Mesačné archívy: august 2012

Guest post: Dá sa s infláciou bojovať?

Čo je inflácia?

Inflácia, jednoducho povedané, znamená rast priemerných cien. Tomuto rastu spravidla predchádza zvýšenie množstva monetárnej bázy (peňazí) v obehu. To znamená, že čím viac peňazí je v obehu, tým sú peniaze lacnejšie t.j. menej hodnotné. Peniaze sa každý rok znehodnocujú niekedy viac, inokedy menej. Ak máme všetky svoje aktíva len v peniazoch a nemáme ich dostatočne ochránené napr. úrokom dosahujúcim minimálne úroveň inflácie prípadne inak, naša kúpyschopnosť sa znižuje.

Miera inflácie sa najčastejšie vyjadruje cez index spotrebiteľských cien (CPI – consumer price index), ktorý zaznamenáva pohyby cien v spotrebnom koši obyvateľstva (zamestnanci, osoby samostatne činné, roľníci, dôchodcovia, inštitucionálne domácnosti). Spotrebný kôš zahŕňa nasledovné oblasti (v zátvorke uvádzam ich percentuálny podiel na celkovom spotrebnom koši):

–        Potraviny a nealkoholické nápoje (16,35%)

–        Alkoholické nápoje a tabak (4,92%)

–        Odevy a obuv (4,39%)

–        Bývanie, voda, elektrika, plyn a iné palivá (27,72%)

–        Nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domu (6,54%)

–        Zdravie (4,34%)

–        Doprava (8,49%)

–        Pošta a telekomunikácie (3,66%)

–        Rekreácie a kultúra (8,30%)

–        Vzdelávanie (1,68%)

–        Hotely, kaviarne a reštaurácie (6,25%)

–        Rozličné tovary a služby (7,36%)

Miera inflácie potom vyjadruje vlastne nominálny nárast týchto cien spotrebného koša oproti predchádzajúcemu roku.

Skutočná miera inflácie však môže vo vašom prípade závisieť aj od štruktúry vášho spotrebného koša, to znamená, ak niektorá z vyššie uvedených oblastí tvorí vyššie percento oproti uvedenému percentuálnemu údaju. Ceny totižto, ako ste si isto v praxi všimli, nestúpajú resp. neklesajú rovnomerne vo všetkých odvetviach. To znamená, že ak vaše výdavky na zdravie (lieky, vyšetrenia, operácie, atď.) a napríklad výdaje na bývanie, vodu, elektrinu a plyn tvoria vyšší percentuálny podiel ako je v hore uvedenom spotrebnom koši napr. 50% a zároveň sa v sledovanom roku dramaticky zvýšili ceny pre tieto odvetvia, inflačný dopad bude pre vás vyšší ako pre jedinca, ktorý má tieto výdavky v percentuálnom vyjadrení nižšie. Čiže v skutočnosti bude táto inflácia pre vás v danom roku vyššia ako oficiálna miera inflácie. (V našom článku sa budeme striktne držať oficiálnych údajov o miere inflácie.)

Dopady na obyvateľstvo

V minulom príspevku sme si načrtli aká skazonosná je inflácia pre bežného občana. Je čas, aby sme si ukázali na príkladoch ako inflácia v skutočnosti znehodnocuje vaše úspory a tým oslabuje vašu kúpyschopnosť.  V prvej časti sa dozviete ako veľmi vám odkrojila z majetku od roku 2000 doteraz, ak ste sa účinne nebránili. V ďalšej časti si na príkladoch porovnaní možností ukážeme, ako sa dalo proti nej brániť. V článku nepadnú žiadne konkrétne návrhy riešení ako sa vyvarovať inflácie do budúcnosti, ale pevne verím, že na základe uvedených príkladov, budete mať o danej problematike jasnejšiu predstavu. Pripájam však jedným dychom VAROVANIE: „ To, čo fungovalo v minulosti, nemusí zaručene fungovať v budúcnosti a preto prosím neberte tieto informácie ako investičné odporúčania, ale ako možnú základňu informácií pre vás, kým sa poradíte s odborníkmi zo svojho okolia a kým sa rozhodnete ako budete v budúcnosti nakladať so svojimi peniazmi.“

Ako som už uviedol v predchádzajúcom článku, štát nás oberá o dane a odvody a inflácia o našu kúpnu silu. Je však nezodpovedné, ak oberáme svoje vlastné deti my sami. Ako? Našou ľahostajnosťou. Rešpektujem samozrejme fakt, že v dnešnej dobe je veľmi ťažké pre priemernú slovenskú rodinu hovoriť o nejakých relevantných úsporách. Dvojnásobne však platí, že aj to málo je treba náležite ochrániť.

Je naozaj pravda, že z pozície radových občanov existuje naozaj len minimálna možnosť ako ovplyvníme dane a infláciu. Avšak to, ako ovplyvníme znehodnocovanie resp. neznehodnocovanie nášho majetku, je aspoň z  časti aj v našich rukách.

Je však veľmi dôležité, aby sme sa na našu budúcnosť a na ekonomiku nepozerali len v kontexte nasledujúceho štvrťroka, roka alebo dvoch rokov, ale v širšom horizonte 5-10 rokov. Je dôležité, aby sme si kládli otázky typu „kde som teraz a kde budem o 5 rokov?“, „ako sa má moja rodina teraz a ako sa bude mať o 5-10 rokov?“. Ak máte deti , bude dôležité sa pýtať „budem vedieť môjmu dieťaťu o 10 rokov zaplatiť štúdium na univerzite?“ a následne „čo robím preto, aby tomu tak bolo?“. A mohli by sme pokračovať ďalej: „aké je súčasné zdravotníctvo a aké asi bude o 5 rokov?“ , „je pre mňa z ekonomického hľadiska situácie mojej rodiny akceptovateľné, že súčasná situácia v zdravotníctve je lepšia ako bude možno o 5 rokov?“.

