Mesačné archívy: september 2012

Kríza hodnoty, hodnota krízy

Pamätám si, keď stál lístok na vlak do Bratislavy 48 Sk (z môjho mesta je to cca 100km). Dnes je to 142 Sk. Čo sa stalo? Zvýšili sa náklady? Áno. Zvýšili sa tým pádom ceny? Áno. Zvýšila sa hodnota lístka? Nie. Hodnota lístka je taká istá ako bola pred mnohými rokmi. Akurát je vyjadrená vyššou cenou. Nárast o približne 200% spôsobila samozrejme inflácia.

A v tom je celá pointa. Častokrát si pletieme hodnotu s cenou. Cena môže klesať a ešte častejšie stúpať, no hodnota sa javí ako pomerne stabilný ukazovateľ. Samozrejme, že hodnota môže takisto stúpať resp. klesať spolu s cenou napr. v prípade výraznej zmeny v ponuke (absolútnej nie momentálnej, či špekulatívnej).

Paradoxne, najviac citlivou komoditou na zmenu hodnoty sú, zdá sa práve peniaze. Každý rok sa pomaly a potichu menia ceny rôznych služieb a komodít (väčšinou rastú).  Týka sa to napríklad cestovného, poštovného, pokút, palív, poplatkov v škôlkach, v školských jedálňach a pod. Aká je potom hodnota peňazí? … Meniaca sa, nestabilná.

Hodnota je pomerne stabilná u komodít ako pôda, voda, potraviny, práca. Dokonca môže stúpať. V praxi však mnohokrát vidíme, že ocenenie skutočnej hodnoty cenou je buď nadhodnotené (napr.pôda, nehnuteľnosti) alebo podhodnotené (napr. voda, práca, vedomosti). Problémom, ktorý ako spoločnosť máme je nesprávne nazeranie na oceňovanie hodnoty.

Dolár existuje len niečo vyše 200 rokov, Euro dokonca ešte kratšie, niečo vyše 10 rokov. Pôdu ľudia užívajú od nepamäti, bez vody a potravín by sme neprežili. Drahé kovy ako zlato alebo striebro slúžia ako peniaze už tisíce rokov. Napriek tomu vo väčšine prípadov za najdôležitejšie aktívum ľudia považujú papierové peniaze, ktoré každý rok strácajú na hodnote, a ktoré sú kryté iba ich dôverou vo fungujúci ekonomický systém.

Táto optika nás priviedla do situácie, keď sa firmy, investori, akcionári, bossovia uspokojujú s krátkodobým mesačným alebo kvartálnym oceňovaním hodnoty finančného aj ľudského kapitálu.  Sústreďujú sa na dosahovanie krátkodobých ziskov, ktoré sú z dlhodobého hľadiska bez dostatočných investičných stimulov neudržateľné. Chýba dlhodobý pohľad a tým aj investície a rast zamestnanosti, ktorý by podporil zdravú spotrebu. Ak si každý rok kupujete nový telefón alebo televízor a každý druhý rok nové auto a navyše na dlh, to nie je zdravá spotreba! Rast ekonomiky nemôže byť založený na takejto nezdravej spotrebe. Je to obyčajná bublina. Bublina spotreby a preferencií, ktorá umelo nafukuje a „prikrášľuje“ ekonomický rast.

Vlády, centrálne banky a štatistické úrady, aby uspokojili sentimenty finančných trhov a investorov, barlami zmanipulovaných a tendenčných štatistík ohľadom makroekonomických ukazovateľov ako je nezamestnanosť a inflácia alebo monetárnymi nástrojmi ako sú úrokové sadzby, len umelo napomáhajú predlžovaniu tohto chorobného stavu.

A tak sme svedkami pokračovania krízy hodnoty a jej oceňovania.

Čo iného však dokáže držať pri živote súčasný ekonomický model? Parafrázujúc Winstona Churchilla, mohli sme si vybrať medzi vytriezvením teraz a následným postupným oživením alebo ďalším klamaním a následným vytriezvením. Čo sme si vybrali? Klamanie a zavádzanie. Budeme mať vytriezvenie.

V čom teda spočíva hodnota krízy?

Neuprednostňujte cenu, ale hodnotu!

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Marek Sádovský

 

Luis James: Zlato vlastníme kvôli prezieravosti, nešpekulujeme s ním

Rozhovor s Louisom Jamesom z Casey Research o súčasných trendoch na trhu drahých kovov

Upner: Mohli by ste komentovať súčasnú situáciu na trhu s drahými kovmi? Boli sme svedkami skoro ročnej korekcie ceny a trhy mnoho krát reagovali na viaceré býčie správy opačne. Čo považujete za najdôležitejšie dôvody pre toto správanie sa?

