Mesačné archívy: október 2012

Majú centrálne banky západu ešte nejaké zlato?

V dnešnej dobe by mali mať centrálne banky tzv. vyspelých ekonomík spolu s MMF približne 23 349 ton zlata. To je všeobecne uznávaný fakt, ktorý nie je v rámci tohto článku spochybnený a i jeho autori veria, že dané zlato určite existuje. Otázkou, ktorá je omnoho zaujímavejšia však je, v akej forme tieto inštitúcie svoje zlato držia. No a o tom, už neexistujú transparentné údaje.

Faktom je, že pred dvanástimi rokmi nebol žiaden problém pre centrálne banky svoje zlato buď predávať, resp. ho požičiavať ako kolaterál. A to je presne to, čo centrálne banky v rozmedzí rokov 1980 – 2000 robili. Dôvodom bolo získanie aspoň nejakého úroku z toho, že svoje zlato držia. Doba sa však odvtedy zmenila. Primárne sa zmenila dôvera finančného sveta k svetovým menám a aktivitám jednotlivých vlád a otázka vlastnenia zlata – tejto relikvie minulosti – sa opätovne dostáva do popredia.

Možno vás prekvapí informácia, že koncom dvadsiateho storočia boli centrálne banky značne aktívne na trhu so zlatom. Podľa odhadov Franka Venerosa, predávali centrálne banky v tom období, ročne približne 1600 ton zlata. Venroso ešte v roku 1998 napísal, že v prípade, že centrálne banky stratia výrazným spôsobom svoje zásoby zlata, nastúpi nám býčí trh (rastový trh). To bol rok 1998. Centrálne banky však boli naďalej čistými predajcami zlata a to až do roku 2009. Býčí (rastový) trh však začal už v roku 2002, napriek tomu, že centrálne banky až do roku 2009 dodávali na trh značnú časť ponuky zlata zo svojich zásob.

Nákupcami zlata sa opätovne stali v období, keď cena unce prekročila výšku 1000 USD, t.j. niekedy v roku 2009. A neboli to zatiaľ banky tzv. vyspelého sveta, ale centrálne banky Ruska, Kazachstánu, Turecka, Ukrajiny, či Filipín. Podľa agentúry Thomson Reuters GFMS sa odhaduje, že v roku 2011 tieto banky (nevyspelého sveta) nakúpili 457 ton zlata a v tomto roku sa odhaduje, že nakúpia 493 ton zlata, pokiaľ nie viac. Čo je však na celom zaujímavé je fakt, že tieto nákupy nie sú dnes komentované, ohlasované a v princípe sú uchovávané v tajnosti. To svedčí o situácií, kedy by ruka v ruke mohlo s takýmto oznámením prísť nevýhoda pri nákupe. Avšak celý proces naznačuje, že centrálne banky majú záujem o zlato.

Ak dáme dokopy všetky dostupné dáta z hľadiska dopytu po zlate od roku 2000 a porovnáme ich s ponukou, prídeme k zaujímavým skutočnostiam. Ponuka zlata, ak odpočítame Rusko a Čínu, ktoré svoju produkciu zlata na trh nedávajú, je na rovnakej, resp. dokonca nižšej úrovni ako bola v roku 2000. Ak sa zároveň pozrieme na stúpajúci trend dopytu po zlate z celého sveta a hlavne z Ázie, je veľmi ťažké, zadefinovať, odkiaľ ponuka zlata za ostatných 12 rokov pochádzala a zároveň i dnes pochádza.

Ak si zoberieme len 4 najväčšie skupiny hráčov na trhu z hľadiska dopytu – centrálne banky, mincovne – USA a Kanada, ETF-fondy, Čínu a India, tak dopyt po zlate len u týchto skupín stúpol v roku 2012 približne o 2268 ton zlata oproti roku 2000. Ďalej je nutné predpokladať, že určitý dopyt po zlate existoval i v roku 2000. Ten bol uspokojovaný vtedajšou ponukou zlata. Čo sa týka ponuky odhaduje sa, že ročne sa vyťaží približne 2400 – 2700 ton zlata. Táto ponuka 2400 – 2700 ton uspokojovala dopyt i v roku 2000. Avšak dopyt sa v rozmedzí rokov 2000 – 2012 výrazne zvýšil (ako sme napísali o 2268ton). Preto sa natíska otázka, odkiaľ je tento zvýšený dopyt uspokojovaný, ak tu máme stabilnú ponuku vo výške 2400 – 2700 ton zlata ročne.

