relatívne vyšší dopyt po fyzickom kove. Identická situácia bola vidieť aj na trhu so striebrom, pričom zaujímavé bolo to, že tak ako cena vo štvrtok rástla sa zas naopak dopyt znižoval. Market makri – veľké banky, totižto pôsobia na oboch trhoch – na spote i na futures. A žijú zo spreadu medzi týmito dvoma trhmi. A tak, ako sa vyvíja spread medzi týmito dvoma trhmi, môžeme na základe toho hodnotiť aktuálnu situáciu. Market makri nepôsobia distorzne – nie sú manipulátormi tak, ako ich popisuje teória manipulácie cien drahých kovov (údajné predaje nekrytých kontraktov na krátko). Sú vitálnou súčasťou trhu. Teoretické pozadie pre tieto tvrdenia a mnohé ďalšie informácie o trhu so zlatom a striebrom nájde čitateľ v mojej knihe Mrcha Zlato:  http://viagold.sk/kniha-mrcha-zlato/.

Výhľad

Stále platí, že nič nenaznačuje, že by sme mali vidieť vyššie ceny drahých kovov, za ktorými by bol nezvyčajný dopyt; keď tak špekulácie na futures trhu. Tento týždňový pokles ceny opätovne spustil nákupy fyzických kovov. Svedčí to o tom, že cena v okolí 1300 USD pri zlate je vyvážená. Trh so striebrom je menej likvidný. Tu môžeme vidieť aj vyššie pohyby a nečudoval by som sa, ak by nejaký prepad ceny prišiel. Ak príde, tak to rovnako nevyzerá, že by mal dlhé trvanie.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom a sledujte najzaujímavejšie správy, ktoré sa týkajú zlata a striebra. Ako odhaliť a spoznať zmeny na trhu so zlatom a striebrom z hľadiska fundamentov sa dozviete v mojej knihe „Mrcha zlato“.

Matúš Pošvanc, viagold.sk

42-17: Ceny zlata a striebra mierne rástli – nečakajme však viac.

Ceny na trhu

Ostatný týždeň bol v znamení mierneho stúpania cien. Cena striebra rástla kontinuálne. Cena zlata poskočila hlavne v piatok. Cena zlata nakoniec uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1303,3 USD, čo bolo o 27,2 USD viac ako predminulý týždeň. Cena striebra bola na úrovni 17,4 USD, čo bolo o 59 centov viac ako predminulý týždeň. Pomer cien zlata a striebra týmto mierne klesol na úroveň 1 ku 74,9 čo znamená, že striebru sa minulý týždeň darilo viac ako zlatu. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 202,6. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 87,24.

Dianie na trhu

Minulý týždeň som písal o zlate: „Cena zlata by nemala výraznejšie padnúť pod 1250 USD. Ak by sa tak stalo, dá sa predpokladať, že by sa cena blízko danej úrovne neohriala dlho. Spustili by sa nákupy fyzického kovu. Neočakávam však nejaké výrazné stúpanie ceny. Nie je k tomu dôvod. Cena striebra vzhľadom na to, že sa jedná o menší trh, môže pokojne klesnúť aj niekde k 16 USD. Zatiaľ to však vyzerá, že okolie 17 USD je svedčí viac.

Čo sa mení oproti minulému týždňu? V princípe nič zásadné. Počas minulého týždňa cena striebra pomaly stúpala. Cena zlata skočila až v piatok; je zaujímavé, že manipulácia je podľa niektorých komentátorov len vtedy, ak cena klesá, keď obdobne stúpa, krik ustane – o bludoch o manipulácii s cenami drahých kovov, by mal čitateľ pozrieť sem. Ako som písal minulý týždeň, trh je relatívne vyrovnaný. Vyššie ceny spôsobili, že sme zaznamenali ako pri zlate, tak i pri striebre, relatívne nižšie fyzické nákupy, resp. sa niektorí investori pri vyššej cene aj zbavovali fyzického zlata i striebra. Svedčí o tom rozsiahlejšie contango na trhu, resp. to, že cena na spotovom trhu rástla relatívne pomalšie ako rástla cena na futures trhu. Stres na trhu by sme videli len vtedy, ak by cena na spote bola nad futures trhom a to u kontraktov, ktorých exspirácia je vzdialenejšia. Teoretické pozadie pre tieto tvrdenia a mnohé ďalšie informácie o trhu so zlatom a striebrom nájde čitateľ v mojej knihe Mrcha Zlato:  http://viagold.sk/kniha-mrcha-zlato/.

