Mesačné archívy: január 2014

Má Nemecko v USA nejaké zlato alebo ho FED predal?

Minulý týždeň sme sa dozvedeli, že nemecká Bundesbanka doviezla len 37 ton zlata späť do Nemecka v rámci svojho plánu získať priamu kontrolu nad 674 tonami zlata, ktoré skladovala v USA a v Paríži. Tento týždeň sme sa dozvedeli, že väčšina zlata pochádzala z Francúzska a len 5 ton bolo z USA. To začalo vyvolávať otázky ohľadne toho, či vôbec americký FED nemecké zlato dokáže vrátiť. Oficiálne vysvetlenie je také, že dovoz zlata z Paríža bol jednoduchší a že Bundesbanka zároveň spolupracuje na dovoze zlata s Bankou pre medzinárodné zúčtovanie, ktorá organizuje prevoz aj pre ďalšie krajiny. Tak uvidíme, či FED nemecké zlato má alebo ho niekomu prenajal.

Po minulotýždňovom oznámení Deutche Bank o opustení londýnskeho fixingu sa ostatné banky obracajú na externých poradcov, ktorí im majú pomôcť stanoviť nový systém stanovovania fixingu. Aj keď nepadlo doteraz žiadne obvinenie v kauze manipulácie londýnskeho fixu, mnohí akademici poukazujú na fakt, že metóda stanovovania je zastaralá. Singapore Bullion Market Association opustila rovnako svoj zámer stanovovať fixing na ázijských trhoch. Diskusiu o tom viedla asociácia viac než rok, avšak po prevalení sa problémov s európskym fixingom, tamojšie banky vyjadrili nezáujem o participáciu na tomto procese. Vymyslieť vlastný business model je asi ťažšie.

Cez týždeň sa objavili správy o možnom uvoľnení reštrikcií na dovoz zlata do Indie. Správa pohla s trhom a je za ňou predsedníčka parlamentu Sonia Gandhiová, ktorá vyzvala vládu, aby prehodnotila tvrdé opatrenia proti dovozu zlata. To nie je zanedbateľná správa, pretože na tlak politikov aj v minulosti vláda nakoniec ustúpila od niektorých opatrení proti dovozu zlata. Na strane druhej minister financií Chidambaram v Davose oznámil, že žiadne zmeny v sankciách na dovoz zlata sa neplánujú minimálne do konca marca 2014, kedy končí rozpočtový rok v Indii.

Dve veľké ruské ťažobné spoločnosti Petropavlovsk a Nord Gold oznámili, že na rok 2014 plánujú obmedziť produkciu zlata, vzhľadom na prepad cien v roku 2013. Opatrenie je súčasťou plánu úspor nákladov a uzavretia niektorých nerentabilných baní. Rovnako najväčší producent zlata v Rusku Polyus Gold oznámil, že nebude otvárať žiadne nové ťažobné projekty.

Japonská centrálna banka sa snaží vyvolať infláciu v krajine už dlhšie obdobie. Na to reaguje i tamojší trh so zlatom. Ten po dlhých 9 rokoch opätovne rastie, keď najväčší domáci predajca Tanaka Kikinzoku Kogyo oznámil nárast predaja zlata o 63 %. Zlato sa stáva zaujímavou investíciou pre domácich individuálnych investorov, ako ochrana pred infláciou.

Matúš Pošvanc

Grékoživenie či Španieloživnie? Nebláznite

Ako sme už zvyknutý za ostatných 5 rokov okrem silných rečí európskych predstaviteľov, že máme krízu už za sebou, resp. že sme sa dostali za bod zvratu, nie je nič v Grécku nové. Svedčí o tom i nedávne zverejnenie údajov gréckeho štátneho dodávateľa elektrickej energie, ktorý uviedol, že domácnosti i firmy majú značný problém s platením za dodávky ich služieb. Úhrnom sa dlh za nezaplatené faktúry vyšplhal na 1,3 mld. euro a rastie denne vo výške 4 mil. euro. Pokojne teda môžeme vyhlásiť, že síce grécka vláda dokázala zvýšiť výnos daní a má tzv. primárny rozpočtový prebytok, je jej to však málo platné. Gréci asi dane ako tak platia, ale už neplatia za služby dodávané štátom. Takto by veru oživenie gréckej ekonomiky nemalo vyzerať. Ale uznávam, tvrdiť opak je také normálne – politické.

