Mesačné archívy: jún 2016

Zlato sa zľaklo Británie.

Minulý týždeň bol pokojný. Do štvrtka. Najprv sa zlato obchodovalo v utorok okolo 1290 USD a postupne klesalo až pod 1260 USD. V piatok skoro ráno vyskočilo na chvíľku až cez úroveň 1350 USD. Postupne sa však počas dňa cenové pohyby upokojili. Striebro rovnako v piatok tiklo až k úrovni 18,30 USD, kde sa dostalo zo 17 USD deň predtým.

Cena zlata nakoniec uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1315,6 USD, čo bolo len o 17,5 USD viac ako predminulý týždeň. Cena striebra bola na úrovni 17,72 USD, čo bolo o 25 centov viac ako týždeň predtým. Pomer cien zlata a striebra týmto mierne klesol na úroveň 1 ku 74,2 čo znamená, že striebru sa minulý týždeň darilo menej ako zlatu. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 237,88 a stúpol. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 93,7 a rovnako stúpal.

Brexit riadne zamával trhmi. Minulý týždeň som písal, že na trhu je výrazný prebytok ponuky zlata oproti dopytu po zlate. O striebre sa dalo povedať to isté. V prípade zachovania členstva Británie v únii som predpovedal pokles cien. Ten sa počas týždňa aj prejavoval. Zlato padalo z úrovne 1290 USD až k 1258 USD. Trh konsolidoval. A myslím, že by sa oba drahé kovy riadne zrútili, keby nie Brexitu.

Brexitom sme vošli do neprebádaných vôd. Nemyslím si, že by samotný Brexit, resp. výsledok referenda, mohol spôsobiť na trhoch paniku bez toho, aby sme už nemali na stole ekonomické problémy dávnejšie. Umelo držané nízke úrokové miery, likvidácia kapitálu v podobe negatívnych úrokových mier mnohých štátnych dlhopisov, či minimálny rast HDP napriek bezprecedentným politikám centrálnych bánk. Všetko toto spôsobuje neistou. Brexit ju prehlbuje a samozrejme môže byť tým momentom, kedy trhy prestanú veriť centrálnym bankám. Na to by sa však investor do zlata a striebra nemal moc spoliehať. Aspoň zatiaľ nie.

Čo mňa osobne zaujímalo najviac po Brexite z hľadiska drahých kovov bola situácia okolo dopytu a ponuke drahých kovov. Zmení sa? Bude mať Brexit dopad na rast dopytu po drahých kovoch? Ukazuje skutočne rast ceny, že sa dopyt po drahých kovoch zvýšil? Spamätali sa konečne ľudia a investujú do zlata?

Dopyt zosilnel. To vidíme na cenových pohyboch. Avšak pri daných vyšších cenách sa zvýšila aj ponuka. A ponuka sa zvýšila viac ako dopyt. Na základe čoho to vidíme? Cena futures kontraktov sa zvýšila omnoho viac, ako cena na spotovom trhu. Na trhu máme situáciu nazývanú „contango“. Situácia nás informuje o tom, že zlata je pri súčasných cenách relatívne dosť.

Ako to môžeme tvrdiť? Zlato a striebro nie sú klasické komodity. Hromadia sa. Pri nich nemôže nastať situácia, že nie sú k dispozícií, pretože boli spotrebované (napr. ako ropa či pšenica). Preto tu pôsobia trochu iné sily, ako pri tradičných komoditách. Dominantnou silou je dopyt; no a ponuka závisí od správnej cenovej hladiny.

Market makrom sa dnes oplatí nakúpiť zlato na spotovom trhu, naskladniť ho a predať voči nemu futures kontrakt. Ich pozícia je tak neutrálna voči cenovým pohybom, pričom zarábajú na rozdiele medzi cenou na spotovom a futures trhu. Využívajú príležitosť, ktorú im trh poskytuje.

Otázka znie, prečo je dnes cena na spotovom trhu nižšia. Dôvodom môže byť to, že cena na strane futures trhu je tlačená hore rýchlejšie ako na spotovom trhu. Predávajúci na spote majú zjavne pri rastúcej cene stále dosť fyzického kovu v kontexte dopytu kupcov (na spote nie je taká robustná tzv. „bid“ cena). No a na futures trhu rastie dopyt zo strany kupujúcich po kontraktoch o niečo rýchlejšie. Investori teda veria v budúcu dodávku kovu, resp. veria v to, že zlato nebude stiahnuté z trhu a bude sa s ním v budúcnosti veselo špekulovať. Neobávajú sa žiadnej pätovej situácie na finančných trhoch. Dá sa rovnako povedať, že veria stále centrálnym bankám. Práve preto môžeme konštatovať, že cenu vyššie tlačili zatiaľ hore špekulanti. A to s vysokou pravdepodobnosťou aj mnohí „noví“ hráči, ktorí vsádzajú na neistotu okolo Brexitu.

