Mesačné archívy: jún 2013

Argumenty za znižovanie deficitov sú stále silné

austerityVo svetovej debate o chybách vplyvnej štúdie ekonómov Carmen Reinhartovej a Kennetha Rogoffa, je téma škrtov znova na pretrase. Rogoff a Reinhartová publikovali niekoľko akademických článkov tvrdiacich, okrem iného, že vysoké hodnoty dlhu negatívne vplývajú na ekonomický rast. Viac túto tézu spopularizovali v knihe z roku 2011 s názvom This Time It´s Different: Eight Centuries of Financial Folly (Tentokrát je to inak: Osem storočí finančného bláznovstva). Zatiaľ čo sa pozornosť sústreďuje na problémy akademickej čestnosti a presnosti nameraných výsledkov, väčšina ľudí nevidí les kvôli stromom, t.j. neriešia hlavnú podstatu sporu. Totižto v tejto debate ide o viac. Najmä otázka dopadov vládnych škrtov alebo deficitného hospodárenia býva prehliadaná.

Argument za znižovanie deficitov je založený na základnej premise, že „neexistuje obed zadarmo.“ Každé konanie prináša so sebou nejaké náklady, aj keď sú niektoré náklady odsunuté do budúcnosti alebo ťažko spozorovateľné.

Pokračovanie v deficitnom hospodárení má svoje krátkodobé benefity. Iba málokto by nesúhlasil, vrátane veľkej väčšiny takzvaných „znižovačov deficitov“ – teda tých, ktorí chcú dnes znižovať deficity (a snáď aj dlhy) pomocou vládnych škrtov. Je to akoby ste si zobrali úver na zvýšenie osobnej spotreby a tým pádom rozhýbali celú ekonomiku.

Náklady takejto spotreby na dlh sú zrejmé až v budúcnosti, kedy treba platiť účty. Zoberme si príklad hypotéky. Po jej zobratí máme dostupné zdroje na okamžitú spotrebu, ktorú však v budúcnosti bude treba splatiť a my budeme nútení znížiť naše výdavky. Možno vynecháme jednu dovolenku v roku, aby sme z nej vyplatili aspoň úroky.

Na tomto fakte stavajú takzvaní „znižovači deficitov“. Každý dnes vzatý dlh bude musieť byť splatený v budúcnosti. Splácanie môže byť v dvoch formách.

Za prvé, daňami môžete splatiť úroky s hlavnou istinou. V tomto prípade budú musieť byť škrtnuté výdavky financované vybranými daňami alebo zvýšené samotné daňové zaťaženie. Skúste si vybrať, každopádne pochybujem, že mnohí z vás budú chcieť menšie výdavky na cesty alebo vyššie dane. (Nehovoriac o najhoršom možnom prípade, kedy by sa zvýšili dane zároveň s menšími výdavkami na údržbu ciest!)

Druhý možný spôsob existuje vtedy, keď centrálna banka Kanady môže monetizovať zvýšené deficitné míňanie tlačením nových peňazí. Táto metóda sa môže zdať na prvý pohľad ako obed zadarmo, keďže vytlačiť dnešné fiat peniaze je bezproblémové. Avšak monetizácia dlhu prináša so sebou infláciu, ktorá je skrytou daňou. Znížením hodnoty všetkých peňazí utrpí každý sporiaci alebo majetný občan, ktorý takouto formou zaplatí za deficit. Dvojpercentná inflácia sa totiž rovná dvojpercentnej dani na vašich úsporách.

Znižovanie deficitov prináša so sebou reálne náklady na splácanie dlhu. Má to ale aj širší rozmer. Zadlžiť sa môže byť celkom bezbolestné pri nízkych úrokových sadzbách alebo pri vysokom ekonomickom raste. V takomto prípade môže byť hypotéka dobrý nápad pri fixovaných nízkych sadzbách, a taktiež sa predpokladu, že vaše vyhliadky v práci sú dobré alebo šance na zvýšenie ročného príjmu sú slušné.

