Mesačné archívy: november 2012

Gold and silver market was normal this week. But Friday was extraordinary

Gold and silver were traded around $1732 and $31.11 per ounce at the beginning of the week. It was an interesting rally on both metals on Monday when price jumps up two times per day. Tuesday was a small correction on gold. But silver held its positions. Thursday was the Thanksgiving Day – day off in the US. So it was a pretty quiet day on both metals. But prices of both metals jumped up as insane on Friday´s session in a few minutes what was the same but opposite action as we have witnessed many times when the price was smashed down.

Gold finally closed on $1751.9 per ounce what was $38.2 more than the previous week. Silver closed on $34.13 per ounce what was up $1.82. The gold/silver ratio is 1 to 51.33 (i.e. you could buy 51.33 gram of silver for 1 gram of gold, it was 53.04 week before). It signals that gold was relatively less successful compare to silver.

Gold was traded closely around $1730 level during this week (important support) and I thought about rally on Friday that it will not be possible to cross $1750. But it happened. Silver was much higher over the $32.5 (important support as well) during this week and finally closed over $34. Both metals crossed very important technical levels. The jump was very probably the consequence of the EU “budget” summit. Is it time to be optimistic? I am not so sure because the true remain still the same. The vast and concentrated short positions on COMEX are still there in spite of price declines two weeks ago.  Does it mean that we will face another end of year correction like we had last year? Nobody knows. It is based on many factors and their combination as: demand for physical, tightening of delivery conditions on physical metal, real decisions of bullion banks on COMEX and news like the unsuccessful EU summit, Greece bailout and so on. So nobody knows what exactly happens. But what is for sure? The price would be much higher if big players on COMEX would not intervene.

If we witness any price decline in the near future we could consider this as a buying opportunity because from the long term we are still very bullish on both gold and silver.

Overview of the prices of gold and silver for the remaining periods:

Gold

Silver

Source: upner.com, kitco.com

Follow us on Twitter.

Matúš Pošvanc

Zlato a striebro sa správali skoro celý týždeň ospalo. Ale v piatok vyleteli nahor.

Začiatkom týždňa sa zlato obchodovalo okolo 1732 USD a striebro v okolí 31,11 USD. V pondelok sme boli svedkami rely na oboch kovoch, ktoré poskočili hore až dva krát. Utorok bola na zlate korekcia, avšak striebro sa celkom držalo. Štvrtok bol nudný deň, spojený so sviatkom vďakyvzdania v USA. Avšak v piatok sa ceny uberali výrazne smerom nahor. Dokonca rovnakým spôsobom – naraz a v priebehu pár minút, len opačným smerom, ako sme videli pred nedávnom, keď ceny prudko klesali.

Zlato uzavrelo nakoniec o 38,2 USD vyššie ako minulý týždeň (1751,9). Cena striebra sa zvýšila o celých 1,82 USD a uzavrela na 34,13 USD. Pomer ceny zlata a striebra je na úrovni 51,33 (t.j. za gram zlata by ste si kúpili 51,33 gramu striebra; minulý týždeň to bolo 53,04). Striebru sa teda darilo výrazne viac ako zlatu.

Zlato sa počas celého týždňa obchodovalo okolo hranice 1730 USD, čo bola dôležitá podporná hranica a v piatok som si myslel, že určite neprekročí 1750 USD, čo bola ďalšia dôležitá hranica. Avšak zlato ju prekročilo. Striebro sa obchodovalo omnoho vyššie nad 32,5 USD a nakoniec uzavrelo vysoko nad touto hranicou. Stúpnutie cien bolo určite spojené s neúspešným summitom o rozpočte EU. Signalizuje to teda, že sme za fázou korekcie? Nie som si vôbec istý, pretože faktom ostáva to, že krátke pozície (stávka na pokles ceny) na COMEXe, sú stále rozsiahle a koncentrované v rukách niekoľkých veľkých bánk. Bude to teda znamenať koncoročnú korekciu, akú sme videli minulý rok? Ťažko povedať. Dnes obchodovanie závisí od viacerých faktorov, ako je fyzický dopyt po kovoch, problémy s dodávkami fyzického kovu, rozhodnutie veľkých bánk na COMEXe, či správy akými boli summit EU, či potenciálne ďalší krach Grécka. Nikto nevie, čo sa presne stane. Jedno je však isté, ak by veľké banky neintervenovali, ceny by boli už dávno omnoho vyššie.

