Mesačné archívy: január 2013

Každý bude chcieť zlato doma.

Minulý týždeň to bolo Nemecko, ktoré oznámilo, že chce časť svojich zlatých rezerv previesť späť do krajiny z USA a Francúzska. Myslím, že to bola dosť zásadná správa. Faktom však ostáva, že presun zlata neznamená, že budeme mať stabilnú menovú politiku, či euro kryté zlatom, či že by nebodaj nemohla byť Bundesbanka aktívna v intervenciách na trhu so zlatom. Vyzerá to však, že v najbližšej budúcnosti budeme svedkami podobných aktivít aj iných krajín. Je dosť možné, že ďalším v rade bude Švajčiarsko. Tam sa celkom darí minuloročnej iniciatíve, ktorá požaduje doviesť všetko zlato zo zahraničia domov do krajiny. Iniciatíva začala ako výzva štyroch členov parlamentu a v týchto dňoch vyzbierala už 90 000 podpisov. Ako náhle iniciatíva dosiahne 100 000 podpisov, bude musieť parlament vyhlásiť o tejto téme referendum. Tamojšia centrálna banka nechce zverejniť, kde zlato drží a aký pomer zlatých rezerv je mimo krajiny. A nie sú to len Švajčiari, ktorí sa boja o svoje zlato.  Štátny azerbajdžanský ropný fond (SOFAZ) už premiestnil prvú tonu svojho zlata, ktoré doteraz držal v trezoroch JP Morgan v Londýne, do trezorov Centrálnej banky v Baku.

Hedžový  fond Pacific Group plánuje investovať tretinu svojich aktív do zlata, čo znamená, že nakúpi zlato za 35 miliónov USD. Predstavitelia fondu veria, že cena zlata sa bude hýbať smerom hore vzhľadom na to, že viaceré krajiny oznámili, že ich menová politika bude pro-inflačná. Fond tvrdí, že dnes sa podľa jeho internej analýzy obchodujú papierové kontrakty na COMEXe, ktoré 100 násobne presahujú zásoby zlata, ktoré je možné dnes ešte vyťažiť. Dopyt po fyzických kovoch je na vzostupe. Dokazuje to ostatná správa, ktorá poukazuje na nákup striebra bankou HSBC v hodnote 876 miliónov USD od poľského producenta striebra KGHM, ktorá je jednou za najväčších banských spoločností na svete, kde sa ťaží striebro.

Ruská centrálna banka sa rozhodla naďalej dopĺňať svoje zlaté rezervy. Tie sa zvýšili za ostatných 6 rokov až 5-násobne, kedy banka dokúpila 800 ton zlata. Rusi plánujú mať svoje zlaté rezervy minimálne na úrovni 10 % svojich všetkých zahraničných rezerv.

Asi poznáte Rona Paula, že? Je to, bývalý kongresman z USA, ktorý je známy svojím negatívnym postojom k centrálnej banke FED, tlačeniu peňazí, monetizácii amerického dlhu, či svojou iniciatívou auditu zlata, ktoré vlastní centrálna banka. Minulý týždeň odhalil, na čo má vsadené on. 21% svojich aktív drží v nehnuteľnostiach, 14% drží v hotovosti. Čo je však zaujímavé je fakt, že až 64 % svojho investičného portfólia má investovaného v akciách ťažobných spoločností zaoberajúcich sa ťažbou zlata a striebra; medzi inými drží dlhú pozíciu (stávka na rast ceny) na Barrick Gold, Goldcorp, Newmont Mining, či Silver Wheaton.

marc_faberSvetoznámy investičný guru Marc Faber, ktorý je zas známy svojím prenikavým smiechom a humornými poznámkami o súčasnej kríze, odvrkol profesorovi Yaelskej Univerzity Robertovi Shillerovi na otázku okolo investovania do zlata nasledovne: „som pripravený sa s vami staviť. Vy si budete držať vaše doláre a ja svoje zlato. Uvidíme, čoho hodnota sa priblíži nule.“

Indii sa používa zlato ako ochrana voči inflácii, čo však spôsobilo rekordný nárast deficitu bežného účtu krajiny, ktorý dosiahol až 5,4% HDP. Vláda sa preto rozhodla uvaliť na dovoz zlata a platiny dodatočnú daň vo výške 4% a minulý týždeň oznámila, že ju zvyšuje o ďalšie 2 percentá. To môže mať negatívny dopad na dopyt po zlate z tejto krajiny, ktorá patrí medzi druhého najväčšieho importéra zlata na svete.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.
Matúš Pošvanc

Everybody will want their gold back home.