Louis James: Nuž myslím si, že dnes je trh na určitom rozhraní. Sme svedkami objavov nových ložísk a zároveň prevzatí viacerých ťažobných firiem v odvetví. A pozor. Zároveň v období, keď sa zlato i striebro pripravuje na novú rally. QE3 a ostatné monetárne stimuly či už v USA alebo v EÚ, môžu spôsobiť na trhu eufóriu a rast ceny.

Korekciu na drahých kovoch a omnoho silnejšiu korekciu na akciách ťažobných spoločností, odkedy bolo zlato na svojom vrchole na úrovni 1900 USD, znášali mnohí ťažko. Ja naopak radostne. Závisí to totižto od Vašej perspektívy. Či ste korekciu videli ako ďalšiu príležitosť na kúpu, alebo naopak nešťastie kvôli plánu predávať. A áno, boli sme svedkami korekcie bez ohľadu na tzv. býčie správy. Ale pozor, treba si uvedomiť, že to neboli správy len z oblasti politiky, ktoré mali podporovať rast. Naopak. Bolo úžasné sledovať správy a reporty mnohých ťažobných spoločností, ktoré prezentovali jednoznačne úžasné údaje o nových ložiskách, ktoré mali podporovať rast ich akcií. My sme však boli naopak svedkami výpredajov.

Samozrejme tak, ako rástli náklady na ťažbu, ziskovosť spoločností nebola ideálna a sklamala mnohých investorov, ktorí si mysleli, že vysoké ceny žltého kovu zabezpečia maržu dostatočne vysokú na ďalšie obdobie. Nanešťastie vzhľadom na to, že cena zlata klesla a náklady sa zvyšovali, marže sa následne na to znižovali. Samozrejme toto mohol byť dôvod pre to, aby investori svoje akcie predávali. Muselo to však tiež znamenať, že zároveň verili, že zlato a striebro dosiahli svoj vrchol. Ak by bola pravda to, že ceny kovov budú klesať, tak je racionálne predávať akcie, pretože deväť z desiatich ťažobných spoločností by neprežili. V prípade, že ste teda verili, že ceny kovov nebudú rásť, tak bolo namieste predávať.
Ale ja osobne si nemyslím, že minuloročná cena na úrovni 1900 USD bola vrcholom toho cyklu. Naopak všetko, čo vlády od roku 2008 urobili, má extrémne býčí charakter vzhľadom na ceny drahých kovov. A ak sa pozriete na dnešnú korekciu, nie je ani najsilnejšia a ani najdlhšia v tomto cykle rastu cien drahých kovov. My osobne dnes nakupujeme a snažíme sa využiť čo najviac, túto korekciu v náš prospech.
A čo sa týka toho, prečo sa to stalo, na to sa dá odpovedať len v kontexte toho, že korekcie sú normálnou záležitosťou. Rally na zlate bolo príliš dlhá a príliš rýchla a musela následne skorigovať. Ale trhy by mali byť racionálne. Investori by mali reagovať logicky a s chladnou hlavou; na nešťastie takí nie sú. Naopak mnohí sú horkorkrvný a emócie a psychologický moment hrá vždy významnú úlohu.
Avšak po roku nakoniec zlato vôbec neprelomilo hranicu 1500 USD, ako mnohí predpovedali. To, že sa zlato udržalo nad hranicou 1500 USD zároveň spôsobilo, že ľudia začali opätovne chápať, že koniec rastu cien drahých kovov, je stále veľmi ďaleko. A ako sme videli pred pár týždňami, stačí len malá zmienka o QE 3 zo strany guvernéra FED-u a zlato vyletí hore o 100 USD a to nehovorím o minulo týždennom potvrdení týchto zámerov zo strany FED-u.
Je zároveň nutné investorov upozorniť, že v prípade krachu podobného tomu, ktorý bol v roku 2008, je vysoko pravdepodobné, že budeme opätovne svedkami korekcie, ktorá však bude len dočasná a nebude trvať veľmi dlho. Osobne si však dnes myslím, že sa trh s drahými kovmi len zahrieva. A je to celkom dobrý čas na kúpu.

Upner: Marc Faber nedávno uviedol, že americké dlhopisy sú jedna z najväčších súčasných bublín na trhu. Prečo si však myslíte, že dnes mnohí investori práve naopak investujú do týchto dlhopisov, ako aj dlhopisov iných krajín ako je napr. Nemecko, či Švajčiarsko a nepovažujú za tzv. safe haven práve zlato ?

