Mesačné archívy: máj 2015

Drahé kovy sa mierne spamätali

Začiatok týždňa vyzeral, že drahé kovy sa budú opätovne tlačiť mierne dole a špekulanti budú skúšať, aký pokles trh vydrží. Zlato kleslo na 1180 USD a striebro bolo stlačené na 16,2 USD. Avšak už deň na to, sa trh mierne spamätal a vrátil sa na úrovne z konca minulého týždňa. V stredu sa však oba drahé kovy akoby zobudili a výrazne posilnili pri značne vysokých objemoch obchodovania. Zlato vystrelilo k 1220 USD a striebro atakovalo hranicu 17,2 USD. Štvrtkové obchodovanie (komentár je pripravený k štvrtku) bolo relatívne pokojné a len potvrdilo nastavený trend počas tohto týždňa.

Cena zlata vo štvrtok uzavrela na úrovni 121,4 USD, čo bolo o 33,9 USD viac ako minulý piatok. Cena striebra bola pred koncom týždňa na úrovni 17,395 USD, čo bolo o 1 USD viac ako minulý týždeň. Pomer ceny zlata a striebra bol na úrovni 70,22 čo znamená, že tento týždeň bolo na tom opäť relatívne lepšie striebro; oveľa. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) je na úrovni 182,29 XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 75,36.

Štandardné vysvetlenie rastu cien drahých kovov v stredu bolo spojené s oslabením dolára, ktorý sa prepadol kvôli sklamaniu z prepadu čísel maloobchodného predaja. Dolár padol, zlato a striebro poskočili. Výrazne. Zlato prekonalo svoje 50 dňový pohyblivý priemer, prekročilo hranicu 1200 USD a výrazne sa priblížilo k 200 dňovému pohyblivému priemeru. Bolo to len preto, že dolár padol na základe horších údajov o maloobchodnom predaji? Určite nie. Už dávnejšie hovoríme o bakwardácii a dopyte po fyzickom kove. Tá by pri zlate teoreticky nemala nastať. Jej existencia svedčí o nedôvere investorov voči budúcej dodávke kovu na základe vlastnenia papierového kontraktu na daný kov. Táto situácia nadržuje cenám nad 1200 USD (cena nad 1250 USD by ma neprekvapila). Ak sa pozrieme na trhy zo širšieho hľadiska, úrokové miery na významné vládne dlhopisy rastú, dolárový index padol pod 94, akcie sú zamrznuté a zlato so striebrom rastú. Svedčí to o niečom, čo zatiaľ nevidíme? Ťažko povedať, avšak určitú nervozitu je cítiť. Zároveň prekvapil pomer ceny zlata a striebra, ktorý sa prepadol vo štvrtok až na 70,22, čo tu už dávno nebolo. Striebro inými slovami posilnilo omnoho viac ako zlato. Striebro zároveň uzavrelo nad svojím 200 dňovým pohyblivým priemerom, čo môže nalákať ďalších špekulantov. Osobne však omnoho vyšším cenám striebra neverím, resp. by som skôr stavil na opätovný rast pomeru zlata a striebra. Uvidíme, čo sa bude ďalej diať. Drahé kovy sa možno prebúdzajú z letargie.

Máte záujem o nákup drahých kovov? Do drahých kovov môžete investovať ale aj nimi priamo platiť.

Prehľad cien drahých kovov za ostatné obdobie:

silver_20_15 Gold_20_15 1_ceny_20_15

Zdroj: posledné údaje sú k štvrtku 14.5.2015; upner.com, kitco.com

Matúš Pošvanc

Drahé kovy akoby neexistovali

Ďalší týždeň, ktorý nebol veľmi zaujímavý. Drahé kovy akoby ani neboli v záujme investorov. Začiatkom týždňa sa relatívne darilo striebru. To posilnilo omnoho viac ako zlato. Dostalo sa na chvíľu i nad hranicu 16,7 USD, pričom v rovnakom čase reagovalo zlato omnoho vlažnejšie, keď sa dostalo nad len nad 1190 USD. V utorok sa zlato priblížilo k 1200 USD, ale nevydržalo tam a nakoniec sa počas celého týždňa pohybovalo v rozmedzí 1180 až 1195 USD. Striebro bolo nad 16 USD. Piatkové obchodovanie bolo na prekvapenie celkom pokojné.

Cena zlata uzavrela na úrovni 1187,5 USD, čo bolo o 9,6 USD viac ako minulý piatok. Cena striebra uzavrela na úrovni 16,395 USD, čo bolo o 0,3 USD viac ako minulý týždeň. Pomer ceny zlata a striebra bol na úrovni 72,43 čo znamená, že tento týždeň bolo na tom opäť relatívne lepšie striebro. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) je na úrovni 175,99 XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 72,47.