Predstavte si, že úrokové sadzby vzrastú. Po zvýšení platieb za úroky, je pre vás ťažšie splácať celkový objem úveru. Preto obmedzíte výdavky na ostatné potreby, ktoré by ste si inak mohli dovoliť, napríklad takú zimnú lyžovačku, po ktorej ste vždy túžili. Riziko zobratia na seba veľmi veľkého dlhového bremena v časoch nízkych úrokov sa môže stať osudným vtedy, keď sa tieto úroky zvýšia.

Úroky porastú a vaša ekonomická situácia sa zhorší. Vtedy dosť záleží na veľkosti vášho dlhu a následne úrokových platbách, ktoré už máte. Čím väčší dlh, tým väčšia šanca ďalšieho nesplácania. Výsledkom budú zvýšené úrokové sadzby na ďalšom zadlžovaní, ktoré urobia požičiavanie si ešte nákladnejším.

Toto je práve situácia, pred ktorou varujú „znižovači deficitov“. Veľké požičiavanie dnes, znamená veľké splátky v budúcnosti. Keby sme to prehnali so zadlžovaním a vzrástli by úroky, znamenalo by to ešte väčšie splácanie v budúcnosti. Keď minieme viac z vybraných daní na splácanie súčasných úrokov, bude to znamenať nevyhnutne menej dostupných peňazí na iné tovary a služby.

Aj keď Carmen Reinhartová a Kenneth Rogoff urobili niekoľko výpočtových chýb, neznamená to, že argumenty za znižovanie deficitov a škrtov verejných financií, sú menej relevantné. Požičať dnes, znamená v budúcnosti splácať a rozhodnutie sa ďalej zadlžovať, je radšej dobre premyslieť, pretože čím viac budeme platiť za úroky, tým menej nám zostane na iné tovary a služby, ktoré by sme si inak mohli dovoliť.

David Howden, TroyMedia

Preklad: Tomáš Zemko

prebraté z www.hayek.sk

China Could Be a New Leader

Today’s gold fans are quite clever. They observe gold market and they hold back purchases because they still expect the price decline. This is the situation in the UAE where gold’s golden run seems to be over; at least for the moment. It is especially very apparent in the jewelry sales spectrum as buyers hold back purchases on sentiments that prices would start treading even lower levels.

zlato_arabske_emiratyThere are many reasons why the price of silver could go much lower and one of them is fundamental one; due to the fact of possible decrease in the industrial activity. On the other hand silver usage is still widening. Recent advances in biotechnology points out on silver’s importance within the medical industry. The Silver Institute observed that the medical use of silver has helped reduce the growing threat of antibiotic-resistant germs spreading through a hospital. Why? Because one of silver features is that it breaks down cell walls and interferes with respiration and reproduction and bacteria have a great difficulty in developing immunity to the metal. Silver´s features make from silver the second most important commodity after oil today.

What is the biggest threat of owning gold? Political risk. Meaning – confiscation. Unfortunately gold has been politically sensitive metal through history. I think that it is the same story today. Last week we celebrated 80th anniversary of confiscation of gold by the U.S. government. Roosevelt had only been in office for 101 days to issue the executive order no.6102 to confiscate private holdings of gold coins, bullion, and certificates. Roosevelt called the measure a temporary one but it was not. This is the reason why internationalization of your holdings is a good hedge against these threats.

China could be a new leader of global gold consumption and surprised India this year. As we informed you for last three weeks Indian government raised import taxes. Contrary Beijing made investing easier. China approved its first two domestic exchange-traded products backed by the metal and the country has still huge potential if we compare per capita gold holdings in China to developed countries. There are only 5 grams per inhabitant in average compared with 20 grams in developed countries.  The total demand of gold is likely to be in the range of 900 to 1,000 tons this year.

After the last price drop we witnessed a huge demand across the globe for gold and silver. We witnessed delays of delivery and rising premiums for immediate delivery. After month and half everything was in normal peace. Demand was still strong but you could purchase almost any of the popular bullion-priced gold coins and bars. At premiums of about $40-$85 per ounce above spot price, you were able to have your choice of a wide selection of the large popular gold coins. We will see what happens in the short term after this week significant drop in prices.