Louis James: Niektorí „experti“ dlhodobo hovoria ľuďom, že zlato nie sú peniaze, ale nejaká barbarská relikvia minulosti. Bernanke napr. hovorí, že FED vlastní zlato len z toho dôvodu, že je to akási tradícia. A niekedy je veľmi ťažké ísť proti týmto názorom. Veď si zoberte len to, ako ceny drahých kovov fluktuujú. Človek, ktorý vždy investoval do dlhopisov a dal svoje úspory do zlata a striebra a potom videl 15% korekciu počas minulých mesiacov, musel dostať minimálne srdcový záchvat.

Čo však musia mať ľudia na pamäti je to, že nezáleží ako sa cena zlata pohybuje. Fyzické zlato v ich vlastníctve bude vždy fyzickým zlatom a bude mať pre niekoho vždy určitú hodnotu. A naopak pre investičné inštrumenty definované v otázke (dlhopisy), to už pravda nemusí byť. Je veľmi pravdepodobné, že stratia svoju hodnotu a stanú sa pre investorov nezaujímavé. Inými slovami, to, že zlato má nízke resp. žiadne riziko krachu protistrany, z neho robí úplne odlišné aktívum. A v súčasnom po-Lehman, po-MF Global svete, kedy vyzerá, že všetky rozvinuté štáty majú svoje problémy, by investori riziko potenciálneho krachu protistrany nemali brať na ľahkú váhu. Ako hovorí môj šéf, Doug Casey, „zlato je jediným finančným aktívom, ktoré nie je zároveň niekoho iného záväzok voči mne samému“. Preto vlastníme zlato. Je to kvôli opatrnosti a prezieravosti. My nešpekulujeme na rast ceny. Špekulujeme len s akciami.

Upner: Povedzme, že by ste mali odporučiť slovenskému alebo českému investorovi (stredného veku, so strednou averziou voči riziku) investovať jeho peniaze do investičných inštrumentov v drahých kovoch. Ako by ste mu odporučili postaviť si svoje portfólio. Koľko by ste odporučili investovať do tejto oblasti a aké typy inštrumentov preferujete?

Louis James: Absolútne nezáleží, kde dnes investor býva, či v Prahe, Paríži či Palo Alto. Za súčasných podmienok (inak dnes očakávame väčší krach ako bol v príade Lehman Brothers, len nevieme kedy sa to stane), by som hral na istotu. Takže vo všeobecnosti by som šiel na 1/3 zlato, 1/3 špekulácie na akciách, ktoré si dobre vedú v krízových časoch, a 1/3 by som si nechal cash, ale nie na účte v banke. K tomu by som mal 2 základné poznámky. Po prvé, v Casey Research očakávame vysokú infláciu. Ale než udrie s vysokou silou, bude nevýhodné mať nejaký cash. Po druhé, investícia do zlata môže byť realizovaná i prostredníctvom ETF fondov alebo do certifikátov, aké má napr. mincovňa v Perthe. Ale pre klasického priemerného investora, ktorý nebude investovať veľké sumy, odporúčame fyzickú držbu zlata. V princípe si dnes za 10 000 USD viete zaobstarať 6 uncí zlata, čo je realizovateľné a zároveň celkom skladné. Mať totižto papier k tomu, že vlastníte zlato, nie je to isté, ako keď ho máte u seba doma.

 

Upner: Stretávame sa s názormi, že striebro by mohlo byť investičnou príležitosťou tejto dekády. Niektorí argumentujú zvyšovaním sa nákladov na ťažbu, iní poklesom výťažnosti rudy, ďalší šepkajú o manipulácií a niektorí používajú argument historického pomeru zlata a striebra. Čo sú však podľa Vás tie najdôležitejšie faktory, ktoré môže spôsobiť posun ceny striebra, či už hore alebo dole?

Lous James: Striebro a zlato sú síce podobné komodity, ale v skutočnosti sú rozdielne. Striebro má rozsiahle priemyselné využitie, čo môže spôsobiť, že sa bude cena vyvíjať úplne inak, ako pri zlate. Väčšina striebra sa dnes vyprodukuje ako súvisiaci produkt pri ťažbe medi, olova, alebo zinku. To znamená, že väčšina producentov striebra bude ťažiť striebro bez ohľadu na jeho cenu.

