Mesačné archívy: január 2016

Striebro je v područí špekulantov. Zlato na pokles trhov zatiaľ nereaguje

Pondelkové obchodovanie bolo ovplyvnené voľným dňom v USA. Aj z toho, že sa ceny skoro nehýbali je vidno, kde a ako sa cena primárne určuje. V utorok najprv zlato korigovalo k 1082 USD, aby následne rástlo k hranici 1100 USD, ktorú aj prekročilo. Okolo nej sa do konca týždňa doslovne len motalo. Cena striebra čiastočne kopírovala cenu zlata. Od utorka sa striebro opätovne tlačilo k hranici 14 USD za uncu. Štvrtok následne kleslo k 13,9 USD, aby opätovne piatok siahlo na úroveň 14,3 USD, pričom hneď nato padalo strmhlav dole.

Cena zlata uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1098 USD. Cena striebra bola na úrovni 14 USD. Pomer ceny zlata a striebra mierne poklesol na úroveň 1 ku 78,4 čo znamená, že zlato nakoniec v týždňovom vyjadrení oproti striebru mierne posilnilo. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 106,84 a mierne stúpol. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 40,92 a klesal.

Bohužiaľ je nutné zopakovať dve tvrdenia z minulého týždňa. To prvé je, že sa na trhu s drahými kovmi toho moc nedeje. A to aj napriek padajúcim akciovým indexom. Zlato je stále mierne podhodnotené. A rovnako platí, že omnoho menej, ako tvrdia blogeri. Jeho cena zatiaľ nemá prečo vystreliť nad 1200 USD. Niečo takáto by musel spôsobiť len drasticky vyšší dopyt po žltom kove. Ten sa však zatiaľ nejako nezvyšuje, aj keď sa nervozita medzi investormi šíri. Stále sa objavuje bakwardácia. Omnoho nižšia ako pri cenách pod 1100 USD. Čiže rast ceny nám znížil i dopyt po fyzickom kove. Fundamenty – na úrovni inštitucionálnych investorov – sa zatiaľ nemenia. Technická analýza je za hľadiska dlhodobého investora irelevantná a preskočenia „dôležitej“ hranice 1100 USD môže nadchýnať len špekulantov a traderov.

Druhé tvrdenie je podobné – striebru veriť netreba. Striebro si zažilo podobný vývoj, ako predminulý týždeň. Je plne v područí špekulatívnych obchodníkov, ktorí sa s ním hrajú. Vyzerá to však, že bojujú s veľmi silnou gravitáciou šedého kovu. Ako je vidno, každý pokus potlačiť cenu vyššie nad 14 USD zlyháva. Inak, akonáhle striebro prekročí 14 USD, okamžite sa stráca akýkoľvek nedostatok fyzického kovu na trhu – stráca sa akýkoľvek náznak bakwardácie. Trh ukazuje, že cena nad 14 USD je cenou, kedy je striebra dosť. Utrpenie striebra v pomere k zlatu sa ešte len blíži.

Vývoj cien drahých kovov

ceny_4_16 gold_4_16 silver_4_16

Zdroj: kitco.com, viagold.sk

Matúš Pošvanc

Zlato koriguje. Striebru veriť netreba vôbec

Zlato korigovalo. Po optimistickom začiatku roka klesalo. Z úrovne nad 1100 USD za uncu sme sa pomalinky počas týždňa prepadli k 1080 USD v stredu a následne vo štvrtok k 1070 USD. Potom zlato opätovne posilnilo. Striebro bolo omnoho bláznivejšie. Najprv sa prepadlo k 13,7 USD. Potom sa vytlačila cena k 14,15 USD, aby opätovne pokleslo k 13,75 USD. To sa dialo od utorka po štvrtok. A na „prekvapenie“ bol rovnaký i piatok, kedy sa striebro opätovne pokúsilo preskočiť 14 USD, avšak absolútne neúspešne.

Cena zlata uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1088,8 USD. Cena striebra bola na úrovni 13,91 USD. Pomer ceny zlata a striebra mierne poklesol na úroveň 1 ku 78,3 čo znamená, že zlato nakoniec v týždňovom vyjadrení oproti striebru oslabilo. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 106,7 a výrazne klesol. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 41,42 a rovnako klesol.

Na trhu s drahými kovmi sa toho moc nedeje. Teda v kontexte nejakej výraznej zmeny. Zlato máme stále mierne podhodnotené. Avšak omnoho menej, ako tvrdia blogeri. Rastom ceny sa postupne odstraňuje jeho fyzický nedostatok na trhu. Stále sa objavuje bakwardácia. Treba však povedať, že pri cene nad 1100 USD sa výrazne znižuje nedostatok fyzického kovu na trhu. Inými slovami žiaden obrovský nárast ceny za súčasných podmienok nehrozí. A akákoľvek potenciálna cena nad 1200 USD by bola teraz len zbožným prianím blogerov, predajcov zlata a rajom pre špekulantov. Z hľadiska dopytu a ponuky – tých relevantných, t.j. na inštitucionálnej úrovni – sa zatiaľ trendy nemenia. Zatiaľ.