Ak teda zažijeme korekciu, čo je stále pravdepodobné, bude ju opäť možné považovať za príležitosť ku kúpe fyzických kovov, pretože z dlhšieho hľadiska sú fundamenty na obchod drahých kovoch nastavené jasne na rast.

Prehľad cien drahých kovov za ostatné obdobie:

Zlato

Striebro

Zdroj: upner.com, kitco.com

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Matúš Pošvanc

Déjà-Déjà Vu on gold and silver

We are talking about manipulation of gold and silver price quite longer time. There are some bullion banks on the COMEX market, especially J.P. Morgan, who hold vast number of short contracts and have quite concentrated position on market. This concentration and number of contracts enable them to master the price. The last week was one of examples how it demonstrates on the market. If you look at the chart from the zerohedge you will see the same day to day pattern; someone could call it precisely daily déjà vu:

The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) will move forward with an appeal of a federal district court’s decision vacating the position limits rule on COMEX. The federal court stopped the imposition of trading rules on COMEX and asked for conduction of them. The CFTC wanted to limit the number of speculative position on the market; many suspect that it had to be a reaction of the CFTC on vast and concentrated short position especially on silver, platinum, and gold. We will see if this helps to push rules forward. To implement the rules could cause less volatility and makes more difficult for bullion banks to manipulate the market price in their interest.

Gold attracts still more and more people. First the Turkish Prime Minister Erdogan complained about the policies of the IMF which according to him are under the influence of one currency – US dollar. He claims that it could be much better if the IMF switch to some international constant and indicator which has maintained its honor through the history – gold. Montana lawmaker Jerry O´Neil have similar attitude to gold. He asked to be paid in gold because of his lack of faith in the U.S. dollar. He wrote a letter to the state Legislature asking to be paid his public salary in gold. As we informed you some time ago George Soros is attracted by gold as well. He increased his stake by half in the SPDR Gold Trust last month and makes some business also with gold equities. The almost same story is about John Paulson.

Do you want to know what some other billionaires think? Eric Sprott is a one of the gurus of the gold and silver market and if you do not want to watch the video below be aware of the fact that he spoke about reasons why to own gold. And what were the most important from my point of view? First of all mainstream media started to talk about gold as a necessary part of your portfolio what was 5 years ago improbable. Second he stated that he thinks that most of western central banks have significantly less gold in their holdings than 10 years ago. He sees the reason for this claim in the fact that we already had the demand / supply equilibrium in the gold market 10 years ago. And we witnessed contrary higher demand trends with very stable production within this period of time. This means that supply which satisfies higher demand must be only from deposits of central banks. Third reason is debasing of all currencies. This gives to gold very bullish character. Watch the video. You will know more.

Matúš Pošvanc, upner.com

Déjà-Déjà Vu na zlate a striebre

O manipulácií ceny zlata a striebra hovoríme už dlhšiu dobu. Tá je spojená s krátkymi pozíciami veľkých bánk na COMEXe (komoditnom trhu) a zároveň koncentráciou týchto krátkych pozícií v rukách pár hráčov, primárne J.P. Morgan.  Koncentrácia a počet kontraktov zároveň umožňuje týmto bankám pohybovať cenou podľa ich ľubovôle. Minulý týždeň bol jedným z príkladov, ako sa takáto manipulácia ukazuje na trhu. Ak sa pozriete na graf z portálu zerohedge, uvidíte každodenný a ten istý vzorec správania sa; niekto by mohol trefne povedať, denné déjà vu:

The Commodity Futures Trading Commission (Komisia pre komoditné obchodovanie futures kontraktov CFTC v USA) sa odvolá voči rozhodnutiu federálneho súdu v USA, ktorý prednedávnom rozhodol o pozastavení účinnosti pravidiel umiestňovania špekulatívnych kontraktov na COMEXe. Federálny súd pozastavil platnosť legislatívy a dal ju komisii prepracovať. CFTC sa snažila danými pravidlami obmedziť možnosť špekulatívneho obchodovania na trhu s cieľom ovplyvňovať cenu; mnohí to chápu, ako snahu komisie o obmedzenie aktivít veľkých bánk, ktoré môžu hýbať dnes cenou v princípe, ako chcú a to primárne na trhu so striebrom, platinou a zlatom.