To, čo mám však celkom rád, sú určité špecifické časy, ako bol napr. rok 2008, kedy bol výpredaj akcií ťažobných spoločností so striebrom. Ak nastane podobná udalosť opäť, bude pre nás ako investorov omnoho ťažšie vyhľadávať ideálne investičné príležitosti.
Upner: Zaujíma nás ešte historický pomer zlata a striebra. Niektorí argumentujú, že by sa mal pomer zlata vs. striebra zmeniť a omnoho viac priblížiť historickým úrovniam 1 ku 16 (dnes 1 ku 51) a z tohto dôvodu by sa cena striebra mala vyšvihnúť vyššie. Ale skúsme sa na to pozrieť opačne. Nemyslíte si, že je naopak zlato príliš nadhodnotené a daný pomer by sme dosiahli práve poklesom ceny zlata?

Louis James: Nie. Toto nie je správny pohľad. Pozrite sa dnes na vývoj vo svete, devalváciu národných mien. Naopak zlato je z môjho pohľadu podhodnotené. Dnes len vyzerá, že je drahé v porovnaní s cenami v roku 2001. Ale dnes zároveň žijeme v inom svete, ako sme žili v roku 2001. Takže určite nie.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Za rozhovor ďakuje Matúš Pošvanc

Luis James: We own gold for prudence, not to speculate on rising prices

Interview with Louis James, Senior Metals Investment Strategist at Casey Research, LLC about current gold issues

Upner: Could you comment present situation on precious metal market? We are witnessing almost one year correction and markets reacted many time contrary to some bullish news. What do you consider as the most real reason(s) for this behavior of markets?

Louis James: Well, the market may be at a turning point, with all the excitement some recent discoveries and takeovers are generating — at a time when gold and silver look to be gathering for a new rally. The „quantitative easing“ and other money-printing schemes under consideration in the US and EU could make that rally a terrific one, if they come to pass.

That said, the correction in precious metals and sharper correction in metals and and mining stocks we’ve been suffering or enjoying (depending on your perspective) since gold’s $1900 peak a year ago does indeed seem to have been defying clearly bullish news. Especially company news — it was quite something to see many companies report unambiguously great exploration results, or record earnings, and still sell off.

Of course, with rising mining costs, record earnings have been few and far in between, and that has disappointed many investors who thought „high“ gold prices would keep margins fat for a long time. Unfortunately, while gold has been trading sideways, costs have been catching up, and margins are being squeezed. That’s not a bad reason for people to hesitate to buy, or even to sell the producers that are losing profitability — but only if you think gold and silver have peaked for the whole cycle. If that were true, rising costs and falling metals prices would have us selling too, because nine out of ten mining companies won’t survive the end of this cycle. If you believe this, you should sell while there are still buyers.

But I don’t think last Septembers $1900 peak was anywhere near the top for this cycle — every single thing governments have done since 2008 is extremely bullish for precious metals. If you look at corrections thus far, the one we’re in is neither the deepest nor longest this cycle — and nothing to the huge, multi-year drop in the middle of the great 1970s bull run. Doom and gloom is entirely premature.

Consequently, I’m buying, happy to take shares in great companies off weaker hands at bargain prices.

As for why it happened, we could just say that corrections are normal, even in a long-term, secular bull market. But in this case, you had most industry insiders not really believing gold would hit $1500 an ounce, except possibly in a spike measured in hours, like the one in 1980. For so many people, $1900 gold was just unbelievable — so they didn’t. The rally went too far, too fast, and of course it had to correct. This is perfectly normal. It’s also perfectly normal for bearish sentiment to feed on itself and make things worse — a self-fulfilling prophecy. Markets should be rational, responding logically to price information, but they are not; they are very emotional, and psychological „momentum“ plays a huge role. A big sell-off after a big surge is anything but surprising.

And now a year has passed. Gold has not broken below $1500 — that previously unimaginably high number — let alone below $1000, or back to its lows at the beginning of this cycle. This persistence above what was previously deemed a high number is starting to make people understand that the cycle is far from over. Plus, as we just saw last week, the mere mention of quantitative easing by Ben Bernanke can send gold shooting up $100.

Another 2008-style crash could hammer our share prices again, of course, but it would be temporary, as it was then, and maybe much briefer, given that everyone remember what happened last time. Absent that, if July really was the bottom, we could see a rally for the record books in the months ahead.

Things are heating up. This is a good time to buy.
Upner: Marc Faber stated that the US Treasuries and bonds are biggest bubble ever. Why do you think that contrary to this opinion investors consider investments into some public bonds (German, US, Swiss) as safe haven contrary to the gold, for example?

