Mesačné archívy: január 2017

Zlata je dosť. Striebro sa správa divne.

Včera som už nestihol report. Dnes teda len stručný komentár.

Dianie na trhu

Minulý týždeň sme písali, že pri zlate sa ukazoval mierny potenciál vyšších cien, avšak, že netreba byť veľký optimista. Rovnako sme si písali, že striebro má na to, aby bolo vyššie, avšak rovnako som nebol optimista. Ceny zlata pomaly klesali a rovnako počas celého týždňa klesala i cena striebra. Pesimizmus teda vyšiel. Až teda v piatok sa cena striebra priam zbláznila a poskočila o 3,5 %, objemy obchodovania pritom neboli malé, avšak, že by sa jednalo o nejaký nezvyčajný objem sa nedá povedať.

Na trhu bola pri zlate stále relatívne rozsiahle contango. Na trh prúdilo dostatok zlata. Dopyt naopak minulý týždeň stále slabol. To sa odrazilo aj na nižšej cene. Pred dvoma týždňami bola situácia iná, avšak sa postupne mení. Dnes je situácia taká ako minulý týždeň; máme cca. 0,52 % p.a. contango, v čase písania článku. Hovorí o tom, že market makri zarábajú minimálne sumy na tom, že naskladňujú kov a predávajú voči nemu kontrakty. Je to však situácia, ktorá hovorí, že na trhu je relatívne dostatok kovu.

Striebro kopírovalo minulý týždeň zlato. Až do piatka. Potom cena výrazne poskočila. Striebro nemalo také rozsiahle contango – na trhu ho bolo počas týždňa relatívne menej, ako pri zlate. V čase písania tohto komentára je pre ilustráciu približne 0,15-0,2 % p.a. Súčasná cena relatívne kopíruje vyrovnanú situáciu na trhu. Avšak treba povedať, že 3,5% nárast ceny v piatok bol neobvyklý.

Výhľad

Špekulanti môžu hýbať s trhom v dnešnej situácii kamkoľvek – ako pri zlate, tak i pri striebre. Z hľadiska našej analýzy sa tento pohyb nedá presne určiť. To, čo sledujeme je potom proti-pohyb market makrov voči špekulantom. Ten určuje následne celkovú situáciu. A trh je dnes pri zlate relatívne vyrovnaný, pričom je skôr mierne napätý trh pri striebre.

Pri poklese cien zlata bude zaujímavé sledovať, či ho bude aj naďalej relatívny dostatok na trhu. Ak by sa ukazoval stav s pred dvoch týždňoch – backwardácia, vieme, že zlato naráža na cenové dno. Rovnako bude zaujímavé sledovať ak by cena stúpala. Bude sa rovnako rozširovať na trhu contango alebo budeme mať relatívne vyrovnaný stav, ako vidíme dnes? Všetko otázky, pričom odpovede prinesie až budúcnosť. Striebro je tvrdší oriešok, zatiaľ to však vyzerá na ďalší rast ceny.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom a sledujte najzaujímavejšie správy, ktoré sa týkajú zlata a striebra. Ako odhaliť a spoznať zmeny na trhu so zlatom a striebrom z hľadiska fundamentov sa dozviete v mojej knihe „Mrcha zlato“.

Matúš Pošvanc, viagold.sk

Všetky finančné trhy sú manipulované – časť 3.: Spôsoby manipulácie

Medzi základné spôsoby manipulácie patrí tzv. corner (roh trhu), squeeze (pritlačenie trhu) alebo spoofing (nachytanie), či iné praktiky ako je napr. šírenie zavádzajúcich správ. Tieto základné praktiky majú spôsobovať na trhu nespravodlivú cenu.

Corner, squeeze a spoofing

V prípade techniky „corner“ dokáže obchodník ovládnuť trh. Robí to napr. tak, že skúpi podkladovú komoditu a na long strane trhu (stávka na rast ceny) získa dominantné postavenie (napr. tak, že si požičia zdroje). Následne požaduje od shorterov (stávky na pokles ceny) dodanie komodity. Keďže ju vlastní, shorteri musia nakupovať u neho a dodať ju za vyššie (nespravodlivé) ceny. V prípade dominancie na druhej strany trhu (short) majú shorty rovnako prístup k zásobám podkladovej komodity, ktorú však majú požičanú, pričom tlačia ceny dole. Komoditu potom vracajú za nižšie ceny.