Jednou z odpovedí na túto otázku je ponuka zlata zo strany centrálnych bánk vyspelého sveta. Jedine tie sú totižto schopné dodávať zlato na trh v objeme a spôsobom, ktorý je štatisticky ťažko zachytiteľný. Zároveň, ak centrálne banky prenajímajú svoje zlato, nemusia zároveň vykazovať pokles svojich rezerv. V súčasnosti totižto banky nezaväzuje žiaden predpis, akým spôsobom majú svoje zlato v účtovníctve viesť. Z toho sa zároveň nedá presne určiť, či dané zlato priamo vlastnia, alebo ho prenajímajú, alebo ho vložili do swapového obchodu. Svedčí o tom i nasledujúca tabuľka, ktorá popisuje, ako niektoré centrálne banky vykazujú vlastníctvo svojho zlata:

Zdroj: http://sprottasset.com/markets-at-a-glance/do-western-central-banks-have-any-gold-left/

Ako je možné vidieť, US Treasury, vykazuje svoje zlato ako „Gold (including gold deposits and, if appropriate, gold swapped),” teda “Zlato (zahŕňajúce zlaté vklady a, pokiaľ je to primerané, zlato umiestnené v swapovom obchode). Samozrejme sa v týchto štatistikách neuvádzajú percentá toho, čo držia banky vo fyzickej forme, vs. to, čo požičali, resp. použili vo swapových obchodoch.

Aký výsledok z toho plynie? Analýza naznačuje, že centrálne banky vyspelého sveta nemusia mať svoje zlato v takých objemoch, ako deklarujú. Je totižto možné, že značnú časť svojich vykazovaných rezerv, majú požičané, resp. založené v swapových obchodoch, čo znamená, že majú na časť svojich zlatých rezerv, len papierový nárok. Pri súčasných pravidlách hry bude pre ne veľmi ťažké dané zlato získať naspäť. Pokiaľ ho samozrejme neznárodnia. I to je možné.

Pravdu sa asi raz dozvieme. Každopádne by prospel návrh z dielne Rona Paula o audite amerického zlata, ktorý by samozrejme nemal dôsledky v kontexte toho, že zlato vo Fort Knox nie je, ale dôsledkom by bolo zistenie, komu v skutočnosti zlato patrí a aké prípadné machinácie sa s ním robili.

Eric Sprott,  David Baker

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Z originálu Do Western Central Banks Have Any Gold Left? voľne preložil a upravil Matúš Pošvanc

Upner report 41/2012

Gold and silver are in the correction. Gold on $17,716 – fun or reality? The Kickoff of the ESM; rating outlook negative. Being separatist is trendy in the EU.

Gold and silver were traded around $1778 and $34 per ounce at the beginning of the week. The price of gold was in the territory of $1760 – $1780 for the whole week. The same story was for silver which was moving in the $33.6 – $34.2 territory. The trading volumes were decent. No important levels were crossed. But we could witness some waterfall decline on silver on Tuesday session. The price had fallen in a minute from $34.05 to $33.44 but then consolidated back to $34. So to say just an ordinary week. But it was a sold off day on both precious metals on Friday and we could speak about some small correction we were anticipated in the previous weeks. Gold finally closed the week on $1754.3 per ounce what was $27 less than the previous week. Silver closed on $33.48 per ounce what was $ 1.03 USD less compare to the previous week. The gold/silver ratio is 1 to 52.40 (i.e. you could buy 52.40 gram of silver for 1 gram of gold, it was 51.62 week before). It indicates that silver was not so successful compare to gold this week.

As I said above nothing important happened on the market during this week. There were no crucial announcements and we could only witness some “fight” among papers holders and physical holders. As some investors pointed out this is the reason why we see price moving in the exact corridors. As John Embry from Sprott Asset Management said: “The commercials are massively short gold at the moment, and each time they try attempt to drive the price of gold lower, there is a solid wall of physical buying they are running into.  I just don’t think they anticipated this.“ Who will win in the short run? It is difficult to tell but this week “papers” won.

There are not any huge moves in the short position holdings on the COMEX however they slightly declined; so the concentration and amount of shorts is still vast and price decline still possible. The last week story about the rejecting of imposing limits on commodity market speculations has some continuation. As Bloomberg informed it is very probable that The U.S. Commodity Futures Trading Commission will appeal against the judge decision about the overhauling of rules which should have put some restriction on the amount of speculative positions on commodity market. These rules should have created environment when it is more difficult to manipulate the market and the price of commodity.