Podobná situácia je v Španielsku. Aj keď viacerí jasajú nad tým, že už dva kvartály sa tamojšej ekonomike darí a je v pluse. Dokonca sa španielske bondy pohybujú na svojich ročných minimách (3,8%). To, ako je na tom Španielsko skôr vysvetľujte 26 % nezamestnaných v krajine. Je to výsledok šiestich po sebe idúcich rokov, ktoré priam zničili tamojší trh práce. Len v roku 2013 zaniklo 198 900 miest. V Španielsku je dnes viac ako 1 832 000 domácností, v ktorých nemá prácu žiaden člen domácnosti a viac ako 3,5 mil. španielov nepracovalo už viac ako rok a z nich 2,3 mil. viac ako dva roky. Situáciu veľmi dobre demonštrovala nedávna ponuka spoločnosti IKEA, ktorá ponúkla 400 pracovných miest, na ktoré sa prihlásilo behom dvoch dní 20 000 uchádzačov. Španielsko nie je z najhoršieho vonku ani náhodou.

Taliansko je ďalšia krajina, ktorá sa údajne už spamätala. Tak sa teda tvária akciové trhy, kde si podobne ako Španielsko užíva Taliansko veľmi nízke úrokové miery na svojich vládnych bondoch. Na strane druhej niekoho možno prekvapí, že v Taliansku sa zvýšili o 23 % na ročnej báze zlé úvery, čo v nominálnom vyjadrení znamená číslo 149,6 mld. euro. Talianska banková asociácia zároveň doplnila, že v krajine  sa znížil podiel vkladov o 1,9% a predaj dlhopisov pre klientov klesol o 9,4 %, pričom sa výška zlých úverov od roku 2008 zdvojnásobila.

A s bankami by sme ešte nemali prestať. V prípade zachovania 7 % úrovne kapitálu voči aktívam banky (akoby postavený val, ktorý banky ochráni pred potenciálnou krízou), by 109 najväčším európskym bankovým domom chýbal kapitál vo výške 770 mld. euro. Štúdia, ktorá túto situáciu odhaľuje, zároveň počíta s potrebou ďalšieho dodatočného kapitálu vo výške 579 mld. euro v prípade 40 % polročného poklesu akciových trhov. K tomuto treba dodať už len tri veci. Po prvé plánované stres testy ECB sa zameriavajú na 129 bankových domov, čiže o 20 viac, čo znamená, že celková situácia bude ešte o niečo horšia. ECB zároveň počíta len s tým, že v prípade krízovej situácie by museli banky odpísať len nezdravé pôžičky a ich podiel kapitálu by mal byť 6 %. Zároveň by mohlo byť celkom jasné, že plánovaný záchranný fond vo výške 55 mld. euro, ktorý má byť použitý pri záchrane bánk, nebude určite dostatočný v prípade skutočnej krízovej udalosti. ECB má vlastné stres testy vykonať do konca novembra tohto roku. Musíme len dúfať, že ju nepredbehne nejaká skutočná stresová ekonomická udalosť.