Podobne to je to i pri technike squeeze, v princípe s tým rozdielom, že sa nejedná o tak dominantné postavenie. Výsledkom pre manipulátora je však v prvom prípade získanie značného množstva komodity, ktorú ak ďalej predáva, spôsobuje pokles jej ceny a tým znižovanie svojich ziskov. Squeeze je zároveň v tomto prípade omnoho úspešnejší, vzhľadom na to, že dokáže dlhšie udržať cenu komodity vyššie ako pri technike „corner“. Podobným spôsobom je možné techniky využívať i na ostatných trhoch – futures, option, či swapoch.

Spoofing je aktivita, ktorá je spojená primárne s novými technológiami, kedy niektorí obchodníci vzhľadom na rýchlosť obchodovania vedia rýchlo otvárať pozície, nalákať časť trhu k predaju alebo kúpe a príkaz zrušiť ešte pred jeho vykonaním, čím „oklamú“ druhú stranu trhu vo svoj prospech.

Tieto druhy aktivít sú niekedy úspešné a niekedy neúspešné. Závisia aj od presnosti definovaných pravidiel a toho, či sa niektoré z nich budú prísne dodržiavať. To napr. či „corner“ vydrží vo vyššie popísanej podobe záležalo aj od času dodania komodity. V prípade, ak shorty dostali omnoho viac času na dodanie komodity, ako bolo stanovené v pravidlách obchodovania burzou, celé „manipulatívne“ konanie padlo.

Šírenie správ a trestno-právne aspekty   

Medzi ďalšie techniky manipulácie boli odjakživa považované napr. šírenie nesprávnych správ, či rôznych fám. Tieto praktiky však nemajú dlhú trvácnosť, avšak vedia spraviť s niekoho boháča. Za nekalé praktiky môžeme však určite považovať únik informácií, nabúranie obchodných systémov, zneužívanie inside informácií o klientoch a ich obchodnej stratégie tretími stranami, či praktiky, ktoré sú explicitným podvodom – napr. krádež dát, obchodovanie podkladového aktíva, ktoré nemá dohodnuté obchodné parametre a pod..

Proti – manipulačné „operácie“

Proti týmto druhom manipulácie samozrejme zasahujú verejné orgány rôznymi praktikami. Medzi ne partia napr. tzv. positions limits, pravidlá pre HFT, požiadavky na maržu (ale aj šialenejšie nápady v podobe zákazu predaja na krátku, či obmedzenia špekulácií – o tom však inokedy) a pod..

Positions limits (limitné pozície pre špekulatívne obchodovanie) majú primárne zamedziť rozsiahlej špekulácii a to tak, že jeden obchodník bude môcť obchodovať napr. len limitné množstvo kontraktov, pričom limit určí regulátor. Je to značne kontroverzné opatrenie zamerané proti špekulantom už len z hľadiska toho, kto určí aká je to „správne“ množstvo kontraktov (ako si popíšeme neskôr význam špekulantov pre trh je pozitívny).

Pravidlá pre HFT sú ďalšou „obranou“ (High frequency trading – vysokofrekvenčné obchodovanie, kedy ide o milisekundy). Pravidlá sa určujú v podobe automatického prerušenia obchodov, poskytovanie presných reportov obchodovania, obmedzení určitých spôsobov obchodovania (stup quotes, naked access), či rôzne obmedzenia pre tzv. „dark pools“. Význam HFT v obchodovaní je značný. Pre dokreslenie situácie o čo ide, najlepšie poslúži nasledovná informácia: obchodníci HFT boli schopní investovať 300 mil. USD do vybudovania optického kábla medzi Londýnom a New Yorkom, ktorý im priniesol výhodu „len“ 5,2 milisekundy oproti konkurentom. HFT umožňujú vyššie popísanú praktiku „spoofingu“ a sú obviňované z mini-crash-ov trhu, z praktiky „wash sales“, či koluzívneho správania. O prirodzenej „obrane“ proti HFT, sme na viagold.sk už písali.

Požiadavky na vyššiu maržu (Margin requiriments) boli dlhodobo považované za úspešný nástroj na obmedzovanie špekulácie a zníženie volatility na trhu. V kontexte zlata a striebra boli využívané napr. po finančnej kríze v roku 2008. Cieľom dvihnutia marže je odradiť niektorých, ktorí nemali dostatočné zdroje, od obchodovania.