Louis James: The so-called experts have been telling people for years that gold is not money, but a „barbarous relic“ of a previous era. Bernanke says the Fed only owns gold for reasons of tradition. It’s hard for most people to go against conventional wisdom. On top of that, you have the way the metals prices fluctuate. A conventional person who sells his or her „safe“ government bonds and puts his or her savings into gold, only to see gold drop 15% over the coming months, may have a heart attack.

What such people need to remember is that no matter how the price of gold fluctuates, physical gold in their possession will always be physical gold in their possession, worth something to someone — always. Not so for any paper asset you can name, no matter how safe you think it might be, it’s possible it can lose value or become illiquid. In other words, the lack of counter-party risk makes gold an entirely different type of financial asset. In the post-Lehman, post-MF Global world, in which the EU seems closer to disunion every day, no one should ever underestimate counter-party risk, in _anything_.

As my boss, Doug Casey, likes to say: gold is the only financial asset that is not simultaneously someone else’s liability.

This is why we own gold — but it’s for prudence, not to speculate on rising prices. To speculate, we buy gold stocks.


Upner: Let’s say that you should advice to some Slovak and Czech investors (middle age, medium ability to carry the risk) to invest their money in the precious market instruments. What would be your advice to build some part of their portfolio? How much you recommend invest into this industry and what kind of instruments prefer?

Louis James: Prague, Paris or Palo Alto, doesn’t matter. Under current market conditions (there is another crash waiting to happen, we’re just not sure when), we’re still playing it safe. So our general recommendation is 1/3 gold, 1/3 speculations likely to do well in economic crisis (in whatever markets you have access to), and 1/3 cash.

Note 1: We do see massive inflation coming, but until that shows up, cash is not a bad thing to hold, and it’ll be good to have some around, if we’re right about another crash coming.

Note 2: Gold can include ETF holdings and near-gold paper, like Perth Mint Certificates, but for the average investor who doesn’t need to store tens of millions of dollars in gold, we primarily mean physical gold. Just six ounces of gold is $10,000 — it’s very compact — and having a paper that says you own gold is not the same as having physical gold in your possession.
Upner: I have met with some opinions about silver that it could be an opportunity of this decade. Some arguments by the soaring costs of production, some comment decreasing ore grades, some whispering about manipulation, others use historical comparisons of gold/silver rate 1 to 16. What is in your opinion the most important and crucial factors which could move with the price (in both ways)?

This seems to make sense, but I’m not betting in it. Silver and gold are similar, but are, in fact, different commodities. Silver has it’s industrial uses, which can cause its price to move differently from gold’s. Most silver in the world is produced as a by-product, especially in big copper mines — and most „silver mines“ are really lead mines, or lead-zinc mines, with big silver credits. That means most silver mines will keep producing silver, regardless of where silver prices go.

What I do like are the specific times, like the crash of 2008, when silver’s industrial metal side makes it sell off in a huge, out of proportion way — then I do see a catch-up of sorts being likely, and look harder for good silver plays.
Upner: I was always interested in the historical comparison of gold/silver ratio. Some use arguments that the market should make the ratio close to these historical levels and speak that silver is therefore undervalued. But let’s look at the problem contrary. Do not you think that the gold is over valuated in the context of this argument?

No. I don’t buy the argument, and given the blatant and off-the-charts debasement of the worlds major currencies, gold looks undervalued to me — it only looks expensive compared to 2001, and we live in a very different world now.

Upner is on Facebook. Be a fan. If you like the post, please share it.

Matúš Pošvanc thanks for the interview.

 

Upner report 35/2012

Gold and silver was waiting till Friday´s Jakson Hole conference, nothing special was said but then prices skyrocketing. Gold Standard as mainstream topic. War in the European monetary elite environment. US debt has reached $16 trillion.

Gold and silver were traded around $1663 and $30.70 per ounce at the beginning of the week. It was the diminishing week on gold. Every day of the week gold lost some gains from the previous week. It was more at the beginning of the week and less as we were heading towards the end of week. Silver price was the different one. First three day just oscillated between $30.8 but closed every day lower and it was seem to be impossible for it to overcome $31. There was a bigger smash down on Thursday but silver price remains over $30. Friday. It was one big move on both precious metal prices on Friday. Gold closed on $1691.60 per ounce what was about almost $21 more than the last week. Silver closed on $31.74 per ounce what was about 0.92 USD more than the last week. The gold/silver ratio was 1 to 53.29 at the end of the week (i.e. you could buy 53.29 gram of silver for 1 gram of gold, it was 54.2 week before). It shows us that silver was once again more successful during the week compare to gold. It seems to be the High frequency trading algorithms as only traders in both precious metal markets during the week awaiting a Jakson Hole conference – annual meeting of central bankers. Many analysts were expecting that helicopter Ben (Bernanke) hints some QE3 or any other monetary stimulus on the Friday´s speech. The prices should go anywhere after the “Word of Ben”. Up if he announces or hints something; down if not.