Na radar finančného ohrozenia sa dostáva Čína. Ako sme spomínali minulý týždeň pravdepodobnosť krachu jedného finančného produktu z oblasti tzv. šedého bankovníctva sa stáva skutočnosťou. Strata samotného produktu nie je až tak vysoká a pohybuje sa na úrovni 0,5 mld. USD, avšak nikto si nie je istý následnou reakciou, ktorá môže mať lavínový charakter. Čínska centrálna banka poskytla za ostatné obdobie likviditu vo výške 400 mld. yenov, avšak na strane druhej sa niektorí čínsky regulátory vyjadrujú veľmi tvrdo a to v zmysle, že produkt nechajú krachnúť, aby investori dostali lekciu o tom, že tieto produkty nie sú bez rizika. Na pozadí týchto udalostí sa objavujú informácie o tom, že niektorí občania z oblasti Yancheng si nemôžu vybrať značné finančné prostriedky z finančných inštitúcií. Toto všetko je pravdepodobne i dôvod prečo sa čínske CDS začínajú dostávať do teritória, kde boli v lete minulého roku, keď na finančnom trhu v krajine vládla veľmi vysoká neistota. Takže otázka ostáva, či byť alebo nebyť nervózny. Nikto dnes nepredpokladá, že v princípe štátny čínsky finančný systém, by v prípade problémov, mohol spôsobiť to, čo jeho západný sused v USA v roku 2008. Jeden však nikdy nevie.

Budúci týždeň zasadá monetárna komisia FEDu, prvý krát v tomto roku a prvý krát pod vedením Yallenovej. Ako už naznačil odchádzajúci šéf Bernanake, je možné, že sa FED rozhodne pre ďalšie obmedzenie mesačných nákupov dlhopisov o 10 mld. USD, čiže nákup zníži zo 75 na 65 mld. mesačne. Na strane druhej sme tu mali nedávno negatívne čísla z amerického trhu práce a za ostatný týždeň zažili akciové trhy mierny pád. Ako sa presne FED rozhodne ešte len uvidíme. Otázkou ostáva, ako pri prípadnom obmedzení nákupov zareagujú akciové trhy.

Matúš Pošvanc

Is there any Grecovery or Spainovery?

Besides strong public statements from EU Commission bosses that EU is in turning point in crisis the reality is much worse. You can find one example in Greece. Public Power Corporation has reported last week that many Greek households and corporations are not able to fulfill their obligation to pay their electricity bills. In total, debts to the power utility from unpaid bills currently amount to some €1.3 billion and growing at an average rate of €4 million per day. Yes this is also known as the “Grecovery”.

The similar situation is in Spain. Politicians started to celebrate because Spain has now clocked up two consecutive quarters of fragile growth and Spanish 10 Y treasuries (3.8%) have the smallest yield on the yearly basis. But the situation in country is not changing in the labor market. First there is 26 % unemployment rate. Spain has seen six straight years of job destruction. 198,900 jobs have disappeared in Spain in 2013. There are 1,832,300 households in Spain where nobody has a job. More than 3.5 million in Spain have been out of work for at least a year and some 2.3 million people have been out of work for at least two years. To demonstrate the seriousness of the situation is the example of IKEA 400 jobs offer challenged by 20,000 job claims from desperate Spaniards. It is stunning and it is possible to compare to Greece problem. There is no Spainovery whatsoever.

The same story is Italy. The country has also very low yield on 10 Y treasuries. On the other hand it is a little bit surprising to some of us that Italian bad loan rates rose at a stunning 23% year-over-year and in nominal terms it is EUR 149.6 billion. The Italian Banking Association admitted that it is the consequence of declining deposits (-1.9% YoY) and bonds sold to clients (-9.4% YoY) as Italy’s bank clients with bad loans have more than doubled since 2008.

A new study claims that an objective stress test of the Eurozone’s banks could reveal a capital shortfall of more than 770 billion euros (US$1 trillion) to bring bank´s capital to the level equal to 7 percent of their total assets to guard against failure in the financial crisis. The study shows that if there is a 40 percent fall in global stock markets which last over a six month period banks will need another 579 billion euros in a crisis to meet a 5.5 percent prudential capital ratio. We have to remained reader that the study covers only 109 largest banks compared to ECB exercise which covers 27 more. It means that objective stress test for all most important bank would create more complicated situation. The ECB stress tests assume that banks will write down only non-performing loans and meet ratio of 6%. The EU has agreed a 55 billion-euro backstop to resolve failing banks, which compare to those numbers look like drop in the see. The end of the stress test provided by the ECB will be in November 2014 as long as we don’t experience some real economy stress test.