Kontext zlata a striebra

Kontext je trošku odlišný od ostatných trhov. Prečo? Blogosféra a ani traderi väčšinou nepovažujú žiadnu z vyššie uvedených praktík, ktorá tlačí ceny hore, za manipulatívne. Vyššie ceny sú podľa nich jedine pri zlate a striebre možné. Čiže za manipulatívne je považované to, ak sa cena znižuje. Áno, keď už tak je to značne nekonzistentné. Rovnako za nekonzistentné považujem argumentáciu napr. Teda Butlera, či Andrew Maguira, ktorí navrhujú uplatňovanie obchodných limitov (positions limits); ak sú skutočnými obhajcami voľného trhu by mali volať po inej reforme trhov a nie takýchto. Rovnako blogosféra nemá rada HFT a povyk sa robí i pri zvyšovaní, ale i pri znižovaní požiadaviek na maržu.

Záver

Z môjho hľadiska, ako zástancu osobnej slobody a nízkej miery verejnej regulácie (súkromná miera regulácie nech je akákoľvek a nech obstojí v konkurencii) si myslím, že ideálny stav by bol ponechať formu tvorby obchodný pravidiel na samotné inštitúcie, ktoré obchodovanie sprostredkovávajú a umožniť i konkurenciu daných pravidiel. Bez zásahu verejných autorít. Ono obchodovanie na burze je divočina a myslím, že každý kto tu pôsobí, by si mal byť vedomý celej šírky daného rizika. Z hľadiska budúcnosti môže práve vysoká miera regulácie obchodovania, spôsobovať presun časti obchodovania na decentralizované systémy (decentralizované burzy), o ktorých sa už vo svete kryptomien hovorí.

O manipulácii cien zlata a striebra rovnako píšem vo svojej knihe „Mrcha“ zlato.

Tento text vychádza z aktuálnych obvinení o manipulácii, ktoré sa objavujú napr. na zerohedge, silverdoctors, butlerresearach, goldsilver, KWN a knihy prof. Markham, J.M. Law Enforcement and the History of Financial Manipulation.

Ak sa Vám článok páči, zdieľajte; alebo komentujte na facebooku viagold.

Optimizmus pre vyššie ceny zlata klesol.

Pravidelná analýza vývoja fundamentov zlata a striebra z hľadiska dopytu a ponuky hlavných hráčov – veľkých bánk a inštitucionálnych investorov.

Ceny na trhu

Minulý týždeň bola cena zlata nad 1200 USD. Dokonca sa dostalo až skoro k 1220 USD. Síce následne klesla pod 1200 USD, avšak koncom týždňa sa dostala späť. Cena striebra dokonca atakovala úroveň 17,3 USD. Rovnako ako cena zlata sa následne dostala pod 17 USD, aby ku koncu týždňa opätovne posilnila.

Cena zlata nakoniec uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1210 USD, čo bolo o 13,1 USD viac ako predminulý týždeň. Cena striebra bola na úrovni 17,05 USD, čo bolo nakoniec o 18 centov viac ako predminulý týždňom. Pomer cien zlata a striebra týmto mierne stúpol na úroveň 1 ku 70,95, čo znamená, že striebru sa minulý týždeň darilo málinko menej viac ako zlatu. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 202,63 a stúpol. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 88,68 USD.

Dianie na trhu

Minulý týždeň sme písali, že pri zlate sa ukazuje potenciál vyšších cien. Striebro bolo problematické odhadnúť. Po týždni sa dá povedať, že pri zlate sa situácia zmenila. Ak sme predminulý týždeň hovorili o náznakoch backwardácie, tak tá sa za uplynulý týždeň vytratila. Úplne. Zlato je opäť v contangu. Síce v miernom, ale je. Môžeme konštatovať, že dopyt po zlate je relatívne silný a tí, ktorí ho majú sa ho nezbavujú s veľkou ľahkosťou. Pre porovnanie, minulý týždeň sme videli náznak backwardácie (spot bol nad futures trhom; cca. 0,1% pa). Ostatný týždeň sa však stres vytratil a máme opäť futures trh nad spotom (cca 0,7%pa). Čo z toho vyplýva? O strese, ktorý sme naznačovali minulý týždeň, nemôžeme už hovoriť. Zlato je v contangu. To, čo môže tých, ktorí očakávajú vyššie ceny zlata upokojovať, je že mierny trend rastúcej ceny, je podporovaný miernym trendom zvyšujúceho sa nedostatku. Zatiaľ.