Kedy by cenu hore tlačil reálny dopyt po fyzickom kove a nie špekulácia? Pri opačnej situácií. Ak by kupujúci na spotovom trhu boli ochotní dať vyššie ceny za fyzický kov (bid by bol robustnejší) a predávajúci by nevedeli zohnať pri daných cenách kov (pamätajme, že v ponuke je ho dosť) a investori by strácali dôveru v budúcu dodávku kovu. Neostáva teda len skonštatovať, že sa ľudia zatiaľ ešte nespamätali a nekupujú húfne zlato. Spamätali sa zatiaľ len špekulanti, ktorí sa hrajú s cenovými pohybmi. V týchto dňoch treba byť teda veľmi opatrný. Na trhu bude určite vysoká volatilita. Cena môže stúpať, ako aj prudko klesať.

Cena môže klesať hlavne vtedy, ak sa tento a budúci týždeň potvrdí prebytok zlata na trhu. Skôr sa však prikláňam k tomu, že v najbližšom období môže cena stúpať. A to vzhľadom na neistotu okolo Brexitu. Ak sa však nezmení situácia na strane dopytu, nebude mať rast ceny dlhé trvanie.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom

silver_26_16 gold_26_16 1_ceny_26_16

Zdroj: kitco.com, viagold.sk

Matúš Pošvanc, viagold.sk

Zlato je v područí Brexitu

Minulý týždeň sa zlato počas prvých troch dní veľmi nehýbalo. Jeho cena bola pod 1280 USD a nad 1270 USD. V stredu a štvrtok však stúpalo. A výrazne. Cena dosiahla svoj vrchol na hodinovom grafe niekde okolo 1312 USD. Potom zažilo opätovne pád pod 1280 USD. Piatok sa však ešte žltý kov dokázal spamätať a opätovne stúpal. Podobná situácia bola aj pri striebre. To zažilo svoj vrchol na úrovni 17,83 USD a štvrtok sa rovnako ako zlato prepadlo na 17,15 USD.

Cena zlata nakoniec uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1298,1 USD, čo bolo o 24,8 USD viac ako predminulý týždeň. Cena striebra bola na úrovni 17,47 USD, čo bolo o 19 centov viac ako týždeň predtým. Pomer cien zlata a striebra týmto stúpol na úroveň 1 ku 74,3 čo znamená, že striebru sa minulý týždeň darilo menej ako zlatu. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 227,11 a len mierne klesol. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 90,34 a ten  udržal minulotýždňové pozície.

Už tretí týždeň avizujem, že ceny drahých kovov sú výrazne vysoko a očakávam pád. Zatiaľ ho však očakávam naozaj neúspešne. Ceny drahých kovov naopak stúpli. Aká je teda situácia na trhu? Zmenil sa nejakým spôsobom dopyt po drahých kovoch (ich ponuka je totižto relatívne stabilná)?

Situácia sa už tri týždne nemení. Akýkoľvek posun ceny hore je sprevádzaný tým, že na trhu sa objavuje prebytok či už zlata alebo striebra. Môžeme to tvrdiť na základe toho, že spotová cena je výrazne pod cenou futures kontraktov. Investori sa neobávajú budúcej dodávky drahých kovov, preferujú vlastníctvo futures. Na trh sa dostáva dostatok drahých kovov pri rastúcich cenách. Dopyt je relatívne slabý.

Tvrdíme preto, že ceny sú tlačené hore špekulantmi; nie fundamentmi. Špekulanti reagujú na rôzne krátkodobé správy. Minulý týždeň boli tými správami odloženie zvyšovania úrokových mier v USA a určite hrá svoju úlohu aj Brexit. Avšak samotný dopyt po drahých kovoch sa výrazne nemení. O tom, že sa skôr jedná o špekulatívne pohyby nám napovedá aj situácia vo štvrtok, kedy sa trh prepadol skoro o 40 USD pri zlate a skoro o 70 centov pri striebre. Zároveň pri piatkovom náraste cien sa opätovne na trhu len zvýšila ponuka drahých kovov. Blogosféra daný moment pravdepodobne pripíše manipulácií. Z nášho pohľadu sa jednalo len o korekciu ceny, vzhľadom na výraznú ponuku kovov na trhu, o ktorej už dlhšie píšeme.