China is becoming a hot topic. As we mention last week there is a possibility of the default of one investment shadow banking product this week and some claiming that this could trigger avalanche reaction within the Chinese banking sector. The PBOC has thrown nearly CNY 400 billion at the market in the last week but on the other hand Chinese regulators are probably prepared to let the product default to give a lecture to some investors not to think about these kinds of products as risk free. There are also some rumors that some citizens have been unable to withdraw „hundreds of millions“ in deposits in the last few weeks in the area of Yancheng City which indicates rising stress on the financial market. This is also a reason why Chines CDS´s are heading into the territory they were in the last summer when we experienced huge distrust among financial institutions. So could we be calm? Right now there is no reason to panic. Chines financial sector is state owned so we needn´t see any avalanche as we experienced in the west. But who knows?

Next week we have FED´s FOMC meeting and some started to speculate that FED could announce another tapering of monthly purchases from 75 to 65 billion USD as was indicated by the former FED´s president Bernanke. On the other hand we had some disappointing numbers from labor market and some disappointing numbers from stock market. We will see what exactly happens and what kind of impact it will have on shaky markets.

Matúš Pošvanc

Drahé kovy opätovne posilnili

V pondelok sa toho moc veľa nestalo. Nemalo ani čo, pretože v USA bol štátny sviatok a burza bola zavretá. Obchodovať sa začalo od utorka a to negatívne. Zlato i striebro poklesli. Zlato sa dostalo pod 1250 USD a striebro sa obchodovalo okolo 19,8 USD. Na druhý deň však ceny drahých kovov príjemne prekvapili a stúpli. Zlato získalo 20 USD a pohybovalo sa okolo 1265 USD. Striebro sa dostalo dokonca k 20,3 USD, potom však opäť kleslo k dvadsiatke. V piatok atakovalo zlato úroveň 1270 USD a striebro sa snažilo dostať nad 20,3 USD, čo sa však vôbec nepodarilo a nakoniec padlo pod úroveň 20 USD.

Cena zlata uzavrela nakoniec na úrovni 1269 USD, čo bolo o 14,9 USD viac ako minulý týždeň. Cena striebra uzavrela na 19,91 USD. Pomer ceny zlata a striebra je na úrovni 63,74 a zmena bola priaznivejšia pre zlato. HUI index (index najdôležitejších zlatých ťažobných spoločností) je na úrovni 219,6. XAU index (index zlatých a strieborných  ťažobných spoločností) rovnako mierne posilnil a uzavrel na úrovni 92,68 USD. Údaje z COMEXu ukazujú opätovne mierne zníženie stávok na pokles ceny pri striebre a mierne zvýšenie počtu stávok na pokles ceny na zlate.

Pokles cien z utorka sa dá pripísať sentimentu na trhu, ktorý bol negatívny a spojený s obavami o dopyt zo strany Číny. Dáta, ktoré boli počas týždňa zverejnené indikujú, že rast ekonomiky a ekonomická aktivita nie sú dostatočné, čo môže znamenať znížený dopyt po luxusnom tovare. A aj keď niekto môže namietať, že sa tým myslí niečo iné ako zlato, de facto hovoríme aj o ňom. Avšak už druhý deň sa situácia mierne zmenila. To zas spôsobil americký dolár, ktorý sa dostal pod tlak a opätovne sa ukázalo, že drahé kovy s dolárom korelujú. Čísla s USA, ktoré neboli veľmi dobré tomuto vývoju rovnako pomohli. Zároveň drahé kovy reagovali na správy z Indie, ktorá vyhlásila, že by mohla zmierniť sankcie na dovoz zlata do krajiny.

Akcie ťažiarov boli tento týždeň pozitívne. Akciový trh spojený so sektorom drahých kovov sa niekedy vyvíja skôr, ako samotná komodita. To môže teda indikovať pozitívny signál. Avšak kým sa zlato nedostane cez 1270 USD a neusadí sa nad touto hranicou, je z krátkodobého hľadiska zbytočné špekulovať o zmenách súčasnej cenovej hladiny. Po prekročení tejto hranice by sme však mohli počítať aj s vyššími cenovými úrovňami nad 1360 USD. Na drahých kovoch však dnes netreba byť veľmi optimistický z krátkodobého hľadiska. Cenové úrovne okolo 1250 USD pri zlate a 20 USD sa držia už dlhšiu dobu a pokojne môžu vydržať i ďalší mesiac. Zároveň bude veľa záležať i od rozhodnutia FEDu v najbližšom období, akú politiku zvolí. Zasadanie monetárnej komisie FEDu nás čaká už budúci týždeň.