Naopak pri striebre sa oproti predminulému týždňu zmenilo to, že máme aj pri vyšších cenách stále mierne contango. Futures trh je len mierne nad spotovým trhom. Rovnako nie sme v stresovej situácii. Avšak mierne rastúca cena a mierne klesajúce contango naznačuje, že pri striebre vidíme rovnako relatívne silný dopyt a nejedná sa o špekulatívny dopyt.

Výhľad

Pri zlate sa stále ukazuje mierny potenciál vyšších cien z hľadiska dopytu a ponuky, nie z hľadiska špekulatívnych nákupov. Netreba byť až tak optimisticky naladený, ako sme si písali minulý týždeň. Striebro má na to, aby šlo ešte vyššie. Veľkým optimizmom by som však neoplýval.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom a sledujte najzaujímavejšie správy, ktoré sa týkajú zlata a striebra. Ako odhaliť a spoznať zmeny na trhu so zlatom a striebrom z hľadiska fundamentov sa dozviete v mojej knihe „Mrcha zlato“.

Vývoj cien drahých kovov

1_ceny_drahe_kovy_03_17 cena_striebro_03_17 cena_zlato_03_17

Zdroj: kitco.com, viagold.sk

Matúš Pošvanc, viagold.sk

Všetky finančné trhy sú manipulované – časť 2.: Nekryté predaje na krátko

Nekryté predaje na krátko, tzv, naked short selling, majú byť údajne za tým, že cena zlata a striebra nie je ešte na úrovni 10 tis. USD, pri zlate, resp. 500 USD pri striebre. Tieto kontrakty majú vo veľkom využívať veľké banky, aby ako sluhovia elít, tlačili cenu týchto dôležitých monetárnych kovov smerom nadol. O tom, že na trhu sa neobchoduje veľké množstvo týchto kontraktov sme už písali. Rovnako sme už písali o tom, že je dnes omylom očakávať iba rast cien drahých kovov.

Zákaz predaja na krátko v histórii nikdy nefungoval. Pokusy zakázať ho boli už od roku 1610, kedy sa snažila dánska vláda zamedziť výpredaje Dánsko-východoindickej spoločnosti. Vždy sa však našli okľuky.

Kontrakty na krátko

Sú to kontrakty, kedy si obchodník – špekulant staví na pokles ceny. Zjednodušene si to predstavte tak, že špekulant si požičia komoditu, predá ju za (vyššiu) cenu na určitý čas a po uplynutí daného času ju musí vrátiť. Čiže kúpi ju za (nižšiu) cenu a vráti.

Zarobí na tom, že ju predal, získané prostriedky napr. vložil do dlhopisov a po uplynutí dohodnutého času napr. 3 mesiace ju vracia, pričom ju kupuje za lacnejšie. Môže si na daný obchod aj požičať u svojho brookera zdroje, tzv. páka. Samozrejme zarobí vtedy, ak je daný predpoklad o poklese cien správny. Nekryté kontrakty sú také, že daný obchod realizujete a pritom nemáte (nevlastníte, nemáte požičané) ani danú podkladovú komoditu – v našom prípade napr. zlato alebo striebro. V tomto momente sa každý nadšenec zlata a striebra prežehná a povie si, že ak je to takto (to, že veľké množstvo kontraktov nie je nekrytých, sme si ukázali tu), tak nemôže byť žiaden jasnejší dôkaz manipulácie.

Logika predaja

Skúsme myšlienkový experiment. Dajme tomu, že naozaj je trh so zlatom a striebrom plný nekrytých kontraktov so stávkou na pokles ceny. Aký je to veľký problém? Psychológia špekulácie napovedá, že predaj na krátko je náročnejší. Nie je jednoduché presvedčiť trh, že má cena klesnúť.

Logika obchodovania na krátko je odlišná aj z hľadiska ziskov a strát. Pri stávke na rast ceny investor čelí len potenciálnym obmedzeným stratám, pričom potenciálny zisk nie je zhora (teoreticky) limitovaný. Predaje na krátko sú komplikovanejšie. Investor tu čelí neobmedzeným stratám (cena môže stúpať teoreticky donekonečna), avšak len limitovaným ziskom (klesnúť môže cena k nule).