Vždy sa však pýtajte z ekonomického hľadiska asi najdôležitejšiu otázku: „Ako budeme pripravení?“.

Masívny dopad na váš príjem a úspory dokladajú aj nasledujúce príklady.

Dopad inflácie na príjem

To, čo platí pre bankové vklady a Albert Einstein raz nazval ako „najväčší matematický objav všetkých dôb“, čiže zložené úročenie úrokov (vkladov), platí samozrejme aj v obrátenom garde pri inflácii. Čiže takisto ako sa vám na bankovom vkladovom účte zvyšuje úrok v roku 2 už o úrok navýšený vklad z roku 1, takisto to platí aj pri inflácii. Jednoducho vysvetlené, ak je počas desiatich rokov inflácia na úrovni 5 %, počíta sa tých 5% v každom pribúdajúcom roku od roku 1 – 10 zo stále vyššieho základu. (navýšeného o tých 5 %)

Podľa údajov Eurostatu predstavuje priemerná inflácia v rokoch 2000 až 2012 4,71%, čo znamená, že naše peniaze sa znehodnotili  za 13 rokov dokopy o 61,2%, keď túto infláciu jednoducho spočítame. Skutočné znehodnotenie vyjadrené v slovenských korunách je však o poznanie vyššie, až na úrovni 80,8%. V EUR vyjadrení predstavuje toto znehodnotenie dokonca až neuveriteľných 154%!

To znamená, keď ste v roku 2000 zarobili 15.000Sk (t.j. 354,42 EUR podľa vtedy platného výmenného kurzu priemer za 1/2000 = 42,323), aby ste neprišli o svoju kúpnu silu, potrebovali by ste v roku 2012 zarobiť minimálne 27.121Sk resp. 900,24 EUR podľa platného konverzného kurzu 30,126. Pri mzde 10.000SK (236,28EUR) v roku 2000, je potrebná mzda v roku 2012 na úrovni 18.080Sk = 600,15EUR.

Ak tieto úrovne nedosahujete, vaša kúpna sila je znížená! Každý môžete takto prísť ku svojim vlastným výpočtom a zistiť, či si môžete dovoliť kúpiť viac alebo menej ako v roku 2000.

Pre porovnanie. Priemerná mesačná hrubá mzda v hospodárstve SR vzrástla od roku 2000, kedy dosahovala 379,40 EUR102,95% na súčasných 770 EUR ( údaj je za prvých šesť mesiacov r.2012). Ako vidíte, je to hlboko pod 154%.

(Nehovoriac o tom, koľko percent obyvateľstva dosahuje aspoň túto priemernú hrubú mesačnú mzdu. Odpoveď nechávam na vás.)

Dopad inflácie na úspory

Veľakrát počúvame v správach od novinárov alebo od ekonómov, že náš reálny príjem klesá.

Ak sa vám podarilo počas rokov 2000 až 2012 poraziť infláciu pri príjme, váš reálny príjem neklesol, ba naopak stúpol. Avšak pozor. Aby sme mohli hovoriť o úplnom víťazstve pri zvyšovaní vašej kúpnej sily je potrebné, aby sme sa pozreli na vaše nakladanie s úsporami. Poďme sa podívať ako ste čelili inflácii tuná. Teda, ak ste všetky peniaze nepoužili na spotrebu.

Ak ste mali v roku 2000 finančný kapitál na úrovni 300.000Sk (7.088,34EUR) a chceli ste ho mať uchránený pred infláciou, dnes by ste museli mať minimálne 542.405Sk čiže 18.004,55EUR.

Dá sa vôbec v tomto „boji“ proti inflácii brániť?

Samozrejme, inflácia ako taká je závislá od rôznych makroekonomických premenných súvisiacich s vývojom a stavom našej, ale aj globálnej (najmä nemeckej) ekonomiky ako sú rast HDP, nezamestnanosť, rast miezd, stav podnikateľského prostredia, či menová politika centrálnej banky.

Brániť sa voči nej je iste ťažké, ale nie nemožné.

Ukážme si päť na pohľad jednoduchých príkladov, ako sme sa mohli rozhodnúť v roku 2000.

Príklad 1: Držanie peňazí „pod vankúšom“

Príklad okrádania samého seba a vlastnej rodiny. Ak ste v roku 2000 vlastnili 100.000Sk (2.362,78EUR) a držali ste ich „pod vankúšom“, urobili ste prvé nesprávne rozhodnutie. V roku 2009 ste ich zamenili za eurá a dostali ste za ne 3.319,39EUR, čo v nominálnom EUR vyjadrení síce predstavoval nárast vzhľadom na posilnenie koruny voči euru za obdobie 2000 – 2008, avšak táto suma (3.319,39EUR) bola už v tom období značne inflačne znehodnotená a na to, aby ste sa kryli proti inflácii, ste už vtedy (2009) potrebovali z pôvodných 2.362,78EUR (100.000Sk) mať 5.466,28EUR. Vy ste však stále mali iba 3.319,39EUR. Ak ste ich dali znova pod vankúš, urobili ste ďalšie nesprávne rozhodnutie. Asi už tušíte prečo… Máte z nich pravdepodobne stále iba 3.319,39EUR. Avšak, ak by ste sa tieto prostriedky rozhodli minúť na spotrebu resp. investíciu, dostali by ste za ne oveľa menej tovarov a služieb ako v roku 2000, 2005 resp. 2009. Skutočná minimálna hodnota, ktorú by vzhľadom na inflačné znehodnotenie mali predstavovať je v roku 2012 na úrovni 6.001,50EUR!!! ( 154% znehodnotenie)

Príklad 2: Držanie prostriedkov na bankovom účte

Ak ste napríklad v januári roku 2000 vložili svoje prostriedky v hodnote 300.000 Sk (7.088,34 EUR) na bankový jednoročný termínovaný vkladový účet a ponechali ste ich tam až do júla 2012, zhodnotili sa vám na 491.637,34 Sk (63,88% zhodnotenie), čiže 16.319,37 EUR (130,22% zhodnotenie). Pripomínam, že inflácia bola v rokoch 2000 – 2012 vo vyjadrení v slovenských korunách na úrovni 80,8% a v eurách 154%.