There are no changes in our opinion about the rise of the precious metals prices in the long run. Reasons are the same as for a longer period of time; shrinking of economic activity, debts and fiat money printing.

Overview of the prices of gold and silver for the remaining periods:

News from the world of silver and gold

Only Gold can save us from disaster, says Steve Forbes in his weekly commentary. He urges that if the Mitt Romney is elected as president he should pass similar law to Ron Paul´s a Free Competition Currency Act. It should abolish all taxes on gold and silver sales and to enforce the competition among physical stuff and the US dollar. Forbes thinks that Romney should follow the example of state Utah where gold and silver belongs to legal tenders and to implement same legislation on the federal level as well.

More and more rich people recognize the opportunity to invest in gold or silver or so called connected investments. The last example of the week is Carlos Slim who is according to Bloomberg´s Billionaire index the richest man on the world. He acquired a mining asset in Mexico worth $ 750 million. The reason for this was idea was a simple. The precious metals will show resilience as the global economy struggles to grow.

According to investors there is a big war between shorts sellers and physical buyers. James Turk from GoldMoney stated that if the paper sellers are not able to cover their shorts position on lower levels they would need to buy back at the whatever price to limit their loses. And this will happen once the $ 1800 on gold and $ 35 on silver will be overcome. Rick Rule emphasizes that he sees problems with the new supplies of gold because of strikes in the South Africa. The demand for a new physical is very strong and the present bullion is hold in so called “strong hands”. The consequence of this could lead to the tight of gold supply or price climb.

And some fun at the end. Is this a COMEX´ glitch some kind of foretelling? Gold hit all times highs at $17,716:

Source: http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2012/10/20121011_gold.png

Has it something to do with reality? Not for now, but maybe at some time in the future.

Influential news

The ESM started to operate on October 8th 2012 worth €500 billion. The Moody´s has assigned to the ESM triple-A rating but with the negative outlook because the key members of the ESM as Germany, France and Netherlands has the negative outlook as well. Downgrade of the rating will be potentially connected with the downgrade of the credit of members of the ESM or weakening of the political commitment among euro area members. Ok. So the best rating will not be for a long time. Why? Spain was downgraded by the S&P to BBB- near the junk mark from BBB+ after the Egan Jones downgraded the Spain to CC two weeks ago and just two days after the launching of the ESM. And the Spain is almost 12 % shareholder of the ESM (4th biggest; Italy is 3rd one). Spain should send to the fund almost €9.5 billion till the October 23rd but the budget of the Spain looks like a black hole. Some analysts presuppose even that their budget deficit will be more than 9% of GDP for this year. It seems that Italy and France (3rd and 2nd biggest shareholder of the ESM) will have the same or similar financial problems very soon. Do you still believe that the ESM has any ability to save the euro zone and will hold its “perfect” rating for a long time?

To be a separatist become more and more popular in the EU. Especially wealthy regions do not want to share with their wealth with other regions in their home countries. The Catalonia – Spain, the Venice – Italy, region of South Tyrol – Italy, or the Walloon region – Belgium, Scotland – Great Britain, do not want to reduce its spending as a part of their austerity programs and be responsible for other regions of their countries who has lower tax revenues. They want to stay in the EU but be more independent of central governments of their countries. It seems to me that the term “the European citizen” disappears once the tax, regulation or money issues are on the table.

The four institutes – Ifo in Munich, IfW in Kiel, IW in Halle and RWI in Essen found out something what is for the regular reader of the upner.com very clear for a long time. „The euro crisis is negatively impacting economic activity in Germany,” … and if “the situation in the euro zone continue to deteriorate, this will also impact the German economy.“ It is important to realize that once the Germany falls into the recession rescue plans for the Eurozone will be in only hands – the ECB and Mario printing Draghi. Do politicians use these hands? Unfortunately I bet on the positive answer.

In the meantime the German chancellor was visiting Greece where more than 50,000 demonstrators greed her by signs like “Out with the Fourth Reich” and placards depicting her face and a painted-on Hitler mustache. It is not very decent behavior to the Germany which holds the keys of the EU budget and funds. But these are unintended consequences of the help of the EU funds, common policies and the redistribution of the wealth – all basic signs of the EU. The Greeks are pretty frustrated because they lose their social status based on the redistribution and more than 25% of them were unemployed in July.