Druhý omnoho pádnejší argument je však úplne iný. Uvedomme si, že každý krátky kontrakt, musí byť z druhej strany dlhý (stávka na rast ceny). Toto je zásadná vec. Množstvo krátkych kontraktov (v našom prípade nekrytých) je podmienené vždy dopytom aj po dlhých. Ak si obchodníci naozaj myslia, že cena neklesne, tak sú to práve shorty (krátke kontrakty), ktoré utrpia straty. A čim viac kontraktov vytvoria, tým vyššej strate čelia. Bez toho, aby na jednej strane trhu nebolo dostatok presvedčenia pre rast ceny, nemôže byť na druhej strane trhu dostatok presvedčenia pre pokles ceny. Ako poznamenal napr. hlavný ekonóm NY FEDu Andreas Fuster podobná situácia sa diala i pri hypotekárnej kríze. Keby nebol trh až príliš optimistický (jedným z dôvodov bola manipulácia úrokových mier zo strany centrálnych bánk) nemohli by byť práve voči tomuto optimizmu vytvorené krátke kontrakty, ktoré nakoniec trhovú diskrepanciu odhalili. Bez optimizmu, by nemohol existovať ani pesimizmus.

Nezabúdajme

Rovnako nesmieme zabúdať na druhú dôležitú vec. Sú to longy, ktoré sú „dominantnejšie“. V prípade, že longy neuzavrú svoju pozíciu (buď predajom kontraktu alebo rolovaním kontraktu – predajom a kúpou kontraktu na ďalšie mesiace), môžu žiadať o fyzické dodanie kovu. Osoba, ktorá je v krátkej pozícii musí podkladové aktívum v našom prípade zlato/ striebro dodať. Veľmi silná pozícia. Bez viery longov v to, že cena podkladového aktíva by mala byť skutočne nižšia, shorty (pokiaľ by boli naozaj nekryté alebo umelo vymyslené) končia v stratách.

Napadla ma inak kacírska myšlienka. Akýkoľvek nadšenec týchto teórií by sa mal skôr radovať z toho, že sú kontrakty nekryté. Prečo? Čím viac ich je, tým viac musí byť aj longov. Potom je to už len o tom v akom skutočnom stave sa nachádza trh. Prípadný nedostatok podkladovej komodity sa ukáže veľmi rýchlo – krachom shortov.

Čo z toho vyplýva?

Aj keby neboli predmetné kontrakty kryté, tak ako hovorí teória manipulácie, tak v konečnom dôsledku to nemôže byť veľmi veľký problém, lebo samotní obchodníci, ktorí predpokladajú rast ceny (longy), môžu kedykoľvek, pokiaľ predpokladajú správny vývoj cien, shorty „zničiť“ a to žiadosťou o dodanie podkladovej komodity.

Význam shortov všeobecne

Shortovanie trhu je relevantná trhová praktika. Účelom trhu totižto nie je, aby cena niečoho rástla. Účelom trhu je nájdenie správnej ceny, ktorá umožňuje efektívnejšie alokovanie zdrojov. Shorty zároveň držia trh na uzde – pred prílišným optimizmom a zároveň pred až prílišným potenciálnym pádom trhu (kvôli prílišnému optimizmu). Ak centrálne banky manipulujú s úrokovou mierou, úloha shortov je zároveň komplikovanejšia. Optimizmus je pri umelo nízkych resp. manipulovaných úrokových mierach až príliš vysoký. Nekryté predaje na krátko čohokoľvek po roku 2008 čelia i kritike a hlavne politické elity a médiá obviňujú špekulantov z toho, že úmyselne poslali trh dole; po roku 2008 boli napr. vo viacerých obchodných prípadoch explicitne predaje na krátko zakázané. Je to správna cesta? Myslím, že politický zákaz bude spôsobovať len jedno. Trh bude v omnoho väčšej nerovnováhe, pretože zákaz shortovania spôsobí len to, že sa z trhu postupne vytratí ponuková (bid) cena, vzhľadom na to, že zákaz je explicitným dôkazom toho, že trhové podmienky nie sú v poriadku. A krach bude len väčší a rýchlejší.

O manipulácii cien zlata a striebra rovnako píšem vo svojej knihe „Mrcha“ zlato.

Tento text vychádza z aktuálnych obvinení o manipulácii, ktoré sa objavujú napr. na zerohedge, silverdoctors, butlerresearach, goldsilver, KWN a knihy prof. Markham, J.M. Law Enforcement and the History of Financial Manipulation.