Príklad 3: Vloženie prostriedkov do kúpy nehnuteľnosti – garsónka

Ak ste v roku 2000 vložili 300.000 Sk (7.088,34 EUR) na dva roky do banky a vybrali ste si ich v roku 2002, mali ste ich zhodnotené na 357.952,46 Sk (podľa údajov NBS – priemerné úrokové sadzby z vkladov pre obyvateľstvo – termínovaný účet 1 rok). To predstavovalo vtedy 8.418,25 EUR. Ak ste sa rozhodli tieto prostriedky vložiť do kúpy nehnuteľnosti, mohli ste si za ne kúpiť v Nitre resp. Banskej Bystrici garsónku s rozlohou približne 23,5 m2. (v menšom meste aj 1 izbový resp. 2 izbový byt). Budeme ďalej uvažovať s Nitrou a Banskou Bystricou, pretože vašu kúpu budeme považovať za investíciu, keďže ste sa chceli ochrániť voči inflácii a rátali ste s tým, že v týchto mestách nastane v budúcnosti silný dopyt po bývaní, v dôsledku presúvania mladých ľudí z vidieka do týchto miest za prácou. V roku 2002 podľa údajov NBS stál 1 m2 v týchto dvoch mestách v priemere 358,50EUR. Ak ste si nehnuteľnosť podržali až do roku 2012, cena za 1m2 pre NR a BB sa zvýšila na 698EUR. Čiže vaša garsónka by mala mať hodnotu minimálne 15.572,38 EUR = 469.133,52 Sk. Ak berieme do úvahy počiatočnú hodnotu vášho kapitálu v roku 2000 = 300.000 Sk = 7.088,34 EUR, tak potom ste ochránili vaše aktíva na úrovni +119,69% v EUR vyjadrení a +56,38% v Sk vyjadrení, čo však bohužiaľ nepokrýva znehodnotenie peňazí, ktoré bolo v rokoch 2000 – 2012 až 80,8%. To nám vychádza z výpočtov podľa údajov NBS.

Realita je však napriek štatistickým údajom NBS trochu iná. (žeby preto, že údaje NBS vyjadrujú skutočnú hodnotu? Alebo skutočná ponúkaná cena na trhu vyjadruje skutočnú infláciu?) Ak sa pozrieme dnes na reálny trh, zistíme, že najnižšia cena za garsónku s porovnateľnou veľkosťou je v Nitre cca 28.000 EUR (843.528 Sk) a v Banskej Bystrici cca 27.000 EUR (813.402 Sk). (Nie je cieľom tohto článku vysvetľovať dôvody.) Ak spravíme medzi týmito dvoma hodnotami jednoduchý matematický priemer, dostaneme cenu 27.500 EUR, čiže 828.465 Sk. Ak by sa vám teda podarilo predať vašu garsónku v roku 2012 za túto aktuálnu trhovú cenu, zhodnotili by ste svoj počiatočný kapitál z roku 2000 približne na úrovni +288% v EUR vyjadrení a približne na úrovni +176% v Sk vyjadrení. Vaša počiatočná investícia by sa zhodnotila dokonca ešte lepšie, ak by ste garsónku počas držania prenajímali.

Ochránili by ste sa teda v skutočnosti pred infláciou? Odpoveď je áno. Pokiaľ by ste v roku 2012 predali svoju garsónku za aktuálnu cenu na trhu, dokonca aj v prípade, keby ste predávali približne o tretinu lacnejšie z aktuálnej trhovej ceny.

Príklad 4: Vloženie prostriedkov do kúpy nehnuteľnosti – poľnohospodárska pôda

Podľa údajov Eurostatu stál v roku 2000 1 hektár poľnohospodárskej pôdy na Slovensku približne 900 EUR (38.090,70 Sk). To znamená, že za 7.088,34 EUR (300.000 Sk) ste si mohli kúpiť cca 7,86 ha takejto pôdy. Dnes sa pohybuje cena za 1 ha na úrovni 3.000 EUR ( 90.378 Sk). ( Ceny sú brané v priemere a sú len orientačné, pretože skutočné ceny môžu byť niekedy aj výrazne odlišné v závislosti na lokalite, bonite pôdy a pod.)

Vašich 7,86 ha by ste však pokojne mohli predávať na trhu za 23.580 EUR (710.371,08 Sk)

Zhodnotenie v Sk je približne 137% a v eurách je to cca 233%. Vôbec nie zlé. Čo poviete?!  Keď ešte k tomu prirátate, že pôda vás môže živiť, zásobovať, resp. ju môžete prenajať a užívať z nej rentu…

Príklad 5: Investovanie do zlata

Ak ste mali v roku 2000 úspory vo výške 100.000Sk = 2.362,78EUR = 2.398,83USD ( priemerný výmenný kurz USD/SKK za január2000 bol 41,687 Sk) a rozhodli ste sa ochrániť voči inflácii investovaním do zlata, dostali ste za túto sumu 8,44 trójskych uncí tohto kovu, keď priemerná cena jednej trójskej unce (31,10g) v januári 2000 bola 284,32 USD. Ak ste zlato držali nepretržite až do roku 2012 (1.7.2012 sa rovnala  cena 1 trójskej unce 1.593,90USD) , mohli ste za svojich 8,44 trójskych uncí dostať 13.452,52 USD, t.j. 10.627,49 EUR, čo sa rovná 320.164 Sk. Nárast hodnoty vášho majetku by predstavoval 320% v Sk. (cca 450% v EUR, cca 561% v USD)

Obdobne je to aj pri sume úspor vo výške 300.000 Sk, čo v roku 2000 predstavovalo 7.088,34 EUR = 7.196,49 USD. Za túto sumu ste mohli dostať 25,31 uncí zlata. Ak by ste ich držali nepretržite až do dneška, dostali by ste za svojich 25,31 uncí zlata 40.341,61 USD. (znovu sme pre výpočet použili spotovú cenu zlata zo dňa 1.7.2012), čo je 31.869,87 EUR, čo predstavuje zaokrúhlene 960.112 Sk. Opäť nárast vyjadrenia hodnoty o 320% v Sk. (cca 450% v EUR, cca 561% v USD)

Zhrnutie

Takže si urobme na záver krátke zhrnutie zistení za roky 2000 – 2012. Dokázali by nás nasledovné príklady dostatočne ochrániť voči inflácii?