Výhľad

Ak sa pri rastúcej cene relatívne znižuje dopyt po zlate i striebre, svedčí to len o jednom. Fundamentálne vyššie ceny zatiaľ neuvidíme. Ak sa ceny zvýšia, bude sa jednať len o špekulatívne nákupy na futurtes trhu. Ceny v okolí 1300 USD pri zlate sa javia ako vyrovnané. Striebro je ako obyčajne komplikovanejšie. Avšak zatiaľ sa ceny v okolí 17 USD javia rovnako optimálne. Neprekvapil by ma však ani mierny pokles ceny.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom a sledujte najzaujímavejšie správy, ktoré sa týkajú zlata a striebra. Ako odhaliť a spoznať zmeny na trhu so zlatom a striebrom z hľadiska fundamentov sa dozviete v mojej knihe „Mrcha zlato“.

Vývoj cien drahých kovov

1_ceny_drahe_kovy_42_17 cena_zlato_42_17 cena_striebro_42_17

Zdroj: kitco.com, viagold.sk

Matúš Pošvanc, viagold.sk

41-17: Zlato sa odrazilo od dna. Striebro môže ešte padať.

Ceny na trhu

Ostatný týždeň bol v znamení poklesu cien. Dokonca v piatok (6.10) sme mali flash crash ceny na trhu ako pri zlate tak pri striebre. Cena zlata nakoniec uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1276,1 USD, čo bolo o 3,3 USD menej ako predminulý týždeň. Cena striebra bola na úrovni 16,81 USD, čo bolo o 18 centov viac ako predminulý týždeň. Pomer cien zlata a striebra týmto mierne klesol na úroveň 1 ku 75,91 čo znamená, že striebru sa minulý týždeň darilo viac ako zlatu. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 203,16. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 86,9.

Dianie na trhu

Minulý týždeň som písal o zlate: „Môže cena teda ešte padať ďalej? Áno. Vtedy však bude zaujímavé sledovať, či sa zvýši dopyt po fyzickom kove. Ak hej, pokles ceny by dlho nevydržal. Dnes je však cena nie je stlačená až tak výrazne ako by mohla byť. Priestor pre pokles existuje.“ Striebro som neodhadoval, lebo som tvrdil, že trh je značne vyrovnaný.

Na trhu sa prejavuje stále ten istý trend. Pokles ceny spustí nákupy fyzického kovu. Podporuje to naše tvrdenia z minulého týždňa, že ďalšie stlačenie ceny by spustilo fyzické nákupy kovu. Nižšie ceny ako 1250 USD by zároveň veľmi pravdepodobne spôsobili na trhu stres – backwardáciu. Čo sa týka striebra, pohyb smerom dole rovnako zvyšuje nákupy fyzického kovu. Pamätajme však na to, že trh so striebrom je menší, čo spôsobuje potenciál pre ďalší pád ceny, bez ohľadu na to, že pri nižších cenách sa zvyšuje nakupovanie kovu. Čo sa týka piatkové prudkého poklesu a následného rastu ceny, vyzerá to skôr na nízku likviditu na trhu, ako na nejaké veľké špekulácie. O bludoch o manipulácii s cenami drahých kovov, by mal čitateľ skôr pozrieť sem.

Teoretické pozadie pre tieto tvrdenia a mnohé ďalšie informácie o trhu so zlatom a striebrom nájde čitateľ v mojej knihe Mrcha Zlato:  http://viagold.sk/kniha-mrcha-zlato/.

Výhľad

Cena zlata by nemala výraznejšie padnúť pod 1250 USD. Ak by sa tak stalo, dá sa predpokladať, že by sa cena blízko danej úrovne neohriala dlho. Spustili by sa nákupy fyzického kovu. Neočakávam však nejaké výrazné stúpanie ceny. Nie je k tomu dôvod. Cena striebra vzhľadom na to, že sa jedná o menší trh, môže pokojne klesnúť aj niekde k 16 USD. Zatiaľ to však vyzerá, že okolie 17 USD je svedčí viac.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom a sledujte najzaujímavejšie správy, ktoré sa týkajú zlata a striebra. Ako odhaliť a spoznať zmeny na trhu so zlatom a striebrom z hľadiska fundamentov sa dozviete v mojej knihe „Mrcha zlato“.

Vývoj cien drahých kovov

1_ceny_drahe_kovy_41_17 cena_zlato_41_17 cena_striebro_41_17

Zdroj: kitco.com, viagold.sk

Matúš Pošvanc, viagold.sk