Ak sa Vám článok páči, zdieľajte; alebo komentujte na facebooku viagold.

Zlato má namierené vyššie.

Pravidelná analýza vývoja fundamentov zlata a striebra z hľadiska dopytu a ponuky hlavných hráčov – veľkých bánk a inštitucionálnych investorov.

Ceny na trhu

Minulý týždeň sme sa dostali so zlatom na chvíľu i nad 1200 USD, inak zlato celkom pekne rástlo. Striebro sa dostalo skoro k 17 USD a rovnako jeho cena pekne stúpala. Koncom týždňa ceny už len mierne konsolidovali.

Cena zlata nakoniec uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1196,9 USD, čo bolo o 24,7 USD viac ako predminulý týždeň. Cena striebra bola na úrovni 16,88 USD, čo bolo nakoniec o 45 centov viac ako predminulý týždňom. Pomer cien zlata a striebra týmto klesol na úroveň 1 ku 70,91, čo znamená, že striebru sa minulý týždeň darilo viac ako zlatu. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 199,29 a stúpol. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 87,04 USD.

Dianie na trhu

Minulý týždeň sme písali, že zlato zatiaľ vykazuje pomalú a pozitívnu zmenu – bolo ho na trhu menej k dispozícií, za čo mohol buď vyšší dopyt alebo sa ho vlastníci nechceli až tak zbavovať. Na trhu sme mali znižujúce sa contango (relatívne nízke) a zároveň rastúcu cenu. To sa ukazovalo už od konca roku. Minulý týždeň sa situácia potvrdzovala. Dokonca sme mali malý náznak backwardácie a to stále pri zvyšujúcej sa cene žltého kovu. Čo to znamená? Znamená to, že trh zažíva stres. Nie je obrovský, avšak market makri majú pri týchto cenách problém získavať zlato – či už pri priamom nákupe alebo si ho nevedia požičať. Táto disproporcia sa môže vyrovnávať z dlhšieho hľadiska len vyššou cenou. Oproti decembru minulého roku, kedy sme hovorili o poklese cien (tie sa aj ku koncu roku potvrdili), sa situácia na zlate mení.

Ako je na tom striebro? Podobne. Aj pri ňom sa pri relatívne rýchlejšej (oproti zlatu) zvyšujúcej sa cene znižovalo contango. Nemôžeme však povedať, že je v rovnakej situácii ako zlato. Pri zlate trh ukazuje problém ho získať. Pri striebre tento problém nie je až tak výrazný. Cena rástla rýchlejšie ako dopyt po sivom kove. Je to síce malý rozdiel, ale je. Znamená to, že z hľadiska ceny je striebro plus/mínus v stave, kedy je trh pri súčasných cenách vyrovnaný. Pohnúť sa teda môže teraz ktorýmkoľvek smerom. Minulý týždeň som o ňom vravel, že sa môže pohnúť kamkoľvek, ale skôr so o ňom pochyboval; zatiaľ však vyzerá, že nesprávne. Stále si však myslím, že pri malom náznaku ekonomických problémov jeho cena výrazne utrpí.

Výhľad

Pri zlate sa ukazuje potenciál vyšších cien. A to nie z hľadiska špekulatívnych nákupov. Dopyt po zlate je vyšší. Môžeme očakávať vyššiu cenu. Striebro je pre mňa stále problematické odhadnúť. Chcelo by to nejaký cenový pohyb, ktorý by ukázal buď jeho explicitný nedostatok na trhu alebo naopak dostatok. Teraz sme v stave, že cena môže ísť obom smermi. Striebro je z fundamentálneho hľadiska dosť vyrovnané. V prípade, že by sa cena zvýšila, bude zaujímavé sledovať, či sa pohnú aj fundamenty, alebo sa bude jednať o špekulatívny pohyb. Zlato je oproti nemu v lepšej pozícií a je mu možné omnoho viac veriť.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom a sledujte najzaujímavejšie správy, ktoré sa týkajú zlata a striebra. Ako odhaliť a spoznať zmeny na trhu so zlatom a striebrom z hľadiska fundamentov sa dozviete v mojej knihe „Mrcha zlato“.

Vývoj cien drahých kovov

1_ceny_drahe_kovy_02_17 cena_striebro_02_17 cena_zlato_02_17

Zdroj: kitco.com, viagold.sk

Matúš Pošvanc, viagold.sk