Držanie hotovosti „pod vankúšom“ – NIE

Bankový účet – NIE

Kúpa nehnuteľnosti – byt/garsónka – ÁNO

Kúpa poľnohospodárskej pôdy – ÁNO

Investovanie do zlata – ÁNO

Ešte raz zdôrazňujem, že v žiadnom prípade prosím neberte tieto závery ako investičné odporúčania. Je to všetko minulosť. V nasledujúcich rokoch môžu platiť úplne iné zákonitosti a pravidlá.

Dúfam ale, že vám tieto názorné príklady pomohli pri získaní základného prehľadu o tom ako je pre nás všetkých inflácia nebezpečná.

V ďalšom pokračovaní sa pozrieme aký majú pohľad na súčasnú situáciu v globálnej ekonomike svetoví ekonómovia, finančníci, politici, investori, vedci, akademici a ekonomickí komentátori ako aj na to, ako vidia ďalší možný globálny makroekonomický vývoj vrátane predikcie inflácie. Či je tento ich pohľad pohľadom cez „ružové“ okuliare …, dozviete sa nabudúce.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Autor: Marek Sádovský

*Poznámka: Výpočty neberú do úvahy dane, poplatky, provízie, transakčné a iné náklady spojené s nadobudnutím a držbou investícií.

Zdroje:

  • Vlastné výpočty
  • www.nbs.sk
  • www.statistics.sk
  • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
  • www.kitco.com
  • www.topreality.sk
  • www.biospotrebitel.sk
  • www.agrofarmy.sk
  • Burton G. Malkiel – Náhodná Procházka po Wall Street, 2012
  • Marko Árendáš a kolektív – Základy ekonómie, 1999

 

Upner Report 33/2012

Upner Report 33/2012

Ceny zlata i striebra držali pozície. Hádajte čo dnes kupujú miliardári Soros and Paulson. „Zlato nepotrebuje na rast ďalšie QE“, tvrdí Turk. Gréci provokujú. Nemci hrajú neoblomných. Fíni sa pripravujú na odchod z eurozóny.

Začiatkom týždňa sa zlato obchodovalo na úrovni okolo 1304 €/unca a striebro okolo 22,55 €/unca. Prvé dni v týždni boli pre mnohých vlastníkov zlata depresívne. Oba drahé kovy strácali ťažko nadobudnuté pozície z predchádzajúcich týždňov, keď v utorok dokonca zlato uzavrelo pod 1600 USD. V stredu a vo štvrtok však opätovne nabrali drahé kovy dych a v piatok len vyklusávali po náročnom týždni. Zlato však uzatvorilo na úrovni 1615,8 USD (1309,5€) za uncu, čo bolo o 5 USD menej ako minulý týždeň. Striebro na konci týždňa uzatvorilo na úrovni 28,09 USD (22,74 €) za uncu, čo je o pár centov menej ako minulý týždeň. Pomer ceny zlata a striebra bol ku koncu týždňa na hranici 1 ku 57,52 (t.j. za 1 gram zlata ste mohli kúpiť ku koncu týždňa 57,52 g striebra; minulý týždeň to bolo 57,60). Striebru sa darilo tento týždeň viac ako zlatu, ale svoj cenový pomer k žltému kovu zlepšuje len pomaly. Utorňajší prepad ceny o 20 USD v priebehu pár minút mohol súvisieť so zverejnením štatistík maloobchodného predaja. Aj keď je rovnako pravdepodobné, že sme boli opäť raz svedkami sily koncentrácie na trhoch s drahými kovmi. Obchodovanie v zlate prebiehalo v princípe neustále v pásme 1600 – 1620 USD a zlatu sa podarilo viac krát „ubrániť“ podporné hranice na úrovni 1590 USD. Inak bolo obchodovanie počas celého týždňa v princípe pokojné. Čo nás čaká v najbližšom období? Osobne by som sa nečudoval ak by sme boli svedkami opätovného umelého poklesu ceny v súvislosti s niektorými negatívnymi správami z trhov. Avšak viacerí komentátori sa zhodujú, že po horúcom lete by mala prísť veľmi priaznivá sezóna pre drahé kovy. Ale tieto správy čítam až veľmi často a preto je na mieste byť z krátkodobého hľadiska opatrný a zdržanlivý. Investovanie do drahých kovov by malo byť skôr dlhodobého charakteru a z tohto hľadiska sa fundamenty podporujúce rast cien nemenia. Skôr naopak. Negatívna nálada sa len zintenzívňuje. A je spojená s dlhmi, problémami krajín, nedôverou vo finančnom sektore a čoraz viac sa prejavujúcou globálnou recesiou.

