Mesačné archívy: január 2014

Svet je o niečo slobodnejší

Minulý týždeň bol zverejnený Index ekonomickej slobody. Slovensko sa umiestnilo na 57 mieste, o 15 priečok nižšie ako minulý rok. Za týmto nedobrým výsledok stálo hlavne zavedenie nových daní, zákonník práce a pomalý justičný systém. Slovensko sa tak zaradilo medzi ďalších 59 krajín, ktorých ekonomická sloboda klesla. Na strane druhej z globálneho hľadiska sa situácia vylepšuje a rok 2014 zaznamenal celosvetovo najvyššiu ekonomickú slobodu za ostatných 20 rokov.

index_economic_freedom_14

Najslobodnejšie ekonomiky sú Hong Kong, Singapur, Austrália, Švajčiarsko a Nový Zéland. Avšak až 65 % populácie zeme žije v ekonomicky neslobodných krajinách a to hlavne kvôli tomu, že žijú v Indii a Číne, ktoré sa umiestnili na nižších priečkach. Prekvapením, avšak nie až tak veľkým, je USA. Tie v rebríčku kedysi obsadzovali popredné miesta, dnes sú dvanáste a klesajú ďalším rokom. Dôvodom je preregulovaný systém zdravotníctva, financií, či energetický sektor, rastúci dlh a rastúce vládne výdavky.

Zvýšiť ekonomickú slobodu sa dá prostredníctvom realizácie reforiem, ktoré znížia vplyv politiky na rozhodnutia jednotlivcov. Tento hlas však veľa krát v Európe nepočujeme. Výnimkou býva niekedy Británia. Rovnako sa ozvala minulý týždeň, keď kancelár George Osborne vyhlásil, že pokiaľ sa nebudú reformovať európske inštitúcie, Veľká Británia z únie vystúpi. Vyhlásil, žeje to tento pretrvávajúci status quo, ktorý odsudzuje Európanov ku kríze a pokračujúcemu ekonomickému poklesu.“ Zároveň volal po zefektívnení trhu práce v EU, ktorý sa podľa jeho slov stáva výrazne preregulovaný a nekonkurenčný voči ázijským ekonomikám. Už sa teším, ako sa budú meniť zákonníky práce v krajinách ako je Francúzsko, či Španielsko.

ECB vyhlásila minulý rok, že by sa mali prijať tvrdšie pravidlá pre stres testy pre finančné inštitúcie. To bolo minulý rok. Ale už začiatkom toho sa objavujú informácie, že ECB uvažuje práve o zmiernení kapitálovej primeranosti bánk z 8 na 6 % a dokonca niektoré zdroje potvrdili, že sa uvažuje aj nad nižším číslom ako je 6%. Tak uvidíme, či nebudú plánované stres testy iba fraškou. Na strane druhej sa ECB snaží zaviesť jednotné pravidlá pre porovnávanie zlých dlhov, vzhľadom na to, že ich definícia je rôzna a vyplýva z rôznych národných pravidiel. To neumožňuje v rámci európskeho finančného systému porovnávať kvalitu dlhov. Cieľom ECB je zadefinovať zlé dlhy ako všetky úvery, dlhové cenné papierov, finančné záruky a iné záväzky, ktoré sú po lehote splatnosti viac ako 90 dní. Tak to vyzerá, že nakoniec to môže byť s európskym finančným systémom ešte horšie, ako sme si dodnes mysleli.

Švajčiarsko ešte v decembri 2012 oznámilo, že by bolo rado finančným centrom pre výmenu čínskeho renminbi, s tým, že dnes konkuruje finančným centrám vo Frankfurte, Londýne a Paríži. Avšak nedávne podpísanie dohody o voľnom obchode medzi krajinou a Čínou ho začína mierne favorizovať pred ostatnými. Cieľ Číny začína byť zjavný. Renminbi nahradí americký dolár ako rezervnú menu. To súvisí i s hromadením zlata čínskymi orgánmi. Avšak Čína má zásadnejší problém, ktorý sme už viac krát spomínali. Tak ako centrálna banka Číny komplikuje podmienky pre vytváranie nových úverov a uvaľuje na finančné domy vyššie reštrikcie, podniky sú nútené získavať úvery z tzv. systému šedého bankovníctva. Tam sú zároveň vyššie úroky, ktoré predražujú podnikateľské aktivity. Nič nové, keby tento týždeň najväčšia čínska banka Industrial and Commercial Bank of China nevyhlásila, že nemá v pláne zachraňovať investorov, ktorí investovali do mimo súvahového finančného produktu „Credit Equals Gold #1 Collective Trust,“ ktorému koncom januára vyprší splatnosť a ktorý zaznamenal stratu 492 miliónov USD. V prípade, že tento produkt naozaj krachne, bude prvým testom stability čínskeho finančného systému. Uvidíme na konci mesiaca.