Australia’s gold output fell 5 percent in the first quarter. Australia is the second world´s producer of yellow metal after China. Its production fell to 63.5 tons in the first quarter from 67 tons in the fourth quarter of last year. The main reason behind is wet weather in western part of Australia where 80 % of all production is mined.

Matúš Pošvanc

Novým lídrom môže byť Čína

Dnešný milovníci zlata sú prešpekulovaní. To aspoň tvrdia v Arabských Emirátoch. Sledujú trh a očakávajú ďalší pokles cien. To stojí údajne za situáciou v Emirátoch, kde nateraz zlatá horúčka poklesla. To sa hlavne prejavuje v nižších nákupoch šperkov, kedy sa spotrebitelia rozhodli odložiť kúpu, keď bude cena lepšia.

zlato_arabske_emiratyPo poslednom cenovom skoku, sme zaznamenali výrazný dopyt po fyzickom zlate po celom svete. Boli sme svedkami mierneho nedostatku, rastúcich marží nad spotovú cenu za okamžité dodanie kovu, či meškaní s dodávkou niektorých produktov. Aj keď je dopyt podľa predajcov stále silný, v poslednom týždni ste si mohli kúpiť v princípe akýkoľvek produkt, bez výrazných cenových prirážok. Sám som zvedavý, čo sa bude diať po tomto týždni.

Dôvodov prečo by mohla cena striebra klesnúť ešte viac je značný počet. Jeden z nich má však fundamentálne pozadie. To je využívanie striebra pre priemyselné účely a v prípade prepadu priemyselnej produkcie, je pravdepodobné, že cena striebra môže klesať. Na strane druhej sa stále objavujú nové možnosti jeho využívania. Ako informoval minulý týždeň Silver Institute použiteľnosť striebra v medicínskom priemysle rastie neuveriteľným tempom vzhľadom na to, že striebro je s použitím nanotechnológií ideálnym prostriedkom boja proti baktériám, ktoré sa stávajú čoraz rezistentnejšie voči antibiotikám. Dôvodom je to, že striebro napáda priamo steny buniek baktérií, ktoré si nevedia voči nemu vybudovať následne rezistenciu. Vlastnosti striebra preto z neho dnes robia druhú najužitočnejšiu komoditu po rope.

Aký je najväčší risk spojený s vlastnením zlata? Politický. Mienené v zmysle znárodnenia a konfiškácie. Bohužiaľ zlato je jedným z politicky najsenzitívnejším aktívom. Minulý týždeň sme napríklad „oslavovali“ 80 -te výročie znárodnenia zlata vládou USA. Prezident Roosevelt bol v úrade len 101 dní a už vydal prezidentský príkaz č. 6102, ktorý nariaďoval konfiškáciu všetkého súkromne vlastneného zlata, mincí a zlatých certifikátov. Toto je i dôvod, prečo má internacionalizácia skladovania už kúpeného zlata svoj význam.

Novým lídrom v dovoze zlata sa môže stať Čína. Dôvod je jednoduchý. Indická vláda (India je dnešný líder) vyhlásila dovozu zlata, ako sme informovali minulý týždeň, vojnu v podobe vyšších dovozných ciel. Naopak Čína svojim občanom umožňuje omnoho jednoduchší prístup k zlatu, či už cez novovzniknuté ETF, alebo priamym nákupom zlata. Čína má rovnako veľký potenciál, pretože v priemere tam ľudia vlastnia len 5 gramov zlata na osobu, kým vo vyspelých krajinách je to až 20 gramov. Podľa predpokladov analytikov by mala Čína doviesť do krajiny tento rok približne 900 až 1000 ton zlata.