Prehľad cien zlata a striebra v USD za ostatné obdobie:

Zdroj: upner.com, kitco.com

Správy zo sveta: zlata a striebra

Podľa World Gold Council sa dopyt po zlate v druhom kvartáli roka znížil o 7 %. Čo je však zaujímavejšie, jedným z najväčších nákupcov zlata sa stali samotné centrálne banky, ktoré nakupovali zlato v objemoch, ktoré sme tu nevideli od roku 1960. Vedia centrálni bankári niečo, čo my ešte nevieme? Hádajte čo dnes kupujú miliardári Soros and Paulson? Kupujú zlato. Soros zdvojnásobil svoje pozície v ETF – SPDR na úroveň 884 400 podielových listov v celkovej hodnote viac ako 138,5 mil. USD. Investičná spoločnosť multimiliardára Paulsona zvýšila svoj podiel v zlate na hodnotu 21,8 miliónov podielových listov v celkovej hodnote viac ako 3,4 mld. USD a ako trefne poznamenal Stephan Leeb z Leeb Capital, „Paulson stavil na zlato i svoje gate“. Číne sa naozaj podaril husársky kúsok. Dokázala za ostatných 6 mesiacov importovať do krajiny viac ako 382 ton zlata, čo je viac ako sú celkové zásoby zlata Portugalska. Ázijská superveľmoc tak využila viac ako 10 mesačnú korekciu ceny zlata a ako sme písali po minulé týždne, na úkor Európy a USA, odkiaľ zlato prichádza. Čína sa tak stala 6 v poradí krajín vlastniacich najviac oficiálnych zlatých rezerv a má dnes viac ako 1054 ton zlata o 14 ton viac ako Švajčiarsko, avšak stále o 7079 ton menej ako má USA, ktoré je prvé, pred Nemeckom (3395 ton).

James Turk z GoldMoney vo svojom komentári tvrdí, že ceny zlata pod 1580 USD a ceny striebra pod 27 USD sú už minulosťou. Pre zlato bude dôležité prekonať hranicu 1630 USD a pre striebro 28,3 USD, pre akcie ťažobných spoločností bude zásadným prekonanie hranice 465 v indexe HUI. Potrebujú drahé kovy ďalšie QE? Turk tvrdí, že ani nie. Na trhu je totižto neistoty dosť.  Legendárny komoditný obchodník Dan Norcini tvrdí, že pokiaľ zlato prekoná hranicu 1640 USD, tak vlastníci shortov spanikária a budú sa snažiť uzatvárať svoje pozície, čo vyvolá davový efekt. Posun ceny na 1700 a ďalej na 1800 USD je potom len otázka času. No uvidíme.

Dianie, ktoré nás ovplyvňuje

Grécky premiér Antonis Samaras sa vyberie budúci týždeň osobne do Nemecka, aby presvedčil kancelárku Angelu o odložení úporných opatrení o ďalšie dva roky. Samozrejme s tým, že finančnú pomoc by naďalej dostávali. Áno. Opäť sa raz Gréci snažia o odsun riešenia svojich problémov. Pristúpia Nemci na vzlykanie Grécka? Ja osobne stavím na to, že opäť raz povolia. Aj keď sa naprieč vládnym nemeckým spektrom ozývajú reči o tom, že Grécky ozdravný plán je raz na stole a nemal by sa porušovať. Rovnako sa vyjadrila i kancelárka. Avšak nezabúdajme na nedávnu akciu ECB, o ktorej sme písali minulý týždeň, ktorá zachraňovala Grécko priamou pôžičkou ich centrálnej banke v rámci programu ELA, ktorá následne posunula zdroje gréckym komerčným bankám. Potom tu máme tiež vyjadrenia politikov o tom, že podmienečne a samozrejme dočasne (veď ako inak) podporujú plány ECB na priamy nákup štátnych dlhov v mene stabilizácie situácie a získania času na ozdravné riešenia. A medzičasom sa s Angelou ide stretnúť prezident Francúzska, ponáhľa sa za ňou premiér Španielska i Talianska. Žeby sa s ňou chceli porozprávať ako bolo na dovolenke? Bohužiaľ asi nie. Skôr budú naliehať na to, aby Nemecko povolilo ráznejšie zásahy ECB. Raz darmo. Inflácia v eurozóne začína klopať na dvere a čoraz hlasnejšie. K tomu sa belgický guvernér centrálnej banky vyjadril, že priamo kupovať španielske a talianske dlhy nemá zmysel, pretože „ak obmedzíte tlak trhu, obmedzíte i tlak na politikov prijímať zodpovedné rozhodnutia.“ Akože, áno! Myslím si, že má pravdu! Len som zvedavý, čo bude hovoriť, keď bude Belgicko zachraňovať v plnej sile Dexia Banku a následne bude pred krachom tiež. Dúfam, že ostane konzistentný a bude požadovať rázne kroky od belgickej vlády. Či som troška naivný?

Ešte stále je tiež v hre Nemecký ústavný súd, ktorý by mal rozhodnúť o účasti Nemecka v ESM. Rozhodnutie má byť prijaté 12. septembra, ale podľa posledných informácií sa môže ešte zdržať. Dôvodom je podanie nového protestu zo strany žalobcov okolo kritika pomoci profesora Markusa Kerbera. Nechcel by som byť nemecký ústavný sudca. Musia čeliť šialenému politickému tlaku. Fínsky minister zahraničných vecí sa medzičasom vyjadril, že krajina „musí otvorene počítať s možnosťou krachu eura“. Na diplomata silné vyjadrenie. A na prípadný kolaps eura sa nepripravuje len Fínsko. Ale i viaceré banky, súkromné spoločnosti a investori. Vy už pripravení ste?

