Mesačné archívy: november 2012

Austria had lent its gold reserves

Brazil added to its reserves 17.2 tons of gold and holds now 52.5 tons of yellow metal. The similar story is about Kazakhstan and Russia which also add to their holdings some gold. The opposite is true about the German Bundesbank which sold 4.2 tons. The BUBA spokeswoman did not comment sale just added that the BUBA reserves 7 tons a year to sell to the Finance Ministry for minting.

Austrian gold reserves are unchanged since 2007 and are 280 tons. According to the memo from Austrian parliament Austria hold 80% of its gold in UK, 3 % in Switzerland and 17 % of gold reserves are held in home country. But what is most interesting? According to vice governor Duchatczek the OeNB earned € 300 million through gold leasing transactions in the past decade. If the OeNB did this operation it is very probable that other central banks did the same.

As we informed you last week billionaires Soros and Paulson increased their gold holdings in the SPDR Gold Trust. Both of them accumulate the highest combined bullion holdings ever. But what is more interesting to know that Paulson holds now approximately 66 tons of yellow metal what is more that the amount of holdings of Brazil, Bulgaria or Bolivia. They probably see gold as a hedge against bizarre policies of politicians across the globe.

Philippine gold market is quite strange. 95 % of the market is controlled by smugglers, according to Bangko Sentral ng Pilipinas. The Philippine marked was controlled by central bank which has the only power to buy gold from miners. It is not possible today. Almost all production is sold to smugglers. It is very possible that it is a reaction of people to the policy which imposed 7% sales tax on all gold sales.

There is not only demand in Asia for gold but for silver as well. Due to this fact it prompted Chinese Gold and Silver Exchange Society to launch a spot silver trading service in the first half of the next year in Hong Kong. The silver contract will be traded in 10 kg contracts and minimal delivery will be 30 kg. It is expected that the daily trading will be between 2 and 3 million ounces per day in the first six month after the launch of the service. The price prediction is $40 at the beginning of the 2013.

Government in India is going to issue bonds backed by gold. The Indian government still tries to discourage holding of physical metal because it considers it as speculative activity but to be more realistic it makes more problems to government with payment balance than to general public. But the people think opposite. They buy gold to protect themselves against inflation tendencies in the country.

Follow us on Twitter.

Matúš Pošvanc

Rakúsko požičiavalo svoje zlaté rezervy.

Brazília dokúpila 17,2 ton zlata do svojich rezerv a dnes drží 52,2 ton žltého kovu. Podobne sa minulý mesiac správalo i Rusko a Kazachstan. Predávala však Bundesbanka (BUBA). Tá sa zbavila zo svojich rezerv 4,2 ton zlata. Hovorkyňa banky sa odmietla k predaju vyjadriť, avšak povedala, že BUBA si necháva právo predávať minimálne 7 ton zlata ročne štátnej mincovni.

Rakúske zlaté rezervy ostali nezmenené od roku 2007 a sú na úrovni 280 ton. Podľa správy z rakúskeho parlamentu, drží Rakúsko 80% svojho zlata vo Veľkej Británii, 3 % vo Švajčiarsku a 17 % doma. Čo však bolo najzaujímavejšie na správe? Podľa vice guvernéra Duchatczeka rakúska národná banka zarobila približne 300 miliónov euro prostredníctvom požičiavania svojho zlata za ostatných 10 rokov. Takže, ak tieto operácie robila rakúska centrálna banka, tak je vysoko pravdepodobné, že ich realizovali / realizujú i ostatné centrálne banky. A to je presne jedno zo správaní, ktoré stojí podľa mnohých investorov za manipuláciou s cenou žltého kovu.

Ako sme Vás informovali minulý týždeň miliardári Soros and Paulson zvýšili svoje podiely v zlate prostredníctvom investícií do SPDR Gold Trust fondu. Obaja dnes naakumulovali najviac zlata, koľko kedy mali. To, čo je zaujímavé, je fakt, že napr. Paulson má dnes viac ako 66 ton zlata. To je objem, ktorý nedrží ani Brazília, Bulharsko, či Bolívia. Je zjavné, že obaja používajú zlato ako vhodný prostriedok pre rozloženie rizika a vzhľadom na bizarné politiky politikov vo všetkých destináciách sveta.


Filipínsky trh so zlatom je úplne rozvrátený, aspoň to tvrdí tamojšia národná banka. Podľa nej až 95 % trhu dnes údajne ovládajú pašeráci. Filipínsky trh bol kontrolovaný dlhodobo centrálnou bankou, ktorá jediná mohla vykupovať zlato od producentov. Dnes je to skoro nemožné. Skoro všetka produkcia ide cez ruky pašerákov a oficiálne úrady s tým nevedia nič spraviť. Je to pravdepodobne jeden z dôsledkov toho, že vláda uvalila na predaj všetkého zlata 7% daň.