Some expected that the price especially in silver will be radically smashed down if he says nothing and it would be a good opportunity for big bullion banks which are pretty short to cover their position once and for all. He did tell something but anything special, just confirmed that the FED will support the economy if it is needed and emphasized that a new round of bond purchases is an option. If there is any smashed down in precious metals prices it will be the most probably in two weeks when the FED´s committee meeting is or we will see the JP Morgan lost because of their vast short positions on precious metals. But please be aware! Whatever happens in the short run, the economic situation is not changed. And this is the real reason why fundaments for gold and silver price really stand unchanged from the long term.

Overview of the prices of gold and silver for the remaining periods:

News from the world of silver and gold

It seems to me that everything in this world is about the politics. Once the Republican Party announced gold standard considering, many bloggers and main stream media commentators also here in Europe start to think about it. Gold standard is not the new idea but it is not the effective idea as well. It is just a better idea than the present fiat money system. Gold standard, if it is respected, just keeps politicians and central bankers to be more careful in their running debt and market monetary fixing policies. It is one crucial step further which is necessary to implement – demonopolization of money creation which means competition also in money issues which will lead the most probably into the gold – silver – platinum – palladium – copper money competition based on cultural, sociological, geopolitical and historical context. And as Peter Schiff pointed out: “Well, discussing and doing are two different things.  But eventually we will be back on a gold standard, not because politicians want it, but because the public demands it and the situation require it.

In the meantime in India, There are more and more smuggling gold activities before the Indian´s wedding season as Indians start to buy gold presents. The reasons are threefold. The first is that the price of gold reached records in Indian rupee. The second is that the government increased import duties almost four times this years and the last seems to be connected with black money. Some people are afraid of the future turmoil but do not want to buy by official channels. Intelligence officers claim that nearly 10% of the overall Indian demand would be covered by smuggling.

Why gold price have been rising since 2001? One explanation could provide following chart which describe correlation between the gold price and rising incomes in India and China.

Ok and what about investors? Sean Boyd, who is the CEO of $8 billion Agnico Eagle mining company, predicts $3000 gold after the implementation of planned stimulus from China and possible stimulus from the FED and the ECB. It was the same situation in 2008 and gold was $700 that time and moved to $1900. We could expect the same at present time. Keith Barron, who consults with major gold companies around the world, would not be surprised to see gold on $2000 till the end of the year and $2500 in the first quarter of 2013 and Cesar Bryant from Gabelli & Company stated that September would be good for gold because of the support from Europe (German Constitutional Court decision, Netherland elections, and the ECB meeting).

Influential news

Frau Merkel was in China and she tried to persuade its counterpart Mr. Wen Jiabao to help the Eurozone by buying European bonds. Chines prime minister has promised (once again in a few months with no future anticipated action of course) that China will do everything what is necessary to help Euro currency and Europe because it belongs to the one of the most important China export markets. The outcome will be probably as usual. No bond purchases, no Euro rescue activities. Chines have their own problems and they want to see their Yuan as the future reserve currency, not the Euro, not the US dollar. In the meantime, Greek prime minister announced (of course once again) that Greek government finished its €11.5 bn. austerity plan and he stated that it is the last one for Greece. „The Greek economy can take no more,“ he emphasized. The only problem is that it would be probably one another plan and its implementation will be something different. The EU Commission plans to implement banking union legislation by which the ECB will have more extensive powers to supervise and intervene in the European banking system. It means very simply that every bank in the zone will be responsible for every other. Is not it familiar to you from the socialist times? There is a war in the European monetary elite environment: Draghi (governor of the ECB) vs. Weidman (governor of the Bundesbank; allegedly the man who wants to destroy the euro). Who will be the winner? I bet on Draghi or in other words on the inflationary policy, direct bond purchasing, financing governments directly via the ECB. It is much more interesting for the political elites in the EU than the austerity, market reforms and at least responsible monetary policy. And it is not so hard to guess. If you are opposing any European idea you are the enemy. Dot and the end Mr. Weidman.