To, že sa Španielsko dostane do problémov je viac menej isté a buď bude dočasne „zachránené“ z ESM alebo prostredníctvom ECB. Taliansko je však za ním na rade. Prečo? Aj kvôli ich dlhu. Ten dosiahol výšku 1 973 biliónov euro. Pred rokom 1999 sa Taliansko zadlžovalo rýchlosťou 2 mld. mesačne, po roku 2000 to bolo už 3,8 mld. mesačne, po 2008 to bolo 6,4 mld. a posledných 9 mesiacov 9,5 mld. eur mesačne. Ako trefne poznamenal portál zerohedge, „jednoznačne udržateľný rast dlhu,“ a ostáva len dodať, že „úžasne zodpovedná“ fiškálna politika. Graf taliansky dlh:

Zdroj: http://www.zerohedge.com/news/italys-latest-record-debt-load-bigger-faster-more

Investori pomaly sťahujú svoje zdroje z Číny vzhľadom na ostatné správy o spomaľujúcej sa ekonomiky krajiny. Spomaľujúca ekonomika trápi i jej vrcholných predstaviteľov. Premiér Wen Jiabao sa vyjadril, že vzhľadom na zníženú mieru inflácie by krajina mohla prijať uvoľnenie monetárnej politiky. Predpokladá sa, že Čína zatiaľ buď zníži povinné rezervy bánk alebo základné sadzby. Ako sme však písali minulý týždeň, uvoľnená inflačná politika nie je v krajine ľahko realizovateľná, vzhľadom na rastúce ceny potravín a možné obavy z nepokojov obyvateľstva vyvolaných rastom cien. Predsa len výdavky na potraviny v Číne tvoria až 30% rozpočtu domácností v porovnaní s 7 – 8 % v západnom svete. Z tohto dôvodu Čína bude uvoľňovať štátne zásoby ryže a pšenice, aby tlmila inflačné dopady.

V USA sa špekuluje, či Bernanke ohlási alebo naznačí ďalšie kolo QE na septembrovom každoročnom sympóziu FED-u v Jakson Hole. Podľa niektorých to vzhľadom na mierne pozitívne údaje o ekonomike a vzhľadom na predvolebný prezidentský maratón neurobí. Na QE3 si tak budú musieť trhy počkať pravdepodobne až na ďalší rok, pretože do konca roka sú ohlásené už len dve stretnutia FED-u (13. septembra a 12. decembra) a prebiehajúce prezidentské voľby.

No a nakoniec veľmi výstižný obrázok, ktorý veľmi trefne popisuje problém sucha a neúrody v USA:

Zdroj: http://www.usda.gov/documents/usda-drought-fast-track-designations-081512.pdf

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Prehľad týždňa pripravil Matúš Pošvanc, upner.com

 

DiRienzo: Silver demand will rise

The Silver is considered as one of the best investment of this decade. What is the opinion of the CEO of the Silver Institute Michael DiRienzo?

Upner:  What were basic trends in the silver demand and supply in the last year?

Michael DiRienzo:  Total silver fabrication demand stood at 876.6 Moz in 2011, down 1.5 percent but still reaching its second highest level since 2000.  Last year, silver’s use in industrial applications fell by 2.5 percent to 486.5 Moz.  That said, industrial fabrication in the first three quarters of 2011 was particularly strong; however, the Eurozone crisis during the fourth quarter had a notable impact on industrial demand, resulting in the slight decline in the full year total.  Even so, China posted a 5 percent gain in industrial fabrication led by robust household purchases, and strong automobile demand.  Jewelry demand slipped to 159.8 Moz, the product of volatile prices and a weak global economic backdrop.  Photography fell by 8 percent, posting the slowest percentage decline in six years, with the medical field deferring migration to digital systems due to a lack of funding.  Finally, silverware demand fell to 46.0 Moz, due to the sluggish global economy and ongoing structural losses.

Silver mine production rose for the ninth successive year in 2011, to a fresh record of 761.6 Moz (23,689 t). Production from primary silver mines fell modestly due to lower processed grades and one-off disruptions at several large operations, including the world’s two largest primary mines, Cannington and Fresnillo. These losses prevailed over production gains originating from a handful of new mines ramping up. However, growth was seen for silver produced as a by-product of gold and lead/zinc mining.

Silver mine production rose by a modest 1.4 percent to 761.6 Moz in 2011, largely due to gains from by-product gold and lead/zinc mining.  Mexico was the world’s largest silver producing country in 2011, followed by Peru, China, Australia and Chile.  Global primary silver mine supply dipped slightly last year due mainly to a fall in processed grades, to account for 29 percent of total silver mine production in 2011.

Upner:  Do you see any changes in the demand / supply trends in the 2012 comparing to the last decade?

Michael DiRienzo:  We see no great changes in the supply side but feel that demand, especially Industrial demand to grow stronger and by 2015 to reach some 666 Million Ounces.  Stronger silver industrial demand in the U.S. and Asia will be a key factor in driving growth in the global total through 2015, and healthy developing country demand especially in markets such as China and India, will also be an important factor.  Much of the forecast growth will come from established applications, such as silver’s use in electrical contacts and in the photo-voltaic market. The technical proficiency of silver limits the ability to switch in favor of lower-cost alternatives, making the metal largely price inelastic. Emerging end-uses that benefit from silver’s antibacterial properties or incorporate silver’s electrical and thermal conductivity are expected to boost silver consumption through 2015.

Upner:  Some investors emphasize that there was an overconsumption of the silver for last 10 – 15 years. Do you think that it is true? Are we going to face of the shortage of the Silver in the near future? If yes or no so why?  

Michael DiRienzo:  We could face shortages to a degree.  For example, it was only a year ago that the US Mint was having difficulties sourcing silver for its American Eagle Coinage program and had to halt production.  So certain sectors can see shortages.

Upner:  We were witnessing that e.g. Endeavor silver company did not place its production to the market and it has the strategy to wait for better prices and then they will sell their metal. Do you know any other companies with similar strategy? Is this behavior usual on the silver market?

Michael DiRienzo:  I am not going to respond to individual company strategies.

Matúš Pošvanc thanks for interview.

 

Japonská čierna labuť

Japonsko je úžasná krajina. Avšak dnes sa môže stať presne tou ekonomikou, ktorá spustí celosvetový finančný chaos. Áno. Nie Grécko, ktorého ekonomika je na úrovni väčšieho mesta v USA, ale Japonsko.

Poviete si prečo práve Japonsko? Veď je to krajina, ktorá má veľmi silné priemyselne založené hospodárstvo, je exportnou krajinou, ktorá zároveň dodáva na trhy reálne statky, ktoré boli / sú dopytované.