V Ázii nerastie dopyt len po zlate, ale i po striebre. Vzhľadom na tento fakt sa rozhodla Čínska burza zlata a striebra uviesť na trh službu obchodovania striebra v podobe cenných papierov (kontraktov). Služba sa má spustiť v prvom polroku budúceho roku v Hong Kong. Kontrakty budú denominované na 10 kg a minimálny objem, ktorý si bude môcť investor fyzicky vybrať voči papierovým kontraktom, bude 30 kg. Očakáva sa, že denné obchodovanie dosiahne za prvý polrok výšku 2 – 3 miliónov uncí, pri cene 40 USD za uncu striebra.

Indická vláda sa pokúsi vydávať dlhopisy kryté zlatom. Je to už ďalší pokus vlády, prostredníctvom ktorého chce odradiť obyvateľstvo od nákupu fyzických kovov. Samozrejme vláda tvrdí, že je to v záujme spotrebiteľa, ktorý je vystavený špekuláciám zo strany predajcov fyzického kovu. Avšak omnoho pravdepodobnejšie je, že sa takto snaží riešiť negatívne sa vyvíjajúcu sa obchodnú bilanciu. Verejnosť si však stále myslí svoje a fyzické zlato kupuje, ako ochranu voči inflácii.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Matúš Pošvanc

Kto komu dlhuje ?

Dlh a zadlženosť sú dnes témou číslo jedna. Enormné zadlženie štátov, ale i súkromného sektora je jednou z príčin krízy, ktorá však na nás ešte nedoľahla v plnej miere. Kto vlastne komu dlží v tomto prepojenom a globalizovanom svete? Aká je zahraničná zadlženosť jednotlivých krajín? Koľko si dlžia krajiny, resp. ich obyvatelia navzájom? Prehľad zahraničnej zadlženosti Vám prinášame na základe článku z BBC.

USA

USA má najväčšiu expozíciu dlhu voči Ázii – primárne Číne a Japonsku. Zahraničný dlh USA dosahuje jednoročné HDP krajiny. Druhú najväčšiu expozíciu dlhu má krajina voči krajinám EÚ (primárne dlží Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku, ale i Švajčiarsku. Nominálna výška dlhu je 10,9 bilióna euro, t.j. 10 900 000 000 000 euro; na obyvateľa je to viac ako 35 000 euro. Aj keď je výška dlhu v USA tak vysoká, že dlh nie je možné v princípe splatiť, krajine investori zatiaľ veria. Je to dôsledok minimálne dvoch faktorov: 1) americký dolár je rezervnou menou, 2) zmenšujúci sa počet bezpečných investícií – čím menej dlhopisov krajín je považovaných za safe haven, tým tie, ktoré ostávajú v klube tzv. bezpečných, majú nižšie úroky.

Veľká Británia

Zahraničný dlh UK je vo výške 7,3 bilióna USD, t.j. 7 300 000 000 000 euro; na obyvateľa je to viac ako 117 000 euro. Hlavný komponent dlhu tvorí dlh v bankovom sektore. Výška dlhu však nie je považovaná za veľký problém, pretože UK vlastní rôzne hodnotné aktíva. Krajina dlží hlavne USA, Nemecku, Španielsku, či Francúzsku. Zatiaľ je krajina považovaná za bezpečnú.

Nemecko

Nemecko dlží najviac USA, Francúzsku, Taliansku, Japonsku a Veľkej Británii. A naopak tieto ekonomiky dlžia rovnako Nemecku. Nemecku je však rovnako exponované voči Grécku, čo je jednou z príčin toho, že Nemecku sa neustále snaží túto krajinu pred krachom zachraňovať. Výška dlhu je 4,2 bilióna euro, t.j. 4 200 000 000 000 euro, čo je na jednu osobu viac ako 50 000 euro. V prípade, že bude mať problémy akokoľvek krajina, voči ktorej má Nemecko expozíciu svojho dlhu, dostane sa do problémov i ono.

Francúzsko

Zahraničný dlh krajiny je rovnako ako pri Nemecku približne 4,2 bilióna euro, t.j. 4 200 000 000 000 euro, čo je na jedného obyvateľa viac ako 66 000 euro. Zahraničný dlh tvorí až 235 % HDP krajiny. Najviac dlží krajina Veľkej Británii, USA a Nemecku. Najväčším problémom krajiny je však to, že jej bankový sektor je značne exponovaný voči tým najväčším problémovým krajinám eurozóny.