Ako sa teda bude vyvíjať trh tento týždeň? Je vysoko pravdepodobné, že trh bude stále ovládaný správami ohľadne Brexitu. Bude ho zaujímavé sledovať v prípade prevahy hlasov za vystúpenie Británie z EÚ. Do akej miery sa spustí panika na finančných trhoch? Ako ju prípadne bude korigovať ECB a Bank of England? Prípadný Brexit by bol aj testom dôveryhodnosti centrálnych bánk. Tu neostáva iné, ako počkať na výsledky. Pre nás je hlavnou otázkou či sa zmení dopyt po drahých kovoch po prípadnom vystúpení Británie? Otázka, na ktorú nepoznáme odpoveď. V prípade, že Británia ostane v klube zvanom EU by som skôr stavil na prepad cien drahých kovov. Niekde k úrovni 1200 USD na zlate a pod 16,5 USD pri striebre. V prípade úspešnosti Brexitu pôjdeme do neprebádaných vôd, kde je možné všetko.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom

1_ceny_25_16 gold_25_16 silver_25_16

Zdroj: kitco.com, viagold.sk

Matúš Pošvanc, viagold.sk

Zlato stúpa. Špekulatívne.

Zlato stúpalo od utorka minulého týždňa. V utorok bola cena na úrovni 1237 USD. Následne sa postupne cena zvyšovala. Do stredy vystúpila na 1262 USD, štvrtok sa dostalo na 1270 USD. Tam sa do konca týždňa už zlato udržalo. Striebro, rovnako ako zlato, začalo rásť v utorok. Dovtedy sa pohybovalo na úrovni okolo 16,3 USD. A stúpalo výraznejšie ako zlato. V stredu presiahlo úroveň 17 USD a v piatok sa dokonca pohybovalo až nad 17,3 USD.

Cena zlata nakoniec uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1273,3 USD, čo bolo o 29,8 USD viac ako predminulý týždeň. Cena striebra bola na úrovni 17,28 USD, čo bolo o 89 centov viac ako týždeň predtým. Pomer cien zlata a striebra týmto klesol na úroveň 1 ku 73,69 čo znamená, že striebru sa minulý týždeň darilo lepšie ako zlatu. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 230,91 a stúpal. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 90,39 a rovnako stúpal.

Ceny drahých kovov pekne rastú. Striebru sa darí omnoho viac ako zlatu. Predpokladal som v ostatných komentároch, že cenu pôjdu nižšie. Zároveň som písal, že v prípade rastu ceny to bude len špekulatívny pohyb. V ostatnom týždni to však vyzeralo veľmi optimisticky. Prišiel teda už vytúžený zlom, kedy sa ceny drahých kovov konečne odlepia od dna a začnú stúpať? Je nutné konštatovať, že daný rast zatiaľ nemá žiadne fundamentálne základy. Je špekulatívnym rastom. Ako to môžeme tvrdiť?

Zlata a striebra je relatívny dostatok. Sú to peniaze. Sú dlhodobo hromadené a ležia v nejakých skladoch a sejfoch. Teoreticky pripravené na ich obchodovanie. Nová ponuka týchto kovov v kontexte ich celkovej ponuky tvorí približne 2 % ich zásob. Celková ponuka je teda značná; na rozdiel od iných komodít. V prípade drahých kovov je to teda primárne dopyt, ktorý rozhoduje o ich cenovom vyjadrení vo fiat menách. A dopyt je pri rastúcej cene stále relatívne slabý. Prečo to môžeme povedať?

Spotová cena oboch kovov je pod cenou futures kontraktov. A celkom výrazne. Pri zlate relatívne viac ako pri striebre. To inými slovami znamená, že na trhu je dnes dostatočná ponuka oboch kovov, po ktorej sa len veľmi pomaly zvyšuje dopyt. Zaznamenávame mierny posun dopytu vyššie po striebre. To je aj pri rastúcej cene relatívne vzácnejšie. Pri zlate to však nie je také významné. Trh nezaznamenáva žiaden výrazný stres, kedy by sme mohli povedať, že drahé kovy idú na dračku.

Tvrdím, že ceny sú ovplyvňované špekulatívnymi pohybmi. V ostatných dňoch je to pravdepodobne hrozba Brexitu, či rôzne očakávania investorov voči tomu, ako sa zachová FED – mnohí čakajú, že časom zdvihne úrokové miery. Je dokonca možné, že špekulanti budú cenu tlačiť vyššie. Možno vzhľadom na Brexit, možno sa udeje ešte niečo iné vo svete. Ťažko predpovedať budúcnosť. Avšak nervozita na trhu s drahými kovmi dnes nie je.

Dopyt je stále slabý. Skôr sa preto opätovne prikláňam k tomu, že ceny budú klesať. A samozrejme za predpokladu, že sa nič významné z ekonomického hľadiska nestane, čo by prinieslo na trh stres.

Viagold je i na Facebooku. Staňte sa fanúšikom

1_ceny_24_16 gold_24_16 silver_24_16

Zdroj: kitco.com, viagold.sk

Matúš Pošvanc, viagold.sk