The potential conflict between Syria and Turkey is still on the hand. It is for the first time in the conflict that Turkey dispatched its F16 fighters into the critical zone of the town Azmarin on the Syrian/Turkey border since July. The conflict starts to be wider one as Turkey forced to land A320 aircraft from Russia to Syria which carried what? The Turkey and the US stated that weapons for the Syria regime and the Russia stated that it was some electric equipment for radars and it was a legitimate cargo. So you could choose as usual in these kinds of geopolitical games.

The eyes of financial world are not only focused on the presidential election but also on the financial situation of the US. The US has debt more than $16 trillion and more than 40 % of it is funded by international investors who could decide one beautiful day that they stop to fund this black hole. This dependency could cause total collapse of the country or could create the situation when the whole debt will be purchased by the FED and the country will be inflated into the infinity. The debt issue and so called fiscal cliff (mandatory cuts and tax increases since January 1st 2013 if Congress will not agree how to cut the deficit) issues are on the radar of rating agencies as well. The S&P already cut the rating to AA+ on August 2012, Egan Jones did it three times since July 2011 and gave the US AA- for this time and Moody´s will cut one level next year. Not a good perspective is you realize that the political reality is against any austerity steps in any country not only in the US. And it does not matter who wins.

Matúš Pošvanc

Upner report 41/2012

Zlato a striebro sú v miernej korekcii. Zlato na úrovni 17 716 USD – vtip alebo realita? ESM začal fungovať – rating s negatívnym výhľadom. Byť separatista je dnes v EU trendom na vzostupe.

Zlato sa začiatkom týždňa obchodovalo okolo úrovne 1778 USD a striebro v okolí 34 USD. Cena zlata sa pohybovala v teritóriu 1760 – 1780 USD skoro počas celého týždňa. Podobný príbeh sa odohrával i pri striebre, ktoré plávalo medzi 33,6 až 34,2 USD. Veľkosť obchodovania bola primeraná a oba kovy neprekročili žiadne dôležité méty. Počas týždňa sme boli svedkami pár výpredajov, ktoré v priebehu minúty dokázali napr. striebro posunúť z 34,05 USD na 33,44 USD. Hlavný výpredaj bol v piatok a spokojne ho môžeme považovať za menšiu korekciu, o ktorej tu hovoríme už dlhšie. Zlato uzavrelo totižto o 27 USD menej ako minulý týždeň. Striebro bolo na tom podobne a uzavrelo na úrovni 33,48 USD, čo bolo o viac ako 1 USD menej oproti minulému týždňu. Pomer ceny zlata a striebra je na úrovni 52,40 (t.j. za gram zlata by ste si kúpili 52,4 gramu striebra; minulý týždeň to bolo 51,62). Striebru sa teda darilo menej ako zlatu.

Ako som spomenul vyššie, nič zásadné sa na trhu počas týždňa nedialo. Neobjavili sa žiadne zásadné oznámenia, ani správy a tak sme mohli skôr sledovať „vojnu“ medzi papierovým zlatom a obchodníkmi na fyzickom trhu. To bol podľa niektorých investorov i dôvod, prečo sme videli plávať oba drahé kovy vo vyššie uvedených cenových koridoroch. Ako povedal John Embry zo Sprott Asset Management: „Veľké banky majú rozsiahle krátke pozície (stávka na pokles ceny) a vždy keď sa snažia znížiť cenu nižšie, existuje tu celkom solídny dopyt od nákupcov fyzického zlata. Myslím, že to neočakávali.“ Kto vyhrá túto bitku z krátkodobého hľadiska? Ťažko povedať, ale tento týždeň sa „papierovým“ obchodníkom podarilo cenu znížiť.

Veľkosť krátkych pozícií na COMEX-e sa pravdepodobne zníži, avšak nepredpokladá sa, že veľmi výrazným spôsobom. Preto uvažovať o ďalšej korekcii je na mieste. Minulotýždňové oznámenie o tom, že sa zatiaľ nebudú stanovovať limity na špekulatívne obchodovanie na komoditných trhoch bude mať svoju dohru pravdepodobne v odvolaní sa americkej komisie pre komoditné obchodovanie. Pravidlá, ktoré mali byť platné od 12. októbra, mali zabrániť možnosti veľkých cenových skokov a prepadov.