Pozor! Situácia v krajine sa za ostatné obdobie výrazne zmenila. Po prvé. Pred rokom aj štyrmi mesiacmi zasiahlo krajinu veľmi veľké zemetrasenie s následným tsunami. To vyradilo z prevádzky skoro 30% všetkých energetických zdrojov krajiny, ktorej produkcia je na energii závislá a výrazným spôsobom zasiahla do jej obchodnej bilancie. Japonsko musí tak po prvý krát viac dovážať ako vyvážať; samozrejme energiu.

Môže sa teda Japonsko stať čiernou labuťou finančného sveta? Odpoveď je áno. A môže sa to stať hneď niekoľkými spôsobmi: energetické problémy, vysoký rozpočtový deficit, pričom rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu je viac ako 56%, recesia v Japonsku, devalváciu japonskej meny, vysoký dlh.

Japonsko je napr. jednou z najviac zadlžených krajín sveta. Vládny dlh krajiny sa v tomto roku pravdepodobne vyšplhá na úroveň neuveriteľných 240% HDP a celkový dlh krajiny (vládny, korporátny, dlh domácností, dlh finančných inštitúcií) je viac ako 500 % HDP. Investori krajine zatiaľ veria. Budú však naďalej?

Uvidíme, pretože dlh krajiny sa reálne nedá splatiť. Pre toto silné tvrdenie existuje viacero dôvodov. Ale jeden z nich je veľmi dôležitý. Teda okrem toho, že v kontexte jednoduchej logiky sa nedá jednoducho splatiť dlh vo výške 240 % HDP, pričom nominálna výška HDP je približne 4 497 biliónov dolárov a ešte v krajine, ktorá je zásadne závislá na výdavkoch verejného sektora.

Tým hlavným dôvodom je starnutie populácie. Ak si zároveň zoberieme, že Japonsko ako také, je značne kultúrne, sociálne a jazykovo uzavretou krajinou, tak i prílev nových obyvateľov je otázny. Starnutie obyvateľstva sa teda nevyhnutne musí prejaviť na vyšších nárokoch na verejné výdavky a zároveň na menšom počte pracujúcich, čo znižuje výkonnosť ekonomiky. O tom, ako starne Japonská populácia hovorí nasledovný graf:

Na grafe môžeme vidieť, ako sa čoraz viac Japoncov dostáva do veku nad 65 rokov a zároveň ako rastie dlh Japonska na obyvateľa, z ktorých veľká časť už nepracuje pretože je na dôchodku. Starnutie populácie má zároveň aj dopad na spotrebné správanie sa obyvateľstva, pretože starší Japonci, podľa prieskumu realizovaného spoločnosťou McKinsey v roku 2011, omnoho menej nakupujú či už alkohol, oblečenie, knihy, i elektroniku.

Podľa portálu zerohedge.com je Japonsko zároveň veľmi dobrou lekciou pre Čínu. Tá je rovnako ako Japonsko exportnou krajinou a vzhľadom na svoju politiku jedného dieťaťa bude mať o niekoľko rokov zásadný demografický problém. Už dnes je totižto až 10% populácie vo veku nad 65 rokov, rovnako ako bolo Japonsko v roku 1985.

Ak chcete vedieť viac o Japonsku a jeho problémoch, pozrite si trošku dlhší, ale veľmi poučný rozhovor o Japonsku medzi Maxom Keiserom s Chrisom Martensonom, v ktorom Martenson hodnotí ostatné dianie v Japonsku:

http://www.youtube.com/watch?v=f2Rt814fGsw

Ak keď je dnes Japonsko stále považované za safe haven vzhľadom na svoj priemyselný potenciál, tak v najbližšom období to nemusí platiť. Pre akéhokoľvek investora do japonských bondov alebo japonskej meny sa stačí totižto zamyslieť nad realitou. A ako náhle to investori urobia, Japonsko skrachuje. A domino sa spustí.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Spracoval Matúš Pošvanc

Zlatý štandard a zlato ako peniaze, preto veríme v zlato!

In Gold We Trust“ (Veríme v zlato) je 120 stránková publikácia z dielne analytikov Erste Group, ktorá hodnotí investovanie do zlata z rôznych uhlov pohľadu. Ako sa píše v štúdii: „Veríme, že zlato je zrozumiteľné, dnes ešte stále cenovo dostupné, časom otestované a spoľahlivé aktívum vhodné na to, aby bol jeho vlastník ochránený pred významným rizikom, ktorému dnes čelíme“. Preto sme sa na stránkach UPNER.COM rozhodli priniesť najdôležitejšie argumenty a najdôležitejšie odkazy z tejto štúdie v niekoľko týždňovom seriály. Tento týždeň o tom, prečo sú zlato peniaze a aké výhody mal zlatý štandard.

Prečo sú zlato peniaze?

Jednoduchá odpoveď je, pretože zlato je vzácne, ľahko deliteľné, trvácne a v princípe nezničiteľné, prenositeľné a z tohto dôvodu všeobecne akceptovateľné ako výmenný prostriedok. Z fyzikálneho hľadiska je zároveň prvkom (spolu so striebrom, platinou a paládiom), ktorý nielenže je naozaj vzácny, ale z ostatých vzácnych prvkov je aj prakticky použiteľný (napr. nie je toxický, či rádioaktívny). Písali sme o tom nedávno. Keďže je tento prvok vzácny, ťažba kovu je zložitá.

V spojení s ťažbou zároveň existuje jeden omyl, ktorí mnohí analytici veľmi často robia. V prípade, že produkcia zlata klesá/stúpa, majú za to, že to musí mať nevyhnutne vplyv na jeho cenu (rast/pokles). Rovnako je to i s názorom, že cena zlata nemôže padnúť pod svoje produkčné náklady. Rozdiel medzi zlatom (a čiastočne i striebrom) a všetkými inými statkami je ten, že zlata je v kontexte toho, koľko ho bolo dodnes vyťaženého, relatívny dostatok. Tu sa nechápme zle. Zlato je vzácne a je ho málo. Avšak na rozdiel od iných komodít, nebolo v princípe nikdy spotrebované – nezmizlo, nespotrebovalo sa.