And here is the scariest chart of the Spain: Total deposits outflows from Spain banks. As zerohedge.com very precisely stated “One look at the chart below confirms that nobody in Spain got the June 29 Euro summit memo that „Europe is fixed„:

Source: http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2012/08-2/Spain%20GS%203.jpg

Solvency problem is starting to spread all over the China´s industry especially in fields like the machinery, coal and steel and there is a persisting risk of spreading this contagion into other sectors. Customers are taking more and more time to make payment what is the consequence of sluggish economy. To support economy China is preparing 8 trillion Yuan stimulus (€ 640 bn.). Export of the country is suffering because of the anemic demand from Europe and US while imports consistently rose. Some of Chines provinces, therefore, announced their projects to support the economy. But many of them are simply old commitments without any indication how they will be funded.

Due to the oppositional political trick to force present Japan government to announce a new election, the country has reported some public spending cuts because it could run out of money in October. Some local governments and state-run universities will be cut by half of the promised budget because it is not possible to pass the bill which enable further deficit financing of the country. Japan as one of the most indebted countries in the world could became a real black swan event in the very near future.

And what are the most indebted US states in the USA? First of all, the debt of 50 US states is in total $4.19 trillion. The Primacy is hold by California. Its debt is astonishing $ 617 bn. the second one is New York State ($ 300 bn.) and third one is Texas ($ 287 bn.). And please do not forget. US federal debt has reached $ 16 trillion on August 28th just 286 days after the November 16th 2011 when debt was $ 15 trillion.

Do not be unhappy. This is much worse:

Matúš Pošvanc, upner.com

Akcie ťažobných spoločností a backwardácia na zlate! My veríme v zlato!

In Gold We Trust“ (Veríme v zlato) je 120 stránková publikácia z dielne analytikov Erste Group, ktorá hodnotí investovanie do zlata z rôznych uhlov pohľadu. Ako sa píše v štúdii: „Veríme, že zlato je zrozumiteľné, dnes ešte stále cenovo dostupné, časom otestované a spoľahlivé aktívum, vhodné na to, aby bol jeho vlastník ochránený pred významným rizikom, ktorému dnes čelíme“. Preto sme sa na stránkach UPNER.COM rozhodli priniesť najdôležitejšie argumenty a najdôležitejšie odkazy z tejto štúdie v sérií článkov:

  1. Veríme v zlato! Zlato uchováva hodnotu bohatstva
  2. Veríme v zlato! Inflácia, deflácia a zlato.
  3. Zlatý štandard a zlato ako peniaze, preto veríme v zlato!
  4. Dlhy a negatívne úrokové miery, preto veríme v zlato!
  5. Veľký apetít z Ázie a centrálnych bánk, preto veríme v zlato!
  6. Kam môže vyskočiť zlato? Vysoko! Nie je v ňom bublina? Nie je! My veríme v zlato!

Tento posledný týždeň o  akciách ťažobných spoločností a procese backwardácie na zlate.

Akcie ťažobných spoločností

Po prvé je nutné povedať, že investíciu do samotného zlata považujeme len ako ochranu proti inflácií. Zlato negeneruje žiadne dodatočné príjmy. To však už neplatí o akciách ťažobných spoločností. Tie, ktoré sú z nich úspešné generujú reálny dodatočný cash – flow.

Dnes sa akcie ťažobných spoločností značne oddelili od vývoja cien zlata, ako je vidieť na obrázku nižšie. Kým za ostatný rok akcie klesli o 20%, tak cena zlata vzrástla o 2%. Jedným z dôvodov boli i narastajúce náklady na ťažbu, hlavne v kontexte zvyšujúcich sa nákladov na energie, od ktorých je každá ťažba drahých kovov závislá.

Je nutné konštatovať, že rozdiel medzi cenou zlata a nákladmi ťažobných spoločností ostávajú dnes jediným a hlavným dôvodom ziskovosti ťažobných spoločností v oblasti zlata a striebra, pričom absolútna cena zlata je z tohto hľadiska irelevantná – dôležitý je len daný rozdiel.

Akcie ťažobných spoločností sú preto v časoch negatívneho ekonomického vývoja, ako jedny z mála investičných nástrojov, ktoré sú negatívne korelované s ostatným akciovým trhom. Príkladom môžu byť i sedemdesiate a osemdesiate roky, kedy sa S&P obchodoval v rozmedzí od 118 do 135 a index HUI vyskočil zo 100 na 407 bodov.