Na našom názore o raste cien drahých kovov sa z dlhodobého hľadiska nič nemaní. Dôvody ostávajú tie isté: zmrzačené ekonomiky, dlhy, tlačenie nekrytej meny.

Prehľad cien zlata a striebra v USD za ostatné obdobie:

Zdroj: upner.com, kitco.com

Správy zo sveta: zlata a striebra

Jedine „Zlato nás zachráni od pohromy“ , napísal Steve Forbes vo svojom týždennom komentári. Snažil sa rovnako pripomenúť, že pokiaľ by vyhral prezidentské derby Mitt Romney, mal by sa snažiť implementovať zákon, podobný zákonu od Rona Paula o voľnej konkurencie mien. To by znamenalo zrušenie všetkých daní na zlato a striebro a umožnenie konkurencie drahých kovov voči americkému doláru. Forbs si myslí, že príkladom pre federálnu úroveň, by mal byť štát Utah, ktorý už povolil používanie zlata a striebra, ako oficiálnej meny na svojom území.

Čoraz viac bohatých ľudí rozpoznáva, že zlato a striebro, resp. s nimi spojené investície, majú svoje opodstatnenie. V kontexte tohto týždňa to bolo rozhodnutie multimiliardára Carlosa Slima, podľa indexu miliardárov agentúry Bloomberg, najbohatšieho muža sveta, o kúpe ťažobnej spoločnosti za 750 miliónov USD na zlato a striebro v Mexiku. Dôvod? Drahé kovy by mali preukázať svoj potenciál, vzhľadom na to, že rast globálnej ekonomiky je veľmi otázny.

Podľa investorov dnes prebieha bitka medzi tými, ktorí majú stavené na pokles ceny a fyzickými nákupcami zlata a striebra. James Turk z GoldMoney uviedol, že predajcovia papierového zlata, nie sú schopní uzavrieť svoje krátke pozície na nižších úrovniach a je dosť možné, že budú musieť kúpiť pozície späť na akejkoľvek cene, aby eliminovali svoje straty. A to sa stane vtedy, ak zlato prekročí 1800 USD, resp. striebro 35 USD.  Rick Rule na druhej strane zdôrazňuje, že predpokladá problémy v ponuke fyzického zlata, vzhľadom na štrajky v Južnej Afrike. Podľa neho je dopyt značne stabilný, avšak zároveň sú už existujúce zásoby zlata v tzv. „strong hands“ (investori, ktorí nie sú ochotní predávať za súčasné ceny). Dôsledkom bude, že dopyt bude výrazne prevyšovať ponuku.

Na COMEX-e sa zadarilo. Je tento obrázok nejakým upozornením, či predikciou? Zlato dosiahlo svoj vrchol na úrovni 17 716 USD za uncu:

Source: http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2012/10/20121011_gold.png

Samozrejme to bol omyl, ale ktovie aká bude budúcnosť.

Dianie, ktoré nás ovplyvňuje

Európsky stabilizačný mechanizmus odštartoval svoju púť podľa plánu 8. októbra 2012 s kapitálom 500 mld. euro. Agentúra Moody´s mu udelila troj-áčkový rating, avšak s negatívnym výhľadom. Dôvodom je to, že kľúčové krajiny, ako Nemecko, Francúzsko, Holandsko majú negatívny výhľad tiež. Potenciálne zhoršenie ratingu bude spojené s poklesom ratingu členov ESM, alebo oslabením politických záväzkov členov euro klubu. Aha. Takže vysoký rating ESM už dlho realitou nebude. Prečo? Niekoľko dôvodov exsituje. Agentúra S&P znížila rating Španielsku na BBB-, čo je blízko „odpadu“ z BBB+ a to len dva dni po štarte ESM. Inak pred dvoma týždňami znak „odpadu“ španielskym dlhopisom dala už agentúra Egan Jones. No a Španielsko je, čuduj sa svete, 12 % akcionár ESM (4-tý najväčší). Zároveň má Španielsko poslať na účet ESM skoro 9.5 mld. euro do 23. októbra pričom ich rozpočet už dnes vyzerá ako čierna diera. Niektorí analytici dokonca predpokladajú, že tohtoročný rozpočtový deficit dosiahne úroveň 9,5% HDP. No a Taliansko a Francúzsko (3-tí a 2-hý najväčší akcionár ESM) budú mať podobné problémy aké má Španielsko už čoskoro. Takže kto stále verí, že ESM zachráni euro zónu a udrží si dlhodobo svoj „vysoký“ rating?