Španielsko

Krajina, ktorá je čo sa týka pravdepodobnosti krachu niekoho v eurozóne hneď prvá za Gréckom. Najväčšiu expozíciu dlhu má voči Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii, ale i USA. Výška dlhu je slušných 1,9 bilióna euro, teda 1 900 000 000 000 euro, čo je na jedného obyvateľa viac ako 41 000 euro. Výška zahraničného dlhu tvorí až 284 % HDP. Najväčším postrachom Španielska je však Portugalsko, ktoré ak skrachuje, tak dlží Španielsku 65 mld. euro.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Preložil a spracoval podľa originálneho zdroja Matúš Pošvanc

Impossibility of consensus on the EU budget. Who is the sexiest man in Japan?

The most important news of the week was very probably the impotence of EU leaders to achieve the consensus on the EU budget for next 7 years. France defend farm subsidies, Britain demanded 200 billion cuts, Denmark wanted own cash-back guaranties and eastern and southern countries demanded development projects for poorer countries. President Van Rumpoy has published some remarks on the process after the summit where he stressed that the EU will “continue the work and pursue consultations in the coming weeks to find a consensus among the 27 over the Union’s Multiannual Financial Framework for the period 2014-2020.” He states that nothing bad has happened and it is normal to have two rounds of negotiation about such a complex issue as was the same case in 2005. Rumpoy also stressed that the proposal was definitely for growth oriented and this way must the proposal stay on.

Moody´s downgraded France´s rating to Aa1 from Aaa with negative outlook. The main reasons for the action are negative long-term economic growth outlook, uncertain fiscal outlook and vast exposure of banking sector to the peripheral Europe. It is therefore very probable that Moody´s will downgrade also the rating of the ESM according to its own rules. Moody´s also remained Italy´s banking system with negative outlook because of asset-quality deterioration, week profitability and restricted access to market funding.

Spanish bad loans hit a new record reaching € 178 billion in the meantime. It means that it is almost double amount for Spanish banks which should receive as part of the bank bailout plan (€ 100 billion) disclosed in July. Spain is facing also another problem. There is regional election in Catalonia on Sunday and it seems to be sure that nationalist who asked for secession will win. This is a crucial problem for Prime Minister Rajoy who tries to show stability and fiscal responsibility of Spain. Will we see the end of the Spain?

More and more Greeks commit suicide. Public Order Minister Nikos Dendias produced police figures showing that 677 people had killed themselves in 2009, 830 in 2010, 927 in 2011 and 690 up to August 23rd this year. It is more than 3100 since the beginning of the crisis. And the end of it is far away. Finance miniseries from the EU and IMF tries to find the solution for the Greek problem but as usually not successfully. The final decision to release the next 44 billion-euro tranche of aid to Greece was not reached. So we have to still wait for the final solution which will be definitely not the final because without a big bailout is not possible to save this country.

Who is the sexiest man in Japan? It is the one who holds government bonds. I am not joking. Japan Ministry of Finance prepared the ads which appeal to citizen to help the country in these difficult times when record government borrowing threatens to outstrip demand.

And this is the most important chart of the world. It shows us the Chinese reserves which were created usually by trading surpluses and were used to buy the US government bonds. Russell Napier, a consultant with stockbroker CLSA Asia-Pacific Markets said of the graph: „The growth in Chinese reserves has determined all the key developments in financial markets in the last two decades. It has been the cornerstone of global growth, and now it’s over.“

Chairman of the FED Bernanke urged the Congress and the Obama´s administration as well to solve the problem with so called “fiscal cliff” which means automatic cuts of federal spending on January 2013. He also said that the Congress must raise the debt limit because it will help the economy, foster employment and it reduces the debt in turn. It is interesting that anybody still believe him because he actually said that more debt will reduce the debt. His colleague Treasury Secretary Timothy Geithner supports something more interesting; to rid of the debt ceiling altogether, yes altogether. It is on the video between min. 7:00 to 7:15.

 

Follow us on Twitter.

Matúš Pošvanc

Nemožnosť dohody o rozpočte EU. Kto je naj-sexi muž v Japonsku?