Keďže sme už USA spomínali vyššie, môžeme ukončiť dnešný komentár vtipným protirečením si prezidenta FEDu z Atlanty Dennisa Lockharta, ktorý neváhal v diskusii po svojej prednáške vyhlásiť, že “jednou z najsprostejších vecí, ktoré môže dnes centrálny bankár urobiť, je komentovať akciové trhy,“ aby v nasledujúcej otázke nepovedal, že „akciové trhy dnes určite nie sú v bubline.“ Nuž, aj majster tesár sa utne, a ono je niekedy lepšie si zahryznúť do jazyka.

Matúš Pošvanc

We are globally freer

Index of Economic Freedom was released last week. Slovakia was 57th down 15 places from previous year. The main reason behind decline of economic freedom in Slovakia was higher taxation, non-flexible labor market regulation and slow and inefficient judiciary system. We belong among other 59 countries where economic freedom decreased this year. On the other hand the economic freedom globally is on its highest levels for 20 years; it was lowest in 1997.

index_economic_freedom_14

The freest economies are Hong-Kong, Singapore, Australia, Switzerland and New Zeeland. But still 65 % of population is living mostly in not economically free countries due to the fact that most populated countries are India and China and they are considered as not full free economies. The US is another surprise. And it’s not difficult to see why. The U.S. is losing ground. Marginal tax rates exceeding 43% and they cannot finance runaway government spending. The national debt is skyrocketing and Obama administration continues to shackle entire sectors of the economy with regulation, including health care, finance and energy. The intervention impedes both personal freedom and economic prosperity.

To have more economic freedom we need more market oriented reforms not regulations. And it seems to me that in Europe this is only visible with connection to Britain whose representatives threaten from time to time that they leave EU if reforms are not going to happen. The same we heard from the country’s chancellor George Osborne on Wednesday (15 January). He stated that the UK will leave the European Union if the bloc refuses to reform. „It is the status quo which condemns the people of Europe to an ongoing economic crisis and continuing decline,“ he added. He also urged that Europe’s labour market was becoming increasingly uncompetitive and was falling behind China and other economic blocs.

The European Central Bank said last year that it will use stricter rules when stress testing banks’ balance sheets. But it seems that this year is everything different. ECB allegedly favor 6% capital requirement in bank stress test and not 8 % was discussed last year. Final number could be finally smaller because small number of countries want an easier benchmark and may press for compromise lower than 6%. We will see if stress tests will not be just complete farce. On the other hand the European Central Bank is concerned that national differences in how bad debt is classified could cripple its probe into the health of euro-area banks. European banks’ bad loans are classified according to a variety of national rules, which makes a comparison among lenders difficult. The aim of the ECB is to define as non-performing all exposures, including loans, debt securities, financial guarantees and other commitments, which are past due for more than 90 days. So finally we can have more serious problems in banking sector than we think.

Switzerland has announced its intention of becoming a renminbi hub in December 2012 and competes with other European financial centers as Britain, Germany and France. The signing of a free trade agreement (FTA) with China earlier this year might give Switzerland a boost. China´s intention to have reserve currency with connection of gold hoarding is imminent. The big problem in China remains still the same. An out-of-control credit creation process which is blowing up. Instead of crushing credit creation, the PBOC’s liquidity rationing has forced distressed companies into high-interest-cost products in the shadow-banking world. But Industrial and Commercial Bank of China, the world’s largest bank by assets, said that it has no plans to rescue investors in a troubled off-balance-sheet investment trust product named Credit Equals Gold #1 Collective Trust Product which matured January 31st with outstanding 492 million. And If the trust product goes into default, it could possibly be the first default to test the China´s financial system. We will see and we must to wait till the end of the month.

We finish today with just two quotes from the Dennis Lockhart, the Atlanta Fed President who stated that “One of the stupidest things a central banker could do is comment on the stock market“ and then he added that the stock market is not „a bubble in any way“. Not bad.

Matúš Pošvanc

Drahé kovy opätovne mierne posilnili

Ceny drahých kovov boli začiatkom týždňa povzbudené pozitívnymi dátami z americkej ekonomiky. Aj keď sa zlato začalo obchodovať nad 1250 USD a striebro bolo 40 centov nad 20 USD, tak už ďalší deň oba drahé kovy oslabili a dostali sa na pôvodné hranice z predošlého týždňa. A tam sa bez nejakých výrazných zmien držali skoro až do jeho konca. Pre zlato to znamenalo osciláciu okolo úrovne 1240 USD a striebro sa držalo okolo 20 USD. V piatok však ceny oboch drahých kovov opätovne posilnili a dostali sa nad 1250 USD a 20 USD.

Cena zlata uzavrela nakoniec na úrovni 1254,1 USD, čo bolo o 5,5 USD viac ako minulý týždeň. Cena striebra uzavrela na 20,32 USD. Pomer ceny zlata a striebra je na úrovni 61,72 a zmena bola opäť priaznivejšia pre striebro. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) je na úrovni 217,9. XAU index (index zlatých a strieborných  ťažobných spoločností) rovnako mierne posilnil a uzavrel na úrovni 92,3 USD. Údaje z COMEXu ukazujú mierne zníženie stávok na pokles ceny pri striebre a zvýšenie počtu stávok na pokles ceny na zlate.