O striebre píšeme už dávnejšie, že mu veriť netreba. Nie je totiž len monetárnym kovom, ale aj premysleným. A s vidinou poklesu dopytu po výrobe, klesá aj jeho cena. Bez jeho monetárnej zložky by sa už dávno predala pod 10 USD. Zatiaľ sa drží okolo 14 USD, ale veľa nádeje by sme tejto cene dávať nemali. Striebra je relatívne dosť oproti ostatným priemyselným komoditám a v prípade nejakej krízy sa môže prepadnúť omnoho výraznejšie. Pomer voči zlatu nad 1 ku 80 potom dosiahneme akoby nič. O nestabilite na striebre svedčí aj jeho volatilita. Keď v priebehu týždňa špekulanti robili všeličo možné, aby ho posunuli vyššie. Nakoniec fundamenty nedokázali prevážiť. Striebro je dnes prepálené. Pri raste ceny sa objavuje výrazný previs ponuky. To znamená jediné. Zatiaľ sme podľa môjho názoru nevideli ešte hlavné utrpenie striebra.

ceny_3_16 gold_3_16 silver_03_16

zdroj:upner.com, kitco.com

Matúš Pošvanc

Nový rok začal pre zlato optimisticky

Počas vianočných a novoročných sviatkoch sa na trhoch s drahými kovmi toho moc neudialo. Zažili sme síce malý koncoročný „výpredaj“ zlata k cene 1057 USD, pri striebre k 13,87 USD. Nebolo to však nič absolútne zásadné. Po novom roku sa spamätalo hlavne zlato. To postupne stúpalo bez nejakých výraznejších zaváhaní až k hranici 1100 USD, nad ktorou sa viac menej zatiaľ úspešne drží. Podobným spôsobom sa javilo i striebro, avšak to výkon zlata nezopakovalo nakoniec ani náhodou. Viackrát sa pokúsilo ostať nad 14 USD, avšak vždy bolo nakoniec zrazené pod túto hranicu. A to dokonca aj minulý týždeň, keď sa zdalo, že striebru nič nebráni v ďalšom raste nad 14,3 USD. Nakoniec sa však jeho cena konsolidovala.

Cena zlata uzavrela koncom minulého týždňa na úrovni 1104,6 USD. Cena striebra bola na úrovni 13,92 USD. Pomer ceny zlata a striebra vyskočil na úroveň 1 ku 79, čo znamená, že zlato sa omnoho viac pochlapilo, oproti striebru. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) bol na úrovni 118,54. XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 47,1.

Zlato ťažilo hlavne z určitej neistoty na trhoch. Čínsky trh konsolidoval a padal. Smerom dole. To mohlo vyvolávať obavy a investori sa mohli presúvať do zlata. Dokonca sme videli i situáciu, kedy sa pri raste ceny zvyšoval dopyt po fyzickom kove. Na trhoch rástla bakwardácia pri raste ceny kovu; spotová cena bola nad cenou futures kontraktov, pri raste spotovej ceny. To sa však nakoniec upokojilo. Za minulý týždeň môžeme povedať, že zlato stále nie je v normálnom stave contanga – futures kontrakty na zlate neboli drahšie ako spotová cena. Obmedzenosť fyzického zlata na trhu tak stále pretrváva. Ale mega optimistický byť netreba. Nový býčí trh tu zďaleka nie je. Skôr sa jedná o postupné vyrovnávanie nerovnováhy, ktorú sme na trhu mali viac ako polrok. A to smerom k cene na úrovni 1200 USD.

Čo sa týka striebro – platí stále ta istá pesnička, ktorú hudieme dokola viac ako polrok. Striebro na tom nie je najlepšie (v kontexte cien z pred dvoch rokov). A na tejto situácii sa zatiaľ nič nemení. Značí o tom aj posun k nami dlhodobo avizovanej hranici pomeru zlata a striebra 1 ku 80, ktorá sa sem tam objavila, ale na dlhšiu dobu sa nikdy neudržala. Až teraz. Na trhu so striebrom zároveň platí, že dopyt po fyzickom kove nie je až taký výrazný, ako na zlate. Akékoľvek cenové zvýšenie nad 14 USD odstraňuje stav nedostatku striebra na trhu – opačne ako u zlata. Je to spôsobené tým, že striebro je aj priemyselný kov a v prípade náznakov ekonomickej recesie trpí. V porovnaní so zlatom. A zatiaľ sme podľa môjho názoru nevideli ešte to hlavné utrpenie. Pomer 1 ku 90 sa určite nedá vylúčiť.

gold_02_16 silver_02_16

Matúš Pošvanc