It was Germany last week which decided to repatriate its gold back to country from the US and France. It is possible now that Switzerland will be the second in the row. Last year Swiss gold initiative of four MPs has grown to 90,000 supporters and once the 100,000 is reach Swiss parliament must set up referendum about the issue. It is not known where the Swiss gold is held and the SNB does not want to be precise about gold allocation. And it is not only Germany or Switzerland who is trying to reallocate their gold. The State Oil Fund of Azerbaijan (SOFAZ) removed the first ton of physical gold from JP Morgan´s vaults from London into the vaults of the Central Bank in Baku.

The Pacific Group hedge fund is going to convert one third of its asset into the gold which means $35 million. They believe that the price of gold will rise as governments will print more and more money. Pacific group prepared its own analysis where claims that Comex futures contracts, now represents more than 100 times the physical gold that exists above ground worldwide. The physical stuff is on demand. HSBC bought a great amount of silver from Polish KGHM worth $876 million or PLN 3.65 billion. KGHM is one of the largest producers of silver in the world and is the second-largest producer of refined silver in world.

Russian central bank decided to continue to buy gold as it seeks to diversify its foreign reserves away from paper assets it views as risky. Russian official gold reserves increased 5 fold from 200 metric tons to more than 1000 metric tons within last 6 year. Russian central bank mid-term target is to hold 10 % of their foreign reserves in gold.

Do you know Ron Paul? He is a former US congressman who is known for his negative attitude to the FED, printing money, monetization of US debt and who run the campaign to audit gold of the FED. He revealed his investment portfolio. He has 21% allocation in the real estate, then 14% in cash. What is interesting is his allocation of 64% of his portfolio in gold- and silver-mining stocks among other he hold long Barrick Gold, Goldcorp, Newmont Mining or Silver Wheaton.

marc_faberWidely known investor Marc Faber who is famous for his laugh about financial crisis and who is probably the only one who is joking about crisis responded to Yael University professor Robert Shiller on the question about holding of gold that “I’m prepared to make a bet, you keep your U.S. dollars and I’ll keep my gold, we’ll see which one goes to zero first.” We will see but I would bet on Faber.

The passion for gold in India as a hedge against permanent inflation caused the all-time high account deficit which hit the record of 5.4% of GDP. Indian government therefore decided to increase import tax on gold and platinum from 4 to 6 percent which could cause some decrease in gold demand from this country and globally as well. Why? India is the second biggest importers of gold in the world.

Follow us on Twitter.

Matúš Pošvanc

David Cameron si kupuje len čas.

Európska centrálna banka oznámila, že viac ako polovica z 523 bánk, ktoré sa zúčastnili jej troj-ročného pôžičkového programu LTRO, ktorý uviedla na trh pre rokom, splatí pôžičku dobrovoľne skôr. Bilancia ECB tak stiahne z obehu 137 mld. euro, pričom 822 mld. euro ostáva ešte nesplatených. ECB nezverejnila presný rozpis krajín a bánk, ktoré chcú pôžičku splatiť skôr, avšak predpokladá sa, že pôjde skôr o banky tzv. jadra, ako o banky periférie. Ak by iné štatistické dáta neukazovali, že EU nie je vôbec z najhoršieho vonku, mohli by sme tento signál chápať pozitívne. Po prvé to vyzerá, že sa vracia čiastočne dôvera na medzibankovom trhu. Po druhé, bankám, ktoré sa rozhodli splatiť pôžičku skôr, by podľa logiky nemalo hroziť bezprostredné ohrozenie z nedostatku likvidity a je pravdepodobné, že sa chcú týmto zbaviť nálepky programu LTRO. Na druhej strane si však musíme uvedomiť, že až 86 % všetkej pomoci ostalo v menej než 50 % bánk a pravdepodobne v krajinách periférie. Zároveň v rovnaký týždeň zverejnila agentúra Moody´s svoju správu o tom, že s vysokou pravdepodobnosťou budú hlavne banky z krajín ako je Španielsko, Taliansko, Írsko, či Veľká Británia potrebovať dodatočné rezervy vzhľadom na potenciálne straty spojené s ich toxickými aktívami. Takže byť opatrný je vždy na mieste. Inak vás nemôže prekvapiť ani správa, že najstaršia banka Európy Banca Monte dei Paschi di Siena bola zapletená v derivátových obchodoch s Deutsche Bank v roku 2008, ktoré jej údajne spôsobili obrovské straty. Aké veľké sa ešte nevie. Ďalším problémom spojeným s bankovým sektorom Európy sú ceny nehnuteľností. Podľa Standard & Poor’s majú ceny nehnuteľností budúci rok opätovne klesať po celej Európe s výnimkou Nemecka, kde sa očakáva 3 % nárast.