Oba drahé kovy, ešte minulú nedeľu, resp. ráno na ázijských trhoch posilnili. Opätovne úradoval fenomén, ktorý tu máme už dlhšiu dobu bakwardácia. Na júnových futures kontraktoch mohol investor zarobiť začiatkom týždňa 0,46%. Ako? Ak by predal kov za spotovú cenu a nakúpil júnový kontrakt (dodávku v budúcnosti). Zároveň si treba uvedomiť, že pri zlate by teoreticky bakwardácia nemala nastať, pretože zásoby tohto kovu sú rozsiahle. Pri iných komoditách je bakwardácia normálnejším javom, lebo sa môže stať, že na sklade daná komodita nie je (napr. pri pšenici, v čase keď sa čaká na žatvu). Zásoby zlata voči novej ťažbe sú však okolo 60 rokov. Inými slovami je zlata dostatok. To znamená, že investor – ten ktorý vlastní kov, by za normálnej situácie vždy urobil tento obchod a zožal zisk v podobe 0,46 %. Ak nastane bakwardácia tak potom indikuje dve veci: vyšší záujem o fyzickú držbu kovu resp. dopyt po fyzickom kove a nedôveru investorov v budúcu dodávku kovu za súčasné ceny. To je i dôvod, prečo sa zlato nevie posunúť cenovo omnoho nižšie. Zatiaľ samozrejme. Zároveň je to dôvod, prečo sa jeho cena za ostatné obdobie vráti vždy k hranici 1200 USD. Otázkou ostáva, kto má vyšší záujem o fyzický kov. Tu už nastupuje špekulácia, pretože do presného pozadia obchodovania nevidíme. Jednou z teórií je dopyt po fyzickom kove zo strany Číny a Indie; vždy pri cene pod 1200 USD. Západní investori po zlate zatiaľ výrazne neprahnú, resp. poistku voči geopolitickým nepokojom, či ekonomických problémoch v podobe drahých kovov nevyužívajú.

Malé oscilácie na drahých kovoch boli opätovne spôsobené klasickými ekonomickými ukazovateľmi, ktoré sa drali na svetlo sveta počas týždňa. Piatkové obchodovanie bolo celkom prekvapivé, vzhľadom na pokles miery nezamestnanosti v USA na 5,4%, pričom ekonomika USA pridala 223 tis. nových pracovných miest (v princípe podľa očakávaní). Aj keď sa revidovali čísla za marec, faktom ostáva, že pri podobných pozitívnych údajoch padali drahé kovy omnoho výraznejšie. Nestalo sa tak. To by mohlo podporovať i vyššie tvrdenia, že zatiaľ nie je kam s cenou veľmi padať a zažívame určité dno – hlavne na zlate.

Máte záujem o nákup drahých kovov? Do drahých kovov môžete investovať ale aj nimi priamo platiť.

Prehľad cien drahých kovov za ostatné obdobie:

1_ceny_19_15 silver_19_15 gold_19_15

Zdroj: upner.com, kitco.com

Matúš Pošvanc

Drahé kovy boli hore i dole

Tento týždeň boli drahé kovy ako na húpačke. Ešte v pondelok sa dostalo zlato z 1180 USD nad 1200 USD a striebro si to namierilo až k 16,4 USD. Nasledujúce dva dni aj zlato, aj striebro ešte mierne posilňovali. Zlato sa pohybovalo okolo 1215 USD a striebro bolo nad 16,5 USD. Vo štvrtok však oba drahé kovy opätovne prepadli. Zlato sa dostalo k 1180 USD a striebro kleslo pod 16 USD. Piatkové obchodovanie už na tom nič nezachránilo a len sa potvrdil vývoj z druhej časti týždňa.

Cena zlata uzavrela na úrovni 1177,9 USD, čo bolo o 2,5 USD menej ako minulý piatok. Cena striebra uzavrela na úrovni 16,095 USD, čo bolo o 0,34 USD viac ako minulý týždeň. Pomer ceny zlata a striebra bol na úrovni 73,18 a čo znamená, že tento týždeň bolo na tom relatívne lepšie striebro. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) je na úrovni 179,9 XAU index (index zlatých a strieborných ťažobných spoločností) uzavrel na úrovni 73,19.

V pondelok sa podľa môjho názoru prejavila silná bakwardácia – hlavne na zlate – z konca minulého týždňa. Bakwardácia dáva možnosť ľahkého zisku, kedy predáte na fyzickom trhu kov a nakúpite jeho dodávku v budúcnosti prostredníctvom futures kontraktu. Vzhľadom na rozsiahle zásoby zlata, by táto situácia nemala nastať. Ak existuje, tak indikuje, že obchodníci neveria v budúcu dodávku fyzického kovu a preferujú fyzickú držbu pred vlastnením kontraktu. Dopyt po fyzickom vlastníctve kovu pri daných cenách rastie. Trh sa dostáva do rovnováhy potom napr. rastom ceny. A to sa udialo. Situácia zároveň indikuje i to, že zatiaľ máme okolo 1200 USD pri zlate určité dno. To síce špekulanti vedia stlačiť nižšie, avšak zatiaľ nie na dlho. Uvidíme, či a ako veľmi táto hranica vydrží. Zatiaľ však existuje. Druhým faktorom, ktorý určite prispel k rastu cien bolo oslabenie dolára, po zverejnení indikátoru indexu nákupných manažérov; resp. toto môže byť druhý spôsob vysvetlenia situácie.

Koncom týždňa sa ceny drahých kovov opätovne stlačili nižšie na hranice z predchádzajúceho týždňa. Osobne si však myslím, že sa opäť jedná o krátkodobú situáciu. Automaticky sa totižto objavuje tlak na zlate a zvyšuje sa fyzický dopyt, ktorý dlhodobo cenu pod tieto hranice nepustí. A aj ostatné riziká v ekonomike ostávajú, čo nahráva zatiaľ viac tomuto scenáru. Cena zlata by pokojne zniesla cenu okolo 1250 USD. Samozrejme za predpokladu toho, čo sa dnes vo svete deje z geopolitického i ekonomického hľadiska. Akákoľvek zmena však môže zamávať i s cenami drahých kovov, ktoré sú hlavne senzitívne na zvýšenie alebo zníženie rizík.

Máte záujem o nákup drahých kovov? Do drahých kovov môžete investovať ale aj nimi priamo platiť.

Prehľad cien drahých kovov za ostatné obdobie:

1_ceny_18_15 gold_18_15 silver_18_15

Zdroj: upner.com, kitco.com

 

Matúš Pošvanc