Nižšie na grafe je zároveň možné vidieť vyjadrenú hodnotu indexu HUI v zlate. Ako je vidieť z grafu, dnes sa akcie ťažobných spoločností vyjadrené v hodnote zlata obchodujú na úrovni roku 1989, resp. roku 2008, čo indikuje zaujímavé obdobie pre investíciu do týchto investičných inštrumentov.

Analytici spoločnosti Erste Group zároveň identifikovali 6 dôležitých faktorov, od ktorých závisí ziskovosť tej ktorej ťažobnej spoločnosti. Čiže ak by ste sa rozhodovali pre kúpu, treba zohľadňovať primárne tieto faktory:

1. Ľudia –  ťažobný priemysel nevyhnutne potrebuje skúsených ľudí (ťažiarov, geológov, inžinierov), vzhľadom na charakter odvetvia (ťažobný priemysel mnohokrát nezávisí od exaktných podmienok ale od intuície, skúsenosti a odhadu ľudí). A to môže zvyšovať personálne náklady

2. Náklady obstarávania – náklady subdodávok

3. Energia – zvyšujúce sa náklady energií, do ktorých sú všetky ťažiarske spoločnosti závislé (nafta, elektrina) a znižujúci sa podiel zlata v rude; ergo vyššie náklady na získanú jednotku kovu

4. Povolenia – prísnejšie regulácie a náročnejší proces získania licencie na ťažbu

5. Projekty – výrazne sa zvyšujúce náklady na otvorenie nových ložísk

6. Politika – výraznejšie zásahy do ťažby zo strany politikov (environmentálne, pracovné, politické podmienky)

Posledný bod netreba pri investovaní do akcií ťažobných spoločností nikdy podceňovať. Ako sa hovorí, ako náhle investujete rozsiahle finančné zdroje na otvorenie novej bane, stávate sa rukojemníkmi vlády. Nemôžete si svoju investíciu odniesť, ani ju nikam presunúť. Nasledujúci graf zobrazuje krajiny podľa toho, ako sa správajú k ťažobnému priemyslu (z toho hľadiska môžete uvažovať i nad uskladnením vášho kovu v zahraničí, vzhľadom na to, že krajiny s pozitívnym prístupom k ťažbe sa s vysokou pravdepodobnosťou nebudú zúčastňovať potenciálnemu komplotu proti vlastníkom zlata a striebra):

Backwardácia na zlate

V minulej časti sme hovorili o potenciálnych cenách zlata.  Fakt nárastu ceny zlata podporuje i faktor tzv. backwardácie, ktorý sa prednedávnom na trhu objavil. To je inak fenomén, ktorý by nemal na trhu existovať. Backwardácia znamená situáciu, kedy sú tzv. futures kontrakty lacnejšie, ako je súčasná (aktuálna) cena zlata. Za normálnych okolností by akýkoľvek investor túto situáciu ani nepripustil. Dôvod je jednoduchý. Nákupom futures kontraktov, ktoré sú lacnejšie, ako je dnešná cena môže na tejto situácií zarobiť. Veď kúpiť niečo za 100 (future kontrakt), keď  to už dnes stojí 120 (aktuálna cena),  je výhodná ponuka. Okamžite by ste získali 20 jednotiek zisku. Čo však môže ovplyvňovať investorov, aby si nevybrali tento „bezrizikový“ obchod? Do daného fenoménu môžu byť zarátané i dodatočné náklady a riziká. Medzi náklady môžeme zahrnúť náklady uskladnenia, poistenia, financovania (možno je na trhu aj iná lukratívnejšia ponuka), či presunu komodity, ktoré odrádzajú investorov vybrať tento potenciálny zisk. Druhým faktorom môže byť riziko spojené s obavou o nedodaní kúpeného tovaru (v našom prípade zlata/striebra). A to býva väčšinou reálnym dôvodom, prečo sa fenomén backwardácia na trhu s papierovými investičnými inštrumentmi objavuje.

Indikovaný nedostatok kovu investorov odrádza od kúpi výhodných futures kontraktov a radšej sa uchyľujú k drahšej kúpe, avšak kúpe reálneho kovu. Preferujú teda drahšiu istotu, pred budúcim – síce lacnejším sľubom. Inými slovami proces backwardácie je dôkazom obrovskej nedôvery na finančných trhoch. Čo sa týka drahých kovov, nedôvera je primárne spojená s existujúcimi tzv. ETF fondmi, ktoré by mali byť kryté reálnym kovom, avšak investori si nie sú istí.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte  a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Spracoval podľa pôvodného zdroja Matúš Pošvanc