cameron

David Cameron predniesol dlho očakávaný prejav o budúcej pozícií Veľkej Británie v rámci EU. Počas prejavu sľúbil, že v prípade jeho znovu zvolenia za premiéra v roku 2015, vyhlási v krajine najneskôr do roku 2017 referendum, v ktorom rozhodnú občania o svojej budúcnosti v EU. Reč sa však dá skôr považovať za kúpenie si času, ako niečoho iného. Rok 2017 je totižto až príliš ďaleko na to, aby sa náhodou aj nezabudlo. Zároveň v tom čase už únia nemusí byť tou úniou ako je dnes, pretože i medzi nemeckým obyvateľstvom rastie apatia voči stále rozsiahlejším kompetenciám Bruselu. Angela Merkelová však reagovala na reč veľmi diplomaticky a povedala, že Nemecko „je pripravené hovoriť s Britániou o ich predstavách, ale že vždy je treba mať na pamäti aj záujmy ostatných a preto je nevyhnuté nájsť relevantný kompromis.

Minulý týždeň sa podarilo odsúhlasiť 11 členskými štátmi únie zavedenie tzv. dane z finančných transakcií. Jej cieľom by malo byť napomôcť splatiť časť pomoci, ktorá je používaná na záchranu európskeho bankového sektora. Veľká Británia, ale napr. i Česká Republika, boli proti. Daň by mala byť uvalená na každého z daných 11 krajín (Slovensko súhlasilo tiež), kto zrealizuje obchod s cennými papiermi a na toho, kto je aktívny v tzv. derivátových obchodoch. Tak uvidíme, aký konkrétny návrh nakoniec vzíde z tejto dohody a ako sa bude daň vymáhať a uplatňovať.

Medzinárodný Menový fond upravil výhľad rastu ekonomík na rok 2013, ktorý nevyzerá veľmi optimisticky. Predpovedá rast HDP vo výške 1,4% vo vyspelých ekonomikách. EU ako celok má však klesať vo výške -0,2%. Nemecko má ešte stúpať, avšak len vo výške 0,6% a Francúzsko vo výške 0,2%. Ďalšie veľké ekonomiky EU majú padať – Taliansko (-1%) a Španielsko (-1,5%).

Japonsko tak ako sa očakávalo ohlásilo uvoľnenie svojej monetárnej politiky. Centrálna banka ohlásila 2% inflačný cieľ a nelimitované nákupy vládnych dlhopisov. Inflačný cieľ však nebol časovo definovaný a tak bude závisieť od toho, ako veľmi sa centrálna banka pustí do nákupu vládnych dlhopisov, aby naplnila svoje inflačné ciele. Čína zatiaľ rastie a predpokladá sa, že bude rásť naďalej. Aj keď tohtoročný rast bol najslabší za ostatných 13 rokov, rast sa vyšplhal na 7,8%. Treba mať však na pamäti, že sú to oficiálne štátne štatistiky a tým dnes verí len málokto.

Situácia okolo fiškálneho útesu v USA bola komentovaná i šéfkou MMF pani Lagardeovou. Tamojší poslanci hlasovali o posunutí platnosti zavedenia dlhového stropu do 19. mája. Lagardeová vyhlásila, že USA by mali využiť tento čas na jednoznačnú dohodu, pretože neistota okolo dlhového stropu neprispieva globálnej ekonomike. Zároveň sa vyjadrila za to, aby USA určite dlhový strop zvýšili. Súvaha americkej centrálnej banky dosiahla nový rekord, keď dosiahla výšku 3 biliónov USD, čo je výsledok jej monetárnej politiky vo forme kúpy vládnych dlhopisov, záruk za dlhy a dlhy, ktoré majú americké štátne firmy operujúce na tamojšom trhu nehnuteľností (Fannie Mae, Freddie Mac a Ginnie Mae). Výsledok politiky? Zatiaľ žiadny výrazný rast, čoraz viac ľudí na programe Food Stamp, výmena vysoko platených miest za nízko platené platy, zatiaľ relatívne dobrá zamestnanosť, ktorá je však tvorená výrazným spôsobom verejným sektorom, čoraz viac ľudí na sociálnych programoch a reálna hrozba vysokej inflácie v krajine.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.
Matúš Pošvanc

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:“Normálna tabuľka“;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:““;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:“Calibri“,“sans-serif“;}

David Cameron just bought time.