Predpokladá sa, že väčšina dodnes vyťaženého zlata (asi 170 000 ton) je stále vo svete k dispozícií a je buď uskladnená vo forme investičných nástrojov (tehly, mince) alebo v šperkoch. A práve toto robí zo zlata unikátny nástroj uchovávania hodnoty. Jeho ročná produkcia sa totižto pohybuje na úrovni okolo 2600 ton, čo je len 1,52% jeho celkovej zásoby. Inými slovami inflácia (zväčšovanie počtu zlatých jednotiek) tohto produktu, je veľmi nízka a s vysokou pravdepodobnosťou sa bude dokonca znižovať. Ak totižto budeme naďalej ťažiť približne 2600 ton ročne, tak voči celkovej zásobe bude tento prírastok percentuálne stále klesať (napr. 2600 / 180 000 už nie je 1,52% ale len 1,44%).

Z tohto vyplývajú ďalšie dve dôležité veci. Ak by sa podarilo zvýšiť produkciu aj na dvojnásobok (čo je nepravdepodobné), tak prírastok voči celkovej zásobe bude na úrovni približne 3%, čo je v porovnaní so zvyšovaním monetárnej bázy nekrytej meny úplná pohoda. Druhým dôsledkom je, že samotná aj zásadná zmena produkcie nemôže zatriasť s cenou v kontexte, ako tak, stabilného dopytu po zlate. Produkcia zlata nemá zároveň jednoznačné náklady. Každá baňa má rôzne náklady produkcie. Náklady produkcie len identifikujú, ktorá baňa je ekonomicky výnosná a ktorá ekonomicky výnosná nie je. Dopyt po zlate zároveň nie je tvorený len aktuálnym záujmom investorov, či šperkárskeho priemyslu, ale aj tzv. rezervačným dopytom. Ten je tvorený tými vlastníkmi zlata, ktorí dnes zlato držia a nie sú ochotní ho predať za súčasnú cenu. Tým, že odmietajú predávať, sú teda spoluzodpovední za to, aká je dnes cena zlata. Z toho zároveň vyplýva, že rozhodnutie nepredať za súčasnú cenu je rovnako dôležité ako kupovať zlato v kontexte toho, aká je/mala by byť cena zlata. Nasledujúci obrázok porovnáva tzv. stock-to-flow ratio (pomer medzi ročnou produkciou a zásobou komodity):

Z tejto logiky vyplýva i zaujímavá informácia pre dnešnú situáciu. Tak ako rastie cena zlata, tak sa zvyšuje i predaj a recyklácia už vyťaženého zlata. Z nasledujúceho grafu, je však zjavné, že sa ponuka recyklovaného zlata rastom ceny zvýšila, avšak nie až tak zásadne. Z toho vyplýva, že zlato sa pomaly dostáva do rúk investorov, ktorí ho nie sú ochotní pustiť na trh pri súčasnej cene.

Výhody zlatého štandardu

Asi základnou výhodou zlatého štandardu je to, že slúži ako akýsi strážny pes proti nadmernému míňaniu politikov a zadlžovania daňových poplatníkov. Toto je pravdepodobne jeho centrálnou výhodou a je to zároveň charakteristická črta, kvôli ktorej politici vždy z času na čas zlatý štandard opúšťajú. Nechcú mať zviazané ruky zodpovednosťou, resp. nechcú za svoje dlhy ručiť zlatom.

So zlatým štandardom je úzko prepojený i mier. Počas 100 ročnej histórie po napoleonských vojnách za existencie krytia meny kovom zažilo ľudstvo nielen mierové časy, ale i prosperitu, zrušilo sa otroctvo a pracujúcej triede sa umožnil prístup k vzdelaniu a zvýšeniu svojho životného štandardu. To prestalo platiť v roku 1914. Ak by štáty zachovali zlatý štandard, prvá svetová vojna by pravdepodobne trvala len niekoľko mesiacov a to primárne z toho dôvodu, že by ju nemal kto financovať. Naopak vojny sa vždy financovali prostredníctvom inflácie a v novodobej histórií prostredníctvom inflácie nekrytej meny.

Dnes je myšlienka zlatého štandardu, resp. demonopolizácie poskytovania menových služieb neznáma, či už ekonomickému mainstreamu, alebo väčšine verejnosti. Mainstream i verejnosť ho odmieta ako niečo archaické. Verejnosť zároveň často ani nevie, že mena nie je ničím krytá. Aj keď pravda je, že určité drobné aktivity na znovuzavedenie krytia meny sa dnes realizujú. Je to hlavne zásluha Rona Paula, ktorý dlhodobo presadzuje v USA zákon o voľnej konkurencii mien, resp. existujúci zákon štátu Utah, ktorý povolil tzv. „legal tender“ v rámci svojho územia i v zlate a striebre. Každopádne sú to podľa nášho názoru  len marginálne aktivity, ktoré v najbližšej budúcnosti nebudú mať významný vplyv na re-monetizáciu zlata. A to čisto z hľadiska tzv. Greshamovho zákona, ktorý hovorí, že horšia mena, ak je stanovená ako legal tender, vytláča lepšiu menu z obehu a to z dôvodu toho, že ľudia sa chcú prioritne zbaviť horšej meny (ktorú musia aj používať) a lepšiu meny budú držať (napr. zlato, striebro) mimo obehu. Avšak symbolický význam týchto iniciatív, je z dlhodobého hľadiska veľmi dôležitý.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom. Ak sa Vám článok páčil, pomôžte nám. Podporte a zdieľajte ho na linkovacích službách.

Spracoval podľa pôvodného zdroja Matúš Pošvanc