Bitcoin, Teoretické články

Problém kúpnej sily peňazí a jej objektivizácie Mises-Rothbard-ovou vetvou rakúskej ekonomickej školy alebo prečo Bitcoin nie je a ani nebude peniazmi

Článok si môžete stiahnuť aj ako PDF. Problém kúpnej sily peňazí je často zľahčovaný a pri diskusiách o kúpnej sile sa stretávam s vysokou mierou nepochopenia problému. A to hlavne zo strany nadšencov Bitcoinu, ktorí zastávajú názor, že sa Bitcoin môže niekedy stať peniazmi. Ich presvedčenie vychádza väčšinou buď z ekonomicky naivnej predstavy toho,…

Čítať ďalej …