Prehľad cien drahých kovov za ostatné obdobie:

1_ceny_04

zlato_4_14

striebro_4_14

Zdroj: upner.com, kitco.com

Matúš Pošvanc

Z Indov sa stávajú pašeráci

Pašovanie zlata do India sa stáva národným športom. Krajina má stále zavedené obmedzenia dovozu zlata vzhľadom na stav platobnej bilancie. Zlato však do krajiny prúdi. Podľa odhadov World Gold Council sa minulý rok doviezlo do krajiny na čierno približne 150 – 200 ton zlata, pričom oficiálna výška dovozu bola okolo 800 ton. Miestne colné úrady odhadujú, že každé lietadlo, ktoré letí z blízkeho východu vezie na palube od 40 do 80 kg zlata. Niektoré sa podarí zachytiť. Avšak dovoz umožňujú i lokálne zákony. Napr. ak ste viac ako 6 mesiacov mimo Indie a ste indický občan, môžete doviesť kilo zlata. A práve to pašeráci veľ krát využívajú a hľadajú takýchto ľudí.

india_pasovanie

Vládni predstavitelia v Indii nemajú zároveň situáciu vôbec pod kontrolou. Svedčí o tom i fakt, že žiadajú od predajcov zlata nahlásiť každý nákup zásob zlata nad 500 000 rupií. Výrobcovia zlatých šperkov totižto nevedia uspokojiť dopyt po zlatých predmetoch, ktoré sa tradične dávajú ako dary v čase rôznych festivalov a musia kupovať zlato z nelegálnych zdrojov.

V Číne je úplne opačná situácia. Tamojšia vláda udelila dokonca nové licencie pre zahraničné banky, ktoré môžu od tohto roka zabezpečovať dovoz zlata do krajiny. To urýchli a zvýši dovoz žltého kovu, ktorý minulý rok kulminoval za 11 mesiacov na úrovni 1060 ton. Prirážka za zlato sa v Číne v súčasnosti pohybuje na úrovni 15 USD nad spotovú cenu na trhu, čo svedčí o výraznom dopyte. Rovnako samotná produkcia zlata sa v krajine zvyšuje. Za prvých 11 mesiacov sa malo v krajine vyťažiť  392 ton zlata, čo je nárast o 7 % v porovnaní s minulým rokom.

Podľa agentúry Bloomberg by mala zároveň Čína preskočiť v oficiálnych zásobách zlata Taliansko i Francúzsko. Poslednému údaju o oficiálnych zásobách zlata vo výške 1054 ton z roku 2009 neverí už nikto. Oficiálne zásoby sa skôr odhadujú na úrovni 2700 ton. Podľa niektorých zdrojov je ambíciou Číny mať rovnaké zásoby zlata ako má dnes USA, ktorých centrálna banka drží 8133 ton zlata.

Ako sme spomínali nedávno, nemecký finančný úrad (Bafin) ešte minulý rok spustili vyšetrovanie fixácie cien zlata. Tento týždeň prezidentka Bafinu Eike Koenig vyhlásila, že manipulácia s cenou zlata je omnoho horšia, ako nedávno odhalené manipulácie s úrokovou mierou LIBOR. V piatok, pravdepodobne na základe tohto vyšetrovania, oznámila Deutche Bank, že opúšťa klub 5 bánk, ktoré fixáciu cien zlata dnes realizujú. A to všetko v čase, keď je Nemecko mierne nervózne z procesu vrátenia ich zlata z USA, kedy USA minulý rok doručili Nemecku len polovicu zlata, ktoré dodať mali.

Matúš Pošvanc