Produkcia zlata v Austrálii sa prepadla o 5% v prvom štvrťroku. Austrália je druhým najväčším producentom zlata na svete. Produkcia klesla na 63,5 tony zo 67 ton z posledného kvartálu minulého roku. Dôvodom bolo v princípe zlé počasie v západnej časti krajiny, kde sa ťaží až 80 % všetkého zlata v Austrálii.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Matúš Pošvanc

Prečo vlastníme drahé kovy

V dnešnej situácii by sme si mali pripomenúť, prečo vlastníme drahé kovy, resp. prečo by sme mali vlastniť drahé kovy. Skúsim sa zamyslieť nad najdôležitejšími dôvodmi.

zlato1Prvým dôvodom, s ktorým sa asi každý stretol je, že sú to skutočné peniaze. Áno. S tým súhlasím. Ale nemyslím si, že zlato a striebro vlastní väčšina ľudí kvôli tomu. Vlastní ich kvôli faktu, že si myslia, že na tom zarobia. Dnes nie sme naučený kalkulovať v zlate a striebre, ale v tzv. fiat menách (USD, Euro) a zlato a striebro vlastníme kvôli tomu, aby sme sa tešili z toho, že ich cena je vyššia. A áno pri páde ceny môže každého investora mrzieť, že z krátkodobého hľadiska prerobil. Osobne, moja časť investičného portfólia v zlate a striebre, prerobila dnes rovnako. Ale mrzieť ma to mrzí len z toho dôvodu, že si dnes nemôžem kúpiť zlato a striebro lacnejšie, resp. že dokupujem menej, pretože časť investícií som už zrealizoval. Nesledujme však primárne cenu. Sledujme hodnotu. To je dôležité i pre budúcnosť. Cena zlata môže byť teoreticky i 50 000 € / unca. Otázka je, čo si za uncu v budúcnosti kúpime. Dnes si za uncu zlata môžeme kúpiť približne 1500 chlebov. Ak však cena chleba v dôsledku inflácie (zvýšeného výskytu peňažnej masy v obehu vzrastie) o 100 %, budeme si môcť za uncu zlata v budúcej hodnote 50 000 € kúpiť len 25 000 chlebov. Koľko by sme teda zarobili? Len 16 násobne viac, bez ohľadu na to, že nominálna cena stúpla 33 násobne. Na zlate a striebre teda nechcite zarobiť tým, že sa budete tešiť, že má cenu 50 000 €, ale na tom, že za uncu zlata si budete môcť v budúcnosti kúpiť buď: a) viac ako ostatní, alebo b) to, čo bude v kríze výrazne podhodnotené. Raz bude treba zlato a striebro vymeniť, aby ste sa stali opäť bohatšími. Rozmýšľajte preto o tejto investícií v kontexte hodnoty. Tá napríklad voči niektorým iným komoditám dokonca stúpla, napr. voči striebru.

Druhým dôvodom prečo vlastniť zlato, môže byť obava z inflácie. To je dobrý dôvod. Prečo? Stačí sledovať, čo dnes robia centrálne banky. Aj keď svoje konanie dnes nenazývajú tlačením peňazí, kupujú za novo-vytvorené peniaze iné aktíva, ktoré dávajú na svoju súvahu. To robí ECB, FED, Bank of England, či japonská centrálna banka; nazývame to kvantitatívne uvoľňovanie. FED má napríklad na svojej súvahe už aktíva v podobe štátnych dlhopisov vo výške viac ako 3,3 bilióny USD. Jedným z dôvodov prečo sa dnes neprejavuje inflácia je to, že trhy veria, že FED tieto aktíva FED v budúcnosti predá. Ako náhle však investori pochopia, že sa tak nestane, dolár stratí dôveru. A vtedy prepukne inflácia. Prečo sa to stane? FED dnes nemôže začať predávať dlhopisy na trhu, pretože by to zvýšilo úroky pre USA. Dnes už tak zadlžené USA, by mali problém so splácaním dlhov. Dnes sú v tejto pasci všetky centrálne banky. Vlastníci zlata však musia počkať, kým si to trhy uvedomia, aby zažili zlatý vek.