The ECB announced that half of the LTRO participants – 278 banks voluntarily pay back € 137 billion to the ECB. LTRO is the ECB´s lending program worth a little bit more than € 1 trillion which had provided liquidity to 523 banks a year ago. It means that € 882 billion remain outstanding (86%) in less of 50% of banks. The ECB did not announced country breakdown but it is very likely that 278 banks which will pay back are from the core of the Europe and which do not want to have a label of the LTRO. The rest of money is therefore very probably concentrated in the banks from periphery. If some statistic data would show some recovery in Europe it could be considered as positive signal of increasing confidence within the banking sector. But as Moody´s warned it seems to be very probably that European banks especially in Spain, Italy, Ireland and UK will need more cash this year to cover losses from their bad loans. To be careful is always meaningful. Otherwise you will not be surprised by any news as for example that the oldest bank in Europe Banca Monte dei Paschi di Siena was involved in derivate trades with Deutsche Bank in 2008 which allegedly caused huge loses. How much is not revealed yet. Another problem connected with the European banking sector is decreasing of housing prices. Standard & Poor’s has warned that it expect downturns in nominal prices all over Europe except Germany where it predicts 3% nominal rise of housing prices.

cameron

David Cameron gave an important speech last week about UK position within EU. He promised that if he would be re-elected in 2015 he will announce referendum in the country till 2017 to let the people to decide if UK remains in the EU. We could consider this speech as buying time. 2017 is too far ahead and everything could happen in the EU. The EU need not be the same necessarily as is today because many Germans are against further spreading of Brussels competences as well. Angela Merkel responded on the speech very diplomatic and said that „We are prepared to talk about British wishes but we must always bear in mind that other countries have different wishes and we must find a fair compromise.

The financial transaction tax was approved by 11 EUs member states. Its purpose is to help to pay for a bailout of EU banks. The UK but also Czech Republic was against the tax. The tax would be applied to anyone in the 11 countries who makes a bond or share trade or bets on the market using complex financial products called derivatives.

The IMF 2013 outlook is not very optimistic. It predicts the GDP growth on 1.4% for advanced economies but fall of the GDP for the EU (-0.2%). Growth of Germany´s GDP should be on 0.6%, France 0.3%, but fall is predicted for Italy (-1%) and Spain (-1.5%).

Japan as expected unleashed its decision about historic easing of monetary policy. Bank of Japan set an inflation target of 2%, and announced unlimited QE. Inflation target has no fixed time and it will be very important what exactly will the BoJ do in the near future to achieve of set target. China is still growing although it was one of the smallest growths for last 13 years. Official statistic data (which need not be accurate) shows that largest economy expanded 7.8 percent last year and the same pace is expected for 2013.

The US Fiscal cliff situation was commented by Mrs. Lagarde the head of the IMF. The US House voted to suspend the debt ceiling until May 19 last week and Lagarde said that the US should to solve the problem definitely till that day. She unsurprisingly urged the US to raise its borrowing limit and warned that the US leading role is at stake. The Fed´s balance sheet hit a new time record $3 trillion as a consequence of its monetary policy of buying treasuries, mortgage bonds guaranteed and debts issued by government housing agencies. Real economy outcome? No real recovery, no real jobs, more people on food stamp program, more people on social programs and real threats of higher inflation.

 

Follow us on Twitter.

Matúš Pošvanc

First up, then down.

Gold price was moving within the $1690 and $1695 corridor at the beginning of the week. Silver price did much more. It seemed that silver could cross $32.5 but once it was close to this level the price moved down. Both gold and silver were safely traded over their 200 day moving averages and silver was even above 50 days moving average for a while. Both prices started to decline on Wednesday and the rest of the week was not so optimistic for both metals. Friday´s session was a whole day downturn for both metals.

Gold finally closed on $1659.3 per ounce what was $25.4 less than the previous week. Silver closed on $31.18 per ounce what was less $0.71 as well. The gold/silver ratio is 1 to 53.22 (i.e. you could buy 53.22 gram of silver for 1 gram of gold, it was 52.83 week before). So relatively gold held its positions better compare to silver last week. HUI index (index of the most important gold mining companies) ended at $399.04 and was down $30.05 compared to previous week. XAU index (index of gold and silver mining companies) ended at $150.82 and was down $10.52.

The story behind the precious metal market stood the same and I have nothing special to add. Short positions of bullion banks on COMEX are once again up but we have had available data only till Tuesday so we can expect some declines for next week because of price declines since Wednesday.

The precious metal community is speculating about the shortage of physical silver. They consider the last week news that the US Mint had suspended the sale of silver American Eagles as specific sing of the shortage. Some also informed that silver shortage spread to Canadian Maples because wholesale premiums had been raised several times throughout the day and Canadian Mint started rationing these coins.

As usual we can only speculate what exactly happens in the short term in the price moves of both metals. Some predicts that something big is in front of us but they add at the same time that it is also possible that prices hit some lower levels at $1640 for gold and somewhere about $30,5 for silver first. But both prices of gold and silver are set on COMEX and bullion banks could do with them what they want because of their concentrated massive short positions; at least for now. Important breaking points are still over $1700 for gold and $32 for silver. But we have to wait for them. How long? We will see.

Overview of the prices of gold and silver for the remaining periods:

1_prices_04

Gold chart

gold_04

Silver chart

silver_04

Source: upner.com, kitco.com

Follow us on Twitter.

Matúš Pošvanc