Dnes je zjavne v móde byť separatistom. A hlavne medzi bohatými regiónmi. Katalánsko – Španielsko, Benátky – Taliansko, región Južné Tyrolsko – Taliansko, alebo región Walloon – Belgicko, či Škótsko – Veľká Británia, nechcú znižovať svoje výdavky v rámci úsporných opatrení a byť zodpovedné za iné regióny ich domácich krajín, vzhľadom na to, že oni sami majú značné daňové príjmy, ktoré sa prerozdeľujú ostatným. A tak sa chcú odtrhnúť. Chcú síce ostať v EU, ale nechcú byť závislé na rozhodnutiach svojich centrálnych vlád. Vyzerá to, že myšlienka „európskeho občana“ mizne vždy, keď príde reč na dane, peniaze a regulácie.

Štyri vplyvné nemecké inštitúty – Ifo v Mníchove, IfW v Kiely, IW v Halle a RWI v Essene zistili niečo, čo je čitateľom našich pravidelných komentárov zjavné už dlho. „Eurokríza negatívne dopadá na ekonomickú aktivitu v Nemecku…“ a ak „sa situácia v euro zóne nezlepší, bude to mať značný dopad na ekonomiku Nemecka.“ Rovnako je dôležité si uvedomiť, že ak Nemecko padne do recesie (osobne si myslím, že je to otázka času), tak jediným záchrancom spoločného európskeho projektu ostane kto? ECB a Mario tlačiar Draghi. Využijú politici jeho služby? Ja si osobne myslím, že áno. A dokonca s radosťou.

Medzičasom bola nemecká kancelárka na návšteve v Grécku, kde ju vítalo viac ako 50 000 nadšencov, ktorí niesli transparenty ako “Nechcem štvrtú ríšu” a transparenty vykresľujúce ju ako Hitlera.  Mierne netaktické privítanie financ – majstra eurozóny a Európy. Ale toto sú len nechcené dôsledky spoločných politík a redistribúcie bohatstva – hlavné znaky EU. Gréci sú značne frustrovaný pretože strácajú svoj spoločenský status a viac ako 25% z nich bolo v Júli tohto roku nezamestnanými.

Potenciálny konflikt medzi Sýriou a Tureckom je stále na programe dňa. Turecko po prvý krát od Júla tohto roku opätovne vyslalo do konfliktnej oblasti svoje bojové stíhačky. Konflikt má zároveň už mierne nadnárodné kontúry. Turecko totižto donútilo pristáť lietadlo smerujúce z Ruska do Sýrie, ktoré viezlo čo? No Turci s USA tvrdia, že zbrane a Rusi, že elektrické vybavenie pre radary, čo je vlastne legitímny náklad. Takže ako obyčajne si v týchto geopolitických hrách môžete vybrať

Oči finančného sveta sa nepozerajú len na prezidentské voľby v USA, ale i na finančnú situáciu v krajine. USA má dlh vo výške 16 biliónov USD a viac ako 40% dlhu je financované zahraničnými investormi, ktorí sa môžu jedného krásneho dňa rozhodnúť toto financovanie pozastaviť. Táto závislosť môže potom spôsobiť pre krajinu skutočný problém, alebo vytvorí situáciu, kedy bude celý dlh kúpený americkou centrálnou bankou. A to je stále problém, ktorý má hyperinflačnú koncovku. Otázky dlhu a tzv. fiškálneho útesu (tzv. fiškálny útes je situácia realizácie automatických úspor a zvýšenia daní vo výške 1,2 biliónu USD dňa 1.1.2013 v prípade, že sa Kongres do 31.12.2012 nedohodne sa spôsobe zníženia dlhu) sú už na radare ratingových agentúr. Agentúra S&P už rating skresala na AA+ v Auguste 2012, Egan Jones tak urobila už trikrát od Júla 2011 a dnes priradila USA rating AA- a Moody´s s vysokou pravdepodobnosťou zníži rating začiatkom budúceho roku. Veru, nie veľmi dobrá perspektíva, pokiaľ si uvedomíme, že politická realita v USA je značne odklonená od akýchkoľvek úspor. A smutné je, že bez ohľadu na to, kto vyhrá.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Matúš Pošvanc