Tretím dôvodom sú dlhy. Pozor! Nielen verejné, ale i súkromné. Zadlženosť tzv. západného sveta (verejný sektor a súkromný sektor) je enormná. Nemecko má kombinovanú zadlženosť vyššiu ako 240 % HDP, Čína 250 % HDP, Taliansko 350 % HDP, Japonsko 510 % HDP, Veľká Británia údajne 900 % HDP. Dajú sa tieto dlhy splatiť? To je otázka, kvôli ktorej vlastníme zlato a striebro. Nie nedajú. A nevyzerá, že by politické elity chceli túto situáciu riešiť. Naopak. Dnes volajú po pokračovaní v zadlženosti, napríklad znižovaním úrokových sadzieb.

Zlato a striebro svoj lesk nestráca. Nech sú dôvody poklesu cien akékoľvek, oba kovy majú zaujímavú budúcnosť.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Matúš Pošvanc

Power of Central Banks Moved By Markets

Mario Draghi verbally intervened once again and does not hesitate to tell anything. He said that the ECB is considering further non-standard monetary policy tools and will deploy them if circumstances warrant. He is also aware of the fact that the measures could have unintended consequences but the ECB will be allegedly able to manage them appropriately. He also said that the banking union and supervision of the ECB over the main banks within Eurozone could be one of solutions. But the banking union according to some other sources will not be able operate earlier than at the end of 2014. Important point is that it cannot prevent any crisis because problems within the banking sectors are not coming, they are already here. One of many examples could be the Deutsche Bank which is allegedly horrible undercapitalized according to a top U.S. banking regulator Thomas Hoeing. The Deutsche Bank CEO said that everything is ok and that the bank had made enormous progress on its core tier-one capital ratio. He said that the DB is the one of the best capitalized banks in the world compared to its peers after capital raise of almost 5 billion euros. So if this bank is one of the best capitalized compared to others and it is true at the same time that it is in fact undercapitalized than what the situation in other banks looks like? And European Union finance ministers were dealing about the set of rules for assigning losses when banks fail on Friday. The new rules should set standards for how to prop up or shut down failing banks, along with requirements for the kind of backstops each country must have in place. We will see what they deliver to us.

draghi_bernankeEuropean car sales fell to a 20-year low in May 2013. The most hit car makers were PSA Peugeot Citroen (UG), Renault SA (RNO) and Fiat SpA (F) – reading France and Italy. Registrations dropped 5.9 percent to 1.08 million vehicles from 1.15 million a year earlier. According to analysts, the EU market will shrink by 29 percent from the pre-crisis peak, and may stagnate at that level quite a long. Main reasons behind are high youth unemployment and aging population and of course financial uncertainty connected with the crisis.

As predicted Cyprus economy is driven into a deeper recession, leading to a further rise in unemployment and making fiscal consolidation all the more difficult. Cyprus agreed on rules of rescue which will cause its long and painful death. According to some news Cypriot president beg for revision of the bailout package and easing of strong rules. He wrote: „I urge you to review the possibilities in order to determine a viable prospect for Cyprus and its people.“ We will hear for sure about the country in the future.

Some analysts have pointed to Japan as the next financial crisis trigger. But it could happen anywhere today; for example in China. It seems that counterparty mistrust among financial institutions reached extreme levels in China last week where so called Shibor, or the Shanghai Interbank Offered Rate, has been surging. The rate is simply a barometer of liquidity in the Chinese credit markets. The situation was probably dangerous because the PBOC had to intervene to calm the markets and provide liquidity. Fitch also warns about China´s credit bubble and problems with its shadow banking system. “There is no transparency in the shadow banking system, and systemic risk is rising. We have no idea who the borrowers are, who the lenders are, and what the quality of assets is, and this undermines signaling,” said Charlene Chu from the Fitch.

It was the FED´s press conference which was the most monitor event of the last week. And what are the highlights of Bernanke’s press conference? First job gains and housing has increased consumer confidence, second most Fed members are not in favor of agency debt, third monetary policy will continue to support the economic recovery, fourth bond purchases may “moderate” later this year, and finally bond purchases could end around the mid of 2014. But the fact is that the Federal Open Market Committee left the monthly pace of bond purchases unchanged at $85 billion. Tricky is that only the idea that the “drugs” will be taken away from the addicted economy suffices to generate a significant declining effect in almost all markets. No. No. There will be not be any end of this policy.

Matúš Pošvanc