Zlato obdivuje čoraz viac vplyvných ľudí. Jedným z nich je premiér Turecka Erdogan, ktorý sa sťažoval na politiky Medzinárodného menového fondu, ktoré sú podľa jeho názoru ovplyvnené rozhodnutiami v kontexte toho, čo sa stane s US dolárom. Tvrdí, že by bolo lepšie, ak by politiky MMF podliehali inej medzinárodnej konštante a indikátoru, ktorého sila sa prejavila počas celej histórie ľudstva – zlatu. A nezaostáva ani znovu zvolený zákonodarca z Montany Jerry O´Neil. Ten požaduje, aby bola jeho verejná funkcia vyplácaná v zlate, vzhľadom k tomu, že stráca čoraz viac dôveru v americký dolár. Už prednedávnom sme Vás informovali, že zlato si zaľúbil i ďalší miliardár George Soros. Minulý mesiac opätovne zvýšil svoje pozície v zlatom ETF fonde SPDR Gold Trust a zároveň sa angažuje i v investíciách okolo akcií ťažobných spoločností, ktoré ťažia zlato a striebro. Úplne podobná story je o ďalšom miliardárovi Johnovi Paulsonovi.

A chcete vedieť, čo si myslí ďalší miliardár o zlate? Eric Sprott je taký guru v oblasti investícií do zlata a striebra. A ak nemáte záujem sledovať video nižšie, primárne v ňom hovoril o tom, prečo vlastne vlastniť zlato. A ktoré najdôležitejšie dôvody uviedol, podľa môjho názoru? Po prvé, je to fakt, že i mainstreamové médiá začali o zlate hovoriť, čo pred 5 rokmi nebolo vôbec pravidlom. Po druhé tvrdí, že centrálne banky západu (tu sme o tom písali) majú podľa neho v depozitoch omnoho menej zlata ako tomu bolo pred 10-timi rokmi. Prečo? Pretože rovnováhu na trhu sme mali už pred 10-timi rokmi. V tomto období však začal zásadne rásť dopyt po zlate, avšak bez toho, aby sme tu videli nejaký zásadný nárast v ponuke, resp. v produkcii zlata. To muselo byť podľa Sprotta dodávané na trh práve centrálnymi bankami, ktoré dnes už o väčšinu zásob prišli a nemajú čo na trh dať. Tretím dôvodom je znehodocovanie všetkých mien sveta. Takže Sprott zlatu verí. Pozrite si aj video:

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Matúš Pošvanc, upner.com

Nie všetci môžu cestovať prvou triedou. Verstehen Sie?

Tak je to tu! Angela Merkelová už nemôže ísť na letnú dovolenku nielen do Grécka, ale už ani do Portugalska. To však nie je všetko. Čo nevidieť pribudne Španielsko a potom Taliansko. S Francúzskom ako destináciou to tiež nevyzerá najlepšie. Nuž, nedá nič sa robiť. Bude musieť „drkotať zubami“  v Nórsku, Fínsku alebo Dánsku.

Cestujúci druhej triedy

Keď som v roku 1999 cestoval po Španielsku, všimol som si jeden zaujímavý úkaz. Na drvivej väčšine predávaných produktov boli informácie k nim iba v troch jazykoch. Hádajte ktorých. Po španielsky, portugalsky a grécky.

Už vtedy bolo jasné, že tieto produkty sa budú obchodovať iba na trhoch týchto spomínaných krajín. Už vtedy bolo jasné, že výrobcovia by sa zbytočne unúvali uvádzať informácie v nemčine, francúzštine alebo v angličtine. Už vtedy bolo jasné, ktoré tri krajiny z rodiny EÚ sú najchudobnejšie.

Cestujúci druhej triedy. Aj tak by sa dalo o nich (a o nás) hovoriť.

Aj keď chudobní, no majú čo ponúknuť. Čo také? Predsa vychytené turistické destinácie a letoviská. Ich prínos pre ekonomiku je nenahraditeľný. Podľa Svetovej rady pre cestovný ruch a turizmus  (WTTC) predstavujú príjmy z cestovného ruchu a turizmu v týchto krajinách 15-25% z celkového exportu. Podiel na HDP vrátane nepriamych a stimulovaných efektov sa pohybuje medzi 12% a 15%. Celkom dobrý kus koláča. Čo poviete?

To isté si povedali zrejme aj zahraniční investori. V rokoch 1999 až 2011 tiekli do týchto krajín značné finančné toky v podobe priamych zahraničných investícií a to nasledovne. Španielsko 452,74 miliárd USD, Portugalsko 62,94 miliárd USD a Grécko 24,65 miliárd USD.

