Striebro, Zlato

Ázijský apetít po zlate

Podľa agentúry Thomson Reuters sa veľkosť pašovaného zlata, ktoré sa dovezie do Indie tento rok, vyšplhá na úroveň 140 ton, čo je 40 % nárast oproti minulému roku. Hlavnými dôvodmi sú stále silný dopyt po žltom kove zo strany obyvateľstva a zároveň reštrikcie zo strany indickej vlády v podobe dovozných ciel, lokálnych…

Čítať ďalej …

Nezaradené

Asia and Its Gold Appetite

According to the Thomson Reuters the figure of smuggled gold which reach India will hit 140 tons this year. It means 40 % increase compared to previous year. Main reasons behind are huge demand for yellow metal from public and the policy of Indian government which consists of imports duties,…

Čítať ďalej …

Nezaradené

We Need Reforms

The European Central Bank warned about the risk of a renewed banking crisis. The main reasons behind are the euro zone’s slumping economy and a surge in problem loans. The logic is simple. Prolonged recession will cause that many borrowers were not able to repay their debts which creates more…

Čítať ďalej …

Prehľad týždňa

Čo potrebujeme? No predsa reformy

ECB varuje pred rizikom znovuobjavenia sa finančnej krízy. Hlavným dôvodom je vývoj v ekonomikách eurozóny a problémy s narastaním nesplácaných pôžičiek. Logika je jednoduchá. Pretrvávajúca recesia spôsobí, že splácať dlhy bude pre dlžníkov omnoho ťažšie, čo vyvolá dodatočný stres na súvahách bánk, ktoré sa ešte poriadne neotriasli z krízy v roku 2008. ECB klasicky nespomenula,…

Čítať ďalej …