V tomto týždni sa moc toho okolo drahých kovov neudialo. Jedine v piatok reagovali drahé kovy na vystúpenie nemeckej Deutche Bank zo systému londýnskeho fixigu zlata. Za zmienku skôr stojí to, čo nás bude čakať. V prvej rade budú drahé kovy výraznejšie reagovať pravdepodobne na prvé zasadnutie monetárnej komisie FEDu, ktorej bude už „veliť“ jej nová prezidentka Yallenová. Zároveň je možné očakávať, že k nejakej významnejšej akcii by mohla pristúpiť i ECB, vzhľadom na veľmi nízku infláciu v eurozóne.

GOFO úroková miera bola ešte začiatkom týždňa negatívna, avšak do konca týždňa sa situácia zvrtla a opätovne je pozitívna. Negatívna miera indikuje stres na trhu s fyzickým zlatom v Londýne a pravdepodobne predaj fyzického kovu a jeho smerovanie na ázijské trhy. Tento týždeň sa darilo i akciám ťažiarov, ktoré sa dvihli zo svojich dvojročných miním. Ich rast by mohol indikovať, že sa drahé kovy posunú mierne vyššie, avšak očakávať výrazný rast ich cien je v dnešnej dobe nepravdepodobné i vzhľadom na konkurenciu, ktoré drahé kovy majú v podobe akciových trhov.

Prehľad cien drahých kovov za ostatné obdobie:

1_ceny_03

zlato_3

striebro_2

Zdroj: upner.com, kitco.com

Matúš Pošvanc

Irán chce deti za zlato

Irán chce motivovať mladých ľudí k tomu, aby mali deti. Na tom nie je nič zaujímavé, robia to všetky divné vlády. Zaujímavé je, že motivácia nie je v podobe príspevkov, ale zlatých mincí. A nie je sa čomu čudovať. Krajina trpí sankciami uvalenými medzinárodným spoločenstvom a 36 % ročnou infláciou. O finančné dávky by nemal nikto záujem, pretože tie stratia hodnotu veľmi rýchlo. Nie že by sa zlatom tento problém krajiny dal vyriešiť. Opatrenie len ukazuje, že inflačný problém si uvedomujú i vládni predstavitelia.iran

V Indii sa špekuluje o tom, že by sa uvoľnili prísne sankcie na dovoz zlata do krajiny. Uvádzajú to aspoň niektoré vládne zdroje. Faktom však ostáva, že do konca marca sa nič zásadné v súvislosti s dovozom žltého kovu nezmení. Tak, ako klesá cena zlata na papierovom trhu COMEX, tak sa dvíha apetít po zlate zo strany Číny. Dá sa to odpozorovať napr. prostredníctvom vyšších marží v krajine, ktoré sa dnes pohybujú na úrovni cca 20 USD vyššie za uncu oproti spotovej cene. Zároveň je to spojené so sezónou nákupu zlata zo strany Číňanov, pretože sa blíži čínsky nový rok.

Americká mincovňa plánuje spustiť predaj strieborných Eaglov od 13. Januára 2014 a plánuje umiestniť do predaja približne 3,5 mil. mincí. Minulý rok nakoniec predala rekordných 42, 675 milióna strieborných Eaglov. Predaju pomohol výrazný pokles cien striebra v minulom roku.

To britská mincovňa hneď na úvod roku vyhlásila, že po úvodnom predaji zlatých mincí sa len tak zaprášilo a predala okamžite všetkých 7500 uncí, ktoré sa vzhľadom na novoročné ceny, minuli ako teplé rožky. Najbližšia dodávka národných mincí bude k dispozícií až koncom januára.

Pokles ceny drahých kovov sa výrazne prejavuje aj u ťažobných spoločností. Tým sa z dôvodu poklesu ceny opätovne zvýšia náklady na ťažbu kovov. Dôvod je jednoduchý. Pokles ich ratingov. To spôsobí náročnejší prístup k financovaniu, resp. vyššie náklady na požičaný kapitál. Pokles ratingov už ohlásia agentúra Moody´s, ktorá sa rozhodla, že ako benchmark pre rok 2014 pri hodnotení týchto spoločností bude používať cenu 1100 USD, miesto súčasných 1200 USD. Ťažba drahých kovov sa tak opäť predraží.

Matúš Pošvanc

Inflácia vs deflácia

monetarna_tektonikaVeľmi dobrým spôsobom vysvetlené dnešné deflačno inflačné tlaky v jednoduchej prezentácii pripravenej pánmi Stoerferle a Valek z investičnej spoločnosti Incrementum, ktoré popisujú tlaky medzi parabolickým inflačným scenárom, ktorý je tlačený zvyšovaním monetárnej bázy M0 a zmenšujúcim sa agregátom M2 a M3 tlačených znižovaním pákového efektu tvorby nových úverov. Autori v prezentácii popisujú jednotlivé sily, ktoré nazvali termínom Monetárna tektonika, kedy sú na jednej strane silné deflačné tlaky, vyrovnávané výrazne expanzívnou monetárnou politikou. Viac už v prezentácii:

Monetary Tectonics Inflation vs Deflation Chartbook by Incrementum

 

Matúš Pošvanc