Nemenej zaujímavým faktom zostáva, že drvivé percento z nich pritieklo v troch rokoch počas vrcholiacej hypotekárnej krízy v rokoch 2006 až 2008. Španielsko 39%, Portugalsko 30% a Grécko dokonca až 51%. (zdroj: Svetová banka)

Niečo za niečo

Výhody však platia obojstranne, inak by temperamentní južania vyšli do ulíc už oveľa skôr. Takže niečo za niečo. Výsledkom je, že obyvateľstvo týchto krajín si taktiež neviedlo vôbec zle. Stredná trieda, niekde postupne (Španielsko), niekde rýchlejšie (Grécko, Portugalsko) zmohutnela a dostala sociálne programy, o akých by sa našim pracujúcim mohlo iba snívať.

Na dokreslenie, minimálna mzda v Grécku sa postupne vyšplhala až na 751,39 euro, aj keď následne skorigovala na aktuálnych 586,08 euro. V Španielsku je minimálna mzda 641 euro a v Portugalsku je to 485 euro. Samozrejme, že tieto čísla sú na míle vzdialené od Nemecka, ktoré aj keď na federálnej úrovni nemá zavedený inštitút minimálnej mzdy, existuje okolo 480 regionálnych minimálnych miezd a tam, kde je táto sadzba stanovená, sa pohybuje na úrovni cca od 1277 euro. (zdroj: Európska federácia zamestnancov, Eurostat, Spiegel)

Podľa štatistík OECD bol priemerný ročný rast miezd v súkromnom sektore od roku 1998 do 2008 u Španielska 2,7%, u Portugalska 3,1% a u Grécka 5%. Mzdy vo verejnom sektore rástli dokonca rýchlejšie. Španielsko 4,4%, Portugalsko 4,8% a Grécko 7,7%. Kumulatívne za 1998 – 2008 to vyzerá nasledovne. Súkromný sektor resp. verejný sektor. Španielsko 29,9% resp. 53,1%, Portugalsko 35,3% resp. 58%, Grécko 62% resp. 108,7%!

Trpké precitnutie

Dnes, tá istá stredná trieda, základný pilier spoločnosti, o tieto výdobytky prichádza v dôsledku politiky šetrenia. Mzdy sa korigujú, sociálne benefity sa okresávajú alebo rušia, rapídne rastie nezamestnanosť a nestabilita. Domácnosti, firmy, vlády bankrotujú alebo len v predsmrtnej agónii bankroty odďaľujú. Spadli do dlhovej pasce, z ktorej teraz niet cesty von. Mnohí z nich investovali do aktív ako sú nehnuteľnosti, ktoré teraz namiesto toho, aby im zarábali, zívajú prázdnotou. Splácanie dlhu sa v takejto situácii stáva nemožným.  Banky sú prešpikované takýmito zlými úvermi a musí ich zachraňovať štát tak, že tieto „toxické“ aktíva skupuje a do bánk nalieva likviditu.

Následky na seba nedajú dlho čakať. Ak si vláda v Zimbabwe natlačí peniaze a uvoľní ich do ekonomiky, znamená to vyššiu infláciu (v prípade Zimbabwe hyperinfláciu). Tie isté ekonomické zákony musia platiť aj v EÚ, či USA, alebo azda nie?

Čo to ďalej znamená pre bežného človeka a jeho budúcnosť?

Znižovanie kúpnej sily, scvrkávanie strednej triedy, ďalšia nestabilita a prehlbovanie sociálnych rozdielov medzi bohatými a chudobnými.

Príliš veľa, príliš rýchlo

Pôvodná myšlienka však bola dobrá. Obyvatelia „nárazníkovej zóny“ sa chceli dotiahnuť na životnú úroveň najvyspelejších krajín EÚ.

Prvý problém bol v tom, že to chceli dosiahnuť „zrýchleným presunom“. Kto mohol tušiť, že to bola všetko len bublina, všakže?

Druhý problém bol v tom, že krajiny tzv. nárazníkovej zóny alebo periférie nikdy nedosiahnu životnú úroveň Nemecka alebo Holandska (spomeňte si na troj-jazyčný popis výrobkov na začiatku tohto článku), pretože by to muselo znamenať zníženie ich životného štandardu. Inými slovami. Na cestovanie prvou triedou v európskom rýchliku zabudnite! Niekto musí cestovať aj druhou triedou.  … Alebo vystúpiť.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Pre upner.com, Marek Sádovský, http://mareksadovsky.blogspot.sk/