Asi najdôležitejšou udalosťou týždňa bola impotencia lídrov EU dohodnúť sa na rozpočte spoločenstva na ďalších 7 rokov. Francúzi chceli zachovať dotácie do poľnohospodárstva, Briti chceli 200 miliardové škrty, Dánsko požadovalo vlastné garancie, východoeurópske krajiny s južanskými krajinami zas zachovanie rozvojových projektov. Prezident Van Rumpoy publikoval po skončení summitu pár poznámok, v ktorých uistil, že sa bude v procese zostavovania rozpočtu pokračovať a bude sa naďalej hľadať konsenzus medzi 27 krajinami. Uviedol, že sa nič hrozné nestalo (v tom má inak pravdu) a že je normálne, ak diskusia o tak vážnej téme, akou je rozpočet, bude prerokovaná na dva krát, rovnako ako tomu bolo v roku 2005. Čo je dôležité podľa neho je to, že posledný návrh bol pripravený pro-rastovo. A taký by mal byť prijatý i akýkoľvek ďalší rozpočet.

Moody´s znížila rating Francúzsku na Aa1 z Aaa s negatívnym výhľadom. Hlavnými dôvodmi bolo negatívny dlhodobý výhľad ekonomiky, neisté verejné financie a veľké pohľadávky francúzskeho bankového sektora v krajinách periférnej Európy. Je vysoko pravdepodobné, že Moody´s zmení z tohto dôvodu i rating ESM, podľa vlastných pravidiel. Moody´s rovnako ponechala minulý týždeň negatívny výhľad pre taliansky bankový sektov vzhľadom na zhoršovanie sa kvality aktív bánk, nízkej ziskovosti a obmedzeného prístupu bánk ku kapitálu.

Medzičasom a na „prekvapenie“, dosiahli španielske zlé pôžičky nový rekord – 178 mld. euro. Znamená to, že španielske banky budú potrebovať pravdepodobne dva krát toľko, ako im bolo prisľúbené ešte v Júli tohto roku (100 mld. €). A Španielsko čelí i ďalším problémom. V nedeľu sa konajú v Katalánsku regionálne voľby. No a vyzerá to, že by mohli vyhrať nacionalisti, ktorí nehovoria o ničom inom, len o secesii od Španielska. To by bol pre premiéra Rajoya dosť veľký problém, pretože sa dodnes snaží ukazovať (ale skôr len akože), že Španielsko je stabilné a fiškálne zodpovedné. Žeby sme teda videli koniec Španielska, ako ho poznáme?

Čoraz viac Grékov pácha samovraždy. Minister Nikos Dendias ukázal štatistiky polície o samovraždách v krajine; 677 ľudí sa zabilo v 2009, 830 v 2010, 927 v 2011 a 690 do 23. Augusta tohto roku. To je viac ako 3100 od začiatku krízy. A tá nevyzerá, že by ustávala. Ministri financií EU a zástupcovia MMF hľadali tento týždeň riešenie pre Grécko, avšak ako obyčajne ho nenašli. Konečné rozhodnutie o uvoľnení ďalších 44 mld. euro sa tak odkladá. A my musíme na konečné riešenie opäť len čakať. Dočkať sa však asi nedočkáme, pretože bez veľkého krachu krajiny, sa kríza v Grécku nevyrieši.

Čo myslíte? Kto je naj sexi muž v Japonsku? Jednoduchá odpoveď – predsa ten, kto vlastní dlhopisy japonskej vlády. Nie, nežartujem. Japonské Ministerstvo financií spustilo marketingovú kampaň, ktorá má zaujať mužov v strednom veku v krajine, aby pomohli vláde financovať ich dlh. Požiadavky na pôžičky sú totižto omnoho vyššie, ako je súčasná ponuka kapitálu pre Japonsko.

A pozrime sa tiež na údajne najdôležitejší graf na svete. Ten zobrazuje čínske rezervy, ktoré sú tvorené z prebytkov obchodnej bilancie a ktoré boli používané na nákup amerických dlhopisov. Russell Napier konzultant CLSA Asia-Pacific Markets o grafe povedal: „Rast čínskych rezerv určoval všetky dôležité udalosti na finančných trhoch po dve posledné dekády. Bol základom globálneho rastu a dnes je fuč.“

Prezident FED-u Ben Bernanke naliehal na Kongres a Obamovu administratívu, aby urýchlili riešenie tzv. problému „fiškálneho útesu,“ ktorý znamená, že v januári 2013 by sa aplikovali automatické škrty vo federálnom rozpočte. Povedal, že Kongres musí limit dlhu zvýšiť, pretože to pomôže ekonomike, zamestnanosti a v konečnom dôsledku to zníži dlh. Som prekvapený, že ho stále niekto počúva, pretože nepovedal nič inšie len to, že viac dlhu, zníži dlh. A Minister Financií Timothy Geithner podporuje ešte lepší nápad; zrušiť výšku limitu na dlh absolútne; áno absolútne. Neveríte, pozrite si video medzi minútou 7:00 a 7:15.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

 

Matúš Pošvanc